קיום צוואה בעדים

בישראל ישנן ארבע צורות לקיום צוואה, כאשר קיום צוואה בעדים הינה הצורה המוכרת והמקובלת ביותר מבין ארבעתן. דרך זו הינה הנפוצה ביותר בישראל, והיא נחשבת לדרך הנוחה והבטוחה ביותר המבטיחה כי רצונו של המנוח יתקיים בצורתו המלאה. במאמר זה נסקור את יסודותיה של הצוואה בעדים, מהי צוואה בעדים פגומה ומתי ניתן לתקן צוואה פגומה.

 

ארבעת צורות הצוואה

החוק בישראל מציע ארבע צורות אפשריות לצוואה:

 1. צוואה בכתב יד – המצווה כותב את הצוואה כולה בכתב ידו.
 2. צוואה בפני רשות – המצווה אומר את צוואתו בפני רשות משפטית (בימ"ש וכדו')
 3. צוואה בעל פה – בעת שהמצווה נקלע למצב של שכיב מרע פתאומי באפשרותו לומר את צוואתו בעל פה לשני עדים.
 4. צוואה בעדים – במאמר זה נרחיב אודות צורה זו.

 

צוואה בעדים – תנאים

בחוק הירושה סעיף 20 נאמר: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור"

מלשון החוק עולות מספר דרישות:

 1. על הצוואה להיות כתובה (בכתב יד או מודפס).
 2. בצוואה יהיה רשום תאריך.
 3. בצוואה תופיע חתימתו של המצווה.
 4. שהמצווה יחתום בפני עדים שזו אכן צוואתו.
 5. ששני עדים יאשרו את המעמד.
 6. שהעדים יאשרו שזו אכן צוואתו.
 7. שהעדים יאשרו זאת על גבי הצוואה.
 8. שהעדים יאשרו שהמצווה הכריז בפניהם שזו צוואתו.
 9. שהעדים יאשרו שהמצווה חתם בפניהם.
קיום צוואה בעדים
קיום צוואה בעדים

חתימת המצווה

חתימתו של המצווה משמשת כהצהרה שזו אכן צוואתו והוא "חתום" עליה. באופן בסיסי נדרשת חתימה אחת על מנת לאשר את כל הצוואה, אולם רצוי לחתום בכל דף וליד כל שינוי או תוספת, על מנת להבטיח את אמיתותה של הצוואה על כל שינוייה.

 

תפקידם של העדים

צוואה בעדים, כשמה כן היא, נותנת משקל רב לקיומם של עדים. תפקידם של העדים הוא להבטיח כי הצוואה המונחת לפנינו היא אכן צוואתו של המנוח וכי המנוח הכריז עליה שהיא אכן צוואתו. כלומר הם לא רק מעידים על אמיתות האירוע (שהוא אכן התקיים) אלא גם על רצינותו וחשיבותו של המסמך בעיני המצווה.

מצד שני אין זו חובתם של העדים לבדוק את צלילות דעתו של המצווה, ואין עליהם חובה לדעת את תוכן הצוואה עצמה. תפקידם כאמור הינו לוודא שהצוואה שלפנינו היא אכן רצונו של המצווה ושהמצווה הכריז בפניהם שזו צוואתו. כמובן שבמידה ותתעורר מחלוקת על כשירות דעתו של המצווה או על נסיבות כתיבת הצוואה ייעשה שימוש בעדותם של העדים, אולם אין זה נוגע לתפקידם האינטגרלי בנתינת תוקף לצוואה.

 

מי כשר לשמש כעד

כל אדם כשר לשמש כעד לקיום צוואה מלבד שלושה אנשים:

 • פסול דין – אדם שהוכרז ע"י בית המשפט כאדם שאינו כשיר משפטית
 • קטין – אדם מתחת גיל 18
 • אדם בעל אינטרס – כאשר העד או בת זוגו מקבלים חלק מנכסי העיזבון, אסור להם לשמש כעדים לקיום הצוואה.

במידה ואחד העדים פסול מלשמש כעד בית המשפט יכול על פי שיקול דעתו להפעיל את סעיף 25 לתיקון פגמים בצוואה ואנו עוד נרחיב על כך בהמשך.
במידה ואדם עם אינטרס חתום כעד, חלקו המיועד על פי הצוואה בטל ויתר הצוואה כשרה.

 

תיקון צוואה פגומה

האינטרס העיקרי של בית המשפט בדיני צוואות הינו קיום רצונו של המצווה. כאשר מגיע אליו מקרה של צוואה פגומה עליו לבדוק תחילה שני דברים:
1. האם מרכיבי היסוד של הצוואה קיימים (אחרת המסמך כלל לא מוגדר כצוואה).
2. האם יש ספק באמיתות הצוואה (האם הייתה למצווה צלילות דעת בעת כתיבתה וכדו').

לאחר ששני דברים אלו נבדקו כהלכה רשאי בית המשפט על פי סעיף 25 בחוק הירושה לתקן פגמים בצוואה, אם הוא בטוח באשר לרצונו האמיתי של המנוח. בסעיף נאמר: "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים…"

יש לציין כי כאשר הצוואה היא צוואה כשרה נטל ההוכחה מוטל על המערער המבקש לבטלה, אולם במידה והצוואה פגומה חובת ההוכחה עוברת לידי היורש המעוניין לקיימה.

 

דוגמאות לפגמים בצוואה בעדים

אי חתימת המצווה

במידה ולא מופיעה חתימתו של המצווה אזי אחד ממרכיבי היסוד של הצוואה חסרים, אין כאן צוואה כלל, ובית המשפט לא יכול לאשרר אותה באמצעות סעיף 25.

אי חתימת העדים

ההחלטה במקרה כזה דומה למקרה הקודם כיוון שחתימת העדים נוגעת לגרעין היסודי של הצוואה בעדים.

חתימת עד אחד בלבד

גם במקרה זה לא ניתן לתקן את הפגם ע"י סעיף 25 כיוון שחתימתם של שני עדים הם ממרכיבי היסוד של הצוואה בעדים.

הוספת חתימת העדים בזמן מאוחר יותר

במידה והעדים היו נוכחים במעמד חתימתו של המצווה אולם הוסיפו את חתימתם בשלב מאוחר יותר, פסק בית המשפט כי פגם זה ניתן לתיקון ויש באפשרותו של בית המשפט להפעיל את סעיף 25 לאישור הצוואה (כמובן ע"פ שיקול דעתו של ביהמ"ש).

הוספת התאריך בשלב מאוחר

גם פגם זה ניתן לתיקון אמצעות סעיף 25.

העדר תאריך בצוואה

פגם זה ניתן לתיקון באמצעות סעיף 25.

חתימה רק בסוף המסמך

כפי שאמרנו ניתן לצאת ידי חובת מרכיבי היסוד של הצוואה על ידי חתימה אחת של המצווה, אולם בהצטרפות נסיבות מחשידות אחרות ייתכן והדבר יוביל להטלת ספק באמיתותה של הצוואה ולביטולה. עקב כך מומלץ לחתום על כל דף וליד כל תוספת ושינוי.

 

סיכום

קיום צוואה בעדים הינה הדרך הנפוצה ביותר לקיום צוואות בישראל, בעיקר בגלל שזו הדרך המקובלת בצוואות הנעשות ע"י עו"ד. אנשים רבים בוחרים לעשות את צוואותיהם דרך עו"ד כיוון שתחום הצוואה והירושות הוא מורכב ורגיש מאד. רצוי לבחור עו"ד עם ניסיון בתחום הצוואות על מנת להקל על קרוביכם ולהבטיח כי לא יופיעו שגיאות או סתירות, דברים העלולים להביא לידי פסילת הצוואה או לעיכובים משפטיים רבים הלוקחים זמן רב.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

צוואה הינה מסמך בו מביע האדם את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. הצוואה מפרטת את החלוקה הראויה בעיניו, ולאחר מותו היורשים מממשים את בקשתו על

קיום הוראות צוואה

אחד מעקרונות היסוד המרכזיים בתחום הצוואות הינו עיקרון חופש הציווי. עיקרון זה, הנכלל במסגרת "כיבוד רצון המת", מעניק חופש כמעט מוחלט לאדם להביע את רצונו

קיום צוואה משותפת

זוגות רבים בוחרים לכתוב את צוואתם בצורה משותפת, בסוג הקרוי "צוואה הדדית". צוואה מסוג זה נועדה להבטיח את בטחונו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג,

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

עולם הירושות והצוואות מביא עימו לא מעט פרצות וכשלים. ברבים מן המקרים המוריש, בתמימות הדעת, עורך את הצוואה שלו כשהוא כולל בה הוראות לא ברורות,

הגנה על צוואה

יש מסמכים שאנחנו כותבים במהלך חיינו שלא מצריכים שום כיסוי נוסף. אישור למורה על מחלה של הילד, למשל, יעמוד לרוב בזכות עצמו מבלי שאף אחד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: