מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות חוזית אחרת, למשל הסכם ממון עם בן זוגו של המנוח. כאשר אנו נתקלים במצבים מעין אלה עולה השאלה – איזה מסמך גובר? הסכם הממון או הצוואה? במאמר זה נרחיב מעט אודות כל אחד מהכוחות הללו המושכים בכיוונים מנוגדים, ונלמד מהי הכרעת החוק בסתירה זו.

 

מהי צוואה

צוואה הינה מסמך אותה כותב האדם (להלן "המצווה"), ובה הוא מפרט את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. על הצוואה לשקף את רצונו העצמאי והחופשי של המצווה, והיא חלה רק לאחר מותו. המצווה רשאי לשנות את צוואתו בכל עת שיחפוץ, ובמידה ונמצאות שתי צוואות הסותרות זו את זו – הצוואה המאוחרת דוחה את הצוואה הקדומה.

 

מהו הסכם ממון

הסכם ממון הינו מסמך חוזי הנערך בין שני בני זוג, בו מפרטים הם איזה רכוש יהיה שייך לכל אחד מבני הזוג בעת היפרדותם זה מזו מכל סיבה שהיא (גירושין, מוות וכדו'). הסכם זה נועד להבטיח שקט נפשי לשני בני הזוג, ולהבטיח כי במקרה של פרידה רכושם יחולק בצורה הרצויה בעיניהם. את הסכם הממון לא ניתן לשנות אלא בהסכמת שני הצדדים.

 

לשם מה יש צורך בהסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג מפרט את החלוקה הסטנדרטית של הרכוש המשותף של בני הזוג במקרה של פרידה. החוק קובע כי: "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג… זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט: (1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין… (2)… (3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם". כלומר סעיף 3 מאפשר לבני הזוג לחלק את רכושם המשותף בצורה שאינה שווה, תהא הסיבה אשר תהא. כאשר זהו רצונם של בני הזוג, עליהם לכתוב הסכם ממון אשר יפרט את החלוקה המבוקשת והמוסכמת על שני הצדדים.

מה גובר הסכם ממון או צוואה
מה גובר הסכם ממון או צוואה

מהם ההבדלים בין דיני צוואה לדיני הסכם ממון

משבאנו לכך, עלינו להבהיר את ההבדלים הקיימים בין הסכם ממון לצוואה.

הסכם ממון צוואה
לאילו מצבים מתייחס המסמך שני בני הזוג חיים או אחד מבני הזוג נפטר. עורך הצוואה נפטר.
מי רשאי לשנות את המסמך על מנת לשנות את פרטי המסמך יש צורך בהסכמת שני הצדדים. כל אחד רשאי לשנות את צוואתו בכל עת שירצה בכך.

 

הסכם ממון הסותר את הכתוב בצוואה

עד עתה דיברנו על הסכם ממון וצוואה כדברים העומדים בפני עצמם, אולם קיימים מקרים בהם הם סותרים זה את זה בצורה ישירה. על מנת להמחיש זאת נציג דוגמא אשר תסייע בהבנת הסתירה:

 

הסכם ממון הסותר צוואה – דוגמא

נניח מקרה שבו בהסכם הממון כתוב כי במידה ושני בני הזוג נפרדים כתוצאה מגירושין מבקשים הם לחלק ביניהם את שווי הדירה בה הם גרו (הרשומה על שניהם) ולקבל כל אחד מחצית משוויה. במידה ואחד הצדדים נפטר הצד השני יקבל את כל הדירה עד לפטירתו. בנוסף, אחד הצדדים רשם צוואה וביקש להעביר את חלקו בצוואה לידי יורשיו מנישואים קודמים, ולא לידי אשתו. במקרים מעין אלה עולה השאלה – האם הסכם הממון גובר על הכתוב בצוואה, או שמא הצוואה גוברת על הכתוב בהסכם הממון?

 

הסכם ממון מול צוואה – הכרעת החוק

חוק הירושה סעיף 8 (א) קובע כי "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים", כלומר אסור לאדם לכתוב מסמך הקובע מה ייעשה בירושתו, אלא בצוואה בלבד. מכאן נובע כי אפילו במקרים בהם לא כתב האדם צוואה, אין הסכם הממון יכול לקבוע מה ייעשה בירושתו, אלא בצוואה בלבד. על אחת כמה וכמה כאשר מול הסכם הממון עומדת צוואה – דינו של הסכם הממון להידחות מפני הצוואה.

 

העיקרון העומד ביסודו של הכרעת בית המשפט בעניין הסכם ממון מול צוואה

חלוקת עיזבונו של האדם חייבת להיעשות על פי רצונו החופשי והעצמאי בלבד של המצווה. על האדם להיות מסוגל לשנות את פרטי צוואתו בכל שלב ובכל עת, והסכם ממון אינו מאפשר לו חופש זה ועל כן דינו להידחות מפני צוואה. חירות זו הינה אחת מעמודי היסוד של תהליך הירושה ועל כן היא משחקת תפקיד כה חשוב בענייננו.

 

הפתרון לסתירה בין הסכם ממון לצוואה

על מנת להימנע מסתירה בין הסכם ממון לצוואה, ניתן לשלב את שני המסמכים הללו, ולכתוב את הסכם הממון על פי כללי הצוואה. שילוב זה יאפשר להסכם הממון לקיים את לשון חוק הירושה, וכן יאפשר לבני הזוג לקבוע כיצד לחלק את הרכוש לאחר מותו של אחד מהם. ניסוח מסמך זה הינו מורכב, ומומלץ לערוך אותו בליווי מקצועי של גוף משפטי, על מנת להבטיח כי המסמך יעמוד בכללים המשפטיים הנדרשים. פתרון אפשרי נוסף הינו לערוך צוואה הדדית, צוואה אשר מבטיחה את קיום האינטרסים של שני בני הזוג, ולהלן נרחיב מעט על פתרון זה.

 

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה כפולה המסתמכת על צוואה מקבילה אותה כתב בן הזוג השני. הצורה המקובלת לכתיבת צוואה זו הינה לקבוע כי במות בן הזוג הראשון יעבור רכושו לידי בן הזוג הנותר, ולאחר מותו של בן הזוג השני יעבור רכושם המשותף לידי היורשים הרשומים בצוואה. צוואה זו מבטיחה כי שני בני הזוג ייהנו מביטחון כלכלי עד סוף חייהם, וכן מבטיחה היא כי היורשים של רכושם המשותף יהיו מקובלים על שניהם.

 

סיכום

הסכמי ממון מפרטים את החלוקה בחיי בני הזוג וצוואות מפרטות את החלוקה לאחר מות אחד מבני הזוג. על מנת לשלב את שני התחומים הללו בצורה טובה מומלץ להתייעץ עם עורכי דין מקצועיים אשר ילוו אתכם לכל אורך התהליך, וימנעו ממכם להיקלע לסיבוכים משפטיים בעתיד. הנבחרת המשפטית מורכבת ממיטב עורכי הדין במגוון תחומים, ומבטיחה לכם שירות מקצועי ואיכותי בכל נושא ובכל בעיה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

חלוקה על פי הסכם

חלוקה על פי הסכם הינה שיטת חלוקה במקרה והיורשים מעוניינים לחלק את נכסי הירושה בצורה שונה מהוראות המנוח, או בהעדר צוואה – בצורה שונה מחוקי

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: