התנגדות לצוואה

לעתים מזומנות נדרשים בתי המשפט במדינת ישראל לטפל בהליכי התנגדות לצוואה, המוגשים בכפוף לחוק הירושה. התנגדות לצוואה יכולה להתבצע במסגרת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, או נגד בקשה לקבלת צו ירושה. אולם חשוב להכיר בכך שהתנגדות לצוואה מכל סוג שהוא, הינה הליך בירוקרטי לא פשוט שנוטה להתארך ולגזול משאבים רבים מכל המעורבים בו.

הגשת התנגדות לצוואה מחייבת את העותר להוכיח לבית המשפט את עילת ההתנגדות, ולהמחיש את האופן בו הצוואה, אינה עולה בקנה אחד עם רצון המנוח לאשורו. למשל, במידה וישנו חשד לזיוף הצוואה או מעורבות בלתי הוגנת של גורמים בעלי אינטרסים במעמד עריכתה.

בשורות הבאות, נדון בעילות הקבילות משפטית להגשת התנגדות לצוואה, נפרט על אופן ביצועו של מהלך מסוג זה, ונסביר מה ניתן לעשות במידה ונקלעתם להליך מסוג זה.

 

אילו עילות התנגדות לצוואה ישנן?

כאשר עסקינן בהתנגדות לצוואה, ישנן 3 סיבות שכיחות שבגינן נהוג להגיש בקשת התנגדות:

התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 א' לחוק הירושה במדינת ישראל, מגדיר כי: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

עילת התנגדות על בסיס השפעה בלתי הוגנת, מהווה עילה שכיחה להגשת התנגדות לצוואה. למרות זאת, מן הראוי להזכיר כי במקרים בהם מדובר על צוואה שלא זוהו בה פגמים צורניים, המתנגדים לקיום הצוואה יהיו אלו שנטל ההוכחה יוטל על כתפיהם, והם ידרשו להוכיח בעזרת עדויות, ראיות ועוד, את תקפות טענתם כי הצוואה נערכה או נחתמה על רקע מעורבות בלתי הוגנת של גורמים אינטרסנטיים.
קרי, שעל המנוח הופעלו אי אלו מניפולציות, לחצים או טקטיקות הפחדה, על מנת לגרום לו לנסח את הצוואה בצורה שמשרתת צדדים מסוימים הנזכרים בה.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה עקב אי כשירות רפואית

סעיף 26 לחוק הירושה מגדיר כי: "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

כדי שפלוני יוכל לנסח צוואה שתשמש כמסמך משפטי בר תוקף ומחייב, הוא נדרש להיות כשיר מבחינה פיזית ומנטלית בעת כתיבתה. היה וקיימת סיבה לחשוד כי בעת כתיבת הצוואה, המוריש היה בלתי כשיר מבחינה רפואית לעורכה, ניתן להתנגד לצוואה על בסיס זה.

מן הפסיקה בבקשות מסוג זה עולה, כי על מנת להוכיח כי המוריש לא היה כשיר פיזית או מנטלית בעת עריכת הצוואה, נדרשים המתנגדים לצוואה להוכיח שאותו אדם לא יכל להבין את המשמעויות הנגזרות מצוואתו ואת ההשלכות של ההוראות בה. אולם אל הצוואה ידרשו המתנגדים לצרף אסמכתאות רפואיות שיגבו את טענותיהם.

מנגד, מי שיהיו מעוניינים להגן על הצוואה לאחר לכתו של המצווה, ידרשו להמציא מסמכים רפואיים שמאשרים כי המצווה ערך את צוואתו בעודו כשיר מבחינה פיזית ונפשית לצוות על רצונותיו ולחתום על הצוואה.

התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה

סעיף 35 לחוק הירושה מגדיר כי: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

הטיפול בהתנגדויות לצוואות על רקע חשד למעורבות של אחד היורשים בהליך עריכת הצוואה, מטופל בבתי המשפט על פי שתי פרשנויות מקובלות לחוק. האחת בוחרת לפרש את ההנחיות בסעיף 35 לחוק הירושה בצורה מצומצמת, היות וההשלכות של קבלת ההתנגדות על בסיס סעיף זה הינן ביטול הצוואה, קרי -שלילה מוחלטת של רצון המנוח כפי שהוא משתקף ממנה.

לעומת זאת, לפי הפרשנות השנייה לחוק, הנחיות הסעיף ניתנות לפירוש נרחב יותר, כך שמן הראוי לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו, ולהכריע לגבי מידת המעורבות של היורש הנדון בהליך עריכת הצוואה בפועל, והאם יש בה משום עילה ממשית לפסילת הצוואה.

האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה בכל עת?

התנגדות לצוואה ניתן להגיש עד למתן הצו לקיום צוואה או צו הירושה. היה והצו ניתן לא זה מכבר, על מנת לפסול את הצוואה יש להגיש בקשה לביטול צוואה, במקום בקשת התנגדות. עם זאת, ישנם מקרים יוצאי דופן שבהם בית המשפט עשוי לאשר בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ההתנגדות לצוואה, וזאת מתוך שאיפה למנוע משיקולים בירוקרטיים להאפיל על הצורך בהליך הוגן.

על מי מוטל נטל ההוכחה בבקשה לפסילת צו קיום צוואה?

היה ומדובר בהתנגדות לצו קיום צוואה שצורתה תקינה ועומדת בדרישות החוק, נטל ההוכחה יוטל על כתפי הטוענים לשלילתה. ואמנם באם מדובר בצוואה שקיימים פגמים צורניים בה, נטל ההוכחה יעבור למי שמבקש לקיים את הצוואה בתצורתה הקיימת. זאת על מנת שלא יעלה כל ספק לכף שהצוואה משקפת באופן מלא את רצונו הכנה של המצווה.

מדוע נטל ההוכחה נופל על כתפי המתנגדים כשקיים חשד לפגמים מהותיים בצוואה?

ככל שאדם בחר להגיש בקשת התנגדות לקיום צוואה, מבחינת החוק – נטל ההוכחה עובר לידיו. מדובר בנטל מכביד, לאור העובדה שמערכת המשפט במדינת ישראל אינה ששה לתת גושפנקא לפסילת צוואות.

זאת מתוך שאיפה לכבד עד כמה שניתן את רצון המת, כפי שהוא בא לידי ביטוי במסגרת צוואתו. לזכותו וחירותו של כותב הצוואה, להוריש את רכושו כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו, ניתן מקום של כבוד במשפט הישראלי, מתוך רצון לעגן את כבוד האדם וחירותו כזכויות יסוד שאין לחתור תחתיהן.

איך מגישים התנגדות לצוואה?

היות והתנגדות לצוואה היא עניין סבוך ולא נעים במיוחד (בלשון המעטה), יהיה חכם מצדכם שלא להתמודד עמו בכוחות עצמכם. עורך דין לענייני צוואות וירושות הוא הגורם המקצועי שמומלץ לפנות אליו בסיטואציה בה אתם מתמודדים עם התנגדות לצוואה או מעוניינים להגיש אותה.

עו"ד צוואות וירושות יוכל ללוות ולהדריך אתכם בהליך ההתנגדות לצוואה או בהגנה עליה, ובמידה ואתם מעוניינים לערוך צוואה – להדריך אתכם מבעוד מועד בכתיבת צוואה בעלת תוקף חוקי מלא, שתוכל לעמוד בבוא העת כמסמך משפטי מחייב מול כל התנגדות שעשויה לעלות במועד קיומה.

האם יש מה לעשות נגד התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה היא כאמור, נושא מורכב שההתמודדות עמו, ובפרט לאחר לכתו של המצווה, עשויה להיות מאתגרת מבחינה משפטית ומאוד לא נעימה במישור האישי. אולם הקושי והמורכבות הללו, ניתנים לפתרון באמצעות היערכות מוקדמת. פניה לליווי משפטי מקצועי מול עורך דין צוואות וירושות בעת עריכת הצוואה, מאפשר לנסח צוואה שתהיה ברורה ומדויקת במישור המשפטי, באופן שיחיל עליה את ההגנות הרלוונטיות במועד הוצאתה אל הפועל.

מנגד, במידה ונקלעתם למחלוקות סביב קיום צוואתו של אדם אחר, חשוב שתדעו כי קיימת האפשרות לפעול על מנת להבטיח את מיצוי זכויותיכם על פי רצונו של הנפטר. בעזרת ליווי משפטי מקצועי, מסור ואכפתי – להביא לסיומה המוצלח והמהיר של הפרשה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

התנגדות לצוואה מחיר

הצוואה מתארת מהי חלוקת העיזבון הרצויה בעיני המצווה, ולאחר מותו מחלקים היורשים את נכסי העיזבון על פיה. לעיתים אחד היורשים או הנוגעים בדבר מבקש להתנגד

עורך דין להתנגדות לצוואה

לעיתים מגיעים לבית המשפט אנשים אשר מבקשים להתנגד לקיומה של צוואה מסיבות שונות. מגיש ההתנגדות הינו על פי רוב אחד היורשים אשר נושל מנכסי העיזבון

התנגדות לצוואה דוגמא

לעיתים קרובות אחד האנשים אשר נפגעו מתוכנה של צוואה מסוימת מבקש לערער על תקפותה ולהתנגד לקיומה. במצבים אלה, על המתנגד לשלוח בקשת התנגדות לרשם הירושות,

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

מסמך הצוואה מכיל בתוכו את פרטי החלוקה הרצויה בעיני המנוח אודות עיזבונו. מדרך הטבע, חלוקה זו עשויה להדיר יורש מסוים או לקפח את חלקו בצורה

התנגדות לצוואה שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעת סוגי הצוואות המוכרות בחוק הישראלי, והיא נחשבת לצוואה החלשה מכולן. ההתנגדות לצוואה שכיב מרע עשויה להתמקד בתחומים שונים, ובמאמר

עילות התנגדות לצוואה

כל בקשה לקבלת צו קיום צוואה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, שמצידו חייב לפרסם את דבר הבקשה בעיתון יומי וזאת על מנת שמי שמעוניין להתנגד

שכר טרחה התנגדות לצוואה

קרוב משפחה נפטר לא מזמן ואתם מוצאים את עצמכם בעיצומה של סערת רגשות, מצד אחד תחושת העצבות והאבל כלפי אדם קרוב שנפטר מצד שני תחושת

התנגדות לצוואה נטל ההוכחה

נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה, מונח על כתפיו של המתנגד לצוואה. זהו נטל כבד, כיוון שהחוק נוטה לכבד את רצונו וכבודו של הנפטר, שהובע בעזרת הצוואה,

מועד הגשת התנגדות לצוואה

רק לאחר הגשת הבקשה לקיומה של צוואה, נכנסת הצוואה לתוקפה, לכן הרשם לענייני ירושות, אליו מוגשת הבקשה לקיומה של צוואה, צריך לחשוף את הבקשה. הבקשה

התנגדות לצוואה תצהיר

התקנות החדשות, שהותקנו בתחום ההתנגדות לצוואה, מראשית שנת 2021, דורשות כי המתנגד לצוואה והנתבע שרוצה לקיים את הצוואה, צריכים לגבות את עצמם בתצהיר בג"צי. תצהיר

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה

על מנת לקיים צוואה, יש צורך בהוצאת צו לקיומה של הצוואה, על ידי בית המשפט. צו זה נותן אישור לנוסח של הצוואה, ותקפות משפטית. בקשת

בקשת התנגדות לצוואה

כדי שניתן יהיה לממש צוואה, של אדם שהלך לעולמו, יש צורך בפנייה אל הרשם לענייני ירושה, על מנת לבקש צו לקיומה של הצוואה. רק אחרי

התנגדות לצוואה בעל פה

במקרים בהם יש נסיבות דוחקות לעריכת צוואה, עקב החשש של עורך הצוואה עצמו, כי הוא נמצא קרוב למותו, יאמר העורך את משאלות ליבו, בנוגע לחלוקת

התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת

צוואתו של אדם נחתמת בעוד הוא בחיים, ותוקפה מתחיל ביום שלאחר המוות. צוואה קובעת את הדרך, בה יחולק הרכוש של הנפטר ליורשים. בית המשפט נוטה

התנגדות לצוואה גישור

צוואה יכולה להיערך על ידי כל אחד, ללא צורך בעזרה וללא עלות כספית, במספר דרכים: בכתב ידו של האדם, בעזרת עדים, מול רשות מסוימת או

התנגדות לצוואה הדדית

צוואות הדדיות המוזכרות במאמר, זה הן צוואות שנערכו אחרי שנת 2005, השנה בה חוק הירושה עבר שינוי. צוואה הדדית, היא צוואה הנערכת על ידי בני

התנגדות לצוואה חוק

התנגדות לצוואה או פסילה של צוואה, הוא שמו של הליך הנועד לבטל צוואה, על פי חוק הירושה. על פי החוק, בהתנגדות לצוואה, יש צורך להוכיח

היערכות נכונה לקראת התנגדות לצוואה

צוואתו של כל אדם נועדה לשקף את רצונותיו האחרונים, אותם הוא מביא לידי ביטוי בכתב. רצונות אלו אמורים להתממש ככתוב לאחר שהמצווה הולך לעולמו, ויורשיו

צוואה: השפעה בלתי הוגנת

כל אדם רשאי לערוך צוואה במהלך חייו. בין אם הוא מתמודד עם מחלה קשה או עובד בעבודה מסכנת חיים ומעוניין להגדיר מראש למי יועברו כל

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?