שינויים לאחר מות המוריש

נושא הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט סימני שאלה. היות וקיימים אינספור תרחישים אפשריים למצבים שיכולים לחול במועד קיום הצוואה, חוק הירושה מפרט לאורכם של 161 סעיפים דרכי התמודדות עם מצבים כאלו ואחרים, כך שכל בעיה המתעוררת במועד מימוש הצוואה, תוכל להגיע גם לכלל פתרון. סעיף 70 לחוק הירושה הוא דבר החקיקה המטפל בכל מה שנוגע לנושא של שינויים לאחר מות המוריש.

מדובר כאן על סוגיה משמעותית וחשובה, שבמקרים מסוימים אף נדרשת להכרעה אף בערכאות משפטיות, ולכן סעיף זה הוא אחד הסעיפים החשובים והבולטים ביותר בחוק הירושה הישראלי. בשורות הבאות נדון בסוגיות רלוונטיות לעניין זה ובכללן: מהם שינויים לאחר מות המוריש בהקשר לצוואה? איך בדיוק זה עובד? האם יש צורך להתייעץ עם גורם משפטי לפני עריכת שינוי כזה או אחר בצוואה? על כך נפרט במאמר הבא.

 

לשון סעיף 70 לחוק הירושה – שינויים לאחר מות המוריש

סעיף 70 לחוק הירושה עוסק בנושא של שינויים לאחר מות המוריש, במסגרת 2 תתי הסעיפים שלהלן:

 

סעיף 70 א'

"מת יורש אחרי מות המוריש ולפני מתן הצו, או שחל באותה תקופה שינוי אחר, יפרט הצו את הפרטים האמורים בסעיף 69 כמצבם בזמן מתן הצו".

 

סעיף 70 ב'

"נתמנה מנהל עזבון, יצויין הדבר בצו הירושה או בצו הקיום".

 

שינויים לאחר מות המוריש – מה תכליתם?

בהתאם ללשון החוק, ניתן להבחין בכך שסעיף 70 א' מפרט למעשה מצב שבו יורש מסויים אשר מצוין בצוואת המוריש הולך לעולמו בפרק הזמן שבין מותו של המוריש לבין מתן צו קיום הצוואה או צו ירושה, או מצב שבו שינוי אחר שקשור בירושה התרחש בפרק הזמן הזה. במידה ואחד מאלו מתרחשים בפרק הזמן הנקוב – הצו, בין אם ירושה ובין אם קיום צוואה, יפרט את הפרטים הרלוונטים לזמן מתן הצו בהתאם לסעיף 69 – תוכנם של צו ירושה וצו קיום. סעיף 70 ב' ממשיך ואומר שבמידה ומונה מנהל עיזבון לניהול וחלוקת עזבונו של היורש, יש לציין את העובדה הזו במסגרת הצווים.

שינויים לאחר מות המוריש
שינויים לאחר מות המוריש

מינוי מנהל עזבון לטובת טיפול בעניין הקשור בביצוע שינויים לאחר מות המוריש

נשאלת השאלה מדוע בדיוק נדרש מנהל עיזבון לטיפול בעניין שינויים לאחר מות המוריש? ובכן, מטבע הדברים, שינויים המתבצעים בצוואה לאחר מותו של המוריש לא תמיד עוברים באופן חלק, ולפעמים צצים חילוקי דעות כאלו ואחרים בין היורשים באשר לאופן חלוקת הירושה. מינוי מנהל עיזבון במקרה הזה מהווה מהלך קריטי ביותר, שכן הוא יכול לשמש על תקן גורם חיצוני ובלתי תלוי שיוכל להגן על נכסי העזבון עד שהמחלוקת בין בעלי העניין בירושה תגיע לכדי פתרון.

 

יורש שהלך לעולמו – בקשה לביצוע שינויים לאחר מות המוריש

קודם להגשת הבקשה לעריכת שינויים לאחר מות המוריש, יהיה צורך במתן צו נפרד שבמסגרתו תפורט זהותם של יורשיו של היורש אשר הלך לעולמו. חרף העניין הזה, במידה ומדובר במקרה שבו אין כל צורך בקביעת זהות היורשים בצורה פרטנית, אזי יחול מצב שבו היורשים של היורש, כברירת מחדל, יקבלו את הירושה.

 

אז מה קורה במקרה כזה עם צו ירושה או צו קיום צוואה?

צו ירושה או צו קיום צוואה במקרה מהסוג הזה, שבו אין צורך בציון פרטיהם הספציפיים של יורשי היורש אלא פרטיהם הכלליים מספיקים, יכולים להינתן אף לפני קבלת צו שכזה. במהלך צו ירושה או צו קיום צוואה מסוג זה, הם יצטרכו לפרט באופן כללי ומבלי לנקוב בשמות, מי הם למעשה יורשיו של היורש אשר הלך לעולמו לאחר מותו של המוריש. כלומר, במצב הראשון צו הירושה יינתן תוך שהוא מציין את השמות והפרטים של יורשי היורש, כשהוא תלוי בהמצאה של צו ירושה או של צו קיום צוואה של יורשי היורש, ואילו בשני יינתן צו הירושה כשהוא מציין באופן כללי את יורשי היורש שהלך לעולמו, בהמשך להמצאת תעודת פטירתו של היורש שהלך לעולמו.

 

האם קיימים הסכמים בין היורשים שישפיעו על שינויים לאחר מות המוריש?

במקרים מסוימים, היורשים בעצמם מגיעים להסכמים כאלו ואחרים שמפרטים את אופן חלוקת העיזבון בצורה שמקובלת על כולם, ולא כפי שמפורט בצוואה. כאשר מדברים על שינויים לאחר מות המוריש, חשוב לציין שהסכמים כאלו שנערכו בין היורשים, גם במידה והם עומדים בתור פסק דין, לא מהווים עילה לשינויים, וכמו כן הם לא יהוו חלק מצו הירושה.

 

שינויים לאחר מות המוריש – האם תמיד העניין הזה עובר חלק?

אז זהו, שלא ממש. המצב האידיאלי ביותר הוא שהטיפול בנושא מימוש הצוואה יתבצע באווירה של שיתוף פעולה מלא ורצון טוב מצד כל הנוגעים בדבר, אך לפעמים העניין הזה יותר מורכב מכפי שניתן היה לצפות. לפעמים אף קשה לאתר את יורשיו של היורש שהלך לעולמו, ועל כן עלולים להתרחש עיכובים בהוצאת צו הירושה. מינוי של מנהל עיזבון במקרים כאלו יכול לזרז את ההתקדמות בדרך לצו ירושה, שכן הוא יכול לתפקד בתור יורשי היורש בכל הנוגע לחלוקת עיזבון המוריש.

 

הקשר בין תוכנם של צו ירושה וצו קיום לבין שינויים לאחר מות המוריש

בין סעיף 69 לחוק הירושה – תוכנם של צו ירושה וצו קיום, לבין סעיף 70 לחוק הירושה – שינויים לאחר מות המוריש, קיים קשר הדוק ביותר. לא רק שסעיף 70 א' נוגע באופן ישיר בסעיף 69, סעיפים אלו גם תומכים זה בזה. במסגרת שינויים לאחר מות המוריש יש להצטייד בצו קיום הצוואה או בצו ירושה, ועל כן הם צריכים לכלול את התכנים המוגדרים על פי החוק.

 

על מה מורה סעיף 69 לחוק הירושה?

סעיף 69 לחוק הירושה מגדיר את צו הירושה בתור המסמך ההצהרתי שבו יצוינו שמותיהם של היורשים לצד החלק היחסי בעיזבון שמיועד לירושה עבור כל אחד מהם, וכן את צו קיום הצוואה בתור מסמך הצהרתי שיבהיר שהצוואה שנכתבה היא ברת תוקף, מלבד ההוראות שנכתבו במהלכה ובוטלו על ידי בית המשפט מטעמים כאלו ואחרים. הצהרות אלו שניתנות במסגרת הצווים מאפשרות לשינויים לאחר מות המוריש להתקיים כנדרש.

 

עורך דין צוואות וירושות – כי יש דברים שכדאי לעשות עם איש מקצוע

הטיפול בנושא של צוואות וירושות מחייב פעמים רבות פתרונות יצירתיים בהתאם לתרחישים המורכבים שהמציאות מייצרת. מקרים שבהם הכל עובד כמתוכנן הם אמנם נהדרים, אולם הם לא תמיד מתקיימים. לכן, בעת שיש צורך בשינויים לאחר מות המוריש או התמודדות עם כל סוגיה אחרת במסגרת עריכת הצוואה או מימושה, כדאי לפנות להתייעצות מול עורך דין צוואות וירושות שמכיר את החוק על בוריו, צבר ניסיון רב ויוכל להציע לכם פתרונות בכל מצב.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: