הליך עריכת צוואה

כאשר אדם מעוניין לחלק את רכושו שלא על פי הכתוב בחוק הירושה, באפשרותו לערוך צוואה ולכתוב בה את החלוקה הרצויה בעיניו. חלוקה זו אינה צריכה להיות כפופה לדבר מלבד רצונו החופשי והעצמאי של המצווה. הליך עריכת הצוואה אינו קבוע, והוא תלוי במידה רבה בסוג הצוואה אותה מבקש המצווה לערוך. במאמר זה נסקור את הליך עריכת הצוואה לכל אחד מארבעת סוגי הצוואות המוכרים בחוק, ונרחיב אודות תוספות מומלצות שאינן הכרחיות להליך זה.

 

סוגי הצוואות המותרים בחוק

כאמור לעיל, הליך עריכת הצוואה תלוי במידה רבה בסוג הצוואה אותה מבקש המצווה לחבר. החוק בישראל מכיר בארבעה סוגי צוואות, ואלו הן: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. לכל סוג צוואה קיימים היתרונות והחסרונות הייחודיים לו, ולכל סוג קיים הליך שונה מרעהו.

 

הליך עריכת צוואה בעדים

כאשר אדם מעוניין לכתוב צוואה בעדים, עליו להציג בפני שני עדים כשרים את צוואתו ולהכריז בפניהם כי זוהי צוואתו. המצווה חותם על צוואתו לעיני עדיו, ואלו בתורם חותמים אף הם על טופס הצוואה, ומאשרים כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם כאמור. כל אדם הינו כשר להעיד מלבד:

  • פסול דין (אדם אשר אינו כשיר משפטית בעיני החוק).
  • נהנה מהצוואה (הוא או בן זוגו זוכה באמצעות הצוואה).
  • קטין (אדם שלא מלאו לו 18).

 

הליך עריכת צוואה בכתב יד

במידה ואדם מעוניין לבחור באפשרות זו, עליו לכתוב את כל צוואתו בכתב ידו, ללא שימוש במחשב או אדם אחר. לאחר כתיבת הצוואה על המצווה לציין תאריך ולחתום על צוואתו, ולאחר מכן אין צורך בפעולה נוספת מצידו של המצווה.

הליך עריכת צוואה
הליך עריכת צוואה

הליך עריכת צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה הנערכת בנסיבות קיצוניות, בהן המצווה חולה במחלה קשה או עומד בפני סכנת חיים ממשית. במצבים אלה, רשאי המצווה לומר את צוואתו באופן מילולי לשני עדים, ואלו ירשמו את דבריו מהר ככל הניתן בזיכרון דברים. לאחר כתיבת דבריו של המצווה, על העדים להפקיד את זיכרון הדברים אצל רשם הירושות. במידה והמצווה יצא מכלל סכנה, צוואתו תקפה למשך כ-30 ימים, ולאחר מכן היא בטלה.

 

הליך עריכת צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה הנערכת בפני רשות משפטית, קרי –  שופט, רשם בית המשפט, בית דין רבני, עורך דין נוטריון או הרשם לענייני ירושה. המצווה מציג בפניהם את צוואתו או אומר אותה בפניהם, והם מאשרים כי המצווה הציג (או הקריא) בפניהם את צוואתו וכי הוא הצהיר כי זוהי צוואתו. לאחר אישור הצוואה, רושמים הם אישור הקרוי "אישור עשיית צוואה", אשר מעניק חותמת משפטית לצוואתו.

 

האם ישנו הליך מיוחד לעריכת צוואה חדשה הסותרת צוואה קודמת?

הלכה היא בדיני צוואות כי צוואה מאוחרת קודמת לצוואה קדומה (במידה ולא ניתן לקיים את שתיהן). מכיוון שכך, על פי החוק אין צורך בביטול הצוואה הקודמת בכדי לכתוב צוואה חדשה, אף אם היא סותרת את דברי קודמותיה. עם זאת, על מנת למנוע בלבולים וכפילויות, מומלץ לבטל באופן אקטיבי את הצוואה הקודמת, ביטול היכול להיעשות על ידי השמדה פיזית של המסמך או באמצעות אמירה מפורשת בגוף הצוואה כי היא מבטלת את הצוואות הקודמות.

 

תוספות שאינן הכרחיות להליך עריכת הצוואה

הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות

החוק אינו מחייב את מחבר הצוואה לשמור את צוואתו במקום מסוים, וכל אדם רשאי להפקיד את צוואתו בכל מקום אשר יבחר. עם זאת, אנשים רבים בוחרים להפקיד את צוואתם אצל רשם הירושות משתי סיבות מרכזיות:

מניעת אובדן צוואה עשויה להיכתב עשרות שנים לפני מועד מימושה, תקופה אשר במהלכה ישנה סבירות גבוהה שמסמך הצוואה ייאבד. על מנת למנוע זאת, אנשים רבים בוחרים להפקיד את צוואתם אצל רשם הירושות, כך שבבוא העת יידעו היורשים היכן למצוא אותה.
מניעת כפילויות וצוואות מעודכנות הזמן הארוך המצוי בין מועד עריכת הצוואה למועד מימושה מוביל לעיתים קרובות לעריכת שינויים ועדכונים בצוואת המצווה. שינויים אלה עשויים ליצור צוואות כפולות אשר סותרות זו את זו, ואין אנו יודעים איזו צוואה קודמת לחברתה. על מנת למנוע מצבים מעין אלה ניתן להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות, כך שכל שינוי או עדכון יבוצע באותה הצוואה, ולא ייווצרו כפילויות.

עלות ההפקדה אצל רשם הירושות הינה 106 ₪, ובמקרה של צוואה הדדית (אף אם היא משותפת) האגרה תחושב כשתי צוואות נפרדות.

 

ניסוח הצוואה באמצעות עורך דין

על מנת להבטיח כי לשון הצוואה תואמת את רצונכם באופן מלא, מומלץ להתייעץ עם סמכות משפטית בטרם ניסוח הצוואה. ישנם מושגים רבים אשר נושאים בחובם כפילויות או משמעויות משפטיות שאינן מוכרות לאדם מן השורה, ועורך הדין יידע לדייק את דברי צוואתכם. בנוסף, סיוע של עורך דין לתהליך עריכת הצוואה מחזק מאד את כשרות צוואתכם, ויימנע ניסיונות עתידיים לפסילת הצוואה.

 

הוצאת אישור רפואי

דרך נוספת לחיזוק תוקף הצוואה הינה באמצעות צירוף אישור רפואי המעיד על כשירותו המנטלית המצווה, ועל כשירותו הקוגניטיבית. אישור זה מומלץ במיוחד במצבים בהם עשוי להתעורר ספק לגבי כשירותו של המצווה, כגון במצבים בהם המצווה לוקה במחלה דמנטית, או שהוא מצוי במצב רפואי בעייתי.

 

סיכום

הליך עריכת הצוואה הינו פשוט לכאורה, אולם הוא טומן בחובו דיוקים רבים, אשר עלולים בבוא העת להפוך לבעיות חמורות בהליך מימוש הצוואה. הדרך הבטוחה להבטיח כי צוואתכם תקוים באופן מלא היא באמצעות ליווי והתייעצות עם עורכי דין מנוסים ומקצועיים, אשר יסייעו לכם בניסוח הצוואה ויבטיחו כי רצונכם יתממש באופן הטוב והמהיר ביותר.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: