תיקון החלוקה של הרכוש

אחד הסעיפים היותר מסובכים וקשים ליישום בחוק הירושה, הינו הסעיף העוסק בתיקון החלוקה של הרכוש בין היורשים לאחר שהחלוקה בוצעה והרכוש הועבר לכלל היורשים. אף שהמקרים בהם מתעורר הצורך בחלוקה מחדש אינם נפוצים, הם בהחלט ראויים לתשומת לב מרבית. זאת, משום שההשפעה שלהם על כל הצדדים בירושה, הן על פי צוואה והן על פי חוק הירושה, יכולה להיות משמעותית. בשורות להלן נעסוק במצבים שונים שבהם מתעורר הצורך לבצע תיקון חלוקה של הרכוש בין היורשים ואיזון מחדש ביניהם.

מהם הקשיים שעלולים להתעורר בחלוקה של הרכוש בין היורשים? מה קורה אם חלה טעות מהותית בהערכת השווי של הנכסים, מה שהשפיע בסיכומו של עניין על הערך האמיתי של הרכוש שכל יורש קיבל? מה קורה אם בזמן שחלף מן המועד שבו חולק הרכוש ועד למועד שבו התגלתה הטעות בפועל, בזבז יורש אחד או יותר חלק מהרכוש שנמסר לו? איך יכול עורך דין צוואות וירושות לסייע בחלוקה מחדש של הרכוש או בהשבת חלק מהרכוש המגיע ליורש אחד או יותר לידיו? על כל השאלות הללו נענה בהרחבה במאמר הבא.

 

הקשיים שעלולים להתעורר בחלוקת רכוש בין היורשים

לכאורה, לשון החוק ברורה ככל שמדובר בחלוקת הרכוש בין היורשים. אם קיימת צוואה, הרי שהרכוש של המנוח יחולק על פי הצוואה והיא זאת אשר תקבע איזה חלק מהרכוש ואיזו מנה ממנו יקבל כל אחד מהיורשים. אם הנפטר לא הותיר צוואה, יחולק הרכוש שלו שווה בשווה בין כל היורשים החוקיים. אבל למרות הבהירות לכאורה, יש הרבה מהמורות בדרך להשלמת החלוקה. אחת הבעיות המשמעותיות שיכולה להתעורר, היא הסוגיה של הערכת השווי של הרכוש.

לכאורה, אפשר פשוט למכור את כל הרכוש ולחלק את המזומנים. למעשה, מסיבות שונות, מעדיפים היורשים בדרך כלל לערוך הערכת שווי של הרכוש ולהשלים את החלוקה באמצעות העברת מזומנים ליורשים שהחלק ברכוש שאותו קיבלו, הוא לכאורה בעל ערך נמוך יותר  משאר חלקי הרכוש שנמסרו ליורשים אחרים. זאת, בעיקר אם חלק מהרכוש הינו עסק, למשל, שאחד היורשים מעוניין להמשיך ולנהל אותו בעצמו. לחילופין, הדבר נכון אם מדובר בנכס כל שהוא שאחד היורשים מעוניין להשאיר אותו בחזקתו.

לעיתים מזומנות מתעוררות מחלוקות בקשר להערכת שווי הרכוש, מה שמעכב את השלמת החלוקה של הרכוש והכספים של הירושה בין היורשים. בדרך כלל, עורך דין צוואות וירושות מיומן מצליח לגשר על המחלוקות ולהשלים את חלוקת הרכוש על מי מנוחות.

תיקון החלוקה של הרכוש
תיקון החלוקה של הרכוש

טעות מהותית בהערכת השווי של נכסי העיזבון

למרות הכוונות הטובות והניסיונות לבצע הערכת שווי מושכלת של הרכוש, מתרחשות מעת לעת טעויות מהותיות בהערכת שווי הרכוש שנמסר לאחד היורשים או יותר. סעיף 120 לחוק הירושה, עניינו בתיקון החלוקה בין היורשים. בנוגע לטעות אפשרית בהערכת השווי של הרכוש, הסעיף הזה קובע כי אם לאחר חלוקת הרכוש נודע שהערכת השווי של הרכוש היתה שגויה, אזי יש צורך לבצע תיקון של החלוקה בין היורשים, ואולם התיקון יתבצע אך ורק אם שומת הנכס המדובר היתה מוטעית ביותר משישית מערכו (טעות של 16.7% בהערכה, לכיוון כזה או אחר).

אם הטעות היא במסגרת האחוזים שצוינו, לא ייערכו שום שינויים באופן חלוקת הרכוש. אולם אם הערכת השווי הייתה שגויה ביותר מהאחוזים שצוינו, כי אז מחייב החוק את היורשים אשר קבלו יותר מהמגיע להם, להחזיר את היתרה לאלה שקיבלו פחות ממה שהירושה הועידה להם. בכך קבע המחוקק רף מינימלי לטעויות, אשר מתחתיו הוא לא ראה לנכון לשנות את החלוקה כפי שהתבצעה באמצעות צו קיום צוואה או צו קיום ירושה.

 

החזרת רכוש עודף על ידי יורש

כאמור, יורש אשר קיבל חלק גדול יותר ממה שמגיע לו בירושה, חייב להחזיר את הסכום העודף שקיבל כאשר התגלתה הטעות בהערכה. החלק העודף יימסר לאלה שקיבלו חלק קטן מדי ויחולק ביניהם עד ליצירת איזון בחלוקת הרכוש, כפי שקבע החוק או כפי שנקבע בצוואה.

 

מה קורה כאשר יורש בזבז חלק מן הירושה שקיבל בטעות

למרות האמור לעיל, החוק מגן למעשה על היורש שקיבל חלק עודף ברכוש. זאת, תוך שהוא איננו מחייב להחזיר את הסכום העודף בכל מקרה, אלא רק אם הסכום הזה אכן נותר ברשותו. אם היורש הספיק לבזבז חלק גדול מהירושה או אפילו את כולה, הוא לא יחויב להחזיר דבר. אם נותר בידיו חלק מהירושה, הוא יחויב להשתמש בו על מנת להחזיר ליורשים שקופחו את חלקם.

הוראות החוק נוגעות לבזבוז או שימוש בירושה, אבל יש יוצא מן הכלל. אם היורש כאמור העביר את הירושה במתנה לצד שלישי, ההעברה תהיה בטלה ומכל מקום יחויב אותו יורש להחזיר את החלק היחסי העודף שקיבל. בלשון אחרת – אם היורש עשה שימוש ברכוש שירש בתום לב, הוא יהיה פטור מלהחזיר את החלק העודף שקיבל, אם החלק הזה אינו נמצא עוד ברשותו.

 

תום הלב בשימוש ברכוש שהתקבל עקב הערכה שגויה של הירושה

באופן עקרוני, אם אדם עשה שימוש בחלק מהירושה שהועבר אליו בתום לב, הוא לא חייב להחזיר את החלק העודף בכל מקרה, אלא רק את מה שנותר בידיו, אם נותר. החוק מגדיר כל מי שעשה שימוש ברכוש שירש או בכספים על פי הוראות החוק, כלומר לאחר שיצא צו קיום ירושה ולאחר שהירושה חולקה לכאורה כדין בין היורשים.

נטל ההוכחה באשר להעדר תום לב מצד היורש שקיבל חלק גדול יותר מחלק העיזבון שהגיע לו, חל על מי שאמור לקבל את החלק החסר. עם זאת, אם אכן הוכח שהיורש כאמור נהג בחוסר תום לב, הוא יחויב להחזיר את כל הסכום העודף שקיבל, גם אם כבר עשה בו שימוש. בנוסף – היורש שאליו הגיעו סכומים עודפים מהירושה, הוא שצריך להוכיח את הנכונות של הסכומים שהצהיר שנותרו בידיו, אם נותרו.

 

על תפקידו של עורך דין צוואות וירושות בנושא של תיקון החלוקה

הנושא של תיקון חלוקת הרכוש בהקשר של צוואות וירושות, הוא נושא טעון, שללא ספק מעורר רגשות עזים אצל היורשים. לפיכך, הנושא הזה חייב להיות מטופל במלוא הרגישות – אבל גם במלוא הנחישות והמקצועיות. עורך דין צוואות וירושות מנוסה ומיומן יוכל להשלים את המשימה תוך הימנעות מגרימת סכסוכים מיותרים בין היורשים ותוך היצמדות ללשון החוק ולכוונת המחוקק. עורך דין רואה את כל הצדדים המעורבים במחלוקת באופן אובייקטיבי ויכול לסייע להם להגיע לפשרה, שתמנע את הצורך בהתדיינות ארוכה ופעולות משפטיות שונות, שהעלויות שלהן עצמן עלולות להיות גבוהות ובלתי משתלמות בעליל לכל הצדדים.

אם יש לכם צורך בסיוע בנושא של תיקון החלוקה של צוואה או ירושה, צרו קשר כבר כעת עם עורך דין מומחה לטיפול בענייני צוואות וירושות, ועשו צעד חשוב שיקדם אתכם לקראת חלוקה נכונה וצודקת של הירושה. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: