עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים ישראלים במדינות זרות הינו מצב הנעשה מצוי יותר ויותר, ובית המשפט נדרש להכריע כיצד יש להתייחס לצוואותיהם וירושותיהם של האנשים המצויים במצבים מעין אלה. במאמר זה נסקור את דיני הצוואה הבינלאומיים המצויים בחוק הישראלי.

 

משפט בינלאומי פרטי

"משפט בינלאומי פרטי" הינו תחום משפטי המתייחס למצבים בהם מעורבים חוקים זרים של ממדינות זרות. בניגוד לחוק הבינלאומי אליו כפופות כל מדינות העולם (כביכול), במצבים של משפט בינלאומי פרטי אין המדינה כפופה לחוקים הזרים, אולם היא מתייחסת אליהם באופן מסוים. הדיון במקרים אלה מתמקד על פי רוב בשאלת הסמכות – מי רשאי לדון במקרה, ושאלת הדין – על פי איזה חוקים דנים את המקרה. במהלך דיוננו נעסוק רבות במשפט בינלאומי פרטי, גם אם לא יוזכר מושג זה בצורה מפורשת.

 

האם ניתן לערוך צוואה לתושב חוץ

ראשית כל יש להפריד בין שני מצבים שונים בתכלית:

  • המצווה הינו תושב זר המתגורר בישראל ומחזיק נכסים בישראל.
  • המצווה הינו אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל ומחזיק נכסים בישראל.

להלן נפרט את הדינים של כל אחד משני המקרים הללו, אם כי עיקר המאמר יעסוק במקרה הראשון.

 

כיצד מתייחסים חוקי הצוואה לתושב חוץ החי בישראל

סעיף 136 בחוק הירושה קובע כי "בית משפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל". חשוב לשים לב לכך שהחוק בסעיף זה מתייחס לשאלת הסמכות בלבד ואין הוא מתייחס לסוגייה על פי איזה מערכת דינים דנים את צוואתו. לגבי שאלה זו מתייחס הסעיף הבא, סעיף 137: "על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו…" כלומר בית המשפט הישראלי הינו המוסמך לדון, אולם עליו לדון על פי דיני מקום מושבו המקורי של תושב החוץ.

עריכת צוואה תושב חוץ
עריכת צוואה תושב חוץ

כיצד ממשים צוואה לתושב חוץ החי בישראל

בכדי להוציא לפועל את צוואתו של תושב החוץ המחזיק נכסים בישראל יש להוציא צו קיום צוואה אצל רשם הירושות בדומה להליך רגיל של מימוש צוואה. ללא צו קיום הצוואה לא ניתן יהיה להעביר בעלות על חשבונות הבנק של המצווה, או על נכסי הנדל"ן שלו. בניגוד למימוש צוואה רגילה, רשם הירושות מעביר את הדיון במימוש צוואתו של תושב החוץ לבית המשפט באופן כמעט אוטומטי. זמן המימוש הינו ארוך מאד ועשוי לקחת למעלה משנה.

 

המלצה – עריכת צוואה לתושב חוץ

על מנת להימנע מהפיצול והסיבוך הכתובים לעיל, מומלץ לערוך צוואה נפרדת לתושב חוץ המתגורר בישראל. צוואה זו תהיה בנוסף לצוואתו הרגילה, ותתייחס לנכסיו המצויים בישראל בלבד. צוואה "ישראלית" זו, תאפשר לו להעביר את הבעלות על נכסיו באופן חלק יותר, ותקצר את זמן ההמתנה של היורשים לקבלת חלקם בעיזבון באופן משמעותי.

 

כיצד עורכים צוואה לתושב חוץ החי בישראל?

צוואתו של תושב החוץ צריכה לעמוד בתנאי החוק הישראלי. הצוואה יכולה להיות כתובה בכל לשון שיבחר המצווה, אולם יש לצרף תרגום לעברית באמצעות תרגום נוטריוני (תרגום רשמי של עו"ד נוטריון). במידת האפשר, מומלץ לכתוב את הצוואה בעברית באופן מלא, על מנת למנוע בעיות עתידיות הקשורות לתרגום הצוואה.

 

כיצד דנים את צוואתו של תושב חוץ

כאמור לעיל, סמכות השיפוט מצויה בידי בית המשפט הישראלי, אולם עליו לדון על פי החוקים של מדינת אזרחותו של תושב החוץ. מטבע הדברים, אין השופטים הישראלים מתמצאים בדיני כל מדינה ומדינה, ועל כן על היורשים להגיש מסמך הקרוי "חוות דעת דין זר", המפרט את חוות דעתו של עורך דין המתמצא בחוקי המדינה אליה מתייחס המקרה הנידון.

כותב חוות הדעת צריך להיות עורך דין או משפטן המתמצא בחוקי המדינה באופן מקצועי ובאופן תדיר, על מנת להבטיח כי חוות דעתו אכן משקפת נכונה את חוקי המדינה הזרה. על פי רוב, מקבל בית המשפט את חוות דעתו של המומחה, ובמידה ולא הוגשה התנגדות, מחלק הוא את הנכסים על פי האמור בחוות הדעת המקצועית.

 

היוצאים מן הכלל לסעיף לעיל

חוק הירושה מפרט שלושה דברים שאינם נידונים על פי חוק מושבו של המנוח אלא על פי חוק הימצאותו בעת מותו:

  • נכסים העוברים על פי מקום הימצאם בלבד (כלומר החוק החריג במפורש את סוגי הנכסים הללו מדינים בינלאומיים).
  • דין כשרותו לצוות של המנוח.
  • צורת הצוואה תהיה על פי המדינה בה נפטר המנוח.

 

דין זר שאינו תקף בישראל

בניגוד לאמור בסעיפים הקודמים, בית המשפט אינו פועל על פי החוק הזר כאשר הוא מפלה מטעמי גזע, מין או דת, למשל חוק המדיר נשים מזכויות ירושה וכדו'. דין זה ייחשב כ"דין חוץ אשר אין נזקקים לו", ובמצבים אלה יפעל בית המשפט על פי החוק הישראלי המקביל.

 

צוואתו של אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל

כפי שעלה בסעיפים הקודמים, צוואה הכוללת התייחסות לנכסים המצויים בישראל ניתנת למימוש אך ורק באמצעות הוצאת צו קיום צוואה, ואין אפשרות לממשה באמצעות "חוק אכיפת פסקי חוץ" בלבד. על מנת לממש את צוואתו של הישראלי המתגורר בחו"ל יש לפנות לרשם הירושות בבקשה להוצאת צו קיום צוואה, והוא על פי רוב יפנה את הבקשה לבית המשפט.

 

צוואתו של תושב חוץ קטין או פסול דין

תושב חוץ קטין או פסול דין נידון על פי מקום מושבו של האפוטרופוס שלו, מתוך הנחה כי הם מתגוררים יחד. דין זה תקף כל עוד לא הוכח כי מקום מושבו של הקטין או הפסול דין היה במקום אחר.

 

סיכום

המציאות הגלובלית מזמנת לפתחנו שאלות נוקבות בדבר מקומו של האדם וכפיפותו למקום הימצאותו או לארץ מולדתו. נושאים אלו הינם סבוכים מאד, היות והם מערבים מערכות משפטיות שונות, לעיתים מכמה מדינות יחד. בכדי להתמודד עם מורכבות זו, מומלץ לפנות לסיוע משפטי מקצועי ומנוסה, על מנת שיבהיר לכם את המצב ויסייע לכם לקבל את זכויותיכם על הצד הטוב ביותר.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

עריכת צוואה מחיר

צוואה מביעה את רצונו של האדם, בה הוא מסביר את חלוקת רכושו הרצויה בעיניו לאחר מותו. עריכת הצוואה יכולה להיעשות בצורה עצמאית או בסיוע של

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: