עריכת צוואה הדדית

אין מילים לתאר את האהבה והחיבור הנרקמים בין שני בני זוג במהלך חייהם. צוואה הדדית מאפשרת לבני הזוג להרחיב ולהמשיך את חיבורם ואהבתם אף לאחר מותם, ומעניקה חותמת של נצח לחייהם המשותפים. במאמר זה נרחיב אודות צוואה הדדית, מה משמעותה, כיצד עורכים צוואה הדדית וכיצד ניתן לשנותה לאחר מות אחד מבני הזוג.

 

מהי צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה המסתמכת על צוואה מקבילה של בן זוגו של המצווה. התצורה המקובלת לעריכת צוואה ההדדית הינה באמצעות המושג "יורש אחר יורש", קרי – הצוואות של שני בני הזוג קובעות כי במות בן הזוג הראשון יעבור רכושו לידי בן הזוג הנותר, ולאחר מות בן הזוג השני יועבר רכושם המשותף לידי היורשים הרשומים בצוואתם. אין הכרח כי הצוואות ההדדיות יאמרו את שכתבנו לעיל, אולם זוהי הדרך המקובלת ביותר לשימוש בצוואות הדדיות.

 

מדוע אנשים מבקשים לערוך צוואה הדדית

המניע לעריכת צוואה הדדית הינו כפול:

בטחון כלכלי

הסיבה הראשונה לעריכת צוואה הדדית הינה מתוך רצון להבטיח כי שני בני הזוג ייהנו מביטחון כלכלי למשך שארית ימיהם. במידה ובן הזוג הראשון יעביר את נכסיו לידי היורשים עוד בחיי בן הזוג הנותר, ייתכן ונכסיו האישיים של בן הזוג הנותר לא יספיקו לו, והוא ייאלץ לסבול חרפת עוני. על מנת למנוע זאת, קובעים שני בני הזוג כי רכושם המשותף יעבור לידי בן הזוג הנותר, ורק לאחר מותו יזכו יתר היורשים בנכסים שיישארו.

יורשים מוסכמים

במקרה של נישואים שניים או שלישיים, מתעורר החשש כי לאחר מות בן הזוג הראשון ישנה בן הזוג הנותר את פרטי הצוואה, ויעביר את נכסיהם המשותפים לידי יורשיו בלבד. על מנת למנוע מצב מעין זה, מבקשים בני הזוג לקבוע עוד בחייהם את זהות היורשים ובכך מונעים הם מבן הזוג שייוותר להעביר את נכסיהם לידי יורשיו.

עריכת צוואה הדדית
עריכת צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית המגבילה את אחד הצדדים

כאמור לעיל, אחת הסיבות לעריכת צוואה הדדית הינה להבטיח כי זהות היורשים תהיה מוסכמת על שני בני הזוג. בכדי להבטיח שבן הזוג הנותר לא יבצע שינויים בנכסיהם המשותפים, יש להגביל אותו מלעשות דברים מסוימים, כמו למשל למנוע ממנו להעניק נכסים הכתובים בצוואה במתנה, או להעניק לו זכויות לפירות בלבד ולא לנכסים עצמם. אפשרות נפוצה הינה לקבוע כי בן הזוג הנותר רשאי למכור את נכסי הצוואה, אולם לאחר המכירה עליו להפריש אחוז מוגדר מהרווחים אותו עליו לתת ליורשים לאחר מותו. אפשרות זו מבטיחה כי היורשים לא יפסידו את חלקם, ומעניקה לבן הזוג הנותר חופש בניהול נכסיו.

 

הליך חלוקת הירושה בצוואה הדדית

כאמור לעיל, הליך החלוקה המקובל בצוואה הדדית הינו בתצורת יורש אחר יורש, כלומר בן הזוג הנותר מקבל את נכסי בן הזוג שנפטר ראשון, ולאחר מותו מועבר רכושם המשותף לידי יורשיהם המשותפים. עם זאת, ישנן צוואות הדדיות הקובעות כי כבר במות בן הזוג הראשון מועבר רכושו לידי יורשיהם, בציון הגבלות מסוימות כגון המשך זכויות מגורים בדירה לבן הזוג הנותר וכדו'.

 

עריכת צוואה הדדית משותפת

את הצוואה ההדדית ניתן לערוך במסמך אחד או בשני מסמכים שונים. כאשר מדובר בשני מסמכים שונים יש לציין בפירוש כי שתי הצוואות מסתמכות האחת על השנייה. שימו לב כי אין צורך שהתנאים וההוראות יהיו שווים בשתי הצוואות, ובהחלט ניתן לערוך צוואה הדדית א-סימטרית.

 

אילו סוגי צוואות ניתן לערוך כצוואה הדדית

צוואה הדדית עשויה להיות בכל תצורה של צוואה המותרת בעיני החוק (בעדים, בכתב יד, וכדו'), ובלבד שהצוואות תסתמכנה האחת על השנייה, ייחתמו באותו מועד ושני בני הזוג יכירו את תוכן צוואתו של רעהו. את הצוואות ההדדיות מומלץ לשמור אצל רשם הירושות, פעולה אשר מונעת בעיות עתידיות ומבטיחה כי הצוואה לא תיאבד.

 

האם ניתן לערוך ולעדכן צוואה הדדית?

לכל אדם הזכות לשנות ולעדכן את צוואתו בכל עת אשר יבחר. עם זאת, בצוואה הדדית מוגבל הוא האדם היחיד, ויש צורך ביידוע בן הזוג השני בדבר רצונו בשינוי צוואתו. במידה ובן הזוג מעוניין לשנות פרט מסוים בצוואתו עליו ליידע בכתב את בן זוגו, ולאחר קבלת הסכמתו רשאי הוא לשנות את צוואתו. במידה ובן הזוג אינו מאשר את השינויים, בן הזוג יכול למסור הודעה בכתב על ביטול הדדי של הצוואה, וצוואות שניהם בטלות.

 

שינוי צוואה הדדית לאחר מות אחד הצדדים

 

הצגת הבעייתיות

צוואה הדדית מכילה בתוכה סתירה בין שני תחומים משפטיים – "עקרון חופש הציווי" מעניק לכל אדם את הזכות לצוות ככל העולה רוחו, ומאפשר לכל אדם לערוך ולשנות את צוואתו בכל עת אשר יבחר. מצד שני, צוואה הדדית נועדה לכבול את ידיו של האדם היחיד, ואחת ממטרותיה הינה להגביל את בן הזוג הנותר מלבצע שינויים לאחר מות בן הזוג הראשון.

 

שלבי הפתרון

כאשר בן הזוג הנותר מעוניין לבצע שינויים בזהות היורשים על בית המשפט לבחון שני דברים:

  • האם התכוון בן הזוג אשר נפטר להגביל את בן הזוג הנותר? לעיתים קרובות היורשים הכתובים בצוואה לא נועדו להגביל את בן הזוג הנותר מלבצע שינויים, ולא הייתה כל כוונה למנוע את שינוי פרטי הצוואה.
  • אף במקרים בהם התשובה לסעיף הקודם הינה חיובית על בית המשפט לבחון האם בן הזוג המנוח צפה את התרחשות האירועים כפי שהם קרו. במילים אחרות, בית המשפט שואל את עצמו – לו נזמן את בן הזוג המנוח ונשאל אותו כעת האם גם לאור הנסיבות שהתרחשו עדיין רוצה הוא להגביל את בן זוגו – האם עדיין תשובתו תהיה חיובית?

במידה והתשובה לאחד מהסעיפים הללו שלילית, הרי שניתן לאפשר לבן הזוג לשנות את פרטי הצוואה אף לאחר מות בן הזוג הראשון.

 

סיכום

הנגשת מידע משפטי בצורה בהירה ופשוטה הינה משימה כבדת משקל, משימה אשר הנבחרת המשפטית לקחה על עצמה בשנים האחרונות. חברי הנבחרת המשפטית ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל בעיה, וישמחו לייעץ לכם בכל נושא משפטי אשר יגיע לפתחכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: