סוגי צוואות

צוואה הינה מסמך משפטי שאדם עורך בחייו, על מנת לקבוע כיצד יחולק קניינו בין יורשיו לאחר לכתו. במקרה בו אדם לא ערך צוואה, עזבונו יחולק בהתאם לדיני הירושה. במצב זה עלולות להתגלע מחלוקות בין היורשים, שלעתים קרובות נוצרות כאשר קיים יותר מיורש חוקי אחד, על פי חוקי הירושה במדינת ישראל.

על מנת למנוע סכסוכי ירושה בלתי רצויים מסוג זה, מומלץ ביותר לערוך צוואה מסודרת מבעוד מועד ולפרט בה את היורשים ואת אופן חלוקת העיזבון הרצוי. בשורות הבאות נסביר מהם סוגי הצוואות הקיימים ומה משמעותם בהקשר הטיפול בעיזבון.

 

מה משמעותה של צורת הצוואה?

חוקי הירושה במדינת ישראל מאפשרים לכל אדם להחליט מה ייעשה בעזבונו לאחר לכתו. עם זאת, ישנן מספר הוראות צורניות ומהותיות בחוק הירושה, שכל צוואה חייבת לעמוד בהן, על מנת שתהיה תקפה מבחינה משפטית.

סעיף 18 לחוק הירושה מגדיר 4 סוגי צוואות, כאשר כל אחד מן הסוגים מחייב עמידה בדרישות פורמאליות צורניות ספציפיות. עריכת הצוואה בהתאם לתקנות אלו נועדה להבטיח את תקפותה ואת היותו של המצווה צלול דעת במועד עריכתה.

אילו סוגי צוואות קיימים?

כאשר אדם מעוניין לערוך צוואה שתקבע כיצד יחולק הרכוש שבבעלותו לאחר פטירתו, באפשרותו לבחור באחת מארבע דרכים עיקריות לעריכת הצוואה:

  1. צוואה בכתב יד
  2. צוואה בפני עדים
  3. צוואה בעל פה
  4. צוואה בפני רשות

לכל אחד מסוגי הצוואות שלעיל, ישנם המאפיינים הייחודיים לו, כפי שנסביר בשורות הבאות בהרחבה.

סוגי צוואות
סוגי צוואות

צוואה בכתב יד – למה חשוב לשים לב בעת עריכתה

עריכת צוואה בכתב יד נדרשת להתבצע כולה בכתב היד של המצווה. זוהי צוואה פשוטה יחסית, המסתכמת במסמך שמכיל הנחיות ופירוט מסודר של זהות היורשים והעיזבון המיועד להורשה. בעת עריכת צוואה בכתב יד יש לכלול את תאריך עריכתה של הצוואה בנוסף לחתימתו של המצווה.

מן הראוי לציין בהקשר זה, כי עריכת צוואה בכתב יד, שבה מופיע כתב ידו של אדם נוסף מלבד המוריש, או קטעים בדפוס, אינה נחשבת תקפה מבחינה חוקית. אף שכתיבה של צוואה בכתב יד היא הליך פשוט וזמין עבור כל אדם המעוניין להסדיר מראש את אופן חלוקת הרכוש שלו בעת לכתו, ישנה בעייתיות מסוימת עם צוואות בכתב יד.

זאת מפאת העובדה שמסמך צוואה מסוג זה טומן בחובו אפשרות להתנגדות לקיומה של צוואה, היות והיא לא כוללת חתימות של עדים שיוכלו להיות ערבים לכך שהצוואה אכן נכתבה באופן המשקף את רצונו המדויק של המצוואה.

צוואה בפני עדים – במה מדובר ומה מייחד אותה?

צוואה בפני עדים הינה סוג הצוואה הנפוץ ביותר מבין 4 סוגי הצוואות שמנינו לעיל. כתיבת צוואה בפני עדים מתבצעת בכתב ידו של אדם אחר, שהוא אינו המצווה, או לחילופין בדפוס. מן הראוי לציין כי מעבר לחתימתו של המצווה שתופיע על גבי מסמך הצוואה שנערך בפני עדים, צוואה מסוג זה לא אמורה לכלול אף סממן ויזואלי הקשור למצווה. כאשר עורכים צוואה בפני עדים, יש לשלב בה חתימה של שני עדים בגירים שאינם פסולי דין.

מעצם הופעת חתימתם של שני עדים על הצוואה, הצהרת המצווה על רצונו לחלק את רכושו באופן מסוים לאחר מותו, מקבלת למעשה תוקף חוקי. בנוסף לחתימות העדים על הצוואה, כאשר עורכים צוואה בפני עדים חשוב גם לכלול את חתימתו של המצווה על כל אחד ואחד מעמודי המסמך (ולא רק על גבי העמוד האחרון של הצוואה).

כמו כן, באם ישנו חשש כלשהו, פעוט ככל שיהיה, לכך שתוגש התנגדות לקיומה של הצוואה, על ידי אדם כזה או אחר, מומלץ מאוד להוסיף למסמך הצוואה גם תיעוד מצולם של כתיבת הצוואה, אשר בבוא העת יוכל לשמש בתור ראייה לתקפותה של הצוואה מבחינה משפטית, היה ויעלה הצורך.

צוואה בפני רשות – כל מה שחשוב לדעת

צוואה בפני רשות הינה צוואה אשר נערכת בפני איש מקצוע כמו נוטריון, דיין או שופט. עריכת צוואה בפני רשות בנוכחות דיין או שופט, היא פחות שכיחה, מצוואה הנערכת בפני נוטריון – שהיא מקרה שכיח יותר של עריכת צוואה בפני רשות.

עריכת צוואה בפני רשות מתרחשת כשהמצווה מפרט את הוראותיו בעל פה, ואיש המקצוע מולו עריכת הצוואה מתקיימת, מתמלל ומנסח את דבריו לכדי צוואה בכתב. לצוואה בפני רשות מתווספת חותמת רשמית שמעניקה למסמך הצוואה תיקוף חוקי.

במידה ועריכת הצוואה מתבצעת בנוכחותו של נוטריון, חשוב ביותר להקפיד על כך שהנוטריון ימלא אחר כל הוראות החוק לעניין עריכת צוואה בפני רשות, לרבות צירוף חוות דעת רפואית, במקרה שבו מדובר על מצווה שלו מוגבלות פיזית או אחרת.

צוואה בעל פה – מהי ובאילו מצבים עורכים אותה?

עריכת צוואה בעל פה מציעה פתרון לאנשים גוססים או מי שחשים כי מותם קרב. מצב מסוג זה מתרחש על פי רוב, כאשר מדובר באנשים הנאבקים במצבים כגון מחלות קשות או צורך בניתוחים מורכבים, שבעקבותיהם ייתכן וזמנם קצוב. במקרים אחרים, מדובר בצוואה של אדם המצוי במצב מסכן חיים, כגון לוחם בעת קרב, ימאי הנקלע לסכנה בלב ים או כל תרחיש אחר בו אדם חושש כי הוא ניצב בפני סכנת חיים מיידית.

צוואה בעל פה נערכת בנוכחות 2 עדים, אשר יכולים להקשיב להוראות המצווה כשהם נמצאים ביחד או לחוד. צוואה בעל פה היא בעלת תוקף חוקי, כשהעדים כותבים את דבריו ורצונותיו של המצווה בתצורה של זכרון דברים, ולאחר מכן מעבירים את הצוואה לרשם הירושות בצורה מיידית עד כמה שמתאפשר.

מדוע כדאי להתייעץ עם עורך דין לענייני צוואות וירושות לפני עריכת צוואה מכל סוג?

היה ותבחרו לערוך צוואה מכל סוג שהוא, חשוב לפנות מבעוד מועד להתייעצות מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות. בעזרת ליווי משפטי מעורך דין צוואות וירושות, תוכלו להבטיח כי הצוואה תקבל תוקף משפטי, ולוודא שהיא תהיה צוואה מוגנת, שתמומש באופן המשקף את רצונכם ושיגן על האינטרסים שלכם ושל האנשים היקרים לכם.

פעמים רבות, אופן ניסוח הצוואה עשוי להוביל לפרשנויות מגוונות ואי וודאות אשר מסכנים את מימושה בהתאם לרצון המצווה. עורך דין צוואות וירושות ידע לאתר מבעוד מועד כל נקודה עם פוטנציאל בעייתי, שעלולה להוביל להתנגדות לצוואה, ולמנוע פגמים צורניים או מהותיים במסמך הצוואה, העלולים להעמיד את תוקפה המשפטי בסיכון.

בשורה התחתונה

כפי שהסברנו לעיל, הצוואה היא מסמך משפטי הכולל הנחיות בנוגע לחלוקת הרכוש שאדם צבר בחייו, לאחר פטירתו. סכסוכים רבים הנוגעים לחלוקת עזבונם של נפטרים, מגיעים לפתחם של בתי המשפט, מפאת ליקויים צורניים או מהותיים בצוואה. מסיבה זו, חשוב ביותר להיוועץ עם עורך דין המתמחה בטיפול בעריכת צוואות ודיני ירושה, לפני עריכת הצוואה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

צוואה נוטריונית

אחת הזכויות הכי בסיסיות של אדם היא הזכות לכתוב צוואה ולבחור מי יהיו היורשים שלו לאחר שילך לעולמו בנסיבות כאלו ואחרות.  זכות זו יכולה לבוא

צוואות הדדיות ואינטרס ההסתמכות

אחד הדברים שהכי משקפים את הקו המנחה שמערכת המשפט הישראלית פועלת על פיו בכל הנוגע לעולם הצוואות והירושות, הוא ההגנה על רצון המוריש מכל משמר.

צוואה בכתב יד

מרבית האנשים עובדים קשה לאורך חייהם וזאת מתוך שאיפה להרוויח את לחמם בכבוד, ובבוא היום – להותיר את הרכוש שצברו לקרובי משפחתם, בני זוגם, ילדיהם

צוואה בפני רשות

עריכת צוואה נועדה לאפשר לכל אדם להביע משאלה אחרונה, בהקשר לדרך שבה הוא מבקש לנהוג בממונו, בנכסיו ובמכלול הרכוש שהוא צבר במהלך חייו, ואשר היו

צוואה בלתי חוקית והמשמעויות שלה

קיומה של צוואה הוא אחד הערכים המקודשים בחוק הישראלי. זאת, בדומה למה שמקובל במקומות רבים אחרים בעולם. הצוואה נוגעת לענייני כספים, וכן לעניינים אחרים שאותם

צוואה בלתי אפשרית  – איך זה קורה

אחד היסודות הבלתי ניתנים לשינוי בחקיקה בעולם כולו ובכלל זה במדינת ישראל, עוסק בקיומן של צוואות. הצוואה נתפסת כאמירה שאין אפשרות לערער אחריה, והיא אכן

צוואה בעדים

סוג הצוואה הנפוץ ביותר נקרא "צוואה בעדים". צוואה בעדים מוזכרת בסעיף 20 לחוק הירושה, והוא דבר החקיקה אשר מגדיר את אופן עריכתה של צוואה כזו.

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

עריכת צוואה היא אחת הפעולות היותר מקובלות כיום, והיא מתבצעת על ידי אנשים רבים במדינת ישראל. ישנם מקרים שבהם עריכת הצוואה מתבצעת בגיל צעיר, בשל

צוואה בעל פה

עולם הצוואות מציב בפני המורישים ארבע אפשרויות שונות לעריכת צוואה: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וכן צוואה בעל פה. צוואה בעל פה

צוואה הדדית והסכם יחסי ממון

במסגרת עולם הצוואות והירושות קיימים לא מעט חוקים שחשוב להכיר. ישנו מגוון רחב של צוואות והסכמים מסוגים שונים, הנערכים בין בני זוג בהקשר זה. בין

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?