קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

צוואה הינה מסמך בו מביע האדם את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. הצוואה מפרטת את החלוקה הראויה בעיניו, ולאחר מותו היורשים מממשים את בקשתו על ידי הצגת הצוואה אצל רשם הירושות. לעיתים קורה כי היורשים אינם מצליחים להשיג את מסמך הצוואה המקורי, וברצונם לקיים את הצוואה על ידי ראיות שונות. במאמר זה נסקור את האפשרויות לקיום הצוואה באמצעות העתק, תוקפן של הראיות הנדרשות, ותהליך קיום הצוואה ללא הצוואה המקורית.

 

סעיף 68 – קיום צוואה על ידי העתק

בחוק הירושה סעיף 68 (ב) נאמר: "צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי-אפשר להגיש את המקור, רשאי בית-המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר". מלשון החוק ניתן ללמוד מספר דברים:

 

חשיבותה של הצוואה המקורית

ראשית כל החוק פותח בכך שישנה עדיפות להצגת המסמך המקורי. חשיבות זו מובנת לאור החשש כי המנוח השמיד את צוואתו בצורה מכוונת כיוון שביקש לבטלה ואינו רוצה בקיום צוואתו. עם זאת, החוק מכיר בכך שלא תמיד ניתן למצוא את העותק המקורי, ופעמים רבות ישנו פער של שנים רבות בין מועד כתיבת הצוואה למועד מימושה, ועל כן הוא ממשיך ומפרט כיצד ניתן לקיים צוואה ללא העותק המקורי.

 

כאשר לא ניתן להציג את הצוואה המקורית

כאמור לעיל, החוק מכיר בכך שלא תמיד ניתן להשיג את הצוואה המקורית, ועל כן מאפשר קיום צוואה באמצעות העתק בתנאים מסוימים. החוק דורש שני דברים:

  • הסבר מספק להעדר הצוואה המקורית.
  • הוכחת קיומה של הצוואה המקורית.
קיום צוואה באמצעות העתק בלבד
קיום צוואה באמצעות העתק בלבד

הסבר מספק להעדר המקור

את הסיבות להעדר מסמך הצוואה המקורי ניתן לחלק לשתי טענות:

  1. העותק המקורי של הצוואה הושמד.
  2. העותק המקורי של הצוואה נעלם ואיש אינו יודע היכן הוא.

עוד נרחיב על הטענות הללו בהמשך, אולם יש לשים לב כי קיים הבדל מהותי בהוכחת הטענות: הטענה הראשונה מסבירה מדוע אין ביכולתם של היורשים להציג את המקור, אולם יהא על היורשים להוכיח כי מעשה ההשמדה לא נעשה כפעולת ביטול צוואה. לעומת זאת, יורשים המבקשים לטעון את הטענה השנייה, יידרשו להוכיח כי עשו כל שביכולתם על מנת להשיג את המסמך המקורי ללא הועיל.

 

הוכחת קיומה של הצוואה המקורית

לאחר שהסבירו היורשים מדוע אין ביכולתם להציג את מסמך הצוואה המקורי, עליהם להציג ראייה ברורה לגבי תוכנה של הצוואה. על ראייה זו להציג את צורת הצוואה, תוכנה והוראותיה. ראייה זו יכולה להיות העתק של הצוואה המקורית, או בכל דרך אחרת ובלבד שניתן יהיה להבין בצורה ברורה ומפורשת את שלושת הדברים הללו.

 

נסיבות אבידת הצוואה

כאמור לעיל המבקשים לקיים את הצוואה באמצעות העתק נדרשים להסביר מדוע אין הם יכולים להציג את המסמך המקורי. במידה והם טוענים כי המסמך הושמד, עליהם להוכיח כי אבידת הצוואה לא נעשתה בנסיבות של ביטולה על ידי המצווה. אבידה זו יכולה לכלול בתוכה גם אבידה ברשלנות חמורה, ובלבד שפעולת הביטול לא נעשתה למטרת ביטול הצוואה על ידי המצווה.

 

נסיבות היעלמות הצוואה בנסיבות אי ידועות

אפשרות נוספת לקיים צוואה באמצעות העתק, היא בטענה כי הצוואה נעלמה בנסיבות לא ידועות. במידה והיורשים טוענים טענה זו, מוטל עליהם להוכיח כי ניסו כל מאמץ סביר להשגת המסמך וכי חיפשו בכל מקום פוטנציאלי. טענה כגון "איני יודע מה קרה למסמך המקורי" אינה נחשבת כהרמת נטל ההוכחה הנדרשת, ובית המשפט לא יאשר את קיום הצוואה הזו. לעומת זאת, במידה והצוואה אינה נמצאת בתחום הריבונות של המדינה והבאת המקור דורשת מאמץ רב, ניתן לאשר את העותק של הצוואה ולקיימה. יש לציין כי לא קיימת הגדרה מוחלטת לרמת המאמצים הנדרשים למציאת הצוואה, ובית המשפט ישקול את הנסיבות בכל מקרה לגופו.

 

זמן הוכחת קיומה של הצוואה

כאמור לעיל, המבקש לקיים צוואה ללא העותק המקורי נדרש להוכיח את קיומה של הצוואה המקורית. הוכחה זו יכולה להיעשות בכל צורה של דיני הראיות ואינה צריכה לעמוד בתנאים של דיני הצוואות דווקא. החשש הגדול בקיום צוואה ללא העותק המקורי, הינו בכך שייתכן והמצווה ביקש לבטלה ועל כן השמיד את העותק המקורי.

לאור חשש זה מבקש בית המשפט כי הראיות להוכחת קיומה של הצוואה יתרכזו קרוב ככל הניתן למועד פטירתו של המנוח. כמובן שניתן לקבל גם ראיות ישנות יותר אולם כוחן נחלש ככל שהן מעידות על תקופות מוקדמות יותר. יש לציין כי כאשר היורשים טוענים כי הצוואה הושמדה (שלא בנסיבות ביטול), עליהם להוכיח את קיומה של הצוואה המקורית ללא מועד ספציפי, כיוון שהם ממילא נדרשים להפריך את החשש לביטול הצוואה על ידי המנוח.

 

מהם השלבים המעשיים לקיום צוואה על ידי העתק

כאשר מבקשים לממש צוואה רגילה, על היורשים להגיש צו לקיום צוואה אצל רשם הירושות. כאשר הצוואה המבוקשת היא על ידי העתק בלבד, יש לצרף לצו זה גם "בקשה להוכחת צוואה שלא באמצעות מקור". בקשה זו מועברת לבית המשפט לענייני משפחה, והיא כרוכה בעמלה נוספת. בנוסף לשני המסמכים הללו, יש להוכיח את קיומה של הצוואה המקורית והסבר משכנע לכך שלא ניתן להציג את המסמך המקורי. לאחר בחינת המקרה בית המשפט מכריע האם ניתן לקיים את הצוואה באמצעות ההעתק או שהראיות אינן מספיקות והצוואה בטלה.

 

סיכום

מימוש צוואה שלא באמצעות העותק המקורי הינה פעולה משפטית מורכבת והתהליך טומן בחובו קשיים רבים. בכדי למנוע סיבוכים אלו כדאי להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות, וכך להבטיח כי העותק המקורי לא ייאבד או יושמד. בנוסף, על מנת להימנע מסיבוכים משפטיים נוספים מומלץ להסתייע בשירותיו של גוף משפטי מוסמך ומנוסה אשר ידאג כי זכויותיכם יישמרו וכל כספיכם יגיע אליכם בשלמותו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

קיום הוראות צוואה

אחד מעקרונות היסוד המרכזיים בתחום הצוואות הינו עיקרון חופש הציווי. עיקרון זה, הנכלל במסגרת "כיבוד רצון המת", מעניק חופש כמעט מוחלט לאדם להביע את רצונו

קיום צוואה בעדים

בישראל ישנן ארבע צורות לקיום צוואה, כאשר קיום צוואה בעדים הינה הצורה המוכרת והמקובלת ביותר מבין ארבעתן. דרך זו הינה הנפוצה ביותר בישראל, והיא נחשבת

קיום צוואה משותפת

זוגות רבים בוחרים לכתוב את צוואתם בצורה משותפת, בסוג הקרוי "צוואה הדדית". צוואה מסוג זה נועדה להבטיח את בטחונו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג,

קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

עולם הירושות והצוואות מביא עימו לא מעט פרצות וכשלים. ברבים מן המקרים המוריש, בתמימות הדעת, עורך את הצוואה שלו כשהוא כולל בה הוראות לא ברורות,

הגנה על צוואה

יש מסמכים שאנחנו כותבים במהלך חיינו שלא מצריכים שום כיסוי נוסף. אישור למורה על מחלה של הילד, למשל, יעמוד לרוב בזכות עצמו מבלי שאף אחד

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: