שינוי בעלת על נכסים לאחר עריכת צוואה

מסמך הצוואה מפרט את רצונו של האדם מה ייעשה בנכסיו לאחר לכתו. פעמים רבות הצוואה נכתבת זמן רב לפני מותו של המצווה, ובפרק זמן זה התרחשו שינויים רבים – הן בנסיבות החיים והן בנכסיו של המצווה. כאשר מתבצעים שינויים כעין אלה, אנו ניצבים בפני בעיה – מה ייעשה היורש אשר ירושתו נמכרה? האם מכירת הנכס מבטלת את זכות הירושה או שמא זכותו קיימת בנכסי העיזבון הכלליים?

 

הדילמה העומדת בפני בית המשפט

כאשר אדם מצווה נכס מסוים ליורש כלשהו ולאחר מכן מוכר את הנכס – בית המשפט עומד בפני השאלה: האם המצווה נתכוון להדיר כליל את היורש מאותה ירושה שציווה להעביר לו, או שמא הוא נתכוון להחליף את ירושתו לנכס אחר? האם מעשה המכירה מעיד על ביטול כוונתו הקודמת או שמא ניתן לפרש את המעשה כהמרת זכויות הירושה ותו לא?

 

נכס אשר נמכר ואין לו תחליף

כאשר אדם מצווה להעביר ליורש מסוים נכס מסוים, ולאחר מותו התברר כי הנכס אינו בין נכסיו יותר קובע החוק:" אין הזוכה זכאי לפיצוי מן היורשים האחרים אם במות המצווה לא היה הנכס בין נכסיו". מסעיף זה עולה כי כאשר אין חלק בירושה המועמד לשמש כחלופה לנכס הרשום בצוואה – אין היורש זכאי לקבל פיצויים על חשבונם של היורשים האחרים. שונה הדבר במקרים בהם המצווה מכר את הנכס והביא תחתיו נכס אחר (או סכום כסף העומד בפני עצמו).

 

נכס אשר נמכר ויש לו תחליף

כאשר נמכר נכס מסוים הרשום בצוואה והובא תחתיו נכס אחר, בית המשפט מחזיק בסמכות לקבוע האם הנכס יוגדר כתחליף לנכס הקודם, או שמא הוא בא לבטל את כוח ירושתו של היורש. הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט, ותלוי בנסיבות המקרה.

שינוי בעלת על נכסים לאחר עריכת צוואה
שינוי בעלת על נכסים לאחר עריכת צוואה

סמכותו של בית המשפט

חוק הירושה הישראלי מעניק לשיקול דעתו של בית המשפט סמכויות נרחבות. סמכויות נרחבות אלו מגיעות עקב המעמד הרם הניתן לרצונו של המצווה. רצונו של המצווה הוא בעל חשיבות עליונה ועל כן בית המשפט רשאי "להתערב" ואף לשנות צוואה על מנת להתאימה לרצונו של המצווה. רצונו המקורי של המצווה הוא דבר חמקמק ותלוי בנסיבות רבות, ועל כן קשה לקבוע את הדבר במסמרות בחוק. גמישותו של החוק מאפשרת לבית המשפט פעמים רבות להחליט על פי שיקול דעתו ועל פי ראות עיניו.

 

הפרשנות הנהוגה בבתי משפט במקרים של שינויי בעלות

בית המשפט נוטה לבחור בדרך הסלחנית יותר, כלומר הוא נוטה לקבוע כי המצווה לא נתכוון לבטל את זכות ירושתו של היורש אלא להחליף את זכותו לנכס אחר. יסודה של נטייה זו היא בהנחה כי לו המצווה היה רוצה להדיר את היורש כליל הוא היה טורח ומעדכן את צוואתו. לאור העובדה כי לא טרח המנוח לעשות זאת, מניח בית המשפט כי לא חלו שינויים מרחיקי לכת ביחסים ביניהם, ולא מדובר במעשה שנועד להדיר את היורש.

 

ביטול צוואה על ידי שינוי בעלות בנכסים

יש אשר ביקשו לומר כי כאשר המצווה מוכר את הנכסים הכתובים בצוואה, כוונתו להביא לידי ביטול הצוואה. בית המשפט נמנע מלקבל פרשנות זו, כיוון שחוק הירושה מגדיר במדויק מספר דרכים לביטול צוואה. לאור העובדה כי מכירת נכסי הצוואה אינה מופיעה כאחת מן הדרכים הללו, בית המשפט אינו רואה במכירת נכסים פעולה המעידה על ביטול צוואה.

 

שינוי בעלות על נכסים בצוואה הדדית

 

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה המסתמכת על צוואה מקבילה שנעשית על ידי בן הזוג. על פי רוב הצוואה מעבירה את נכסי בן הזוג שימות ראשון לידי בן הזוג השני, ולאחר מותו של בן הזוג השני נכסיהם המשותפים יעברו לידי היורשים אשר מפורטים בצוואה. צוואה זו נועדה להבטיח את הרווחה הכלכלית של בני הזוג לכל חייהם, ולהבטיח חלוקת ירושה המוסכמת על שניהם.

 

שינויי בעלות בנכסי צוואה הדדית

כפי שראינו אחת ממטרותיה של הצוואה ההדדית הינה להבטיח כי חלוקת הירושה תתבצע על פי רצונם המשותף של שני בני הזוג. על מנת למנוע מבן הזוג הנותר לבצע שינויים בנכסי הירושה ולסטות מהחלוקה אשר נקבעה מראש, אנשים רבים מגבילים את יכולתו של בן הזוג הנותר לבצע שינויים בנכסי הירושה. מגבלות אלו יכולות לכלול איסור על הענקת מתנות מנכסי הירושה, איסור על מכירת נכסים מנכסי הירושה, או קביעה כי במקרה של מכירה יונח סכום כסף מסוים בצד אשר יהווה תחליף לנכס.

לעיתים, לאור שינויי נסיבות, מאפשר בית המשפט לבן הזוג הנותר לבצע שינויים בנכסי הירושה, אף אם הוגבל במסמך הצוואה, אם הדבר תואם את רצונו של בן הזוג שנפטר. הדבר תלוי בשיקול דעתו של בית המשפט ובגורמים רבים, ואין כאן המקום לפורטם.

 

כאשר לא ניתן להבין מהצוואה מהי החלוקה הרצויה

צוואה אשר לא ניתן להבין ממנה מיהם היורשים, או מהם הנכסים הנכללים בעיזבון, קרויה "צוואה סתומה". חוק הירושה קובע כי צוואה סתומה – בטלה. במידה והצוואה מפרטת נכסים רבים אשר אינם קיימים עוד ברשותו של המצווה, ולאור זאת קשה להבין מהי החלוקה הרצויה – בית המשפט נדרש להכריע על פי שיקול דעתו האם לפסול את הצוואה כליל או שמא ניתן להבין את רצונו המקורי של המצווה ולחלק על פיו.

 

סיכום

עולם הצוואות הינו מורכב מאד ומכיל סעיפים ודיוקים רבים. לאור מורכבות זו אנשים רבים פונים לשירותי עריכת דין המתמחים בתחומי הצוואות והירושות על מנת להבטיח כי צוואתם תתממש בצורה מלאה וכי רצונם האחרון יבוא לידי ביטוי באופן מלא. חשוב להתייעץ עם עורך דין הן בשלב עריכת הצוואה והן בשלב מאוחר יותר כאשר מבצעים שינויים בנכסי הצוואה על מנת להבטיח כי לא יתעוררו בעיות עתידיות במימוש הצוואה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שמאי מקרקעין ירושה

"שמאי מקרקעין ירושה" –  ביטוי שנשמע מפחיד כששומעים אותו בפעם הראשונה, אבל בפועל מדובר באיש מקצוע שישמח לעזור לנו בעת הצורך. אז מי הוא שמאי?

העברת נכס בירושה

לעיתים קרובות, כשאדם נפטר מן העולם יש בידיו נכסים על שמו אותם הוא מוריש, בדרך כלל, במסגרת צוואה שנקבעה מראש. זה לא משנה אם ירשתם

בקשה לרישום מקרקעין ירושה

באם קיבל אדם בירושה זכויות למקרקעין, כלומר – זכויות לבעלות על שטח קרקע או נכס שבנוי עליה – הוא יכול לרשום את זכותו על הנכס

כינוס נכסי העיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מותיר אחריו בחלק מן המקרים צוואה אשר תורה באופן ברור וחד משמעי על אופן חלוקת כלל הרכוש, הממון והנכסים שלו

רישום מקרקעין בירושה

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו הוראות ברורות, סעיפים וכללים שעליהם יש להקפיד הן בעת כתיבת הצוואה והן בעת הוצאתה מן הכוח אל הפועל. בהקשר זה

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: