אישור עשיית צוואה

אחת הדרכים לעריכת צוואה הינה באמצעות הצגת הצוואה בפני רשות. בצוואה מסוג זה, על המצווה לומר את צוואתו או להציגה כתובה בפני סמכות משפטית, והם מאשרים כי זוהי אכן צוואתו, וכי הוא כשיר לצוות. אישור זה, הקרוי "אישור עשיית צוואה", הינו נושא מאמרנו, ולהלן נרחיב מתי הוא נדרש, אילו פגמים עלולים להופיע בו וכיצד מתמודדים איתם.

 

כנגד ארבע צוואות דיבר החוק

חוק הירושה מציין ארבעה סוגי צוואות הכשרות בעיני החוק הישראלי:

צוואה בפני עדים צוואה הנעשית בפני שני עדים המעידים בחתימתם כי זוהי צוואת המצווה, וכי הוא מודע לכך שזוהי צוואתו על כל השלכותיה.
צוואה בעל פה צוואה הנעשית כאשר המצווה נוטה למות או עומד בפני סכנת חיים. צוואה זו נאמרת בפני שני עדים אשר כותבים את דבריו בזיכרון דברים מהר ככל הניתן.
צוואה בכתב יד צוואה הנעשית כולה באמצעות כתב ידו של המצווה, ללא צורך בעדים נוספים.
צוואה בפני רשות צוואה אשר נעשית בפני סמכות משפטית, ובצוואה זו נרחיב להלן.

 

הליך עריכת צוואה בפני רשות

כאשר אדם מבקש לערוך צוואה בפני רשות, עליו להתייצב אצל סמכות משפטית (בית משפט, בית דין רבני, עו"ד נוטריוני) ולהציג בפניהם את צוואתו או לומר אותה בפניהם. הרשות המשפטית מוודאת שהמצווה הינו כשיר לצוות ושהוא מודע לכך שזוהי צוואתו, ולאחר אישור ההליך, הרשות ממלאת מסמך הקרוי "אישור עשיית צוואה", או טופס 10א'. להלן נרחיב על טופס זה.

אישור עשיית צוואה
אישור עשיית צוואה

אישור עשיית הצוואה

הצורך באישור עשיית צוואה עולה מחוק הירושה סעיף 22 (ב):

"דברי הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית-המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית-המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור"

כלומר אישור עשיית צוואה מהווה את אישורה של הרשות כי המצווה קרא את צוואתו, והצהיר שזוהי אכן צוואתו[1].

 

אילו דברים נדרשים בכדי לקבל אישור עשיית צוואה?

כאשר הרשות מנפיקה את אישור עשיית הצוואה עליה לבחון מספר דברים. להלן נמנה את שני הדברים המרכזיים אותם עליה לוודא:

 

המצווה כשיר לעשות צוואה

ישנם מצבים בהם המצווה אינו מסוגל לבטא את רצונו העצמאי, ואינו מסוגל להפעיל את שיקול דעתו בצורה אמיתית. במקרים אלה מוגדר האדם כאדם אשר אינו כשיר לצוות, וצוואותיו בטלות. הרשות המשפטית המאשרת את הצוואה צריכה לוודא כי המצווה במצב כשיר לצוות. בנוסף, כאשר המצווה מרותק למיטתו או מאושפז בבית חולים, על הרשות להוציא מסמך רפואי המאשר את כשירותו הקוגניטיבית של המצווה. חובה זו מופיעה בתקנות הנוטריונים סעיף 4 (ה):

"לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים, או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצא ביום עשיית הפעולה; התעודה תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון"

 

המצווה פועל מרצונו החופשי

מטרתה של הצוואה הינה לבטא את רצונו החופשי והעצמאי של המצווה בלבד, ללא שום התערבות של גורמים חיצוניים. כאשר המצווה עורך את צוואתו תחת איומים, כפייה, השפעה בלתי הוגנת וכדו', הרי שצוואתו אינה צוואה כלל ודינה להיפסל. הרשות המשפטית צריכה לבחון האם האדם פועל באופן עצמאי או שמא הוא נתון ללחצים חיצוניים ולבטל את צוואתו.

 

האם ניתן לקיים צוואה ללא אישור עשיית צוואה?

כל צוואה מורכבת מדברים יסודיים ומדברים צדדיים או שוליים. היעדרם של דברים יסודיים אינו מאפשר לנו לראות את הטופס שלפנינו כצוואה ועל כן דינו להיבטל. היעדרם של דברים שוליים לעומת זאת, הינו בעייתי אולם בית המשפט יכול לתקנם באמצעות הפעלת סעיף 25 בחוק הירושה.

סעיף זה קובע כי כאשר התקיימו יסודות הצוואה ולבית המשפט אין ספק כי היא משקפת את רצונו המקורי של המצווה רשאי בית המשפט לתקן את הצוואה ולקיימה אף על פי שהיא פגומה בצורה כלשהי. באשר לעניינו, אישור עשיית צוואה הינו משמעותי ומרכזי בצוואה בפני רשות, אולם אינו מהווה יסוד בצוואה, ועל כן פסק בית המשפט כי בהעדר אישור עשיית צוואה ניתן להפעיל את סעיף 25, ולהכשיר את הצוואה.

 

חובת ציון חירשות עיוורון או אילמות של המצווה

במידה והמצווה הינו חירש, אילם או עיוור, על הרשות המאשרת את צוואתו לציין זאת במפורש באישור עשיית הצוואה, ולהסביר כיצד ווידאו כי המצווה הבין את דברי צוואתו. היעדר ציון מפורש זה אינו מביא לידי פסילת הצוואה, אולם במידה והרשות כלל לא ווידאה כי המצווה מבין את צוואתו הרי שגדלים הסיכויים שהצוואה תיפסל.

 

אישור עשיית צוואה לדוגמא:

אני הח"מ _____ מאשר כי ביום ____ במשרדי ב____ הגיע _____ וקרא בפניי את צוואתו (או הכתבתי מפיו את צוואתו) במסמך המצורף להלן. השתכנעתי כי המצווה שמע והבין את דבריי (או את דברי צוואתו שהגיש בפניי), קראתי בפניו את דברי הצוואה שרשמתי (או שהגיש הוא בפניי) והמצווה הצהיר בפניי כי זוהי צוואתו מרצונו החופשי. על כל זאת באתי על החתום _____

 

סיכום

צוואה בפני רשות הינה אחת מסוגי הצוואה הנפוצים בישראל, מסיבות רבות. כאשר עורכים צוואה זו, יש לוודא כי הרשות מנפיקה אישור עשיית צוואה, אישור המעניק תוקף לכשרותה ואמינותה של הצוואה. גם כאשר עורכים צוואה בפני רשות, מומלץ להתייעץ עם סמכות משפטית באשר לניסוח הצוואה, על מנת להבטיח כי דברי הצוואה תואמים את רצונכם בצורה מלאה, וכי לא קיימים פערים או כשלים בדברי הצוואה.

הנבחרת המשפטית מעניקה שירותי ייעוץ וליווי במגוון תחומים משפטיים, ונשמח לעמוד לשירותכם בכל אשר תצטרכו. [1] דבר המתבטא בסעיף (4) בטופס עצמו: "קראתי בפני המצווה את דברי הצוואה כפי שרשמתי אותם כאמור, והמצווה הצהיר מרצונו החופשי כי זוהי צוואתו, (קרא המצווה בפני את דברי הצוואה כפי שרשמתי אותם כאמור, והצהיר מרצונו החופשי כי זוהי צוואתו).

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עריכת צוואה שכר טרחה

בואו נודה בזה, הדבר האחרון שאנשים מעוניינים לעשות הוא לתכנן מה יהיה אחרי מותם. אולם, יש הרבה החלטות חשובות שיש לקחת כדי להשאיר לאהוביך את

עריכת צוואה כללים

בין אם זאת הדירה של אימא, השרשרת של סבתא שעוברת מדור לדור, או אפילו העסק המשפחתי – לכל אחד מאיתנו יש הפריט המיוחד הזה שחשוב

עריכת צוואה קורונה

התפשטות מגפת הקורונה לצד העלייה בשיעור התמותה העולמי הובילו רבים להסדיר לראשונה או לערוך מחדש את צוואתם. כעת, רצונו של אדם להבטיח כי הרכוש שצבר

עריכת צוואה בכתב יד

החוק בישראל מונה ארבעה סוגי צוואות הכשרות מבחינה משפטית. לכל צוואה קיימים היסודות הייחודיים לה, ולכל צוואה קיימים יתרונות וחסרות משלה. במאמר זה נתמקד בעריכת

עריכת צוואה תושב חוץ

המציאות הגלובלית אליה מתקדם עולמנו מעלה שאלות וסוגיות בכל תחומי החיים, וגם תחום הצוואות אינו יוצא מן הכלל. קיומם של תושבי חוץ במדינת ישראל, ואזרחים

עריכת צוואה מה חשוב לדעת

עריכת צוואה הינו מעמד משמעותי וטעון, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית ובירוקרטית. כל אדם מבקש לכתוב את החלוקה הייחודית הרצויה בעיניו, ולכל אדם הזכות

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: