צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה של בני זוג המסתמכות אחת על השנייה. צוואות אלו יכולות להיעשות במסמך אחד או בשני מסמכים שונים, אך עיקרם זהה – אלו צוואות המתנות לכאורה את תקפותם בקיומה של צוואה מקבילה. במידה ואחד מבני הזוג מחליט לכתוב צוואה מאוחרת הסותרת את הצוואה ההדדית אנו נתקלים בבעיה: מי מהצוואות גוברת? הצוואה החדשה? הצוואה ההדדית?במאמר זה נסקור את המושגים בקצרה, נראה את הצורך בשינוי צוואה הדדית ונסביר באילו תנאים ניתן לבטל אותה.

 

צוואה

צוואה רגילה הינה מסמך שבו אדם מביע את רצונו מה לעשות עם רכושו ונכסיו לאחר מותו. בדיני צוואות ישנו עיקרון הקרוי "עיקרון חופש הציווי". עיקרון זה, הנובע מחוק היסוד 'כבוד האדם וחירותו', קובע כי על פרטי הצוואה להתקיים אף אם הם לכאורה אינם הוגנים או לא שוויוניים. את הצוואה ניתן לעדכן ולשנות בכל עת, ועל כן באופן כללי ניתן לומר כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה מוקדמת (אם יש סתירה שלא ניתנת לגישור ביניהן).

 

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה מקרה פרטי של צוואה משותפת, המתבססת על סעיף 8(א) בחוק הירושות, שם נאמר כי "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר". המקרה הנפוץ ביותר של צוואות אלה הינו במצב של שני בני זוג הרוצים להבטיח את ביטחונם הכלכלי והמשך מגוריהם בדירה המשותפת לשניהם אף לאחר מות אחד מן הצדדים.

הצוואה ההדדית הנפוצה מעבירה את נכסי בן הזוג שימות ראשון לידי בן הזוג הנותר, ולאחר מותו יעברו הנכסים כולם לידי יורשיהם. כמובן שצוואה הדדית יכולה לכלול הגבלות על בן הזוג הנותר (שלא לתת מתנות המכלות את הירושה לילדיהם וכדו') או לתת הוראות לדרך הירושה הרצויה (מימון לימודי הנכדים וכדו'). כחמישית מהצוואות בישראל הינן צוואות הדדיות.

 

המורכבות המשפטית בצוואה הדדית

המורכבות הגדולה הכרוכה בצוואות הדדיות הינה המצב המשפטי שבו מצוי בן הזוג הנותר לאחר מות בן הזוג הראשון. לכאורה, בן הזוג הנותר אינו רשאי לשנות את צוואתו לאחר מות בן הזוג הראשון, אולם ע"פ "עיקרון חופש הציווי" הוא רשאי לרשום בצוואתו את אשר הוא חפץ, ואף הכלל ש"צוואה מאוחרת גוברת" עומד לצידו. על מנת לפתור מורכבות זו יש הרוצים לערב דיני חוזים בדיני ירושה, אולם זו הגדרה משפטית מפותלת שאנו לא נעמיק בה יתר על המידה[1].

צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית
צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית

דרכים לשנות צוואה הדדית

בחוק היורשה סעיף 8א (ב) מפורטים הדרכים שבהם צוואה הדדית יכולה להתבטל (או להשתנות):

  1. בחיי שני בני הזוג ניתן בקלות לבטל צוואה ההדדית ע"י הודעה בכתב של אחד מן בני הזוג אל בן הזוג השני על ביטול הצוואה.
  2. לאחר מות אחד מן בני הזוג הביטול נעשה מורכב יותר:
  • אם העיזבון טרם חולק על הצד המבקש לבטל את הצוואה ההדדית להסתלק מכל חלקו בירושה, והוא אינו יכול להעביר את חלקו לטובת ילדו או אחיו של המוריש.
  • לאחר חלוקת העיזבון על בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה להשיב את כל מה שקיבל מכוח הירושה עד כה.

 

מה דינה של צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית

כפי שראינו צוואה מאוחרת אינה יכולה לגבור על צוואה הדדית. אולם אמירה זו נכונה באופן חלקי בלבד, כיוון שפעמים רבות חלים שינויים גדולים הדורשים לכאורה שינוי בתנאי הצוואה ההדדית. אהרון ברק הגדיר את לשון הצוואה כגוף, ואת אומדן דעתו של המוריש כנשמה, כלומר רצונו של הנפטר הוא הדבר שהצוואה נועדה להגשים.

 

דוגמא למקרה בו יש צורך לשנות

בשנת 2015 הגיע לביהמ"ש מקרה שבו צוואה מאוחרת סותרת צוואה הדדית. זוג הורים מנצרת כתבו צוואה הדדית הקובעת כי לאחר מות בן הזוג הראשון, רכושם המשותף (משק חקלאי) יעבור לידי בן הזוג השני. לאחר מות בן הזוג השני יעבור רכושם לידי בתם. למרבה הצער לאחר מות האב, ועוד בחיי האם נרצחה הבת המועמדת לרשת את המשק החקלאי ע"י בעלה. לאחר מספר חודשים מבקשת האם להחליף את זהות היורש בנכדה אחרת (שאינה בתה של הבת שנרצחה או אחת מיורשיה).

בית המשפט נדרש להכריע האם ניתן לשנות צוואה הדדית על ידי צוואה מאוחרת? מצד אחד עומדים יורשי הבת שנרצחה וטוענים ששינוי הצוואה נוגד את רצון האב כפי שרשום בצוואה ההדדית. מנגד טוענת הנכדה היורשת כי זהו רצונה של הסבתא ע"פ עיקרון חופש הציווי, ואף הסב היה מסכים לכך אילו היה בחיים.

 

האם ניתן לתת תוקף לצוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית?

בעת הצגת צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית על בית המשפט לבחון שני דברים:

  1. האם בן הזוג שנפטר התכוון להגביל את בן הזוג השני ביכולתו לבצע שינויים, או שהוא רק הטווה קו באופן כללי באשר לרצונו שייעשה עם רכושו לאחר מותו?
  2. אף אם התכוון בן הזוג להגביל את בן הזוג השני, האם בן הזוג הראשון צפה את האפשרות לשינוי שחל במציאות? האם הוא התכוון להגיבלו אף לאור שינוי שכזה?

האם במקרה שהצגנו לעיל האב רצה להגביל את אשתו מיכולת לשנות את הצוואה ההדדית? האם התחשב האב באפשרות שבתו תירצח? במקרה הספציפי שהצגנו בית המשפט פסק כי הצוואה הראשונה אכן נועדה להגביל את יכולתו של בן הזוג השני מלבצע שינויים בתנאי הצוואה, אולם אירוע מותה של הבת אינו אירוע שבני הזוג צפו שיקרה (והראיה שהם לא התייחסו לאפשרות כזו בגוף הצוואה) ולכן יש מקום לאם לשנות את החלטת הצוואה ההדדית.

מקרה זה הינו דוגמא אחת מיני רבות לדרישה הפרשנית שיפוטית של ביהמ"ש להכריע האם השינוי שהתרחש מצדיק נתינת רשות לשינוי תנאי הצוואה ההדדית, או שבני הזוג צפו אפשרות זו ובכל זאת בחרו לרשום את התנאים כפי שהם, ועל כן לא ניתן לשנות את הצוואה ההדדית.

 

סיכום

צוואה הדדית הינה דבר מקובל ומצוי בקרב הציבור הישראלי. המורכבות המשפטית שלו היא רבה, ולעיתים עולה הצורך בצוואה מאוחרת אשר תסתור את הצוואה ההדדית, דבר המוביל למורכבות משפטית גדולה. על מנת להכיר את האפשרויות העומדות בפניכם, ולעמוד על זכויותיכם בצורה מלאה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום הצוואות על מנת להבטיח שהמקרה שלכם יקבל טיפול איכותי ומקצועי, וזכויותיכם יתממשו בצורה מלאה. [1] להרחבה ראו במאמרו של רונן קריטנשטיין http://www.hapraklit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/11_kritenshtein_nd.pdf

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואות הדדיות ואינטרס ההסתמכות

אחד הדברים שהכי משקפים את הקו המנחה שמערכת המשפט הישראלית פועלת על פיו בכל הנוגע לעולם הצוואות והירושות, הוא ההגנה על רצון המוריש מכל משמר.

צוואה הדדית והסכם יחסי ממון

במסגרת עולם הצוואות והירושות קיימים לא מעט חוקים שחשוב להכיר. ישנו מגוון רחב של צוואות והסכמים מסוגים שונים, הנערכים בין בני זוג בהקשר זה. בין

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: