צורות הצוואה

צוואות הינן מסמכים משפטיים בעלי תוקף חוקי ומחייב, הנערכים כאשר אדם מעוניין לקבוע מבעוד מועד מי יהיו יורשיו, וכיצד יחולקו ביניהם הממון והקניין שבבעלותו, לאחר שיילך לעולמו. ישנן ארבע צורות עיקריות של צוואות ולכל אחת מהן מאפיינים היחודיים לה, שיש להם משמעויות הנוגעות לאופן עריכת הצוואה והיכולת להתנגד לה או להגן עליה במועד מימושה.

ככלל, על מנת שצוואה תיחשב כברת תוקף בעיני החוק בישראל, עליה להיערך כאשר המצווה צלול בדעתו ובמצב בריאותי המאפשר לו להיות מודע למשמעותן המלאה של ההוראות שהוא בוחר להכניס בצוואתו וגם להשלכותיהן. אולם מעבר לכשירות המוריש, המהווה דרישת סף בכל צוואה שהיא, ישנם גם היבטים צורניים מחייבים הנוגעים לפורמט הצוואה. במאמר זה נסביר מהן צורות הצוואה השונות, מהן דרישות החוק לגביהן, ומהם היתרונות והחסרונות שלהן.

 

על משמעותן של צורות הצוואה השונות

דיני הירושה בישראל מאפשרים לכל אחד ואחת מאיתנו לקבוע מה יעשה ברכושנו לאחר פטירתנו. למרות זאת, קיימות כמה הוראות מהותיות וצורניות בחוק הירושה, אשר כל צוואה נדרשת, כאמור, להיערך בהתאם להן, אם המצווה מעוניין להבטיח את תוקפה החוקי והמשפטי. סעיף 18 בחוק הירושה מתאר ארבע צורות של צוואות, כשכל אחת מן הצורות הללו נדרשת לעמוד בדרישות צורניות מוגדרות. כתיבת הצוואה בכפוף להוראות הללו היא קריטית אם ברצון המצווה לוודא שתהיה תקפה כמסמך משפטי שלא ניתן לערער עליו. זאת כמובן בכפוף לדרישת הסף שתוארה לעיל, והיא צלילות דעתו וכשירותו הפיזית של המצווה במועד עריכת הצוואה.

 

מהן צורות הצוואה הקיימות בישראל?

צוואה הינה מסמך משפטי ובו הנחיות הנוגעות לאופן חלוקת הקניין והנכסים אותם אדם צבר בימי חייו, עם פטירתו. סכסוכים רבים שנוגעים לחלוקת העזבונות של נפטרים, מגיעים כיום לטיפול בבתי המשפט, זאת עקב הימצאות ליקויים עקרוניים בצוואה או פגמים בצורת הצוואה, ולמה הכוונה? ובכן, כשאדם עורך צוואה שנועדה לקבוע איך יחולק קניינו במועד פטירתו, הוא יכול לבחור באחת מבין 4 צורות מקובלות לעריכת צוואות:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בעדים
  3. צוואה בעל פה
  4. צוואה בפני רשות
צורות הצוואה
צורות הצוואה

כל אחת מבין צורות הצוואה הללו, שונה מן האחרות במאפייניה הצורניים, המתחייבים כאמור על פי חוק, כפי שנפרט בהמשך.

 

על צורת הצוואה הפשוטה ביותר: צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הינה צוואה אותה נהוג לכתוב בכתב ידו של המצווה. כפי שמשתמע מן הכותרת מדובר על צורת צוואה פשוטה למדי, שעיקרה פירוט מסודר אודות זהותם של היורשים של המצווה, ומידע מאורגן בדבר הרכוש המיועד לכל אחד מהם. כאשר ניגשים לערוך צוואה בכתב יד, חובה לציין בה את התאריך בו נכתבה ולכלול גם את חתימת המצווה. חשוב מאוד לציין לעניין זה, שהיה ומסמך מסוג צוואה בכתב יד, מכיל תוכן שנכתב בכתב היד של אדם נוסף שאינו המצווה לבדו, או שמופיעים בה קטעים מודפסים, היא לא תהיה תקפה מבחינה משפטית.

לכן למרות שכתיבת צוואה בכתב יד נחשבת כהליך קל הזמין לכל אדם המעוניין להסדיר מראש את ענייניו, חשוב להכיר בבעייתיות הגלומה בצורת הצוואה הזו. מסמך צוואה בכתב יד עשוי לאפשר הגשת התנגדויות למימוש הצוואה בבוא העת, מאחר והיא אינה מחייבת החתמת עדים שיספקו הוכחה לכך שהצוואה נערכה בצורה שמשקפת את רצון המצווה לאשורו.

 

על צורת הצוואה השכיחה ביותר: צוואה בפני עדים

צוואה בעדים היא צורת הצוואה הכי שכיחה מבין ארבע צורות הצוואה שצוינו מעלה. עריכת צוואה בעדים נעשית בכתב היד של אדם שאינו המצווה עצמו, או בהדפסה. מעבר לחתימת המצווה שנדרשת להופיע על מסמך צוואה בפני עדים, לצורה זו של צוואה לא מוסיפים אף מאפיין גרפי הקשור לבעליה. כשעורכים צוואה בעדים, חובה לשלב בה את חתימתם של 2 עדים מעל גיל 18 אשר אינם במעמד של פסולי דין. עצם נוכחותה של חתימת העדים על הצוואה בעדים, מקנה למעשה תוקף חוקי להצהרת המוריש בדבר רצונו לחלק עם לכתו את קניינו באופן שתיאר בצוואה.

כמו כן, כאשר עורכים צוואה בעדים החוק מחייב את הופעת חתימת המצווה על כל עמוד מעמודי הצוואה. יתרה מכך, היה ועולה חשש מפני אפשרות להגשת התנגדויות לקיום הצוואה בבוא העת, ניתן ללוות את הצוואה בעדים גם בתיעוד מוסרט של מהלך עריכת הצוואה, שבמידת הצורך יוכל לתפקד על תקן ראייה לתקפות החוקית של הצוואה.

 

על צורת הצוואה הרשמית ביותר: צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צורת צוואה שנערכת בנוכחות איש מקצוע כגון נוטריון, דיין או שופט. ניסוח של צוואה בפני רשות בנוכחות דיין או שופט, הוא הליך פחות מקובל בהשוואה לעריכת צוואה בפני רשות מול נוטריון. כתיבת צוואה בפני רשות מתבצעת כאשר המצווה מוסר את פירוט הוראותיו בעל פה לגורם המקצועי שאמון על עריכת הצוואה, שמתמלל את הנחיותיו לצוואה כתובה.

צוואה בפני רשות דורשת הוספה של חותמת רשמית אשר מעניקה למסמך הצוואה תוקף משפטי. ככל שעריכת צוואה בפני רשות מתבצעת בנוכחות נוטריון, יש להקפיד שהנוטריון ימלא אחר דרישות החוק בנושא עריכת צוואה בפני רשות, כולל צירוף של חוות דעת רפואית, למקרה בו המצווה לוקה במוגבלות גופנית או אחרת.

 

על צורת הצוואה המיידית: צוואה בעל פה

צוואה בעל פה היא צורת צוואה המספקת פתרון עבור אנשים שחשים כי מותם קרב. תרחיש שכיח של עריכת צוואה בעל פה הוא  אדם המצוי בסכנת חיים מיידית כגון לוחם בעת קרב, אך צוואה זו מקובלת גם במקרים של אנשים הנאבקים במחלה סופנית או צורך בניתוח מורכב, שיש חשש כי לא יצאו ממנו בחיים.

צוואה בעל פה נדרשת להיערך בנוכחות של שני עדים, שלהם יעביר המצווה את הוראותיו בנוגע לטיפול ברכושו לאחר לכתו. העדים יכולים להימצא עם המצווה ביחד או לחוד, אך התוקף החוקי של הצוואה בעל פה תלוי בכך שהעדים יעלו על הכתב את דברי המצווה בתצורה של זכרון דברים, ולאחר מכן ידאגו להעביר אותה אל רשם הירושות באופן מיידי עד כמה שאפשר.

 

על חשיבות ההתייעצות עם עורך דין צוואות וירושות לפני עריכת צוואה מכל צורה שהיא

במידה והחלטתם לנסח צוואה בכל צורה שהיא, מומלץ ביותר ליצור קשר עם עו"ד צוואות וירושות לטובת התייעצות משפטית מקדימה. הליווי המשפטי של עורך דין צוואות וירושות, חיוני להבטחת תוקפה המשפטי והחוקי של הצוואה, ומסייע להבטיח כי היא תמומש באופן שישקף את רצונכם  ויגן על האינטרסים שלכם ושל יקיריכם. לעתים מזומנות, צורת ניסוחה של הצוואה עלולה להשאיר פתח לפרשנויות בלתי רצויות שלה, אשר מסכנות את קיומה בכפוף לרצונו של המצווה.

החדשות המעודדות הינן כי עו"ד צוואות וירושות יודע לאתר מראש כל נקודה בעלת פוטנציאל בעייתי, אשר עלולה להביא לכך שיוגשו התנגדויות לצוואה, וכן למנוע הופעתם של פגמים בצורת הצוואה, שיכולים להעמיד את תוקפה בסיכון. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

איך מממשים צוואה

הליך מימוש צוואה הינו עדין ומורכב, במיוחד לאור העובדה שהוא מתרחש בשלב קשה מאד מבחינה נפשית עבור הנוגעים בו. הליך מימוש הצוואה מתחיל מרגע פטירת

גילוי צוואה

מסמך הצוואה הינו מסמך משמעותי ובעל השלכות רבות הקובע כיצד יש לחלק את נכסיו של המנוח. מכיוון שלמסמך זה יש כוח כה רב, ישנם מקרים

איך מתחלקת ירושה

עזבונו של אדם כולל את כל רכושו ונכסיו, קנייניו החומריים והרוחניים, וכן כולל הוא את כל זכויותיו וחובותיו של אותו אדם. לאחר מותו של האדם,

עצות מעשיות לגבי אופן עריכת צוואה

תפקידה של הצוואה הוא לבטא את החלוקה הרצויה בעיניכם בדבר חלוקת נכסיכם לאחר לכתכם. צוואה טובה היא אחת כזו אשר תזכה את היורשים העתידיים בנכסים

מינוי אפוטרופוס והקשר לצוואה

ניתן להניח כי רובנו שמענו בעבר את המילה אפוטרופוס, אך לא בהכרח הבנו מה בדיוק היא אומרת. המונח אפוטרופוס פגש אותנו בכל מיני נקודות בחיים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: