עורך דין צוואות וירושות

כאשר מתגלעת מחלוקת בנושאים של צוואות וירושות, היא עלולה להידרדר במהירות לכדי סכסוכי ירושה סבוכים ובלתי נעימים, ואף להגיע לערכאות משפטיות. מסיבות אלו, מומלץ לפנות לליווי משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות, בכל נושא הנוגע לעריכת צוואה או הוצאתה אל הפועל. על מקצת המושגים המרכזיים שחשוב להכיר בתחום הצוואות והירושות ומכלול הסוגיות המשפטיות שבהן יכול עו"ד צוואות וירושות לספק מענה מקצועי, נדון בקצרה במסגרת המדריך הבא.

 

מהי צוואה ומה משמעותה?

צוואה היא מסמך משפטי מחייב, שמבטא את רצונו של אדם בנוגע להתנהלות יקיריו לאחר מותו. בדרך כלל, הצוואה נוגעת לטיפול ברכוש שהותיר אחריו המנוח, ולדרך החלוקה שלו בין יורשיו.

למרבה הצער, מחלוקות רבות הנוגעות לחלוקת רכושם של נפטרים, מגיעות כיום לטיפולם של בתי המשפט בישראל, כאשר פעמים רבות, ההתנגדות לקיום הצוואה מתאפשרת על רקע הימצאות ליקויים ופגמים מהותיים או צורניים בצוואה.

לעניין זה חשוב לציין כי כאשר צוואה נערכת בליווי של עורך דין צוואות וירושות הבקיא בדיני הירושה והצוואות בישראל, סביר כי היא תעמוד בדרישות החוק הן בפן העקרוני והן בהיבטים הצורניים, ולכן יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשנותה לאחר פטירתו של המצווה.

מה זו ירושה ומהו החוק המסדיר את אופן הטיפול בה?

ירושה היא מונח כללי אשר מייצג את כלל הרכוש, הממון והנכסים שפלוני מייעד עבור יורשיו, ליום הסתלקותו מן העולם. חוק הירושה, תשכ"ה 1965 – הינו החוק במדינת ישראל שבא להסדיר את מנגנון חלוקת נכסי הירושה בין היורשים החוקיים של המנוח.

מהו עיזבון?

עיזבון הוא מושג המאגד בחובו את מכלול הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות של אדם במועד פטירתו. עיזבון, אם כן, הוא כלל ממונו, מטלטליו ונכסיו של המנוח – אבל גם כל החובות שהוא חייב לנושיו וטרם נפרעו. חשוב לדעת כי טרם חלוקת קניינו של המנוח הנכלל בעיזבונו, נדרש ראשית סילוק של חובותיו במלואם.

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

הדבר מתבצע מתוך נכסי העיזבון. מן הראוי להזכיר כי העזבון אינו כולל את קרנות הפנסיה, קופות הגמל, או קרנות ההשתלמות של הנפטר, היות ועבור כל אלו מצוינים מלכתחילה יורשים למקרה פטירה ולא ניתן להשתמש בהם לטובת פירעון חובות המנוח.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין צוואות וירושות?

אין עוררין על כך שצוואות וירושות, בדומה לכל נושא כספי, מהוות עניין רגיש.
לענייני רכוש וממון ישנה הנטיה לגרור בעקבותיהם קונפליקטים בין בני משפחה, ולהעלות אל פני השטח משקעים רגשיים ומחלוקות ישנות. זאת בנוסף לכאב הנלווה להתמודדות עם מותו של האדם שחלוקת רכושו עומדת על סדר היום.

אף שבאופן עקרוני כל אדם יכול לערוך את צוואתו בכוחות עצמו וללא מעורבות של גורם מקצועי, והדבר נכון גם לשלב מימוש הצוואה – הטיפול העצמאי בנושאים אלו עלול להותיר פתח למחלוקות בלתי רצויות ועגמת נפש לכל המעורבים.

לכן, כל אדם המעוניין לוודא כי רצונו ישתקף בצוואתו באופן מלא, או שברצונו להבטיח כי הליך המימוש של צוואת יקיריו וחלוקת עזבונם יטופל באופן הוגן, מכבד וראוי – מוטב שיערב בתהליך עורך דין שתחום התמחותו הינו דיני צוואות וירושות. 

באילו נושאים מטפל עורך דין צוואות וירושות?

עורך דין צוואות וירושות מטפל בכל עניין הנוגע לתחום חוקי הירושה במדינת ישראל – 
בין אם מדובר על עריכת צוואה, ניסוח צוואה הדדית, בקשה למתן צו ירושה או צו לקיום צוואה, טיפול בירושה לפי דין, הסתלקות מירושה, מימוש הצוואה, ניהול עיזבון, חלוקת עזבונות, רישום מקרקעין בירושה, מיסי ירושה וכן הלאה.

עם זאת, פעילותו העיקרית של עו"ד צוואות וירושות בשגרה, היא לרוב סביב ניהול מאבקים מורכבים בנושא סכסוכי ירושה שהגיעו לפתחם של בתי המשפט. בין ההליכים הללו ניתן למנות: התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה, כינוס נכסי העיזבון, טיפול בתביעות הנוגעות לנכסי העיזבון, טיפול בצוואות בלתי חוקיות או צוואות בלתי מוסריות, וכן הלאה. בכל אלו נדון בפרוטרוט בשורות הבאות.

מהו חוק הירושה?

חוק הירושה – התשכ"ה 1965, הינו דבר החקיקה המסדיר את כל ענייני הטיפול בעזבונו של אדם עם לכתו לעולמו. על פי חוק הירושה הישראלי, רשאי אדם לבחור להעביר את רכושו וממונו לחזקתם של האנשים המוגדרים בצוואה כיורשיו, כשאנשים אלו יכולים להיות קרובי המשפחה שלו או לחילופין – אנשים שאין להם קרבה משפחתית אל המצווה.

מנגד, היה ואדם אינו מניח אחריו צוואה, בעת פטירתו, קובע חוק הירושה כי רכושו יועבר לידי היורשים החוקיים שלו ויחולק ביניהם, כל פי כללי הירושה על פי דין, המוגדרים גם הם תחת חוק הירושה. זהות היורשים הטבעיים של המנוח וכן היררכיית חלוקת העזבון ביניהם, הם נושאים המטופלים במסגרת כללי הירושה על פי דין, כפי שנפרט בשורות שלהלן.

ירושה על פי דין – במה מדובר?

כאשר אדם מסתלק מן העולם מבלי שהניח אחריו צוואה, כלל נכסיו וממונו מחולקים בין יורשיו החוקיים, על בסיס שיטה המוגדרת בחוק הירושה בתור "ירושה לפי דין". מנגנון זה מתווה את אופן חלוקת הרכוש של המנוח על סמך היררכיה של קרבה משפחתית: החל מבת או בן זוגו של הנפטר, ודרך הילדים שלו, הנכדים שלו, ההורים שלו, האחים שלו, וכן הלאה. זאת בניגוד למצב שבו המנוח ערך מבעוד מועד צוואה כדין, או אז יקבלו הוראותיה עדיפות מבחינת החוק, בהיותן כלי המאפשר את אומד רצונו של הנפטר.

על סדר היורשים בהליך ירושה על פי דין

חוק הירושה במדינת ישראל קובע באופן ברור וסדור את סדר היורשים, באופן שמאפשר חלוקה נוחה של רכושו של הנפטר במקרים בהם המנוח לא הניח אחריו צוואה. לפי כללי הירושה על פי דין, בן או בת הזוג של המנוח נמצאים ראשונים בסדר היורשים בהעדר מסמך צוואה.

בת או בן זוגו של הנפטר יהיו זכאים לקבל לידיהם את המטלטלין המשותפים המצויים בבית בו חלקו את חייהם עם המנוח. מוצרים חשמליים, ריהוט, רכבים ועוד, הם כולם סוגים של רכוש אשר נכלל תחת קטגוריה זו. בנוסף על אלו, חלק מיתרת העיזבון יוקצה גם הוא לטובת בן או בת הזוג הנותרים.

הבאים בסדר היורשים, לפי כללי הירושה על פי דין, הם ילדיו ונכדיו של הנפטר. בשלב הבא, ירשו את המנוח הוריו ואחיו, ולאחר מכן – ירשו אותו הסבים והדודים שלו.

מהם בתי אב וכיצד הם רלוונטיים לעניין של ירושה על פי דין?

בשלב חלוקת העיזבון בין ילדיו ונכדיו של המנוח, כללי הירושה על פי דין מגדירים כי החלוקה תתבצע על פי ראשי האב שבני המשפחה משתייכים אליהם. ראשי האב מסודרים בצורה של "הורה מול ילד", כך שההורה בכל אחד מראשי האב יהיה היורש החוקי של המנוח, ורק במידה ויורש זה אינו נמצא בין החיים בעצמו – הירושה תועבר לילדו. במצב בו גם ההורה וגם הילד בראש אב נתון אינם בין החיים עוד בעת חלוקת הרכוש של המנוח, נכסי הירושה יועברו אל ראש האב הבא בתור.

לסיכומו של עניין, אחרי שרכוש הנפטר מועבר בירושה לבן או לבת זוגו שנותרו בחיים, הבאים בסדר היורשים על פי דין, הם ילדיו. ככל שילדיו אינם בין החיים, הנכדים של הנפטר יהיו מועמדים לקבלת נכסיו. במידה וגם הנכדים אינם בין החיים – הרי שניני הנפטר יהיו הבאים בתור לירושה.

לאחריהם, ירשו את הנפטר הוריו, ובמידה וגם הם אינם בין החיים – האחים של הנפטר יהיו זכאים לקבל לידיהם את נכסיו, או אחייניו, באם גם אחיו של הנפטר הלכו לעולמם. הבאים בתור בהיררכיית הירושה, הם סבי הנפטר, ובמידה וגם הם אינם בין החיים – דודי הנפטר יהיו זכאים לקבל לידיהם את ירושתו, ובמידה והם נפטרו – בני דודיו של הנפטר הם אלו שירשו אותו.

על זכות הירושה של המדינה במקרה בו המנוח לא הותיר אחריו בני משפחה

ברוב המקרים אדם אשר הולך לעולמו, מותיר אחריו בלכתו קרובי משפחה – בין אם מדובר כאמור בבני זוג ילדים, הורים, אחים, אחיינים, סבים, דודים או בני דודים. אולם ישנם מקרים ובהם המנוח היה אדם ערירי שלא נותרו אחריו בני משפחה כלל בעת שהסתלק מן העולם. במצב כזה, כל ממונו ורכושו שיועדו לירושה יועברו תחת חזקתה של מדינת ישראל, ויטופלו בידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מהו הליך עריכת צוואה ומה חשיבותו?

כפי שוודאי כבר הבנתם, כאשר אדם אינו עורך במהלך חייו מסמך צוואה, הליך הירושה נקבע על פי חוק הירושה על פי דין. נושאים כמו סדר היורשים ואופן חלוקת העזבון ביניהם, נקבעים על פי כללי הירושה על פי דין הקבועים בחוק הירושה. כתוצאה מכך, בהנחה ולנפטר אין בני משפחה חיים והוא לא דאג מבעוד מועד לערוך צוואה – כל רכושו יועבר אוטומטית לידי מדינת ישראל, ויטופל על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

לסיכומו של עניין, ירושה על פי דין היא ברירת מחדל הזמינה למקרים בהם אדם לא הספיק או לא רצה להשאיר אחריו צוואה בלכתו. אולם קשה לטעון כי זוהי חלופה ראויה לעריכת צוואה, שמאפשרת לאדם להגדיר את רצונו האחרון.

מהן צורות הצוואה הנהוגות במדינת ישראל?

כאשר פלוני בוחר לערוך צוואה שתכליתה לקבוע איך יחולק רכושו בין יורשיו עם פטירתו, באפשרותו לבחור מבין ארבע צורות של צוואות שכל אחת מהן מחייבת עמידה בכללי פורמט מוגדרים, כפי שיפורטו להלן: 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הינה צוואה אותה נהוג לכתוב בכתב ידו של המצווה. כפי שמשתמע מן הכותרת מדובר על צורת צוואה פשוטה למדי, שעיקרה פירוט מסודר אודות זהותם של היורשים של המצווה, ומידע מאורגן בדבר הרכוש המיועד לכל אחד מהם.על צוואה בכתב יד חייב להופיע התאריך בו נכתב המסמך, וכן חתימתו של המצווה.

חשוב לדעת כי ככל שמסמך מסוג צוואה בכתב יד, מכיל תוכן אשר נכתב בכתב ידו של אדם אחר שאינו המצווה עצמו, או שמופיעים בה קטעים בדפוס, היא לא תהיה ברת תוקף משפטי. לכן למרות שכתיבת צוואה בכתב יד נחשבת כהליך קל הזמין לכל אדם המעוניין להסדיר מראש את ענייניו, חשוב להכיר בבעייתיות הגלומה בצורת הצוואה הזו.

מסמך צוואה בכתב יד כלול לאפשר הגשת התנגדויות לקיומה של הצוואה בעתיד, היות והיא איננה מחייבת החתמה של עדים שיהוו הוכחה לעריכתה בצורה שמשקפת את רצון המצווה האמיתי.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים הינה צורת הצוואה השכיחה ביותר מבין 4 סוגי הצוואות שהזכרנו. כתיבת צוואה בעדים תבוצע בכתב ידו של גורם שאינו המצווה בעצמו, או בדפוס. גם כאן חתימת המצווה נדרשת להופיע על המסמך, אך לצורה זו של צוואה אין נהוג לצרף אף מאפיין גרפי הקשור לבעליה. בעריכת צוואה בפני עדים, חובה לשלב את חתימתם של שני עדים מעל גיל שמונה עשרה, שאינם פסולי דין.

עצם הנוכחות של חתימת העדים על גבי צוואה בעדים, מקנה למעשה תוקף משפטי להצהרת המצווה לגבי רצונו לחלק במועד לכתו את עזבונו באופן שתואר בצוואה. בנוסף בעת עריכת צוואה בעדים החוק מחייב את הוספת חתימת המצווה על כל עמודי הצוואה ללא יוצא מן הכלל.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה הנערכת בנוכחותו של איש מקצוע כדוגמת נוטריון, דיין או שופט. כתיבת צוואה בפני רשות מול דיין או שופט, הוא הליך פחות מקובל בהשוואה לעריכת צוואה בפני רשות בעזרת נוטריון. ניסוח צוואה בפני רשות מתבצע כשהמצווה מוסר את הוראותיו בע"פ לגורם המקצועי שאחראי על הטיפול בהליך עריכת הצוואה, וזה מתמלל בתורו את הנחיותיו של המצווה לכלל צוואה בכתב. צוואה בפני רשות מחייבת הוספת חותמת רשמית, המעניקה למסמך גושפנקא משפטית.

במידה ועריכת הצוואה בפני רשות מתבצעת בנוכחותו של נוטריון, חובה להקפיד על כך שהנוטריון יפעל בהתאם לדרישות החוק לעניין כתיבת צוואה בפני רשות, ובכללן צירוף של חוות דעת רפואיות כנדרש, לטובת מצב בו המצווה לוקה במוגבלות פיזית או אחרת.

צוואה בעל פה

צוואה בע"פ היא צוואה אשר מספקת פתרון לאנשים הנמצאים על ערש דווי או חשים ששעת מותם קרבה. תרחיש נפוץ של עריכת צוואה בעל פה חל כאשר אדם מצוי בסכנת חיים מיידית, למשל כשמדובר בחייל בעת קרב. אולם צוואה בעל פה נהוגה גם כשמדובר על אנשים הנאבקים במחלות קשות או כשעולה הצורך בניתוח מורכב, שיש חשש כי המטופל לא יצא ממנו חי.

צוואה בעל פה מחייבת נוכחות של שני עדים, אשר להם יעביר בעל הצוואה את הנחיותיו באשר לטיפול בקניינו במועד לכתו. העדים לעניין זה יכולים להיות עם המצווה ביחד או בנפרד, אולם תוקפה החוקי של הצוואה בע"פ מותנה בכך שהעדים יעלו על הכתב את דבריו של המצווה במתווה של זכרון דברים, וידאגו להעביר אותו אל רשם הירושות בהקדם האפשרי.

מתי כדאי לבצע עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות?

אף שבאופן כללי, כל אדם יכול לערוך את צוואתו באופן עצמאי, ישנה תועלת רבה בטיפול בנושא באמצעות עורך דין צוואות וירושות. כאשר אנשים עורכים את צוואתם בכוחות עצמם, הם לרוב יעשו זאת אם הוראות הצוואה הן פשוטות ביותר, והסיכוי להתעוררות התנגדויות לקיומה נמוך במיוחד.

עריכת צוואה עצמאית ניתנת לביצוע כצוואה בכתב יד (אחת מבין צורות הצוואה שאותן נסקור בהמשך). אולם במצבים שבהם הצוואה מכילה הוראות ספציפיות, מורכבות יותר או ריבוי נכסים או יורשים, עריכת צוואה בליווי של עורך דין צוואות וירושות, הינה הפתרון העדיף. 

עריכת צוואה באמצעות עורך דין מתבצעת בלווית 2 עדים שמשמשים כגורם שמקנה תוקף חוקי לרצון המוריש, יכולים להעיד על כשירותו של המוריש במועד עריכת הצוואה, וגם על כך שהצוואה נערכה באופן "כשר" ועל פי דרישות החוק.

מתי צוואה נחשבת כצוואה "כשרה" וברת תוקף?

כל צוואה מעצם מהותה צריכה לכלול מידע מפורט וברור בנוגע לדרך חלוקת קניינו של בעליה לאחר פטירתו. על מנת שמסמך הצוואה יחשב תקף מבחינה חוקית ומחייב מבחינה משפטית, על הצוואה להיערך בהתאם להוראות החוק ולעמוד הן בהנחיות הצורניות שמנינו לעיל, והן להיות נטולת כשלים מהותיים, כפי שנסביר להלן.

במצב שבו יש סיבה להניח שהצוואה לא משקפת כראוי את רצונו האמיתי של המנוח, ייתכן שתוגש התנגדות לקיום הצוואה. דוגמא נפוצה לפגם מהותי בצוואה, היא העדר כשירות פיזית או מנטלית של המצווה. באם עורך הצוואה היה נתון במצב נפשי, בריאותי או קוגנטיבי שמנע ממנו לנסח אותה מתוך צלילות הדעת, בית המשפט עשוי לקבל את ההתנגדות ולהורות על פסילתה – באופן חלקי או מלא.

פגם מהותי נוסף שעלול להוביל לפסילת הצוואה, הינו מעורבות של גורם נוסף בעת עריכתה. ככל שנוסח הצוואה מעיד על מעורבות בלתי הוגנת של בעלי עניין בנכסי המצווה – בין אם על ידי הפעלת לחץ, איומים או מרמה – הדבר עלול להיחשב כפגם מהותי במסמך הצוואה, ולהעמיד את תוקפה בסימן שאלה.

יתרה מכך, היה ומדובר בצוואה בעדים או צוואה בעל פה, שנחתמה בנוכחות עדים שאחד מהם או שניהם במעמד של פסולי דין או קטינים, הדבר עלול להוות עילה לפסילת הצוואה. הדבר נכון גם באם הצוואה נחתמה במחיצת עד יחיד במקום שני עדים כפי שמחייב החוק.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית הינה נוסח של צוואה שנהוג לערוך בשיתוף פעולה בין בני זוג, כאשר קיים רצון משותף להוריש את כלל הממון, הרכוש והנכסים באופן הדדי. פירוש הדבר הינו שכל אחד מן הצדדים בוחר להעביר לחזקת בן זוגו את עזבונו בעת פטירתו, ולאחר מותו של בן הזוג המוטב – להעביר את הירושה הנ"ל לצד שלישי אשר נבחר במשותף.

לדוגמא, בני זוג שמנסחים צוואה הדדית רשאים לקבוע כי במקרה שאחד מהם ילך לעולמו, כל רכושו של הנפטר יועבר לידי בן הזוג הנותר, ואילו לאחר פטירתו של זה – מי שיקבלו את כל רכושם בירושה יהיו ילדיהם המשותפים. בהנחה ועסקינן במסמך יחיד אשר עומד בתור צוואה הדדית, אזי הצוואה תהא תקפה גם כצוואה משותפת וגם כצוואה הדדית.

מהי התנגדות לצוואה?

ישנם מצבים שבהם קיים חשד סביר לכך שהצוואה אינה משקפת באופן ראוי את רצונותיו של המנוח. למשל כאשר מי מיורשיו סבורים כי הצוואה נכתבה כשהמצווה היה במצב מנטלי או פיזי ירוד שאינו מאפשר צלילות מחשבתית, או במידה וקיים חשד לזיוף הצוואה, או לכך שבעלי עניין היו מעורבים בשלב ניסוח הצוואה – קרי, השפעה בלתי הוגנת. במקרים אחרים, יתכן והוראות הצוואה עומדות בסתירה להוראות החוק או המוסר.

בהינתן תרחישים מסוג זה, ניתן להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, או התנגדות לבקשה לקבלת צו ירושה. מדובר על הליך בירוקרטי לא פשוט אשר נוטה להתארך ולגזול משאבים רבים מכל הצדדים המעורבים. הגשת התנגדות לצוואה מחייבת את המבקש או המבקשים להוכיח לבית המשפט את צדקתם, ולהמחיש כי הצוואה, אינה עולה בקנה אחד עם רצון המנוח האמיתי.

צוואה בלתי חוקית או צוואה בלתי מוסרית – יש דבר כזה?

צוואה בלתי חוקית, הינה צוואה הכוללת התניות שאינן חוקיות לקבלת הירושה או לאופן ההתנהלות של בן משפחה אחד או יותר מול בן משפחה אחר. למשל, התנייה של קבלת הירושה בגירושין מבן או בת זוג. מעבר להיותה של ההתניה הזאת בלתי מוסרית, היא אף עומדת בניגוד לדרישות החוק.

הוראה נוספת ובלתי לגיטימית בפן המוסרי, יכולה לבוא לידי ביטוי בהתניית קבלת הירושה באיסור המוטל על בן או בת הזוג של המצווה להינשא בשנית. גם כאן, מדובר בציווי שנתפס כבלתי מוסרי וכפגיעה בזכויות בן או בת הזוג. זאת, בהתאם לחוק כבוד האדם וחירותו וכן בהתאם לחוקי הדת, המקדשים את החיים. במקרים שכאלו, נוטה בית המשפט לבטל את הציווים הבלתי מוסריים בצוואה, אך להותיר את שאר סעיפיה על כנם.

זאת, בתנאי שאלו עומדים בדרישות החוק והמוסר ולא מסכנים את שלום הציבור. אולם היות ובמקרים רבים לא קיימת קביעה ברורה בנושא, נדרש סיוע מטעם עורך דין צוואות וירושות כדי להוכיח את העדר המוסריות המתבטא בתנאי הצוואה כלפי היורש, או להותירה על כנה באם עולות התנגדויות בתואנות אלו.

סוגים של התנגדות לצוואה שמצריכים מעורבות של עורך דין צוואות וירושות

מרבית ההתנגדויות לקיום צוואה מוגשות בתואנה של היעדר כשירות מצד המצווה – קרי, טענה לכך שהמוריש לא היה כשיר מבחינה רפואית או מנטלית במועד עריכת צוואתו, מסיבות כגון: אלצהיימר מתקדם, שבץ מוחי, השפעה תרופתית, מצב רגשי קשה או ליקוי נפשי וכן הלאה. 

יתרה מכך, ישנן התנגדויות לצוואה שהעילה להגשתן הינה "השפעה בלתי הוגנת". כלומר, המתנגדים לקיום הצוואה טוענים כי הופעלו מניפולציות, לחצים או טקטיקות של הפחדה על המצווה מצד בעלי עניין בצוואה, על מנת להטות את הכף לטובתם. לעתים הדבר עשוי להתרחש תוך ניצול של יחסי תלות בין המצווה לאחד מיורשיו.

עילה נוספת להגשת התנגדות לצוואה, ידועה בתור: "צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה". כאן מדובר על מעורבות של אדם מסוים בעריכת צוואת המנוח, בין אם על ידי כתיבתה בפועל, בין אם בעצם נוכחותו של אותו אדם במעמד עריכת הצוואה, ובין אם על ידי מעורבות בדרכים אחרות. כל הנ"ל קבילים בתור עילה לפסילת הצוואה.

מהי הגנה על צוואה?

הגנה על צוואה היא מהלך שכיח מאוד, שניתן לבצע בעת כתיבת הצוואה מצד המצווה.
למשל, המצווה רשאי לציין בצוואה הוראות המונעות מיורשיו להגיש בקשה לפסילת הצוואה. כמו כן, ניתן לצרף גם צילום וידאו מוסרט של מעמד כתיבת הצוואה ו / או לכלול לצידה חוות דעת רפואית שנכתבה ונחתמה בידי רופא מומחה בעת חתימת הצוואה. כל אלו יכולים לשמש בבחינת הוכחות שיאששו את תקפותה של הצוואה במידת הצורך.

כלומר, הודות למהלכים כאלו, בבוא העת, ניתן יהיה להוכיח כי הצוואה אכן משקפת את רצונו האמיתי של המצווה כפי שתועד במועד כתיבתה. למותר לציין כי פעולות הגנה על צוואה יכולות להתבצע גם לאחר מותו של המצווה, אך זה לרוב מחייב הליכים מורכבים יותר שיעמדו בתור הוכחה לרצונו של המצווה כפי שהוא ניכר בצוואתו.

בנוסף לכל אלו, מומלץ לקרוא את הצוואה בעיון ולאתר בנוסח המסמך נקודות תורפה כגון כשלים או פגמים צורניים, הוראות שאינן ברורות דיה ובעיות פוטנציאליות מסוגים נוספים, שעשויות להופיע לאורכה. ככל שתקדימו לזהות את הפגמים המצויים במסמך הצוואה מראש, כך היכולת להגן עליה כמסמך משפטי מחייב תגדל. סיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין צוואת וירושות זו הדרך הטובה לעשות זאת, כמובן.

כיצד מתבצע תהליך עריכת צוואה מול עורך דין צוואות וירושות?

עריכת צוואה מול עורך דין צוואות וירושות מתבצעות במספר שלבים:
ראשית, עורך הדין נפגש עם מיוצגו לשיחת היכרות ותיאום ציפיות. לאחר מכך נהוג לערוך טיוטה ראשונית של מסמך הצוואה בהתאם לרצונות ולצרכים של הלקוח.

זהו השלב בו בדרך כלל עולות שאלות מצד הלקוח וזהו המקום כמובן להעלות הערות רלוונטיות, לערוך שינויים ולבקש הוספת נדבכים לצוואה. על פי הפידבק שהלקוח מספק, עורך הדין עורך את התיקונים בטיוטה ומציג את הנוסח המעודכן ללקוח. מרגע שאישר הלקוח את נוסח הצוואה הסופי, נקבע מועד לקריאת הצוואה והחתימה עליה.

לאילו כישורים ומיומנויות ניתן לצפות מעורך דין צוואות וירושות?

עו"ד צוואות וירושות נדרש להכיר את חוקי הירושה במדינת ישראל על בוריים, ואת הפסיקה העדכנית והתקדימים שנצברו לאורך השנים בעת הטיפול במחלוקות ירושה לסוגיהן. זאת על מנת שיוכל לספק ללקוחותיו את המענה המקצועי המקיף והעדכני ביותר בתחום הצוואות והירושות ולסייע בפתרון בעיות מורכבות שעלולות להיווצר בעת הטיפול בנושאים הללו. 

יתרה מכך, במסגרת הטיפול בתיקים הנוגעים לתחום הצוואות והירושות, נדרש עורך הדין, מעבר למקצוענות ובקיאות משפטית, גם לרגישות רבה, אמפתיה וסובלנות כלפי מיוצגיו. זאת מתוך הבנה כי מדובר על עניינים רגישים ושהמעורבים בתיק הם בדרך כלל קרובי משפחה. לכן ישנה חשיבות רבה הן לחלוקת עזבונו של המנוח באופן שישקף את רצונותיו כפי שהנחה בצוואתו, והן לניסיון לצמצם את הקונפליקטים המשפחתיים למינימום האפשרי, על מנת לשמור על שלום בית עד כמה שניתן.

מהם יתרונות הטיפול בענייני צוואות וירושות בעזרת עורך דין?

צוואה הינה, בראש ובראשונה, אמצעי חוקי להעברה בין דורית של רכוש.
אולם על מנת שצוואה תוכל לעמוד כמסמך משפטי בר תוקף חוקי ומחייב ולמלא את תכליתה זו, היא נדרשת כאמור להיכתב בכפוף להוראות החוק והמוסר. הפניה לסיוע משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות, מאפשר לכל אדם לבטא את רצונותיו באופן הטהור ביותר, מבלי להסתכן בערעור על תקפותה על צוואתו מבלי משים.

מנגד, בקיאותו של עו"ד מנוסה בדיני הירושה והצוואות מסייע גם בהתמודדות יעילה עם מחלוקות שעולות סביב מימוש הצוואה, באופן שתומך במיצוי זכויותיהם של מיוצגיו מול שאר הצדדים בסכסוך. בשורה התחתונה, בעזרת ליווי משפטי מקצועי, אמין ואכפתי – ניתן לפתור גם אתגרים הנוגעים לחלוקת רכוש מורכבת, בדרכי נועם ומבלי להיגרר לסאגה משפטית מתמשכת, מכאיבה ויקרה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.