עריכת צוואה דמנציה

יסוד היסודות של מסמך הצוואה הינו רצונו החופשי והעצמאי של המצווה. כאשר צוואה אינה מבטאת את רצונו של המצווה הרי שהיא מועלת בתפקידה ודינה להיפסל. ישנם מקרים בהם המצווה אינו יכול להביע את רצונו העצמאי עקב מצב נפשי בעייתי. במקרים אלה על בית המשפט להכריע האם צוואתו משקפת את רצונו או שמא היא נעשתה משיקולים זרים ודינה להיפסל. במאמר זה נסקור את דינה של צוואה הנערכת על ידי אדם דמנטי, מתי היא כשרה וכיצד ניתן להימנע מראש ממצב מורכב זה.

 

קצת רקע על מחלת הדמנציה

דמנציה (שיטיון) הינה תופעה המתארת מגוון מחלות המתרחשות בגילאי זקנה, הפוגעת ביכולת התפקודית של הסובלים ממנה. דמנציה מוגדרת כהידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי (זיכרון, הבנה, מחשבה וכדו') , אולם ללא פגיעה במצב ההכרה של החולה. בין המחלות הדמנטיות המוכרות ניתן למנות את מחלת האלצהיימר, פרקינסון, הנטינגטון, וכדו'. תהליך ההידרדרות של מחלות הדמנציה עשוי להיות יציב וממושך אם כי ישנם מקרים של נסיגה בחומרת המחלה.

 

צוואה שנערכה על ידי לוקה בדמנציה

חוק הירושה סעיף 26 מתייחס למושג "כשרות לצוות" וכותב כי: "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה". מלשון החוק עולה כי אדם הלוקה בדמנציה קשה ואינו מסוגל להבחין בטיבה של צוואה מוגדר בחוק כאדם אשר אינו כשיר לצוות ודין צוואתו להיבטל.

 

האם ניתן לערוך צוואה ללוקה בדמנציה

אנשים נוטים לחשוב כי כל צוואה שנערכת על ידי אדם דמנטי הינה פסולה, אולם המציאות מורכבת יותר, וישנם מקרים רבים בהם צוואתו תוכרז ככשרה לכל דבר. ההחלטה בדבר כשרות הצוואה תלויה במספר דברים, ביניהם ניתן למנות:

עריכת צוואה דמנציה
עריכת צוואה דמנציה

רמת ההתקדמות של המחלה

כאמור לעיל, מחלת הדמנציה הינה מחלה ארוכת טווח, היכולה להימשך שנים רבות. תהליך הידרדרות המחלה עשוי להיות יציב וממושך, או להתרחש בשינויים חדים בזמן קצר. קיים פער משמעותי מאד בין רמתו הקוגניטיבית של החולה בשלבים הראשוניים של המחלה לשלבים המאוחרים יותר, ועל כן לרמת החומרה של המחלה יש משקל אדיר להכרעה בדבר כשירותו של הלוקה בה לצוות.

 

רמת החידוש בצוואה

כאשר הצוואה מכילה דברים טבעיים כגון הורשת עיקר הנכסים לצאצאים ולאנשים שונים אשר היטיבו עם המצווה, ניתן להניח כי המצווה היה כשיר לצוות. במידה והצוואה מכילה ציווים מפתיעים ומשונים אזי מתעורר החשד כי המצווה אשר לקה בדמנציה לא היה כשיר לצוות. עם זאת, פסילת הצוואה הינה דבר מורכב, מכיוון שאין אנו באים לשפוט את רמת ההגינות או ההיגיון של המצווה, אלא את רמת המודעות שלו למעשיו בלבד. הוראות צוואה משונות יכולות לעורר חשד אולם לא ניתן לפסול צוואה על בסיסן בלבד.

 

נסיבות הכתיבה

כאשר הצוואה נערכת בצורה גלויה ובשיתוף עם קרובי המצווה, גוברת רמת האמינות בכשירותו של המצווה לצוות, והצוואה עשויה להיחשב ככשרה. לעומת זאת, צוואה אשר נעשית באופן חשאי ללא התייעצות עם אנשים נוספים מחזקת את ההשערה כי המצווה לא היה כשיר לצוות, אם כי כמובן שלא די בנסיבות חשודות על מנת לפסול צוואה כאמור לעיל.

 

פסילת צוואת הלוקה בדמנציה VS עקרון חופש הציווי

משבאנו לכאן, עלינו להסביר את העקרונות העומדים בפני בית המשפט בבואו לבחון את כשרות הצוואה של הלוקה בדמנציה. הלכה היא בדיני ירושות כי כל צוואה היא בחזקת כשרות וכל מצווה הוא בחזקת כשר עד שיוכח אחרת. משכך, המבקש לטעון כי המצווה לא היה כשיר לכתוב את צוואתו צריך להוכיח בצורה חד משמעית כי המצווה אכן לא היה מודע למעשיו, ואין די בהעלאת חשדות גרידא. השיקולים שכתבנו לעיל יכולים לסייע להתוות תמונת מצב שלמה, אולם הם אינם יכולים להוציא את המצווה מחזקת כשרותו ללא הוכחות עובדתיות מוצקות.

 

מתי יש להוכיח את קיומה של הדמנציה על מנת לפסול צוואה

החוק קובע כי "צוואה שנעשתה… בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה", כלומר הרגע המכריע הינו רגע עשיית הצוואה. מכיוון שכך, על המערער להביא הוכחות הנוגעות למועד עריכת הצוואה, ולא לזמנים קודמים או מאוחרים מזמן זה. עם זאת, ישנם מקרים בהם "אחרית הדבר מעיד על ראשיתו", וניתן להעיד על מצבו הקוגניטיבי של המצווה על סמך עדויות וראיות מאוחרות או מקודמות לכתיבת הצוואה, על פי שיקול דעתו של בית המשפט.

 

כיצד ניתן לפסול צוואה שנערכה על יד לוקה בדמנציה

על מנת לפסול צוואה של אדם שלקה בדמנציה יש צורך להוכיח כי רמת המודעות של המצווה לא אפשרה לו להבין את טיבה של צוואתו. ניתן להעיד על מודעות זו באמצעות חוות דעת רפואיות, עדויות של אנשים קרובים – הן חברים ממעגלים כלליים, והן אנשים אשר היו נוכחים במעמד עריכת הצוואה. לעיתים יעדיף בית המשפט את עדויות האנשים אשר היו נוכחים בעריכת הצוואה על פני חוות הדעת של המומחים, והדבר נתון להחלטת בית המשפט.

 

מה ההגדרה של "אינו יודע להבחין בטיבה של צוואה"

סתם המחוקק ולא קבע הגדרה מדויקת, אולם דווקא גמישות זו מאפשרת לשופטים מרחב עצמאי ויכולת תמרון לשקלל את הנסיבות הייחודיות של כל מקרה ומקרה. עם זאת, מפסקי דין קודמים ניתן להבחין בשלושה דברים מרכזיים הכלולים במודעות הנדרשת והם:

  • המצווה מודע לכך שזוהי צוואתו.
  • המצווה מודע להיקף נכסיו באופן כללי.
  • המצווה מודע להשלכות צוואתו.

 

כיצד לערוך צוואה לחולה דמנציה

בכדי למנוע ערעור עתידי על כשירותו של המצווה מומלץ במעמד עריכת הצוואה לצרף חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו של המצווה. בנוסף מומלץ כי המצווה יסביר את מעשיו ויפרט את הרקע להחלטותיו, דבר המעיד על שיקול דעת ויושר מחשבתי. מלבד זאת ניתן לצלם את הליך עריכת הצוואה בסרטון ווידאו, ולצרף ראיון קצר בסופו על מנת שבית המשפט יוכל להתרשם מרמת צלילותו של המצווה. צירוף של רופא או פסיכיאטר למעמד עריכת הצוואה מוסיף אמינות גם הוא לכשירות הצוואה.

 

סיכום

הנבחרת המשפטית מציעה שירות משפטי יעיל ואיכותי במגוון תחומים, וחברי הנבחרת ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל בעיה. הנבחרת המשפטית מורכבת מטובי המומחים בכל תחום, דבר המבטיח כי כל זכויותיכם יגיעו אליכם בצורה המהירה ביותר.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: