עריכת צוואה חוק

עיקרון חופש הציווי מעניק לאדם חופש רב בבחירתו מה לעשות בנכסיו לאחר מותו. חוק הירושה מעניק משמעות רבה לעקרון זה, ומשתדל להימנע מלהגביל את המצווה במיצרים פורמליים כאלה ואחרים. עם זאת, החופש הניתן למצווה אינו מוחלט, וישנם מקרים בהם הצוואה אינה עומדת בתנאים החוקיים, ודינה להיפסל. במאמר זה נסקור את הדרישות היסודיות בדיני צוואה, כיצד עורכים צוואה כחוק ואילו דברים עלולים להביא לפסילת הצוואה.

 

מקומם של החוקים בעריכת הצוואה

באופן עקרוני משתדל בית המשפט לקיים את רצונו של המצווה, אף אם הביע את רצונו בצורה שאינה מושלמת על פי חוק. בית המשפט פועל מתוך אמירה כי תפקידה של הצוואה הוא לבטא את רצונו של המצווה, וכאשר היא עושה זאת, אף אם היא מכילה פגמים בירוקרטיים או דקדוקיים – עליו לקיימה.

 

סוגי הצוואות המותרים בחוק

חוק הירושה מפרט ארבעה סוגים עיקריים של צוואות המותרות בעיני החוק. לכל סוג יש את היתרונות והחסרונות שלו, ועוד נרחיב על כך בהמשך.

 

עריכת צוואה בעדים כחוק

צוואה בעדים הינה צוואה אשר נכתבת ונחתמת על ידי המצווה, ולאחר מכן מציג הוא אותה בפני שני עדים כשרים המעידים בחתימתם כי זוהי צוואתו של המצווה, וכי הוא חתם עליה בפניהם. עדים אלו מעידים כי המצווה הבין שזוהי צוואתו וכי הוא היה מודע להשלכותיה.

 

עריכת צוואה בכתב יד כחוק

צוואה בכתב יד הינה צוואה אשר נכתבת כולה בכתב ידו של המצווה, דבר המעיד על האותנטיות שלה. החוק קובע כי צוואה כזו צריכה לכלול את חתימתו של המצווה ואת תאריך כתיבתה, ואין צורך בעדים נוספים על מנת לקיימה.

עריכת צוואה חוק
עריכת צוואה חוק

עריכת צוואה בפני רשות כחוק

צוואה בפני רשות, הקרויה גם צוואה נוטריונית, הינה צוואה הנעשית בפני רשות משפטית (שופט, רשם הירושות, עורך דין נוטריוני וכדו'). המצווה מגיע לרשות ומציג בפניהם את צוואתו, או אומר אותה בפניהם והם רושמים אותה עבורו. הרשות מעידה כי המצווה הציג את צוואתו או אמר אותה בפניהם, וכי היא נעשתה מרצונו החופשי והעצמאי בלבד. לאחר אישור הצוואה מנפיקה הרשות טופס הקרוי "אישור עשיית צוואה" המעניק תוקף רשמי לצוואת המצווה.

 

עריכת צוואה בעל פה כחוק

צוואה בעל פה הינה צוואה הנערכת בנסיבות ייחודיות, בהן המצווה שרוי במצב "שכיב מרע" או עומד בפני סכנת חיים ממשית ומיידית. במצבים אלה, יכול המצווה לומר את צוואתו בעל פה לשני עדים, ואלו רושמים את דבריו מהר ככל הניתן בזיכרון דברים. לאחר מכן, על העדים להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. במידה והמצווה לא נפטר, הצוואה בטלה כ-30 ימים לאחר שחלפו נסיבות כתיבתה.

 

האם ניתן לתקן צוואה שלא נערכה כחוק

סעיף 25 בחוק הירושה קובע כי: "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים…" כלומר, במידה והצוואה מכילה את מרכיבי היסוד שלה, ובית המשפט יודע באופן מוחלט מהו רצונו המקורי של המצווה, ניתן לתקן את הצוואה הפגומה ולקיימה.

 

אילו פגמים ניתן לתקן בצוואה פגומה

כאמור לעיל, בית המשפט רשאי לתקן צוואה פגומה בתנאי שהפגם אינו פוגע במרכיבי היסוד של הצוואה. מקובל לחלק את פגמי הצוואה לפגמים מהותיים, אותם אין בית המשפט יכול לתקן, ופגמים צורניים אותם יכול בית המשפט להכשיר על פי שיקול דעתו. לכל סוג צוואה קיימות הדרישות המהותיות שלה, ובהיעדרם הרי שלא ניתן לקרוא למסמך שלפנינו צוואה כלל ודינו להיפסל.

 

מה עושים כאשר לא נערכה צוואה כחוק

צוואה אשר לא נערכה כחוק עומדת בפני פסילה (מוחלטת או חלקית). עם זאת, בית המשפט רשאי להכשיר את הצוואה כפי שציינו לעיל בהתאם לחומרת הפגם ובהתאם לרמת הוודאות של בית המשפט באשר לרצונו המקורי של המצווה. עם זאת, גם צוואה אשר ניתנת לתיקון על ידי בית המשפט, מוגדרת כצוואה פגומה, הגדרה אשר תיקבע האם נטל ההוכחה מוטל על כתפי המערער או על המבקש לקיים את הצוואה.

 

נפסלה הצוואה – מה עושים עכשיו?

כאשר בית המשפט מכריע כי הצוואה פגומה ודינה להיפסל, חוק הירושה קובע כי יש לחזור לצוואה האחרונה, ובמידה וזו הייתה הצוואה הראשונה מחלקים את הנכסים על פי החלוקה הכתובה בחוק הירושה.

 

מהם הגדרות הצוואה המנויות בחוק

לכל צוואה מוגדרים יסודות חוקיים משלה, אולם באופן כללי ניתן לומר כי כל הצוואות צריכות:

  • להוות ביטוי לרצונו העצמאי של המצווה בלבד.
  • לכלול בתוכן את מרכיבי היסוד של סוג הצוואה הספציפי שלהן.
  • לכלול בתוכן את חתימת המצווה ואת הצהרתו כי זוהי צוואתו.

 

מי רשאי לערוך צוואה על פי החוק

הלכה היא בדיני צוואות כי כל אדם בחזקת כשרות לצוות עד שיוכח אחרת. על מנת להוציא אדם מחזקת כשרותו יש להוכיח את אחד מהסעיפים הללו:

  • המצווה היה קטין (מתחת גיל 18).
  • המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה (הגדרה מעורפלת מעט, באופן כללי ניתן לומר כי המצווה אינו מודע להשלכות צוואתו או אינו מודע להיקף נכסיו).
  • המצווה הינו פסול דין.

 

הוראות צוואה שנערכה כחוק

כפי שפתחנו, לכל אדם החירות לצוות ככל העולה על רוחו, אולם גם לחירות זו קיימים גבולות מסוימים בעיני החוק. חוק הירושה קובע כי "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה". כלומר, במידה והמצווה מבקש מיורשיו לבצע דבר בלתי מוסרי, בלתי חוקי או בלתי אפשרי – הוראתו בטלה, אם כי ייתכן ויתר צוואתו תקויים.

 

סיכום

עריכת הצוואה הינה מעמד חירותי וחופשי בעיני החוק, אולם גם לחירות זו קיימים מגבלות והגדרות אותם יש להכיר בבואנו לערוך צוואה. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל בעיה, ויעניקו לכם ליווי צמוד ואישי בהליך עריכת הצוואה שלכם, כך שכתיבתה תהיה על פי כל הדרישות המנויות בחוק.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: