קיום צוואה משותפת

זוגות רבים בוחרים לכתוב את צוואתם בצורה משותפת, בסוג הקרוי "צוואה הדדית". צוואה מסוג זה נועדה להבטיח את בטחונו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג, וכן להבטיח כי חלוקת הירושה תיעשה על פי רצונם המשותף. צוואה הדדית משותפת הינה צוואה נפוצה מאד בישראל (כ-80% מכלל הצוואות), אולם היא מכילה מספר מורכבויות אשר יפורטו בהמשך המאמר.

 

מהי צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה אשר מסתמכת על צוואה אחרת, מקבילה. צוואה הדדית נעשית בין שני בני זוג המעוניינים, על פי רוב, עם מותו של בן הזוג הראשון להעביר את רכושם המשותף לבן הזוג הנותר, ורק לאחר מותו של בן הזוג השני יועבר עיזבונם לידי היורשים.

 

מהי צוואה משותפת

צוואה משותפת הינה צוואה הכוללת שתי צוואות במסמך אחד. צוואה משותפת על פי רוב הינה צוואה הדדית אשר אינה מפוצלת לשתי צוואות נפרדות, אלא מסמך אחד הכולל את שני הצדדים.

 

לשם מה כותבים צוואה משותפת

לצוואה הדדית משותפת קיימים שני יתרונות מרכזיים:

 

בטחון כלכלי לבן הזוג

ללא צוואה הדדית עלול להתעורר מצב שבו בן הזוג הנותר יורש רק מחצית מנכסי המנוח, ואילו הצאצאים יורשים את החצי השני. לעיתים סכום זה אינו מספיק על מנת לפרנס את בן הזוג הנותר למשך שארית חייו והוא עלול להיפגע כלכלית. בנוסף, היורשים האחרים עלולים לבקש למכור את הדירה בה מתגורר בן הזוג הנותר, ובמידה ויסרב הוא ייאלץ לקנות מהם את חלקם בדירה, דבר העלול לעלות כסף רב.

קיום צוואה משותפת
קיום צוואה משותפת

חלוקה משותפת

לעיתים מתעורר החשש אצל אחד מבני הזוג כי בן הזוג השני מבקש לחלק את הירושה בצורה שונה מהדרך שבה הוא מעוניין. מקרים מעין אלו נפוצים במיוחד במצבים שבהם ישנם צאצאים מנישואים קודמים, ועל כן מבקש בן הזוג להבטיח כי החלוקה המוסכמת על שניהם לא תשונה לאחר מותו. ניתן להכניס בצוואה המשותפת הגבלות המונעות מבן הזוג הנותר לשנות את הוראות החלוקה בצוואה המשותפת.

 

הגבלות בצוואה הדדית

כפי שציינו, אחת ממטרותיה של הצוואה ההדדית המשותפת הינה להגביל את יכולתו של בן הזוג הנותר לשנות את החלוקה המוסכמת על שניהם. ניתן להגביל את בן הזוג בדרכים רבות, למשל לאפשר לו להשתמש רק בפירות ללא יכולת למכור נכסים, איסור על הענקת מתנות מנכסי העיזבון, או קביעה כי במידה ובן הזוג מוכר נכס מהירושה עליו להניח בצד סכום מסוים בו אין לו זכות להשתמש.

 

שינוי צוואה הדדית

את הצוואה ההדדית, כמו כל צוואה, ניתן לבטל בכל עת, אולם לשם כך נדרש המבטל לעשות מספר דברים:

 

כאשר שני בני הזוג בחיים

בחוק הירושה סעיף 8 (א) נאמר:" בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים" יש לשים לב כי ברגע שנמסרה ההודעה על ביטול הצוואה המשותפת – הצוואה בטלה מיד, ואף אם לא הספיק אחד מהם לכתוב צוואה חדשה לפני מותו רואים אותו כאילו מעולם לא כתב צוואה.

 

חובת ההודעה

על בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה לוודא כי ההודעה אכן הגיעה לידיו של בן הזוג השני, וכי הוא מבין את משמעותה. הודעה כללית אשר אינה מעידה באופן נחרץ על ביטול הצוואה עלול לגרום לסיבוכים משפטיים רבים. בנוסף, יש לוודא כי מקבל ההודעה הינו במצב כשיר מבחינה קוגנטיבית-מנטלית בכדי להבין את משמעותה.

 

לאחר מותו של אחד מבני הזוג

במידה ובן הזוג הנותר מבקש לבטל את הצוואה המשותפת פעולת הביטול נעשית מורכבת יותר. לכל אדם זכות לשנות ולבטל את צוואתו, אולם בצוואה הדדית משותפת נכנס גורם נוסף הקרוי "אינטרס ההסתמכות", הטוען כי כל אחד מבני הזוג הסתמך בצוואתו על צוואת השני, ולכן אי אפשר לשנות את הצוואה במעמד צד אחד בלבד. סתירה זו מובילה לבעיות משפטיות רבות, כיוון שהיא מגבילה את חירותו של היחיד המתבטא ב"עקרון חופש הציווי", עיקרון המקבל מעמד מרכזי מאד בתחום הצוואות. ישנם מספר דרכים ליישב סתירה זו, אולם אנו לא נרחיב על כך במאמר זה.

 

הוראת החוק

לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים… יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון…

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים… ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון.

 

שינוי צוואה הדדית משותפת בעקבות שינויי נסיבות

במידה ובן הזוג הנותר מבקש לשנות את דרך החלוקה הכתובה בצוואה המשותפת בית המשפט נדרש לבחון שני סוגיות:

  • האם ביקש בן הזוג המנוח להגביל את בן הזוג הנותר מלשנות את החלוקה?
  • אף אם התשובה לסעיף א' חיובית, האם בן הזוג המנוח התחשב בשינויי הנסיבות כפי שהתרחשו?

במידה ובית המשפט משתכנע כי בן הזוג לא ביקש להגביל את בן זוגו בצוואתם, או לחילופין שהוא התכוון להגבילו, אולם לא במקרים ובנסיבות כפי שקרו במציאות – ניתן לשנות את חלוקת הצוואה ההדדית במעמד צד אחד בלבד.

 

צוואה משותפת הכתובה בכתב ידו של אחד מבני הזוג

בישראל ישנם ארבעה סוגי צוואות הכשרות בעיני החוק. אחת מן הדרכים הללו היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה. כאשר הצוואה הינה צוואה הדדית משותפת מתעוררת הבעיה – האם כתב ידו של אחד מבני הזוג מועיל לשמש כצוואה גם עבור בן הזוג השני? בית המשפט פסק כי אם בן הזוג שנפטר ראשון הוא האדם אשר הצוואה כתובה בכתב ידו ניתן להתייחס למסמך כאל צוואתו ולפעול בהתאם, אולם כאשר ימות בן הזוג השני, הרי שלא ניתן יהיה לייחס אליו את הצוואה כיוון שהיא איננה כתובה בכתב ידו, והיא פסולה מלשמש כצוואה עבורו.

 

סיכום

צוואה משותפת הינה צוואה נפוצה מאד וזוגות רבים בוחרים לכתוב את צוואתם באופן משותף. כפי שראינו, צוואה זו כוללת מספר מורכבויות משפטיות, ובמידה ואינכם בעלי ידע משפטי נרחב יקשה עליכם לכתוב צוואה כזו באופן עצמאי, ללא סיבוכים משפטיים עתידיים. מומלץ לכתוב צוואה בליווי צמוד של עורך דין מנוסה בתחום הצוואה אשר יבטיח כי צוואתכם תתממש באופן מהיר וחלק.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

צוואה הינה מסמך בו מביע האדם את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. הצוואה מפרטת את החלוקה הראויה בעיניו, ולאחר מותו היורשים מממשים את בקשתו על

קיום הוראות צוואה

אחד מעקרונות היסוד המרכזיים בתחום הצוואות הינו עיקרון חופש הציווי. עיקרון זה, הנכלל במסגרת "כיבוד רצון המת", מעניק חופש כמעט מוחלט לאדם להביע את רצונו

קיום צוואה בעדים

בישראל ישנן ארבע צורות לקיום צוואה, כאשר קיום צוואה בעדים הינה הצורה המוכרת והמקובלת ביותר מבין ארבעתן. דרך זו הינה הנפוצה ביותר בישראל, והיא נחשבת

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

עולם הירושות והצוואות מביא עימו לא מעט פרצות וכשלים. ברבים מן המקרים המוריש, בתמימות הדעת, עורך את הצוואה שלו כשהוא כולל בה הוראות לא ברורות,

הגנה על צוואה

יש מסמכים שאנחנו כותבים במהלך חיינו שלא מצריכים שום כיסוי נוסף. אישור למורה על מחלה של הילד, למשל, יעמוד לרוב בזכות עצמו מבלי שאף אחד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: