עורך דין צוואות וירושות

כאשר מתגלעת מחלוקת בנושאים של צוואות וירושות, היא עלולה להידרדר במהירות לכדי סכסוכי ירושה סבוכים ובלתי נעימים, ואף להגיע לערכאות משפטיות. מסיבות אלו, מומלץ לפנות לליווי משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות, בכל נושא הנוגע לעריכת צוואה או הוצאתה אל הפועל.

על מקצת המושגים המרכזיים שחשוב להכיר בתחום הצוואות והירושות ומכלול הסוגיות המשפטיות שבהן יכול עו"ד צוואות וירושות לספק מענה מקצועי, נדון בקצרה במסגרת המדריך הבא.

 

מהי צוואה ומה משמעותה?

צוואה היא מסמך משפטי מחייב, שמבטא את רצונו של אדם בנוגע להתנהלות יקיריו לאחר מותו. בדרך כלל, הצוואה נוגעת לטיפול ברכוש שהותיר אחריו המנוח, ולדרך החלוקה שלו בין יורשיו.

למרבה הצער, מחלוקות רבות הנוגעות לחלוקת רכושם של נפטרים, מגיעות כיום לטיפולם של בתי המשפט בישראל, כאשר פעמים רבות, ההתנגדות לקיום הצוואה מתאפשרת על רקע הימצאות ליקויים ופגמים מהותיים או צורניים בצוואה.

לעניין זה חשוב לציין כי כאשר צוואה נערכת בליווי של עורך דין צוואות וירושות הבקיא בדיני הירושה והצוואות בישראל, סביר כי היא תעמוד בדרישות החוק הן בפן העקרוני והן בהיבטים הצורניים, ולכן יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשנותה לאחר פטירתו של המצווה.

מה זו ירושה ומהו החוק המסדיר את אופן הטיפול בה?

ירושה היא מונח כללי אשר מייצג את כלל הרכוש, הממון והנכסים שפלוני מייעד עבור יורשיו, ליום הסתלקותו מן העולם. חוק הירושה, תשכ"ה 1965 – הינו החוק במדינת ישראל שבא להסדיר את מנגנון חלוקת נכסי הירושה בין היורשים החוקיים של המנוח.

מהו עיזבון?

עיזבון הוא מושג המאגד בחובו את מכלול הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות של אדם במועד פטירתו. עיזבון, אם כן, הוא כלל ממונו, מטלטליו ונכסיו של המנוח – אבל גם כל החובות שהוא חייב לנושיו וטרם נפרעו. חשוב לדעת כי טרם חלוקת קניינו של המנוח הנכלל בעיזבונו, נדרש ראשית סילוק של חובותיו במלואם.

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

הדבר מתבצע מתוך נכסי העיזבון. מן הראוי להזכיר כי העזבון אינו כולל את קרנות הפנסיה, קופות הגמל, או קרנות ההשתלמות של הנפטר, היות ועבור כל אלו מצוינים מלכתחילה יורשים למקרה פטירה ולא ניתן להשתמש בהם לטובת פירעון חובות המנוח.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין צוואות וירושות?

אין עוררין על כך שצוואות וירושות, בדומה לכל נושא כספי, מהוות עניין רגיש. לענייני רכוש וממון ישנה הנטיה לגרור בעקבותיהם קונפליקטים בין בני משפחה, ולהעלות אל פני השטח משקעים רגשיים ומחלוקות ישנות. זאת בנוסף לכאב הנלווה להתמודדות עם מותו של האדם שחלוקת רכושו עומדת על סדר היום.

אף שבאופן עקרוני כל אדם יכול לערוך את צוואתו בכוחות עצמו וללא מעורבות של גורם מקצועי, והדבר נכון גם לשלב מימוש הצוואה – הטיפול העצמאי בנושאים אלו עלול להותיר פתח למחלוקות בלתי רצויות ועגמת נפש לכל המעורבים.

לכן, כל אדם המעוניין לוודא כי רצונו ישתקף בצוואתו באופן מלא, או שברצונו להבטיח כי הליך המימוש של צוואת יקיריו וחלוקת עזבונם יטופל באופן הוגן, מכבד וראוי – מוטב שיערב בתהליך עורך דין שתחום התמחותו הינו דיני צוואות וירושות.

באילו נושאים מטפל עורך דין צוואות וירושות?

עורך דין צוואות וירושות מטפל בכל עניין הנוגע לתחום חוקי הירושה במדינת ישראל –
בין אם מדובר על עריכת צוואה, ניסוח צוואה הדדית, בקשה למתן צו ירושה או צו לקיום צוואה, טיפול בירושה לפי דין, הסתלקות מירושה, מימוש הצוואה, ניהול עיזבון, חלוקת עזבונות, רישום מקרקעין בירושה, מיסי ירושה וכן הלאה.

עם זאת, פעילותו העיקרית של עו"ד צוואות וירושות בשגרה, היא לרוב סביב ניהול מאבקים מורכבים בנושא סכסוכי ירושה שהגיעו לפתחם של בתי המשפט. בין ההליכים הללו ניתן למנות: התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, כינוס נכסי העיזבון, טיפול בתביעות הנוגעות לנכסי העיזבון, טיפול בצוואות בלתי חוקיות או צוואות בלתי מוסריות, וכן הלאה. בכל אלו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

מהו חוק הירושה?

חוק הירושה – התשכ"ה 1965, הינו דבר החקיקה המסדיר את כל ענייני הטיפול בעזבונו של אדם עם לכתו לעולמו. על פי חוק הירושה הישראלי, רשאי אדם לבחור להעביר את רכושו וממונו לחזקתם של האנשים המוגדרים בצוואה כיורשיו, כשאנשים אלו יכולים להיות קרובי המשפחה שלו או לחילופין – אנשים שאין להם קרבה משפחתית אל המצווה.

מנגד, היה ואדם אינו מניח אחריו צוואה, בעת פטירתו, קובע חוק הירושה כי רכושו יועבר לידי היורשים החוקיים שלו ויחולק ביניהם, כל פי כללי הירושה על פי דין, המוגדרים גם הם תחת חוק הירושה. זהות היורשים הטבעיים של המנוח וכן היררכיית חלוקת העזבון ביניהם, הם נושאים המטופלים במסגרת כללי הירושה על פי דין, כפי שנפרט בשורות שלהלן.

ירושה על פי דין – במה מדובר?

כאשר אדם מסתלק מן העולם מבלי שהניח אחריו צוואה, כלל נכסיו וממונו מחולקים בין יורשיו החוקיים, על בסיס שיטה המוגדרת בחוק הירושה בתור "ירושה לפי דין". מנגנון זה מתווה את אופן חלוקת הרכוש של המנוח על סמך היררכיה של קרבה משפחתית: החל מבת או בן זוגו של הנפטר, ודרך הילדים שלו, הנכדים שלו, ההורים שלו, האחים שלו, וכן הלאה.

זאת בניגוד למצב שבו המנוח ערך מבעוד מועד צוואה כדין, או אז יקבלו הוראותיה עדיפות מבחינת החוק, בהיותן כלי המאפשר את אומד רצונו של הנפטר.

על סדר היורשים בהליך ירושה על פי דין

חוק הירושה במדינת ישראל קובע באופן ברור וסדור את סדר היורשים, באופן שמאפשר חלוקה נוחה של רכושו של הנפטר במקרים בהם המנוח לא הניח אחריו צוואה. לפי כללי הירושה על פי דין, בן או בת הזוג של המנוח נמצאים ראשונים בסדר היורשים בהעדר מסמך צוואה.

בת או בן זוגו של הנפטר יהיו זכאים לקבל לידיהם את המטלטלין המשותפים המצויים בבית בו חלקו את חייהם עם המנוח. מוצרים חשמליים, ריהוט, רכבים ועוד, הם כולם סוגים של רכוש אשר נכלל תחת קטגוריה זו. בנוסף על אלו, חלק מיתרת העיזבון יוקצה גם הוא לטובת בן או בת הזוג הנותרים.

הבאים בסדר היורשים, לפי כללי הירושה על פי דין, הם ילדיו ונכדיו של הנפטר. בשלב הבא, ירשו את המנוח הוריו ואחיו, ולאחר מכן – ירשו אותו הסבים והדודים שלו.

מהם בתי אב וכיצד הם רלוונטיים לעניין של ירושה על פי דין?

בשלב חלוקת העיזבון בין ילדיו ונכדיו של המנוח, כללי הירושה על פי דין מגדירים כי החלוקה תתבצע על פי ראשי האב שבני המשפחה משתייכים אליהם. ראשי האב מסודרים בצורה של "הורה מול ילד", כך שההורה בכל אחד מראשי האב יהיה היורש החוקי של המנוח, ורק במידה ויורש זה אינו נמצא בין החיים בעצמו – הירושה תועבר לילדו. במצב בו גם ההורה וגם הילד בראש אב נתון אינם בין החיים עוד בעת חלוקת הרכוש של המנוח, נכסי הירושה יועברו אל ראש האב הבא בתור.

לסיכומו של עניין, אחרי שרכוש הנפטר מועבר בירושה לבן או לבת זוגו שנותרו בחיים, הבאים בסדר היורשים על פי דין, הם ילדיו. ככל שילדיו אינם בין החיים, הנכדים של הנפטר יהיו מועמדים לקבלת נכסיו. במידה וגם הנכדים אינם בין החיים – הרי שניני הנפטר יהיו הבאים בתור לירושה.

לאחריהם, ירשו את הנפטר הוריו, ובמידה וגם הם אינם בין החיים – האחים של הנפטר יהיו זכאים לקבל לידיהם את נכסיו, או אחייניו, באם גם אחיו של הנפטר הלכו לעולמם. הבאים בתור בהיררכיית הירושה, הם סבי הנפטר, ובמידה וגם הם אינם בין החיים – דודי הנפטר יהיו זכאים לקבל לידיהם את ירושתו, ובמידה והם נפטרו – בני דודיו של הנפטר הם אלו שירשו אותו.

על זכות הירושה של המדינה במקרה בו המנוח לא הותיר אחריו בני משפחה

ברוב המקרים אדם אשר הולך לעולמו, מותיר אחריו בלכתו קרובי משפחה – בין אם מדובר כאמור בבני זוג ילדים, הורים, אחים, אחיינים, סבים, דודים או בני דודים. אולם ישנם מקרים ובהם המנוח היה אדם ערירי שלא נותרו אחריו בני משפחה כלל בעת שהסתלק מן העולם. במצב כזה, כל ממונו ורכושו שיועדו לירושה יועברו תחת חזקתה של מדינת ישראל, ויטופלו בידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מהו הליך עריכת צוואה ומה חשיבותו?

כפי שוודאי כבר הבנתם, כאשר אדם אינו עורך במהלך חייו מסמך צוואה, הליך הירושה נקבע על פי חוק הירושה על פי דין. נושאים כמו סדר היורשים ואופן חלוקת העזבון ביניהם, נקבעים על פי כללי הירושה על פי דין הקבועים בחוק הירושה. כתוצאה מכך, בהנחה ולנפטר אין בני משפחה חיים והוא לא דאג מבעוד מועד לערוך צוואה – כל רכושו יועבר אוטומטית לידי מדינת ישראל, ויטופל על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

לסיכומו של עניין, ירושה על פי דין היא ברירת מחדל הזמינה למקרים בהם אדם לא הספיק או לא רצה להשאיר אחריו צוואה בלכתו. אולם קשה לטעון כי זוהי חלופה ראויה לעריכת צוואה, שמאפשרת לאדם להגדיר את רצונו האחרון.

מהן צורות הצוואה הנהוגות במדינת ישראל?

כאשר פלוני בוחר לערוך צוואה שתכליתה לקבוע איך יחולק רכושו בין יורשיו עם פטירתו, באפשרותו לבחור מבין ארבע צורות של צוואות שכל אחת מהן מחייבת עמידה בכללי פורמט מוגדרים, כפי שיפורטו להלן:

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הינה צוואה אותה נהוג לכתוב בכתב ידו של המצווה. כפי שמשתמע מן הכותרת מדובר על צורת צוואה פשוטה למדי, שעיקרה פירוט מסודר אודות זהותם של היורשים של המצווה, ומידע מאורגן בדבר הרכוש המיועד לכל אחד מהם.על צוואה בכתב יד חייב להופיע התאריך בו נכתב המסמך, וכן חתימתו של המצווה.

חשוב לדעת כי ככל שמסמך מסוג צוואה בכתב יד, מכיל תוכן אשר נכתב בכתב ידו של אדם אחר שאינו המצווה עצמו, או שמופיעים בה קטעים בדפוס, היא לא תהיה ברת תוקף משפטי. לכן למרות שכתיבת צוואה בכתב יד נחשבת כהליך קל הזמין לכל אדם המעוניין להסדיר מראש את ענייניו, חשוב להכיר בבעייתיות הגלומה בצורת הצוואה הזו.

מסמך צוואה בכתב יד כלול לאפשר הגשת התנגדויות לקיומה של הצוואה בעתיד, היות והיא איננה מחייבת החתמה של עדים שיהוו הוכחה לעריכתה בצורה שמשקפת את רצון המצווה האמיתי.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים הינה צורת הצוואה השכיחה ביותר מבין 4 סוגי הצוואות שהזכרנו. כתיבת צוואה בעדים תבוצע בכתב ידו של גורם שאינו המצווה בעצמו, או בדפוס. גם כאן חתימת המצווה נדרשת להופיע על המסמך, אך לצורה זו של צוואה אין נהוג לצרף אף מאפיין גרפי הקשור לבעליה. בעריכת צוואה בפני עדים, חובה לשלב את חתימתם של שני עדים מעל גיל שמונה עשרה, שאינם פסולי דין.

עצם הנוכחות של חתימת העדים על גבי צוואה בעדים, מקנה למעשה תוקף משפטי להצהרת המצווה לגבי רצונו לחלק במועד לכתו את עזבונו באופן שתואר בצוואה. בנוסף בעת עריכת צוואה בעדים החוק מחייב את הוספת חתימת המצווה על כל עמודי הצוואה ללא יוצא מן הכלל.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה הנערכת בנוכחותו של איש מקצוע כדוגמת נוטריון, דיין או שופט. כתיבת צוואה בפני רשות מול דיין או שופט, הוא הליך פחות מקובל בהשוואה לעריכת צוואה בפני רשות בעזרת נוטריון. ניסוח צוואה בפני רשות מתבצע כשהמצווה מוסר את הוראותיו בע"פ לגורם המקצועי שאחראי על הטיפול בהליך עריכת הצוואה, וזה מתמלל בתורו את הנחיותיו של המצווה לכלל צוואה בכתב. צוואה בפני רשות מחייבת הוספת חותמת רשמית, המעניקה למסמך גושפנקא משפטית.

במידה ועריכת הצוואה בפני רשות מתבצעת בנוכחותו של נוטריון, חובה להקפיד על כך שהנוטריון יפעל בהתאם לדרישות החוק לעניין כתיבת צוואה בפני רשות, ובכללן צירוף של חוות דעת רפואיות כנדרש, לטובת מצב בו המצווה לוקה במוגבלות פיזית או אחרת.

צוואה בעל פה

צוואה בע"פ היא צוואה אשר מספקת פתרון לאנשים הנמצאים על ערש דווי או חשים ששעת מותם קרבה. תרחיש נפוץ של עריכת צוואה בעל פה חל כאשר אדם מצוי בסכנת חיים מיידית, למשל כשמדובר בחייל בעת קרב. אולם צוואה בעל פה נהוגה גם כשמדובר על אנשים הנאבקים במחלות קשות או כשעולה הצורך בניתוח מורכב, שיש חשש כי המטופל לא יצא ממנו חי.

צוואה בעל פה מחייבת נוכחות של שני עדים, אשר להם יעביר בעל הצוואה את הנחיותיו באשר לטיפול בקניינו במועד לכתו. העדים לעניין זה יכולים להיות עם המצווה ביחד או בנפרד, אולם תוקפה החוקי של הצוואה בע"פ מותנה בכך שהעדים יעלו על הכתב את דבריו של המצווה במתווה של זכרון דברים, וידאגו להעביר אותו אל רשם הירושות בהקדם האפשרי.

מתי כדאי לבצע עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות?

אף שבאופן כללי, כל אדם יכול לערוך את צוואתו באופן עצמאי, ישנה תועלת רבה בטיפול בנושא באמצעות עורך דין צוואות וירושות. כאשר אנשים עורכים את צוואתם בכוחות עצמם, הם לרוב יעשו זאת אם הוראות הצוואה הן פשוטות ביותר, והסיכוי להתעוררות התנגדויות לקיומה נמוך במיוחד.

עריכת צוואה עצמאית ניתנת לביצוע כצוואה בכתב יד (אחת מבין צורות הצוואה שאותן נסקור בהמשך). אולם במצבים שבהם הצוואה מכילה הוראות ספציפיות, מורכבות יותר או ריבוי נכסים או יורשים, עריכת צוואה בליווי של עורך דין צוואות וירושות, הינה הפתרון העדיף.

עריכת צוואה באמצעות עורך דין מתבצעת בלווית 2 עדים שמשמשים כגורם שמקנה תוקף חוקי לרצון המוריש, יכולים להעיד על כשירותו של המוריש במועד עריכת הצוואה, וגם על כך שהצוואה נערכה באופן "כשר" ועל פי דרישות החוק.

מתי צוואה נחשבת כצוואה "כשרה" וברת תוקף?

כל צוואה מעצם מהותה צריכה לכלול מידע מפורט וברור בנוגע לדרך חלוקת קניינו של בעליה לאחר פטירתו. על מנת שמסמך הצוואה יחשב תקף מבחינה חוקית ומחייב מבחינה משפטית, על הצוואה להיערך בהתאם להוראות החוק ולעמוד הן בהנחיות הצורניות שמנינו לעיל, והן להיות נטולת כשלים מהותיים, כפי שנסביר להלן.

במצב שבו יש סיבה להניח שהצוואה לא משקפת כראוי את רצונו האמיתי של המנוח, ייתכן שתוגש התנגדות לקיום הצוואה. דוגמא נפוצה לפגם מהותי בצוואה, היא העדר כשירות פיזית או מנטלית של המצווה. באם עורך הצוואה היה נתון במצב נפשי, בריאותי או קוגנטיבי שמנע ממנו לנסח אותה מתוך צלילות הדעת, בית המשפט עשוי לקבל את ההתנגדות ולהורות על פסילתה – באופן חלקי או מלא.

פגם מהותי נוסף שעלול להוביל לפסילת הצוואה, הינו מעורבות של גורם נוסף בעת עריכתה. ככל שנוסח הצוואה מעיד על מעורבות בלתי הוגנת של בעלי עניין בנכסי המצווה – בין אם על ידי הפעלת לחץ, איומים או מרמה – הדבר עלול להיחשב כפגם מהותי במסמך הצוואה, ולהעמיד את תוקפה בסימן שאלה.

יתרה מכך, היה ומדובר בצוואה בעדים או צוואה בעל פה, שנחתמה בנוכחות עדים שאחד מהם או שניהם במעמד של פסולי דין או קטינים, הדבר עלול להוות עילה לפסילת הצוואה. הדבר נכון גם באם הצוואה נחתמה במחיצת עד יחיד במקום שני עדים כפי שמחייב החוק.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה נוסח של צוואה שנהוג לערוך בשיתוף פעולה בין בני זוג, כאשר קיים רצון משותף להוריש את כלל הממון, הרכוש והנכסים באופן הדדי. פירוש הדבר הינו שכל אחד מן הצדדים בוחר להעביר לחזקת בן זוגו את עזבונו בעת פטירתו, ולאחר מותו של בן הזוג המוטב – להעביר את הירושה הנ"ל לצד שלישי אשר נבחר במשותף.

לדוגמא, בני זוג שמנסחים צוואה הדדית רשאים לקבוע כי במקרה שאחד מהם ילך לעולמו, כל רכושו של הנפטר יועבר לידי בן הזוג הנותר, ואילו לאחר פטירתו של זה – מי שיקבלו את כל רכושם בירושה יהיו ילדיהם המשותפים. בהנחה ועסקינן במסמך יחיד אשר עומד בתור צוואה הדדית, אזי הצוואה תהא תקפה גם כצוואה משותפת וגם כצוואה הדדית.

מהי התנגדות לצוואה?

ישנם מצבים שבהם קיים חשד סביר לכך שהצוואה אינה משקפת באופן ראוי את רצונותיו של המנוח. למשל כאשר מי מיורשיו סבורים כי הצוואה נכתבה כשהמצווה היה במצב מנטלי או פיזי ירוד שאינו מאפשר צלילות מחשבתית, או במידה וקיים חשד לזיוף הצוואה, או לכך שבעלי עניין היו מעורבים בשלב ניסוח הצוואה – קרי, השפעה בלתי הוגנת. במקרים אחרים, יתכן והוראות הצוואה עומדות בסתירה להוראות החוק או המוסר.

בהינתן תרחישים מסוג זה, ניתן להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, או התנגדות לבקשה לקבלת צו ירושה. מדובר על הליך בירוקרטי לא פשוט אשר נוטה להתארך ולגזול משאבים רבים מכל הצדדים המעורבים. הגשת התנגדות לצוואה מחייבת את המבקש או המבקשים להוכיח לבית המשפט את צדקתם, ולהמחיש כי הצוואה, אינה עולה בקנה אחד עם רצון המנוח האמיתי.

צוואה בלתי חוקית או צוואה בלתי מוסרית – יש דבר כזה?

צוואה בלתי חוקית, הינה צוואה הכוללת התניות שאינן חוקיות לקבלת הירושה או לאופן ההתנהלות של בן משפחה אחד או יותר מול בן משפחה אחר. למשל, התנייה של קבלת הירושה בגירושין מבן או בת זוג. מעבר להיותה של ההתניה הזאת בלתי מוסרית, היא אף עומדת בניגוד לדרישות החוק.

הוראה נוספת ובלתי לגיטימית בפן המוסרי, יכולה לבוא לידי ביטוי בהתניית קבלת הירושה באיסור המוטל על בן או בת הזוג של המצווה להינשא בשנית. גם כאן, מדובר בציווי שנתפס כבלתי מוסרי וכפגיעה בזכויות בן או בת הזוג. זאת, בהתאם לחוק כבוד האדם וחירותו וכן בהתאם לחוקי הדת, המקדשים את החיים. במקרים שכאלו, נוטה בית המשפט לבטל את הציווים הבלתי מוסריים בצוואה, אך להותיר את שאר סעיפיה על כנם.

זאת, בתנאי שאלו עומדים בדרישות החוק והמוסר ולא מסכנים את שלום הציבור. אולם היות ובמקרים רבים לא קיימת קביעה ברורה בנושא, נדרש סיוע מטעם עורך דין צוואות וירושות כדי להוכיח את העדר המוסריות המתבטא בתנאי הצוואה כלפי היורש, או להותירה על כנה באם עולות התנגדויות בתואנות אלו.

סוגים של התנגדות לצוואה שמצריכים מעורבות של עורך דין צוואות וירושות

מרבית ההתנגדויות לקיום צוואה מוגשות בתואנה של היעדר כשירות מצד המצווה – קרי, טענה לכך שהמוריש לא היה כשיר מבחינה רפואית או מנטלית במועד עריכת צוואתו, מסיבות כגון: אלצהיימר מתקדם, שבץ מוחי, השפעה תרופתית, מצב רגשי קשה או ליקוי נפשי וכן הלאה.

יתרה מכך, ישנן התנגדויות לצוואה שהעילה להגשתן הינה "השפעה בלתי הוגנת". כלומר, המתנגדים לקיום הצוואה טוענים כי הופעלו מניפולציות, לחצים או טקטיקות של הפחדה על המצווה מצד בעלי עניין בצוואה, על מנת להטות את הכף לטובתם. לעתים הדבר עשוי להתרחש תוך ניצול של יחסי תלות בין המצווה לאחד מיורשיו.

עילה נוספת להגשת התנגדות לצוואה, ידועה בתור: "צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה". כאן מדובר על מעורבות של אדם מסוים בעריכת צוואת המנוח, בין אם על ידי כתיבתה בפועל, בין אם בעצם נוכחותו של אותו אדם במעמד עריכת הצוואה, ובין אם על ידי מעורבות בדרכים אחרות. כל הנ"ל קבילים בתור עילה לפסילת הצוואה.

מהי הגנה על צוואה?

הגנה על צוואה היא מהלך שכיח מאוד, שניתן לבצע בעת כתיבת הצוואה מצד המצווה.
למשל, המצווה רשאי לציין בצוואה הוראות המונעות מיורשיו להגיש בקשה לפסילת הצוואה. כמו כן, ניתן לצרף גם צילום וידאו מוסרט של מעמד כתיבת הצוואה ו / או לכלול לצידה חוות דעת רפואית שנכתבה ונחתמה בידי רופא מומחה בעת חתימת הצוואה. כל אלו יכולים לשמש בבחינת הוכחות שיאששו את תקפותה של הצוואה במידת הצורך.

כלומר, הודות למהלכים כאלו, בבוא העת, ניתן יהיה להוכיח כי הצוואה אכן משקפת את רצונו האמיתי של המצווה כפי שתועד במועד כתיבתה. למותר לציין כי פעולות הגנה על צוואה יכולות להתבצע גם לאחר מותו של המצווה, אך זה לרוב מחייב הליכים מורכבים יותר שיעמדו בתור הוכחה לרצונו של המצווה כפי שהוא ניכר בצוואתו.

בנוסף לכל אלו, מומלץ לקרוא את הצוואה בעיון ולאתר בנוסח המסמך נקודות תורפה כגון כשלים או פגמים צורניים, הוראות שאינן ברורות דיה ובעיות פוטנציאליות מסוגים נוספים, שעשויות להופיע לאורכה. ככל שתקדימו לזהות את הפגמים המצויים במסמך הצוואה מראש, כך היכולת להגן עליה כמסמך משפטי מחייב תגדל. סיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין צוואת וירושות זו הדרך הטובה לעשות זאת, כמובן.

כיצד מתבצע תהליך עריכת צוואה מול עורך דין צוואות וירושות?

עריכת צוואה מול עורך דין צוואות וירושות מתבצעות במספר שלבים: ראשית, עורך הדין נפגש עם מיוצגו לשיחת היכרות ותיאום ציפיות. לאחר מכך נהוג לערוך טיוטה ראשונית של מסמך הצוואה בהתאם לרצונות ולצרכים של הלקוח.

זהו השלב בו בדרך כלל עולות שאלות מצד הלקוח וזהו המקום כמובן להעלות הערות רלוונטיות, לערוך שינויים ולבקש הוספת נדבכים לצוואה. על פי הפידבק שהלקוח מספק, עורך הדין עורך את התיקונים בטיוטה ומציג את הנוסח המעודכן ללקוח. מרגע שאישר הלקוח את נוסח הצוואה הסופי, נקבע מועד לקריאת הצוואה והחתימה עליה.

לאילו כישורים ומיומנויות ניתן לצפות מעורך דין צוואות וירושות?

עו"ד צוואות וירושות נדרש להכיר את חוקי הירושה במדינת ישראל על בוריים, ואת הפסיקה העדכנית והתקדימים שנצברו לאורך השנים בעת הטיפול במחלוקות ירושה לסוגיהן. זאת על מנת שיוכל לספק ללקוחותיו את המענה המקצועי המקיף והעדכני ביותר בתחום הצוואות והירושות ולסייע בפתרון בעיות מורכבות שעלולות להיווצר בעת הטיפול בנושאים הללו.

יתרה מכך, במסגרת הטיפול בתיקים הנוגעים לתחום הצוואות והירושות, נדרש עורך הדין, מעבר למקצוענות ובקיאות משפטית, גם לרגישות רבה, אמפתיה וסובלנות כלפי מיוצגיו. זאת מתוך הבנה כי מדובר על עניינים רגישים ושהמעורבים בתיק הם בדרך כלל קרובי משפחה. לכן ישנה חשיבות רבה הן לחלוקת עזבונו של המנוח באופן שישקף את רצונותיו כפי שהנחה בצוואתו, והן לניסיון לצמצם את הקונפליקטים המשפחתיים למינימום האפשרי, על מנת לשמור על שלום בית עד כמה שניתן.

מהם יתרונות הטיפול בענייני צוואות וירושות בעזרת עורך דין?

צוואה הינה, בראש ובראשונה, אמצעי חוקי להעברה בין דורית של רכוש. אולם על מנת שצוואה תוכל לעמוד כמסמך משפטי בר תוקף חוקי ומחייב ולמלא את תכליתה זו, היא נדרשת כאמור להיכתב בכפוף להוראות החוק והמוסר. הפניה לסיוע משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות, מאפשר לכל אדם לבטא את רצונותיו באופן הטהור ביותר, מבלי להסתכן בערעור על תקפותה על צוואתו מבלי משים.

מנגד, בקיאותו של עו"ד מנוסה בדיני הירושה והצוואות מסייע גם בהתמודדות יעילה עם מחלוקות שעולות סביב מימוש הצוואה, באופן שתומך במיצוי זכויותיהם של מיוצגיו מול שאר הצדדים בסכסוך. בשורה התחתונה, בעזרת ליווי משפטי מקצועי, אמין ואכפתי – ניתן לפתור גם אתגרים הנוגעים לחלוקת רכוש מורכבת, בדרכי נועם ומבלי להיגרר לסאגה משפטית מתמשכת, מכאיבה ויקרה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

חוק הירושה בין בני זוג

כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו הוא משאיר אחריו רכוש, נכסים וחובות מסוימים. כל אלו נקראים בעגה המקצועית עיזבון. אם בן הזוג המנוח רשם צוואה

זכות ירושה מכוח

אחד הדברים הכי קשים למשפחה, הוא מוות בתוך המשפחה. מוות של בן משפחה, כשהוא צפוי כמו שהוא מפתיע, מעורר התמודדות עם מחשבות ורגשות שיכולים להיות

שמאי מקרקעין ירושה

"שמאי מקרקעין ירושה" –  ביטוי שנשמע מפחיד כששומעים אותו בפעם הראשונה, אבל בפועל מדובר באיש מקצוע שישמח לעזור לנו בעת הצורך. אז מי הוא שמאי?

העברת נכס בירושה

לעיתים קרובות, כשאדם נפטר מן העולם יש בידיו נכסים על שמו אותם הוא מוריש, בדרך כלל, במסגרת צוואה שנקבעה מראש. זה לא משנה אם ירשתם

בקשה לרישום מקרקעין ירושה

באם קיבל אדם בירושה זכויות למקרקעין, כלומר – זכויות לבעלות על שטח קרקע או נכס שבנוי עליה – הוא יכול לרשום את זכותו על הנכס

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

עריכת צוואה מחיר

צוואה מביעה את רצונו של האדם, בה הוא מסביר את חלוקת רכושו הרצויה בעיניו לאחר מותו. עריכת הצוואה יכולה להיעשות בצורה עצמאית או בסיוע של

עריכת צוואה בבית משפט

על פי החוק בישראל קיימים מגוון דרכים לעריכת צוואה הכשרה על פי חוק. אחת הדרכים הללו הינה עריכת צוואה בבית המשפט, צוואה הקרויה "צוואה בפני

עריכת צוואה חוק

עיקרון חופש הציווי מעניק לאדם חופש רב בבחירתו מה לעשות בנכסיו לאחר מותו. חוק הירושה מעניק משמעות רבה לעקרון זה, ומשתדל להימנע מלהגביל את המצווה

עריכת צוואה דמנציה

יסוד היסודות של מסמך הצוואה הינו רצונו החופשי והעצמאי של המצווה. כאשר צוואה אינה מבטאת את רצונו של המצווה הרי שהיא מועלת בתפקידה ודינה להיפסל.

אישור עשיית צוואה

אחת הדרכים לעריכת צוואה הינה באמצעות הצגת הצוואה בפני רשות. בצוואה מסוג זה, על המצווה לומר את צוואתו או להציגה כתובה בפני סמכות משפטית, והם

עריכת צוואה הדדית

אין מילים לתאר את האהבה והחיבור הנרקמים בין שני בני זוג במהלך חייהם. צוואה הדדית מאפשרת לבני הזוג להרחיב ולהמשיך את חיבורם ואהבתם אף לאחר

הליך עריכת צוואה

כאשר אדם מעוניין לחלק את רכושו שלא על פי הכתוב בחוק הירושה, באפשרותו לערוך צוואה ולכתוב בה את החלוקה הרצויה בעיניו. חלוקה זו אינה צריכה

עריכת צוואה ללא עורך דין

כל אדם רשאי לערוך לו צוואה בצורה עצמאית ללא עורך דין וללא עלות. על מה חשוב לשים דגש בניסוחה, היכן כדאי להפקיד אותה, מה חשוב

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

איך מממשים צוואה

הליך מימוש צוואה הינו עדין ומורכב, במיוחד לאור העובדה שהוא מתרחש בשלב קשה מאד מבחינה נפשית עבור הנוגעים בו. הליך מימוש הצוואה מתחיל מרגע פטירת

גילוי צוואה

מסמך הצוואה הינו מסמך משמעותי ובעל השלכות רבות הקובע כיצד יש לחלק את נכסיו של המנוח. מכיוון שלמסמך זה יש כוח כה רב, ישנם מקרים

איך מתחלקת ירושה

עזבונו של אדם כולל את כל רכושו ונכסיו, קנייניו החומריים והרוחניים, וכן כולל הוא את כל זכויותיו וחובותיו של אותו אדם. לאחר מותו של האדם,

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

עריכת צוואה אונליין

כיום בעידן האינטרנט שצובר תאוצה, מטלות בירוקרטיות רבות שהיו פעם מפרכות, הפכו לעניין שנפתר בכמה קליקים. כך גם הצוואה ניתנת כעת ליצירה ועריכה אינטרנטית ופשוטה.

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

עריכת צוואה אצל נוטריון

אי אפשר להפריז בחשיבותה של צוואה, בין אם רכושנו אינו רב, קל וחומר אם יש לנו רכוש ונכסים רבים. למעשה, ירושה היא הדרך החוקית לעשיית

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

התנגדות לצוואה נטל ההוכחה

נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה, מונח על כתפיו של המתנגד לצוואה. זהו נטל כבד, כיוון שהחוק נוטה לכבד את רצונו וכבודו של הנפטר, שהובע בעזרת הצוואה,

מועד הגשת התנגדות לצוואה

רק לאחר הגשת הבקשה לקיומה של צוואה, נכנסת הצוואה לתוקפה, לכן הרשם לענייני ירושות, אליו מוגשת הבקשה לקיומה של צוואה, צריך לחשוף את הבקשה. הבקשה

התנגדות לצוואה תצהיר

התקנות החדשות, שהותקנו בתחום ההתנגדות לצוואה, מראשית שנת 2021, דורשות כי המתנגד לצוואה והנתבע שרוצה לקיים את הצוואה, צריכים לגבות את עצמם בתצהיר בג"צי. תצהיר

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה

על מנת לקיים צוואה, יש צורך בהוצאת צו לקיומה של הצוואה, על ידי בית המשפט. צו זה נותן אישור לנוסח של הצוואה, ותקפות משפטית. בקשת

בקשת התנגדות לצוואה

כדי שניתן יהיה לממש צוואה, של אדם שהלך לעולמו, יש צורך בפנייה אל הרשם לענייני ירושה, על מנת לבקש צו לקיומה של הצוואה. רק אחרי

התנגדות לצוואה בעל פה

במקרים בהם יש נסיבות דוחקות לעריכת צוואה, עקב החשש של עורך הצוואה עצמו, כי הוא נמצא קרוב למותו, יאמר העורך את משאלות ליבו, בנוגע לחלוקת

התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

צוואתו של אדם נחתמת בעוד הוא בחיים, ותוקפה מתחיל ביום שלאחר המוות. צוואה קובעת את הדרך, בה יחולק הרכוש של הנפטר ליורשים. בית המשפט נוטה

התנגדות לצוואה גישור

צוואה יכולה להיערך על ידי כל אחד, ללא צורך בעזרה וללא עלות כספית, במספר דרכים: בכתב ידו של האדם, בעזרת עדים, מול רשות מסוימת או

התנגדות לצוואה הדדית

צוואות הדדיות המוזכרות במאמר, זה הן צוואות שנערכו אחרי שנת 2005, השנה בה חוק הירושה עבר שינוי. צוואה הדדית, היא צוואה הנערכת על ידי בני

התנגדות לצוואה חוק

התנגדות לצוואה או פסילה של צוואה, הוא שמו של הליך הנועד לבטל צוואה, על פי חוק הירושה. על פי החוק, בהתנגדות לצוואה, יש צורך להוכיח

עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

תפקידה של הצוואה הוא לבטא את החלוקה הרצויה בעיניכם בדבר חלוקת נכסיכם לאחר לכתכם. צוואה טובה היא אחת כזו אשר תזכה את היורשים העתידיים בנכסים

ביטול צוואה על ידי המצווה

ככלל, כל אדם שכתב צוואה רשאי לבטלה או לשנותה בכל עת שיבחר. לאדם חירות מלאה לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו, ועל כן אם נמצאו

תיקון טעות סופר בצוואה

הצוואה הינה ביטוי לרצונו האחרון של המנוח, וככזו עליה לשמש שליח נאמן לרצונו העצמאי והחופשי בלבד. לעיתים קורה כי הצוואה מכילה טעות מסוימת ובית המשפט

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

צוואה הינה מסמך בו מביע האדם את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. הצוואה מפרטת את החלוקה הראויה בעיניו, ולאחר מותו היורשים מממשים את בקשתו על

קיום הוראות צוואה

אחד מעקרונות היסוד המרכזיים בתחום הצוואות הינו עיקרון חופש הציווי. עיקרון זה, הנכלל במסגרת "כיבוד רצון המת", מעניק חופש כמעט מוחלט לאדם להביע את רצונו

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

קיום צוואה בעדים

בישראל ישנן ארבע צורות לקיום צוואה, כאשר קיום צוואה בעדים הינה הצורה המוכרת והמקובלת ביותר מבין ארבעתן. דרך זו הינה הנפוצה ביותר בישראל, והיא נחשבת

קיום צוואה משותפת

זוגות רבים בוחרים לכתוב את צוואתם בצורה משותפת, בסוג הקרוי "צוואה הדדית". צוואה מסוג זה נועדה להבטיח את בטחונו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג,

שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי

פסילת תוקף הצוואה עקב טעות

צוואה נועדה לבטא את רצונו האחרון של האדם, בה הוא מציג את הדרך הרצויה בעיניו לחלק את כספו לאחר מותו. החוק בישראל מכיר במגוון מסוים

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

חלוקה על פי הסכם

חלוקה על פי הסכם הינה שיטת חלוקה במקרה והיורשים מעוניינים לחלק את נכסי הירושה בצורה שונה מהוראות המנוח, או בהעדר צוואה – בצורה שונה מחוקי

הסכם בין יורשים

החוק הישראלי מאפשר ליורשים לחלק ביניהם את נכסי הירושה באופן אשר ירצו, אף אם הדבר שונה מהצוואה שנרשמה (או במקרה של העדר צוואה – חוק

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

דיני ירושה – סקירה מקוצרת

חוק הירושה הוא אחד החוקים המפורטים, המקיפים והיעילים ביותר במערכת המשפט הישראלית, שכן הוא חולש על הגדרת אינספור מצבים הקשורים בתחום הצוואות והירושות. דיני ירושה

צוואה נוטריונית

אחת הזכויות הכי בסיסיות של אדם היא הזכות לכתוב צוואה ולבחור מי יהיו היורשים שלו לאחר שילך לעולמו בנסיבות כאלו ואחרות.  זכות זו יכולה לבוא

מינוי אפוטרופוס והקשר לצוואה

ניתן להניח כי רובנו שמענו בעבר את המילה אפוטרופוס, אך לא בהכרח הבנו מה בדיוק היא אומרת. המונח אפוטרופוס פגש אותנו בכל מיני נקודות בחיים

היערכות נכונה לקראת התנגדות לצוואה

צוואתו של כל אדם נועדה לשקף את רצונותיו האחרונים, אותם הוא מביא לידי ביטוי בכתב. רצונות אלו אמורים להתממש ככתוב לאחר שהמצווה הולך לעולמו, ויורשיו

זכות הירושה של המדינה

כל אדם רשאי לערוך בחייו מסמך צוואה שיגדיר בדיוק מי הם האנשים שביום מן הימים יזכו לרשת את עזבונו ולהנות מכלל הרכוש, הנכסים והממון שהוא

כינוס נכסי העיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מותיר אחריו בחלק מן המקרים צוואה אשר תורה באופן ברור וחד משמעי על אופן חלוקת כלל הרכוש, הממון והנכסים שלו

צוואה: השפעה בלתי הוגנת

כל אדם רשאי לערוך צוואה במהלך חייו. בין אם הוא מתמודד עם מחלה קשה או עובד בעבודה מסכנת חיים ומעוניין להגדיר מראש למי יועברו כל

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

רישום מקרקעין בירושה

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו הוראות ברורות, סעיפים וכללים שעליהם יש להקפיד הן בעת כתיבת הצוואה והן בעת הוצאתה מן הכוח אל הפועל. בהקשר זה

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

המדריך לכתיבת צוואה

בין אם במוקדם ובין אם במאוחר, בסופו של דבר רובנו נגיע למצב שבו אנחנו מעוניינים בעריכת צוואה שתשקף את האופן בו היינו רוצים שיחולקו ממוננו

זכות הירושה של בן זוג

בעודנו צעירים, אנו שואפים למצוא את האדם שעמו נוכל לחלוק את חיינו, לבנות איתו בית, להקים איתו משפחה ולהזדקן לצידו. אולם אחד הנושאים שפחות מקובל

שינויים לאחר מות המוריש

נושא הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט סימני שאלה. היות וקיימים אינספור תרחישים אפשריים למצבים שיכולים לחול במועד קיום הצוואה, חוק הירושה מפרט לאורכם של

הצהרה על זכויות היורשים

ניתן להניח כי כל אחד ואחת מכם שמע לפחות פעם אחת בחייו את המונחים "צוואה", "ירושה", וכן הלאה. אולם לא כולנו נחשפנו בהכרח לסיטואציה שמחייבת

נכסים שאינם ניתנים לחלוקה בצוואה

חוק הירושה פורש בפני מערכת המשפט למעלה מ – 160 סעיפים אשר מגדירים מהי ההתנהלות החוקית והתקינה בעת התמודדות עם מצבים כאלו ואחרים אשר קיימים

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

צורות הצוואה

צוואות הינן מסמכים משפטיים בעלי תוקף חוקי ומחייב, הנערכים כאשר אדם מעוניין לקבוע מבעוד מועד מי יהיו יורשיו, וכיצד יחולקו ביניהם הממון והקניין שבבעלותו, לאחר

צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר

צוואות הדדיות ואינטרס ההסתמכות

אחד הדברים שהכי משקפים את הקו המנחה שמערכת המשפט הישראלית פועלת על פיו בכל הנוגע לעולם הצוואות והירושות, הוא ההגנה על רצון המוריש מכל משמר.

מיסוי ירושה

כולנו מכירים את המילה "מיסים" וכולנו משלמים אותם באופן גורף. המיסים חלים על כל רכישה – מהפריט הקטן ביותר כמו זוג גרביים ובוודאי בעת רכישה

צוואה בכתב יד

מרבית האנשים עובדים קשה לאורך חייהם וזאת מתוך שאיפה להרוויח את לחמם בכבוד, ובבוא היום – להותיר את הרכוש שצברו לקרובי משפחתם, בני זוגם, ילדיהם

מסירת צוואה לרשם לענייני ירושה

כאשר אדם הולך לעולמו ומותיר אחריו צוואה, החוק במדינת ישראל, מחייב את האדם או האנשים שהצוואה נמצאת בידיהם למסור אותה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים,

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

תיקון החלוקה של הרכוש

אחד הסעיפים היותר מסובכים וקשים ליישום בחוק הירושה, הינו הסעיף העוסק בתיקון החלוקה של הרכוש בין היורשים לאחר שהחלוקה בוצעה והרכוש הועבר לכלל היורשים. אף

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

תנאים בצוואה

תנאים בצוואה הם התניות, המנחות את היורשים כיצד עליהם לנהוג במצבים שעלולים להיווצר בעתיד ועשויים להשפיע על קיום הצוואה. לכאורה ההגדרה הזאת היא פשטנית, אבל

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

עסקאות בירושה עתידה

כל אדם רשאי להוריש את הרכוש שלו לאחר פטירתו. יתרה מכך – החוק במדינת ישראל, כמו גם במרבית המדינות בעולם, מאפשר ואפילו מעודד בעלי רכוש,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

צוואה בפני רשות

עריכת צוואה נועדה לאפשר לכל אדם להביע משאלה אחרונה, בהקשר לדרך שבה הוא מבקש לנהוג בממונו, בנכסיו ובמכלול הרכוש שהוא צבר במהלך חייו, ואשר היו

חלוקה על פי הסכם והמשמעות שלה

ככלל, החוק בישראל מכיר בשתי צורות של חלוקת רכוש של אדם שהלך לעולמו בין היורשים החוקיים שלו. הצורה הראשונה היא חלוקה על פי חוק הירושה.

ביטול מקצת הצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מוריש את כל רכושו לאחרים. דרך אחת להוריש, היא לעשות זאת בהתאם לחוק הירושה. על פי החוק הזה, היורשים הפוטנציאליים

צוואה בלתי חוקית והמשמעויות שלה

קיומה של צוואה הוא אחד הערכים המקודשים בחוק הישראלי. זאת, בדומה למה שמקובל במקומות רבים אחרים בעולם. הצוואה נוגעת לענייני כספים, וכן לעניינים אחרים שאותם

צוואה בלתי אפשרית  – איך זה קורה

אחד היסודות הבלתי ניתנים לשינוי בחקיקה בעולם כולו ובכלל זה במדינת ישראל, עוסק בקיומן של צוואות. הצוואה נתפסת כאמירה שאין אפשרות לערער אחריה, והיא אכן

סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר

מי יורש כשאין צוואה

נושא הירושה ודיני הירושה הוא נושא מורכב למדי. הדבר נכון תמיד, ונכון על אחת כמה וכמה אם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה חוקית וקבילה, באשר

צוואה בעדים

סוג הצוואה הנפוץ ביותר נקרא "צוואה בעדים". צוואה בעדים מוזכרת בסעיף 20 לחוק הירושה, והוא דבר החקיקה אשר מגדיר את אופן עריכתה של צוואה כזו.

תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

יורש על תנאי דוחה

כל מוריש אשר עורך צוואה, רשאי לשלב בה אי אילו הגדרות אשר יורו על אופן חלוקת הירושה, כמו גם תנאים שיאפשרו לכל יורש לזכות בחלק

הוראות נאמנות במסגרת צוואה

לכל אחד מאיתנו יש את החבר או החברה האלו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, מאמינים בהם ושמים את מבטחנו בידם. בחיי היומיום שלנו, הנאמנות

כפיפות להוראות הצוואה

בכל הנוגע לעולם הצוואות, כאשר המוריש עורך מבעוד מועד את צוואתו, הוא עורך אותה מפני שהוא מעוניין להביע את רצונותיו השונים באשר להעברת נכסיו, רכושו

הפקדת צוואה

חוק הירושה מכיל מגוון סעיפים המגדירים את אופן התמודדות עם תרחישים שונים בתחום הצוואות והירושות. סעיף 21 לחוק הירושה הוא סעיף שנוגע באופן ספציפי בנושא

המהפכה בדרך לפסילת צוואה

הצוואה היא מסמך המפרט את אופן חלוקת עזבונו של אדם על פי רצונו. ישנם מקרים מסוימים אשר בהם נוסח הצוואה שנערכה נראה הגיוני ואכן משקף

כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

עריכת צוואה היא אחת הפעולות היותר מקובלות כיום, והיא מתבצעת על ידי אנשים רבים במדינת ישראל. ישנם מקרים שבהם עריכת הצוואה מתבצעת בגיל צעיר, בשל

צוואה בעל פה

עולם הצוואות מציב בפני המורישים ארבע אפשרויות שונות לעריכת צוואה: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וכן צוואה בעל פה. צוואה בעל פה

אי ביטול של צוואה פגומה

בעולם הצוואות קיים פתח לליקויים רבים המאיימים להכשיל את קיום הצוואה. פעמים רבות, המוריש, בתמימות ולא ביודעין, עורך את הצוואה שלו וכולל בה הוראות לא

צוואה הדדית והסכם יחסי ממון

במסגרת עולם הצוואות והירושות קיימים לא מעט חוקים שחשוב להכיר. ישנו מגוון רחב של צוואות והסכמים מסוגים שונים, הנערכים בין בני זוג בהקשר זה. בין

צוואת שניים שמתו כאחד

חוק הירושה מכיל לא פחות מ – 161 סעיפים שונים הנוגעים בתתי נושאים הקשורים בצוואות וירושות. סעיף 9 לחוק הירושה מדבר על צוואת שניים שמתו

הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

אנשים רבים יודעים כי יום יבוא והם ירשו את עיזבונם של קרובי משפחתם, עם לכתם לעולם שכולו טוב. אולם ישנם מקרים אשר בהם מעוניין יורש

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

עולם הירושות והצוואות מביא עימו לא מעט פרצות וכשלים. ברבים מן המקרים המוריש, בתמימות הדעת, עורך את הצוואה שלו כשהוא כולל בה הוראות לא ברורות,

נושא הצוואה

החוק במדינת ישראל קובע כי אדם העורך צוואה, רשאי לצוות בה כי בעת לכתו, יירשו אדם אחד או יותר (לרבות תאגיד) את כל רכושו, חלק

ירושה

חוק הירושה במדינת ישראל, מגדיר כללים שנראים ברורים לכאורה, לאופן חלוקת עזבונו של אדם לאחר פטירתו. עם זאת, על מנת להימנע מתרחישים בלתי צפויים ומסכסוכי

הסכמי ירושה והסתלקות מירושה

הצוואה נועדה לקבוע באופן חד משמעי מי יהיו יורשיו של אדם לאחר שילך לעולמו, ובאיזה אופן יחולק עזבונו ביניהם. אולם קיימים מקרים רבים בהם הנפטר

הגנה על צוואה

יש מסמכים שאנחנו כותבים במהלך חיינו שלא מצריכים שום כיסוי נוסף. אישור למורה על מחלה של הילד, למשל, יעמוד לרוב בזכות עצמו מבלי שאף אחד

ירושה מכוח אימוץ

הנושא של ירושה מכוח אימוץ, הוא נושא מורכב מעט בפן המשפטי. אף שקיימים חוקים ברורים המפרטים את הליך ההורשה מההורה המאמץ לילדיו המאומצים, קיימות גם

צו ירושה

פעמים רבות, כשאנשים חושבים על המונח 'ירושה' קיימת נטיה להניח כי מדובר על עניין אוטומטי שקורה מעצמו ומתוקף הקשרים המשפחתיים של המוטבים אל הנפטר. לעומת

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

הסתלקות מעיזבון

מרבית האנשים מודעים לכך שבבוא היום רכושם וממונם של בני המשפחה שלהם יועברו לחזקתכם בירושה. במקרים מסוימים יהיו אלו ההורים, במקרים אחרים האחים, כמו גם

הסכם חלוקת עיזבון

מסמך הצוואה מטרתו להגדיר באופן ברור מי הם היורשים של הנפטר ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש, הממון והנכסים ביניהם. עם זאת, לעיתים מזומנות, היורשים מעוניינים

מיסוי צוואה

במדינת ישראל שיעורי המס הם אלו הקובעים איזה סכום כסף נשלם לרשויות עבור הכנסה מסוימת. בנוסף, אנחנו משלמים מיסים גם על הוצאות כמו רכישת בגדים,

ירושה על פי דין

כל אחד או אחת מאיתנו יודעים שביום מן הימים נצטרך לכתוב צוואה. הצוואה תגדיר באופן מפורט את האנשים שלהם אנחנו מעוניינים להעביר את כל רכושנו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?