איך מתחלקת ירושה

עזבונו של אדם כולל את כל רכושו ונכסיו, קנייניו החומריים והרוחניים, וכן כולל הוא את כל זכויותיו וחובותיו של אותו אדם. לאחר מותו של האדם, נכסים אלה עוברים לידי היורשים והמוטבים שלו, במספר צורות חלוקה אפשריות. במאמר זה נסקור את דרכי חלוקת הירושה, מהם שלבי החלוקה ונרחיב מעט אודות מספר נקודות.

 

שתי דרכים מרכזיות לחלוקת הירושה

את נכסי ירושתו של אדם ניתן לחלק בשתי דרכים מרכזיות: חלוקת ירושה על פי דין וחלוקת ירושה על פי צוואה. עוד נרחיב על כך בהמשך המאמר, אולם בקיצור נאמר כי חלוקת הירושה על פי דין מתייחסת למקרים בהם לא השאיר אחריו המנוח צוואה, וחלוקת ירושה על פי צוואה מתרחשת כאשר המנוח השאיר אחריו צוואה.

 

חלוקת ירושה על פי דין

כאמור לעיל, חלוקת ירושה על פי דין הינה החלוקה הנעשית במקרים בהם לא נכתבה צוואה על ידי המנוח טרם מותו. יש לומר כי גם במקרים בהם צוואה נפסלת מסיבות שונות, ולא כתב המנוח צוואה קודמת – מחלקים את עזבונו באמצעות שיטת החלוקה על פי דין. שיטת חלוקה זו מתבססת על האמור בחוק הירושה סעיפים 10 -17.

 

מיהם היורשים המוגדרים בחוק?

חוק הירושה קובע כי כאשר לא הושארה צוואה מחולק העזבון בין קרוביו של המנוח. המונח קרובים מתייחס לקרבת דם, להוציא את בן או בת הזוג של המנוח אשר יורש אע"פ שאינם קרובים מבחינה זו. חוק הירושה מאפשר גם לאנשים אשר נולדו לאחר מות המצווה לרשת את חלקם, ובלבד שנולדו בתוך 300 ימים מיום פטירת המצווה. במידה ולא קיימים יורשים, מועברים נכסיו של המנוח לידי האפוטרופוס הכללי, והוא שומר עליהם במשך מספר שנים. במידה ולאחר זמן זה לא התייצבו יורשים מועבר העזבון לידי קופת המדינה.

איך מתחלקת ירושה
איך מתחלקת ירושה

 

מהו סדר חלוקת הירושה

מקרה פתרון
קיימים צאצאים ובת זוג מחצית מהעיזבון עובר לידי בן הזוג ומחצית לידי הצאצאים. בנוסף, בת הזוג מקבלת את המטלטלים של המנוח, את רכבו ואת דמי הכתובה כפי שסיכמו. ישנם מקרים בהם האלמנה זכאית לקבל גם דמי מזונות מתוך כספי העזבון.
אין צאצאים בן את בת הזוג מתחלק עם הורי המנוח בצורה שווה בנכסי העזבון.
אין הורים בן או בת הזוג מתחלק עם אחיו של המנוח או הורי הוריו ביחס של שליש לאחים ושני שליש לבן הזוג. לעיתים מקבל בן הזוג גם את הדירה כולה, אולם הדבר תלוי במספר תנאים.
אין הורים ואין בן זוג אחיו ואחיותיו של המנוח מקבלים את כל כספי העזבון.
אין הורים ואין אחים בן זוגו של המנוח מקבל את כל כספי העזבון.
אין הורים, אין אחים ואין בן זוג. נכסי העזבון מועברים לידי האפוטרופוס הכללי למספר שנים ולאחר מכן עוברים לידי המדינה.

 

חלוקת ירושה על פי צוואה

חלוקת היורשה על פי צוואה אינה נושאת בתוכה שיטת חלוקה משל עצמה, אלא היא מעניקה תוקף וסמכות חוקית למסמך הצוואה אשר נכתב על ידי המנוח טרם מותו. חלוקה זו שואבת את כוחה מעקרון חופש הציווי, המעניק סמכות כמעט בלתי מוגבלת לציוויו של האדם ולחירותו לפעול בנכסיו כראות עיניו. כמובן שגם לחירות זו יש מספר הגבלות, ובית המשפט נאלץ לעיתים לפסול צוואה או למנוע מהיורשים לקיימה, אולם דרך המלך היא לאשר את החלוקה המבוקשת על ידי המנוח.

 

מהו תהליך חלוקת הירושה באמצעות צו קיום צוואה

על מנת לחלק את עזבונו של המנוח בהתאם לצוואתו יש לשלוח בקשה לרשם הירושות ולבקש לקבל צו קיום צוואה. לאחר שליחת הבקשה יש לצרף בתוך שבעה ימים את המסמכים הבאים:

  • צוואה מקורית – במידה והצוואה המקורית אינה קיימת יש להוציא במקביל בקשה לקיום צוואה באמצעות העתק בלבד.
  • תעודת פטירה של המצווה – במידה ויש יורשים אשר נפטרו לפני המצווה, יש להציג בנוסף את תעודת הפטירה שלהם. במקרה שהמצווה נפטר מחוץ לגבולות המדינה יש להציג את מסמכי הפטירה בפני אפוסטין ולבקש את חתימתו.
  • שובר תשלום דמי אגרה – עלות הבקשה הינה כ-503 ₪ ( ₪ 428 בהגשה מקוונת).
  • הוכחת יידוע היורשים – מסמך המעיד כי כלל היורשים מודעים להליך הירושה ומכירים את כל הפרטים הנוגעים להם.
  • ייפוי כוח – במידה ומגיש הבקשה מיוצג ע"י עו"ד.

כל המסמכים צריכים להישלח בארבעה עותקים (אחד מקורי ועוד שלושה העתקים).

 

מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

החוק בישראל מתיר לכל אדם אשר נוגע לחלוקת הירושה להגיש את הבקשה לקבלת הצו, אולם על פי רוב הבקשה נעשית על ידי קרוביו של המנוח או אחד היורשים הכתובים בצוואה. את הבקשה ניתן לשלוח באופן עצמאי, אולם רבים עושים זאת באמצעות עורך דין אשר אוסף את המסמכים הנדרשים ומוודא כי יישלחו מבעוד מועד.

 

מהי שיטת חלוקת הירושה הנפוצה ביותר בישראל?

רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה מסיבות שונות. בין הסיבות המרכזיות ניתן למנות:

  • אנשים מעדיפים שלא לחשוב על מוות. הפחד והחשש האופפים את המושג מקשים על אנשים רבים לגשת ולכתוב מסמך צוואה המתייחס ישירות לנושא זה.
  • חוק הירושה הישראלי נחשב למתקדם ואיכותי, ואנשים רבים מעדיפים לסמוך עליו ולא לחלק את ירושתם בצורה ייחודית. סכסוכי ירושה רבים היו נחסכים אילו בחרו המצווים להימנע מלכתוב צוואה ולהניח לחוק הירושה לחלק את עיזבונם.
  • לעיתים, צוואה עלולה לפגוע בקרוביו של הנפטר. אנשים עלולים להרגיש פגועים ומופלים בעקבות הדרה או צמצום חלקם מהירושה, ועל כן יש הנמנעים מלכתוב צוואה.
  • ישנם מקרים מצערים בהם אנשים נפטרים בגיל צעיר, ובשלב זה של חייהם אין זה מקובל לכתוב צוואה.

 

סיכום

הליך חלוקת הירושה הינו מורכב וקשה, על אחת כמה וכמה כאשר הוא נעשה בנסיבות מצערות של מותו של אדם קרוב. חברי הנבחרת המשפטית מעניקים ליווי צמוד בתהליך זה ומאפשרים לכל אדם לקרוא ולהבין על אודות התהליך בצורה ברורה ומפורטת. ניתן למצוא עוד מאמרים רבים בתחום הצוואות באתר האינטרנט שלנו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איך מממשים צוואה

הליך מימוש צוואה הינו עדין ומורכב, במיוחד לאור העובדה שהוא מתרחש בשלב קשה מאד מבחינה נפשית עבור הנוגעים בו. הליך מימוש הצוואה מתחיל מרגע פטירת

גילוי צוואה

מסמך הצוואה הינו מסמך משמעותי ובעל השלכות רבות הקובע כיצד יש לחלק את נכסיו של המנוח. מכיוון שלמסמך זה יש כוח כה רב, ישנם מקרים

עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

תפקידה של הצוואה הוא לבטא את החלוקה הרצויה בעיניכם בדבר חלוקת נכסיכם לאחר לכתכם. צוואה טובה היא אחת כזו אשר תזכה את היורשים העתידיים בנכסים

מינוי אפוטרופוס והקשר לצוואה

ניתן להניח כי רובנו שמענו בעבר את המילה אפוטרופוס, אך לא בהכרח הבנו מה בדיוק היא אומרת. המונח אפוטרופוס פגש אותנו בכל מיני נקודות בחיים

המדריך לכתיבת צוואה

בין אם במוקדם ובין אם במאוחר, בסופו של דבר רובנו נגיע למצב שבו אנחנו מעוניינים בעריכת צוואה שתשקף את האופן בו היינו רוצים שיחולקו ממוננו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: