תיקון טעות סופר בצוואה

הצוואה הינה ביטוי לרצונו האחרון של המנוח, וככזו עליה לשמש שליח נאמן לרצונו העצמאי והחופשי בלבד. לעיתים קורה כי הצוואה מכילה טעות מסוימת ובית המשפט נדרש להכריע האם הטעות ניתנת לתיקון או שמא דינה של הצוואה להיפסל. במאמר זה נסקור את סוגי הטעויות הקיימים בצוואה, איזה טעויות הן ברות תיקון ואיך מתבצע תיקון זה.

 

צוואה – רצונו של המנוח

ראשית כל עלינו לברר כיצד בכלל ניתנת הסמכות לבית המשפט לשנות ולתקן את הצוואה המקורית. על מנת להבין את מקור הסמכות הזו עלינו להתבונן בתפקידה של הצוואה. היטיב להגדיר זאת השופט אהרון ברק כאשר אמר כי הצוואה נמשלה לגוף, ורצון המצווה נמשל לנשמה. כשם שתפקידו של הגוף הוא לבטא ולממש את הנשמה, כך תפקידה של הצוואה הוא לבטא ולממש את רצונו של המנוח, וכאשר מתעורר החשד כי הצוואה אינה מבטאת את רצונו של המצווה, לבית המשפט ניתנת הסמכות לשנות ולתקן בכדי להתאימה לתפקידה המקורי.

 

תיקון טעויות בצוואה – הסבך המשפטי

צוואה המכילה טעות מביאה אותנו למורכבות משפטית: מצד אחד רצונו של האדם הוא בעל חשיבות עליונה בתחום הצוואות, חשיבות המתבטאת ב"עקרון חופש הציווי" המעניק חופש כמעט מוחלט למנוח לצוות ככל העולה על רוחו. מן הצד השני במידה והצוואה מכילה טעות ניתן לומר כי היא אינה מבטאת עוד את רצונו של  המנוח וממילא ניתן וצריך לשנותה. עוד נדון בכך בהמשך, אך באופן כללי ניתן לומר כי תפקידו של בית המשפט הוא לברר את רצונו האמיתי של המנוח ולוודא כי הצוואה מייצגת אותו בצורה מוחלטת.

 

סוגי הטעות בצוואה

את הטעויות בצוואה מקובל לחלק לשני סוגים – טעות מהותית וטעות צורנית:

תיקון טעות סופר בצוואה
תיקון טעות סופר בצוואה

טעות מהותית

לצוואה ישנם מספר מרכיבים בסיסיים, ובנוסף לכל סוג של צוואה יש מרכיבים ייחודיים לסוג שלו. היסודות הבסיסיים של כל צוואה הם: שהיא מהווה מסמך מצווה, שהיא מבטאת את רצונו החופשי של המצווה והמצווה מכיר בה כצוואתו. בנוסף לכך, לכל סוג צוואה ישנם יסודות משלו למשל, בצוואה בעדים – העדות היא מרכיב יסודי וכל פגם בעדות הינה טעות מהותית. בצוואה העשויה בכתב יד – כתב ידו של המצווה הינה מרכיב יסודי ובמידה והוא חסר הצוואה בטלה. ככלל טעות מהותית אינה ברת תיקון ודינה של צוואה כזו היא להיבטל.

 

טעות צורנית

גוף הצוואה מכיל בתוכו דברים רבים אשר אינם נוגעים למרכיבי היסוד של הצוואה. בין הדברים הללו ניתן למנות למשל כתיבת התאריך, חתימת המצווה, שמות היורשים וכדו'. לעיתים, כאשר קיימת טעות בדברים הללו, אשר כאמור אינם מרכיבים מהותיים של הצוואה, ניתן לתקן את הטעות ולהכשיר את הצוואה.

 

סעיף 32 בחוק הירושה – תיקון טעות סופר

סעיף 32 בחוק הירושה קובע כי:

"נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לענייני ירושה, או בית המשפט…".

 

מתי ניתן לתקן טעות סופר בצוואה

מלשון החוק לעיל עולה כי בית המשפט נדרש לבחון שני דברים בבואו לתקן צוואה המכילה טעות סופר:

  1. האם המסמך שלפנינו מוגדר כצוואה?
  2. האם אנו יודעים את כוונתו האמיתית של המנוח?

 

האם המסמך שלפנינו מוגדר כצוואה?

כפי שפירטנו לעיל ישנם מספר מרכיבי יסוד בסיסיים אשר בלעדיהם אין כלל מקום להגדיר את המסמך כצוואה וממילא אין מקום לתקן את הטעויות המצויות בו. במידה ומרכיבי היסוד כשרים ניתן להתקדם לשלב הבא ולבחון האם להכשיר את הצוואה שלפנינו או לפוסלה.

 

האם אנו יודעים את כוונתו האמיתית של המנוח?

בית המשפט שואב את סמכותו לתיקון מסמך הצוואה מכך שהוא מתאים אותה לרצונו המקורי של המצווה. לאור זאת מובן כי סמכות זו ניתנת רק במידה ולבית המשפט ברור בצורה מוחלטת מהו אותו רצון מקורי ועצמאי. במידה ומתעורר ספק באשר לרצונו האמיתי של המצווה, אין בית המשפט יכול לתקן את הצוואה, ועליו לפסול אותה.

 

מי נדרש להוכיח את כוונתו המקורית של המצווה

הלכה היא בדיני ירושה כי כל צוואה כשרה עד שיוכח אחרת. עקב כך, כאשר אדם מבקש לערער על תוקפה של צוואה חובת ההוכחה מוטלת עליו. במקרים של צוואה המכילה טעות סופר מתהפך הדין וחובת ההוכחה באשר לרצונו המקורי של המצווה עוברת לידי המבקש לקיימה. הסיבה לשינוי זה נעוצה בכך שעל בית המשפט "לקבוע בבירור את כוונתו המקורית של המצווה", וכאשר מתעורר ספק באשר לרצונו דינה של הצוואה הוא להיפסל, ועל כן הצוואה היא בחזקת פסולה עד שיוכח אחרת. מכיוון שהצוואה היא בחזקת פסולה – המבקש לקיימה הוא המחדש וממילא עליו מוטלת חובת ההוכחה.

 

האם יש הגבלה על מספר הטעויות אותן ניתן לתקן?

גם במקרים בהם הצוואה מכילה טעויות רבות, ניתן לתקן את כולן כל עוד בית המשפט מוודא שאכן מתקיימים יסודות הצוואה, והרצון המקורי של המצווה ברור לו. מקרים אלו נפוצים בקרב עולים חדשים או אנשים אשר מתמודדים עם קשיי שפה, אשר כותבים את הצוואה עם שגיאות רבות.

 

כיצד ניתן למנוע טעויות סופר בצוואה

כאשר אנו באים לכתוב צוואה כדאי להסתייע בגוף מקצועי ומנוסה אשר ילווה את התהליך מתחילתו ועד סופו. ליווי זה אמנם אינו מבטיח בצורה מוחלטת כי הצוואה שלכם תהיה מושלמת, אולם הוא ימנע ברמת וודאות גבוהה ערעורים עתידיים על תקפותה. עולם הצוואות הוא מורכב מאד, ומכיל דקויות וסיבוכים רבים, אשר לאדם מן השורה כמעט ואין יכולת להימנע מכולם. ליווי צמוד של דמות משפטית המתמצאת בנבכי דיני הצוואות והירושות מחזק מאד את תוקפה של הצוואה, ומוודא כי רצונכם האמיתי יתממש במלואו וכי רכושכם יחולק כרצונכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: