גילוי צוואה

מסמך הצוואה הינו מסמך משמעותי ובעל השלכות רבות הקובע כיצד יש לחלק את נכסיו של המנוח. מכיוון שלמסמך זה יש כוח כה רב, ישנם מקרים בהם אנשים מסוימים מבקשים להסתיר את טופס הצוואה ולמנוע מבית המשפט לחלק את העיזבון על פי הכתוב בצוואה. במאמר זה נסקור את חובת גילוי הצוואה, נבין את הסיבות העומדות מאחורי חיוב זה ונרחיב אודות מקרים אחדים הנוגעים לחובה זו.

 

חשיבותה של הצוואה

מסמך הצוואה קובע כיצד לחלק את נכסי העיזבון על פי רצונו האחרון של המנוח. הדין הישראלי מעניק אוטונומיה כמעט גמורה לרצונו החופשי של המנוח, אוטונומיה הבאה לידי ביטוי בעקרון חופש הציווי המאפשר לאדם לצוות ככל העולה על רוחו (כמעט) במסמך הצוואה. כמובן שגם לעקרון זה יש מספר הגבלות כמו הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות, אולם באופן כללי מגמתו של בית המשפט היא למלא את רצונו האחרון של המנוח ולקיים את צוואתו. יש לדעת כי תוכנה של הצוואה אינו צריך להיות הוגן או הגיוני בעיני השופט על מנת לאשר את תוכנה של הצוואה. ברוח דברים אלה נוכל להבין מדוע פעמים רבות בית המשפט מעניק שהות ליורשים להשיג את מסמך הצוואה, ומעניק אי אלו הקלות אשר נועדו לקדם את קיומה של הצוואה.

 

מדוע מחזיק הצוואה יסתיר את קיומה?

ישנם מקרים בהם מחזיק הצוואה נמנע מלפרסם את קיומה בפני היורשים או הנוגעים בדבר. הסיבות להסתרה זו הינן רבות ומגוונות ונזכיר בקצרה את המרכזיות שבהן:

  • הצוואה אינה לרוחו של המחזיק. לעיתים החלוקה המבוקשת על ידי המצווה מדירה אנשים מסוימים או ממעטת את חלקם, והדבר מנוגד לרצונו של המחזיק במסמך הצוואה.
  • הצוואה פוגעת בקרוביו של המחזיק או מבטלת צוואה קודמת אשר היטיבה עם קרוביו של המחזיק.
  • המחזיק סבור כי המצווה לא היה במצב כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה. על מנת "לחסוך" את הסחבת המשפטית הכרוכה בפסילת הצוואה, מעדיף המחזיק לשמור את קיומה בסוד ונמנע מלפרסם אותה.
גילוי צוואה
גילוי צוואה

 

האם זה חוקי לשמור צוואה ולא לגלותה?

חוק הירושה סעיף 75 קובע כי כל אדם המחזיק צוואה חייב למוסרה לרשם הירושות מיד לכשייוודע לו על מותו של המצווה. הפרת הוראה זו הינה עבירה פלילית ועונשה עשוי להגיע לשלושה חודשי מאסר.

 

מי שומר על הצוואה עד מות המצווה?

חוק הירושה אינו מגדיר אדם מסוים המחויב לשמור על מסמך הצוואה. עם זאת, אנשים רבים מפקידים את מסמך הצוואה בידי רשם הירושות על מנת למנוע מהצוואה להיאבד וכן על מנת למנוע מצבים של צוואה העוברת מספר עדכונים ומופיעה במספר עותקים בידי אנשים שונים. כמו כן, יש המעדיפים לשמור את הצוואה אצל גורם שלישי אשר אינו מוזכר בצוואה, ויש אשר שומרים את הצוואה אצלם בבית.

 

האם תוכן הצוואה הינו סודי?

תוכנה של הצוואה הינו מסווג וחל איסור לפרסם את הנאמר בה אלא אם המצווה ציין זאת מפורשות. עם זאת, על מנת לממש את החלוקה הכתובה בצוואה, יש לבקש מרשם הירושות בקשה לצו קיום צוואה, ובמהלך הליך הבקשה יש להעביר את הצוואה המקורית לידי הרשם. בנוסף לכך, יש לשלוח העתק של הצוואה לכל הנוגעים בדבר הירושה (הקרויים מוטבים) וליידע אותם בדבר זכותם לרשת חלק מעיזבונו של המנוח. במידה והמחזיק בצוואה סבור כי אישורו של המצווה לפרסם את הצוואה נעשה תחת לחץ או תחת השפעה שאינה הוגנת (איום, אונס וכדו'), רשאי הוא למנוע את פרסומה ולהעביר את הנושא לידי בית המשפט.

 

מי רשאי לדרוש את גילוי הצוואה?

על פי החוק כל אדם אשר יש לו עניין בצוואה רשאי לדרוש את גילויה. הזכות לדרישה זו מגובה בזכותו של כל אדם אשר מוזכר בצוואה להיחשף לתוכנה בצורה מלאה. דרישה זו נעשית באמצעות בית המשפט אשר על פי רוב מאשר את חשיפת הצוואה, ובמידה והמחזיק ממשיך לסרב, רשאי בית המשפט להטיל עליו את העונשים הקבועים בחוק (מאסר של עד שלושה חודשים או קנס).

 

מה עושים במצב שבו לא מוצאים צוואה?

כאשר אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, יש לחלק את רכושו על פי הכתוב בחוק הירושה. הליך חלוקה זה קרוי "חלוקה על פי דין" ועקרונותיו מפורטים בחוק הירושה סעיפים 10-17. על מנת להתחיל תהליך חלוקה זה, יש לבקש מרשם הירושות הוצאת צו ירושה, המשיק את תהליך חלוקת העיזבון בין היורשים על פי דין. במידה ואין למנוח יורשים (צאצאים, בן זוג, אחים או הורים) מועברים נכסיו לידי האפוטרופוס הכללי, ולאחר מספר שנים מועברים הנכסים לידי המדינה.

 

מה עושים אם גילוי הצוואה חל לאחר חלוקת העיזבון?

באופן עקרוני גילויה של צוואה מבטל צו ירושה אף על פי שהנכסים כבר חולקו בין היורשים. עם זאת, בית המשפט נדרש לבחון מספר דברים לפני שהוא מכריע האם לבטל את צו הירושה. בין הדברים אותם בוחן בית המשפט ניתן למנות:

  • האם קיומה של הצוואה הועלה בשלב מוקדם של הדיון?
  • האם נכסי הירושה עברו מהיורשים לצד שלישי?
  • האם שיהוי הבקשה לביטול צו הירושה נעשה בתום לב או שמא היה מכוון משום מה?
  • האם השיהוי בהגשת הבקשה היה סביר?
  • מהי מידת חומרת הפגיעה בצדדים הנוגעים בדבר?

בחינת שאלות אלה, ועוד שאלות הנוגעות לנסיבות המקרה מסייעות בידי בית המשפט להכריע האם לבטל את צו הירושה או שמא יש להשאיר את חלוקת הרכוש על כנה.

 

מהו שיהוי סביר?

כמו בכל מבחן סבירות, גם שאלת משך השיהוי הסביר אינה מוחלטת ולרוב החלטת בית המשפט מורכבת ממכלול שיקולים ונסיבות. בית המשפט בוחן את משך השיהוי, את הסברו של המבקש לסיבת השיהוי, את השלכות השיהוי על בחינת העובדות וכדו'. מכיוון שכך, יש אשר שיהוי של מספר שבועות ייחשב לשיהוי בלתי סביר, ויש אשר שיהוי של מספר שנים ייחשב לשיהוי סביר והצוואה תוכשר. עם זאת, לאחר עשר שנים קבע בית המשפט כי השיהוי מוגדר כבלתי סביר לכל הדעות ודינה של הצוואה להידחות.

 

סיכום

מיד עם היוודע מותו של אדם מסוים, על כל הנוגעים בדבר לפעול על מנת לחשוף את פרטי הצוואה ולהבין את תוכנה בצורה מעמיקה ומוחלטת. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לעמוד לשירותכם, ולהציג בפניכם מידע משפטי עדכני ונהיר על מנת לאפשר לכל אדם לדעת את זכויותיו ולקבל את כל המידע הנוגע אליו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איך מממשים צוואה

הליך מימוש צוואה הינו עדין ומורכב, במיוחד לאור העובדה שהוא מתרחש בשלב קשה מאד מבחינה נפשית עבור הנוגעים בו. הליך מימוש הצוואה מתחיל מרגע פטירת

איך מתחלקת ירושה

עזבונו של אדם כולל את כל רכושו ונכסיו, קנייניו החומריים והרוחניים, וכן כולל הוא את כל זכויותיו וחובותיו של אותו אדם. לאחר מותו של האדם,

עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

תפקידה של הצוואה הוא לבטא את החלוקה הרצויה בעיניכם בדבר חלוקת נכסיכם לאחר לכתכם. צוואה טובה היא אחת כזו אשר תזכה את היורשים העתידיים בנכסים

מינוי אפוטרופוס והקשר לצוואה

ניתן להניח כי רובנו שמענו בעבר את המילה אפוטרופוס, אך לא בהכרח הבנו מה בדיוק היא אומרת. המונח אפוטרופוס פגש אותנו בכל מיני נקודות בחיים

המדריך לכתיבת צוואה

בין אם במוקדם ובין אם במאוחר, בסופו של דבר רובנו נגיע למצב שבו אנחנו מעוניינים בעריכת צוואה שתשקף את האופן בו היינו רוצים שיחולקו ממוננו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: