תנאים בצוואה

תנאים בצוואה הם התניות, המנחות את היורשים כיצד עליהם לנהוג במצבים שעלולים להיווצר בעתיד ועשויים להשפיע על קיום הצוואה. לכאורה ההגדרה הזאת היא פשטנית, אבל אי אפשר להבין אותה מבלי לדון במשמעות האמיתית של הצוואה ובצורך שקיים אצל לא מעט בעלי רכוש לקבוע בצורה המדויקת ביותר מי יירש את עזבונם עם לכתם, ומה יעשה בו בהינתן תרחישים מסוימים שעלולים להיווצר.

בשורות להלן נביא הסבר קצר אך ממצה על משמעותה של עריכת צוואה. בנוסף, נעסוק באפשרויות שונות או בתנאים שעלולים להיווצר, ואיך התניית תנאים בצוואה יכולה לקבוע ולכוון את מהלך האירועים על פי רצונו של המנוח שכתב את הצוואה. בנוסף, נסביר מהם תנאים בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי אפשריים שעלולים להיכלל בצוואה. כדאי לקרוא!

 

מהי צוואה ומה המשמעות שלה

צוואה היא ביטוי לרצונו האחרון של אדם אשר הלך לעולמו. החוק מכיר בסופיותם של החיים, ובעובדה שבדרך כלל כאשר אדם מסיים את חייו הוא משאיר אחריו רכוש, כספים ונכסים שונים. החוק היבש, וגם החוקים הדתיים בכל הדתות המונותיאיסטיות ובכלל, כולם מכירים בזכותו של אדם לצוות את רצונו האחרון. בכוונה תחילה נוקטת הלשון העברית במונח 'צוואה', כיוון שמדובר בציווי שיש חובה חוקית לקיים אותו.

מי שרוצה להימנע מקיום הצוואה, נדרש אם כן, לעשות זאת בדרכים המקובלות, בין אם באמצעות הסתלקות מן הצוואה או העברת הירושה לה הוא זכאי לחזקתו של אדם אחר. עם זאת, אף יורש אינו רשאי למנוע מיורשים אחרים, לקבל את חלקם בירושה, בהתאם למה שמצוין בצוואה. מנגד, מי שהודר מחלקו ברכוש ולא הוזכר בצוואה, לא יוכל לתבוע את חלקו. הדרך היחידה לעשות זאת, היא להוכיח שנפל פגם בצוואה. עורך דין צוואות וירושות מסייע למי שמעוניין בכך, לנסח צוואה שתעמוד במבחן הזמן ותשקף את רצונו של המוריש בצורה הטובה ביותר.

 

תנאים בצוואה – מה זה בעצם

כשאדם כותב צוואה, הוא מבצע למעשה חלוקה של הרכוש וההון שלו בן המוטבים הנזכרים בצוואה עצמה. לחילופין, אדם יכול לצוות את כל רכושו ליורש יחיד. אם אין סיבה לחשוד בכשרותה של הצוואה או באופן שבו הצוואה הזאת חולצה מהנפטר לפני שהלך לעולמו, הרי שעל פי החוק חלה החובה לקיים את הצוואה ככתבה וכלשונה.

תנאים בצוואה
תנאים בצוואה

עם זאת, כאשר אדם כותב צוואה, הוא יכול לכלול בה גם תנאים, שיתקיימו באופן אוטומטי בהינתן מצבים מסוימים, או בנסיבות שעלולות להיווצר. כותב הצוואה יכול, כמובן, לכתוב אותה ללא תנאים. אבל במקרים כאלה, עלול רצונו שלא להתממש. לדוגמא – אם בפרק הזמן שחלף מרגע כתיבת הצוואה ועד לפטירתו של הכותב וקיום הצוואה בפועל, אחד היורשים נפטר, אזי יחליט בית המשפט מה צריך לעשות ברכוש שנותר ללא נהנה מוגדר.

 

אילו תנאים יכולים להיכלל בצוואה

להלכה, כותב הצוואה יכול לכלול בה תנאים ככל שיחפוץ, ובלבד שהתנאים הללו יעמדו בדרישות החוק כפי שעוד נסביר בהמשך. למעשה, במרבית המקרים התנאים בצוואה מתמקדים לרוב במספר מצומצם של מצבים: תנאי מקובל אחד הוא למי יעבור החלק של אחד היורשים, אם הוא הלך לעולמו לפני מימוש הצוואה. במקרה אחר, יכול כותב בצוואה להתנות את הירושה במילוי חובה אחת או יותר של היורש. לדוגמא – היורש חייב להתחתן לפני קבלת הירושה.

תנאי אפשרי נוסף, הוא שהיורש יכול לרשת אך ורק אם הוא מתגורר וחי במדינת ישראל, או לחילופין שהשימוש שייעשה בכספי הירושה יהיה רק בתחומי מדינת ישראל. עוד תנאי אפשרי לקבלת הירושה, היא איסור על היורש או היורשים למכור את העסק שירשו או את הרכוש שירשו במשך תקופה קצובה. עורך דין מנוסה לענייני צוואות וירושות, יכול לנסח צוואה הכוללת תנאים שיאפשרו לממש אותה בלי שתתעוררנה בעיות.

 

תנאים בלתי חוקיים, לא מוסריים או בלתי אפשריים בצוואות

למרות שהחלק הארי של הצוואות במדינת ישראל, נכתב תוך הסתייעות באיש מקצוע, שהוא עורך דין צוואות וירושות, יש לא מעט מקרים שבהם כוללות הצוואות תנאים שהם מנוגדים לחוק, מנוגדים למוסר או שאי אפשר לקיים אותם הלכה למעשה. תנאי לא חוקי למשל, יכול להיות דרישה מהיורש לפגוע באדם אחר, פגיעה פיזית, כלכלית או אחרת, כתנאי לקבלת הירושה. עצם קיומו של תנאי שכזה כרוך בעבירה על החוק, כך שממילא התנאי אינו חוקי ובית המשפט יפסול אותו.

תנאי בלתי מוסרי הוא תנאי המחייב את היורש להתגרש מבן או בת הזוג, כתנאי לקבלת הירושה. תנאי נוסף מאותו הסוג מחייב את היורש להימנע מקיום קשרים משפחתיים וחברתיים עם בן משפחה או אדם אחר. בשני המקרים אין בתנאי משום מניעה חוקית, אבל יש מניעה מוסרית לקיים אותו. לפיכך, בית המשפט עלול לפסול כנגד התנאי הספציפי הזה. תנאי בלתי אפשרי הוא תנאי שלא ניתן לקיים אותו. למשל – אם כותב הצוואה הוריש למישהו סוס יקר, אבל עד לפני מועד קיום הצוואה הסוס מת, בית המשפט יבטל את התנאי הזה. במקרה כזה, ליורש שלכאורה יצא מקופח, לא תהיה אפשרות לדרוש משאר היורשים פיצוי כלשהו בדין הסוס.

 

על תרומתו של עורך דין צוואות וירושות לעניין ניסוח צוואה

לעיתים מזומנות קורה שאדם המעוניין לנסח צוואה, אוחז בהשקפה או בנקודת מבט שגויה באשר לאפשרויות העומדות בפניו. לחילופין, הניסוח של הרצונות וההעדפות שלו עלול להיות בעייתי, אם לא נבדק על ידי איש מקצוע. עורך דין צוואות וירושות בוחן תחילה את הרצונות והכוונות של כותב הצוואה.

בהתאם להן, הוא מנסח את הצוואה באופן שיתאים לרצונות ולהעדפות של כותב הצוואה. לחילופין, עורך הדין מקבל מכותב הצוואה את הצוואה שלו בעל פה או בכתב, בוחן אותה ומבצע את התיקונים הנדרשים. בתום התהליך מוודא עורך הדין שהצוואה שנערכה, בסיכומו של עניין אכן מבטאת את הרצון והכוונות של המצווה. לעניין זה, חשוב לדאוג לכך שהניסוח של הצוואה יהיה גם ברור ומובן, ללא כל צורך בפרשנות משפטית מורכבת. ככל שהצוואה ברורה יותר, כך היישום שלה קל יותר, ולוקח הרבה פחות זמן להוציא את הצוואה מן הכוח אל הפועל.

 

היכן ניתן לקבל סיוע משפטי מקצועי בנושא של תנאים בצוואה?

במידה וברצונכם לבחון אפשרות להוספת תנאים לצוואה, או לבדוק את תקפותם החוקית של תנאים הקיימים בצוואתו של אדם שהלך לעולמו, עורך דין צוואות וירושות הוא הגורם המקצועי המתאים להסתייע בו בעניינים אלו. עו"ד מיומן ומנוסה בדיני צוואות יוכל לסייע הן בנושא של ניסוח צוואה חוקית וברת תוקף, והן בהתגברות על מהמורות  משפטיות משמעותיות שעלולות להיות תוצאה של ניסוח לקוי או העדר בקיאות בחוק, של מי שניסח את הצוואה הקיימת.

חשוב להבין שניסוח לקוי עלול לגרום לבית המשפט לבטל את החלק הספציפי בצוואה, או לקבל החלטה שעלולה לשקף פרשנות שונה מזאת שמוצגת בצוואה, ומכאן חשיבות הפניה לליווי משפטי הולם מול עו"ד צוואות וירושות. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: