עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת צוואה בכתב יד – מהן היסודות של צוואה זו, מהן יתרונותיה וחסרונותיה ומהן העילות להתנגדות לצוואה מעין זו.

 

ארבעת הצוואות המנויות בחוק

צוואה בעדים צוואה הנערכת בפני שני עדים המעידים בחתימתם כי זוהי צוואתו של המצווה, וכי הוא היה כשיר לצוות ומודע להשלכות של צוואתו.
צוואה בעל פה צוואה הנעשית על ידי אדם הנוטה למות או חושש לחייו, במהלכה אומר המצווה לשני עדים את צוואתו, והם צריכים לכתוב את דבריו בזיכרון דברים מהר ככל הניתן.
צוואה בפני רשות צוואה הנעשית בפני רשות משפטית (בית דין רבני, בית משפט, וכדו'), והם מעידים כי זוהי אכן צוואת המצווה וכי היה מודע להשלכות צוואתו וכו'.
צוואה בכתב יד צוואה הנעשית כולה בכתב ידו של המצווה ללא צורך בעדים, ובצוואה זו נרחיב במאמרנו.

יסודות הצוואה בכתב יד

בסעיף 19 של חוק הירושה מוגדרת צוואה בכתב יד בצורה הבאה:

"צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו."

כלומר יש צורך בשלושה דברים:

  • שתהיה בכתב ידו של המצווה .
  • שתישא תאריך.
  • שתהיה חתומה על ידו.

עם זאת, בסעיף 25 של חוק הירושה, הדן אילו פגמים רשאי בית המשפט לתקן, ואילו פגמים הינם פגמים יסודיים, מפורט רק רכיב יסוד אחד והוא:

"מרכיבי היסוד בצוואה הם: בצוואה בכתב יד… הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה", כלומר המרכיב היסודי היחיד הינו הסעיף הראשון, ואילו יתר הדרישות ניתנות לתיקון באמצעות סעיף 25.

עריכת צוואה בכתב יד
עריכת צוואה בכתב יד

 

הצורך בכתב ידו של המצווה

הצורך בכתב יד דייקא הינו בכדי ליצור אותנטיות וודאות כי הצוואה אכן נכתבה על ידי המצווה. מכיוון שכך ניתן להכשיר צוואה אשר נכתבה באמצעות רגלו, פיו או כל איבר אחר של המצווה. עם זאת, אין הצוואה כשרה במידה והיא נערכה במחשב מכיוון שהרכיב האישי חסר.

מקרה מעניין הידוע כ"מקרה נקדימון" עוסק במקרה בו הגיעה לבית המשפט צוואה אשר הייתה כתובה בכתב ידו של אלמנתו של המנוח. האלמנה טענה כי מכיוון שהיא הייתה כותבת טוב יותר מבעלה, כל חייהם נהג המנוח להקריא לה והיא הייתה כותבת עבורו ומשמשת כידו הארוכה, מה גם שהצוואה אכן כתובה בכתב יד. בית המשפט לא קיבל את פרשנותה למושג "כתב ידו", וקבע כי לא ניתן להתגבר על פגם זה מכיוון שהצוואה חסרה את מרכיב האותנטיות שלה, ויש לבטלה.

 

היתרונות בעריכת צוואה בכתב יד

לעריכת צוואה בכתב יד קיימים שני יתרונות מרכזיים:

 

סודיות מובטחת

בניגוד לצוואה בעדים או צוואה בפני רשות, בעריכת צוואה בכתב יד אין המצווה צריך לכתוב את צוואתו לעיני אנשים נוספים. המצווה יכול לכתוב את צוואתו בצורה אינטימית ומבודדת, ללא עזרתם או התערבותם של אנשים נוספים.  צורך זה מתגבר כאשר מופעלים לחצים חיצוניים על המצווה, והוא מעוניין לכתוב את צוואתו בצורה עצמאית לחלוטין.

 

אין צורך בהכנות או התארגנויות

בניגוד לצוואה בפני רשות הדורשת התייצבות במוסד משפטי, עריכת צוואה בכתב יד אינה דורשת מהמצווה להגיע למקום מסוים או להזמין לביתו אנשים מסוימים כעדים, אלא מרגע שנחה עליו הרוח שברצונו לערוך צוואה, באפשרותו לכותבה ללא שום הכנות או התארגנויות.

 

נטל ההוכחה לאמיתות צוואה שנערכה בכתב יד

מכיוון שצוואה בכתב יד אינה כוללת עדים חיצוניים המעידים על כשרותה של הצוואה, נוטה בית המשפט להתייחס בחשדנות לצוואות אלו, ולדרוש הוכחות מוצקות לאמיתותן. מכיוון שכך, בניגוד לכלל הרווח שכל צוואה היא בגדר כשרה עד שיוכח אחרת, בצוואות בכתב יד מטיל בית המשפט את נטל ההוכחה על כתפי המבקש לקיימן, ועליו להביא ראיות והוכחות שהצוואה אמיתית וכשרה.

 

כיצד ניתן להתנגד לקיומה של צוואה בכתב יד

 

הבנת המצווה כי זוהי צוואתו

לעיתים קרובות, במקרים של עריכת צוואה בכתב יד, אין המצווה מגדיר את המסמך כצוואה באופן ברור. עמעום זה מקשה על בית המשפט להגדיר את המסמך כמשקף את גמירות דעתו, ועולה החשש שמא המצווה כתב מסמך זה כטיוטה, או כסיפור דברים בעלמא ללא כוונה שיקויימו דבריו.

 

השפעה בלתי הוגנת

לעיתים, מנצל אדם קרוב למצווה את יחסי התלות של המצווה עמו, ומבקש ממנו לכתוב צוואה אשר תעביר אליו את כל נכסי העיזבון. במצבים אלה, מעדיף האדם הקרוב שהמצווה יכתוב צוואה ללא התייעצות עם אנשים נוספים, ועל כן משכנע אותו לערוך צוואה בכתב יד, צוואה אשר כאמור הינה חשאית ואינה דורשת עדים חיצוניים. במצבים אלה, על בית המשפט לבחון את הנסיבות ולהכריע האם הצוואה נעשתה מרצונו החופשי של המצווה, והאם היא משקפת אינטרסים זרים של אנשים חיצוניים.

 

צוואה מזויפת

למרות דרישת האותנטיות הבאה לידי ביטוי בכתב ידו של המצווה, מכיוון שהצוואה אינה דורשת עדות חיצונית לכשירותה הרי שניתן לזייפה בקלות יחסית, באמצעות חיקוי כתב ידו של המצווה. קלות זו מביאה את בית המשפט להחמיר עם ההוכחות הנדרשות לקיומה של הצוואה, ובמידה ומתעורר חשד לזיוף – נוטה בית המשפט לפסול את הצוואה.

 

קיום צוואה בכתב יד על אף שהיא פגומה

כאמור לעיל יכול בית המשפט להכשיר צוואה בכתב יד אם היא נעשתה בכתב ידו של המצווה אף על פי שחסרות בה החתימה והתאריך. הדרישה לחתימה נועדה להדגיש את גמירות דעתו של המצווה, ואת הבנתו כי הוא כותב את צוואתו, דבר הדורש כובד ראש ורצינות. במידה ובית המשפט משתכנע באופן אחר הרי שהוא עשוי לתקן את הפגם באמצעות הפעלת סעיף 25.

 

סיכום

חברי הנבחרת המשפטית מבקשים להביא בפני הציבור הרחב מידע משפטי יעיל ונהיר, על מנת לאפשר לצדק להגיע לכל קצות החברה הישראלית, ולהבטיח כי זכויותיו של כל אזרח יישמרו בצורה מלאה ובטוחה. נשמח לעמוד לשירותכם בכל התייעצות ובכל שאלה, במגוון תחומים ונושאים.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

עריכת צוואה מחיר

צוואה מביעה את רצונו של האדם, בה הוא מסביר את חלוקת רכושו הרצויה בעיניו לאחר מותו. עריכת הצוואה יכולה להיעשות בצורה עצמאית או בסיוע של

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: