פסילת צוואה

לא מעט אנשים נוטים לחשוב שדי בעצם קיומה של צוואה על מנת לחלק את הירושה ככתוב, אולם לא פעם, במקרים שונים, ניתן לקיים פסילת צוואה.

למשל, ניתן להגיש בקשה לפסילת צוואה כאשר בני המשפחה חושבים שהצוואה לא משקפת באופן הוגן את רצונותיו של הנפטר, במצבים שבהם נדמה כי הצוואה נכתבה או נחתמה במצב קוגניטיבי שאינו מאפשר בהירות מחשבה, בעקבות חשד להתערבות של גורם נוסף שהשפיע על אופן ניסוח הצוואה ועוד. בשורות הבאות נרד לחקר הנושא של פסילת צוואה, והדברים שחשוב לדעת בהקשר זה.

 

באילו מקרים הגשת בקשה לפסילת צוואה עשויה להיות רלוונטית?

הגשת בקשה לפסילת צוואה מתבצעת פעמים רבות מתוך חשש כי הצוואה נוסחה או נחתמה בהשפעתם של גורמים שהפעילו מניפולציה בלתי הוגנת על המצווה, או ניצלו את מצבו על מנת להטות את הכף לטובתם.

במקרים מסוימים, נוסח הצוואה יכול להעיד על בהירות מחשבתית של המצווה או על היעדרה, ולפעמים הוא אף מעלה תהיות כגון האם הופעלו מניפולציות כאלו ואחרות, נשלחו איומים או הופעל לחץ על המנוח בעת שכתב את צוואתו. היות ויורשיו של הנפטר הם האנשים המכירים אותו בצורה הטובה ביותר, ניתוח הצוואה ואופן החלוקה שהיא מכתיבה, עשוי לסייע בגיבוש מסקנות לגבי טוהר הצוואה.

דוגמה להשפעה בלתי הוגנת בזמן ניסוח צוואה שיכולה לגרור פסילת צוואה

במקרים מסוימים אנשים מתפנים לכתיבת צוואה רק כאשר הם חולים במחלה קשה שמערפלת את חושיהם או מעיבה על שיקול דעתם, ומציבה אותם בפני מצב של הכרה חלקית או משובשת.

אנשים אשר מעוניינים לבצע מניפולציות על כותב הצוואה החולה על מנת לקבל חלק גדול יותר מן הירושה, את כולו או על מנת להיכנס לרשימת היורשים על אף שאין להם קשר משפחתי אל המוריש, יכולים בהחלט לגרום לו לנסח את הצוואה באופן שיקדם את האינטרסים שלהם בדרכים לא מוסריות שאינן קבילות אף ברמה המשפטית. מדובר כאן על עילה מובהקת להגשת בקשה לפסילת צוואה, היות והצוואה אינה משקפת נאמנה את רצונו האמיתי של הנפטר.

פסילת צוואה
פסילת צוואה

פסילת צוואה שנכתבה על ידי נציג

אנשים שכותבים צוואה אך מכירים במצב ההכרתי או הבריאותי המדרדר שלהם, יכולים בהחלט להיעזר בגורמים חיצוניים כמו גורם מקצועי או בנציגים שיכתבו את הצוואה שלהם במקומם.

למותר לציין כי רצונם אמור לבוא לידי ביטוי בצורה מובהקת ומסודרת בנוסח הצוואה, אולם גם כאן מדובר על מצב בו בכוחו של צד שלישי לשנות את הנוסחים ולהכניס לצוואה סעיפים שאינם ברי תוקף משפטי. הוראות לא ברורות או כשלים בניסוח הצוואה יכולים בהחלט להביא למצב של פסילת צוואה, בין אם נכתבה על ידי גורם מקצועי ובין אם על ידי נציג מסוג אחר.

כיצד עדים לצוואה עלולים להשפיע על תקינות הצוואה ולהביא לכדי פסילת צוואה

על מנת להפוך צוואה לברת תוקף, יש להחתים עליה שני עדים. העדים נדרשים להיות במעמד של בגירים וכאלו שאינם פסולי דין. במידה והצוואה נחתמה על ידי עדים שאחד או יותר מהם הוא קטין או פסול דין, הרי שמדובר על עילה לפסילת צוואה. כמו כן, גם חתימה של עד אחד במקום שני עדים יכולה להוביל לפסילת צוואה.

פסילת צוואה בעקבות פגמים ויזואליים

כמו כל מסמך פורמלי, גם בעניין של צוואה קיימים חוקים ברורים וחד משמעיים.
למשל, ישנה חשיבות לפרמטרים כגון תאריך כתיבת הצוואה, החתמה של שני עדים העומדים בקריטריונים שפירטנו קודם לכן, כתיבת צוואה בפורמט אחיד ולא כזה שמשלב בין כתב יד לבין דפוס, חתימה על ידי המוריש, וחוקים נוספים שחייבים לחול על הצוואה הנכתבת על מנת שתהיה קבילה כמסמך משפטי מחייב. במידה ואחד או יותר מהחוקים הללו לא באים לידי ביטוי בצוואה הכתובה – הרי שניתן לדבר על אפשרות להליך פסילת צוואה.

מה אם הצוואה משקפת את רצון הנפטר למרות הפגמים בצורתה?

במקרים מסוימים יכול לקבוע בית המשפט כי הצוואה היא ברת תוקף על אף הפגמים הצורניים שהיא מכילה. בית המשפט מקפיד לבחון כל נושא לגופו, ובאפשרותו להסיק על סמך הנוסח של הצוואה האם היא בכל זאת משקפת את רצון הנפטר נאמנה, חרף היותה פסולה לכאורה בהיבט של העמידה בנוסח או בכללי הפורמט הנדרשים כחוק.

כמו כן, בית המשפט יודע להבחין בין הוראות לא ברורות לבין טעויות סופרים, המעידות על הימצא כוונה ברורה בניסוח קלוקל. בהתאם, רשאי בית המשפט לקבוע האם פסילת צוואה היא רלוונטית או שמדובר בטעות שניתן לקבל כנוסח בר תוקף.

האם יש פעולות שניתן לבצע על מנת לנסות ולמנוע פסילת צוואה?

בהחלט כן. הגנה על צוואה היא עניין נפוץ ביותר, שאותו יכול המוריש לבצע בסמוך לזמן כתיבת הצוואה. בבוא הזמן, הגנה על צוואה יכולה לעמוד בתור הוכחה לתוקפה של הצוואה ולשיקוף רצונו האמיתי של המוריש במועד כתיבת המסמך. הגנה על צוואה יכולה להתרחש גם לאחר מותו של המוריש, אולם היא תדרוש ביצוע פעולות מורכבות יותר שיעמדו בתור הוכחה לשיקוף רצונו של המוריש ככתוב בצוואתו.

הגנה על צוואה לשם פסילת צוואה – פעולות לביצוע כשהמוריש נמצא בין החיים

הגנה על צוואה שמתרחשת בעוד המוריש נמצא בין החיים יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות ביצוע של כמה וכמה פעולות. ראשית, המוריש יכול לכלול בצוואתו הוראות שוללות שיכולות למנוע מיורשים הכלולים בצוואה להגיש בקשה לפסילת צוואה, שכן במידה ויעשו זאת – יאבדו את חלקם כפי שהוא כתוב בירושה.

בנוסף, צירוף של צילומי וידאו של הצוואה או צירוף של חוות דעת רפואית שנכתבה ונחתמה על ידי רופא מומחה ביום כתיבת הצוואה יכולות לעמוד בתור הוכחות חזקות שיהוו הגנה על צוואה בעת הצורך.

הגנה על צוואה לשם פסילת צוואה – פעולות לביצוע כאשר המוריש אינו בין החיים

מותו של המוריש לא מותיר עוד אפשרות לשינוי או שיפוץ בצוואתו הכתובה, ולכן במידת הצורך קיימות גם פעולות שניתן לבצע על מנת להגן על הצוואה לאחר מותו של המוריש. ראשית, כדאי לשמור את פרטי המידע הקשורים בעריכת הצוואה. מסירת פרטי עריכת הצוואה יכולה לעמוד בגדר השפעה בלתי הוגנת, ולמעשה עשויה להפוך לנקודת תורפה שתהווה עילה לפסילת צוואה. לצד זה, חשוב לאסוף עדויות מצד המעורבים בעריכת הצוואה כמו גם עדות מצד עורך הצוואה.

היערכות מוקדמת עשויה למנוע פסילת צוואה

בנוסף לאמור לעיל, כדאי לקרוא את נוסח הצוואה בעיון ולאתר בו נקודות תורפה כמו פגמים ויזואליים, הוראות לא ברורות וכשלים נוספים שעשויים להמצא לאורך הצוואה. ככל שתכירו בפגמים המצויים בנוסח הצוואה מראש, כך סביר שתוכלו להיערך בהתאם למצב בו תוגש בקשה לפסילת צוואה.

מתמודדים עם בקשה לפסילת צוואה? הכירו את האפשרויות שלכם

במידה ואתם עומדים בפני הגשת בקשה לפסילת צוואה או באם אתם דווקא עומדים מצידו השני של המתרס, כדאי להכיר את האפשרויות העומדות בפניכם בכל אחד ואחד מהמקרים. היות ומדובר על נושא סבוך ורגיש, שמצריך היכרות עם חוקים ותקנות רבים, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין לדיני צוואות וירושות.

עורך הדין מחזיק בידע המתאים, בניסיון מוכח ובמקצועיות שיכווינו אתכם אל עבר התוצאות הרצויות לכם בהקשר הטיפול בנושא הירושה בכלל והליכי פסילת צוואה בפרט.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

פסילת תוקף הצוואה עקב טעות

צוואה נועדה לבטא את רצונו האחרון של האדם, בה הוא מציג את הדרך הרצויה בעיניו לחלק את כספו לאחר מותו. החוק בישראל מכיר במגוון מסוים

המהפכה בדרך לפסילת צוואה

הצוואה היא מסמך המפרט את אופן חלוקת עזבונו של אדם על פי רצונו. ישנם מקרים מסוימים אשר בהם נוסח הצוואה שנערכה נראה הגיוני ואכן משקף

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?