כינוס נכסי העיזבון

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מותיר אחריו בחלק מן המקרים צוואה אשר תורה באופן ברור וחד משמעי על אופן חלוקת כלל הרכוש, הממון והנכסים שלו לאחר פטירתו. בחלק מהמקרים, קיימים חובות לזכות המוריש שאינם נמחקים גם לאחר שנפטר. זוהי נקודה אשר לעתים קרובות מעוררת מחלוקת ויש להביאה לכלל פתרון במסגרת הטיפול בצוואת המנוח וחלוקת עזבונו בין יורשיו.

כינוס נכסי העיזבון הינו אחד מן הצעדים שבהם יש לנקוט לטובת העניין, על מנת לוודא שכל מה שהגיע למוריש בימי חייו אכן יוחזר אליו. פעולה זו מבוצעת על ידי מנהל העיזבון. על מנת לעשות קצת יותר סדר בדברים, במאמר הקרוב נבין מיהו אותו מנהל עיזבון, מהו כינוס נכסי העיזבון וכן נערוך היכרות עם סעיפים רלוונטיים בחוק הירושה שהכרתם קריטית להבנת הנושא.

 

כינוס נכסי העיזבון כמתואר בסעיף 98 לחוק הירושה

סעיף 98 לחוק הירושה הוא סעיף העוסק בכינוס נכסי העיזבון, וזוהי לשונו:

"מנהל העיזבון רשאי לדרוש שנכסי העיזבון יימסרו לו ושחובות שהגיעו למוריש יסולקו לו, וידו בזה כיד המוריש". למעשה, כינוס נכסי העיזבון כמתואר מתבצע על ידי כך שמנהל העיזבון דורש כי נכסי העיזבון כולם יימסרו לחזקתו כך שהוא יוכל לבצע מספר פעולות המשך כמו גביית חובות, הגשת תביעה לשם פינוי נכס השייך לעיזבון וכן דאגה להשבת החובות, הן בארץ והן בחו"ל.

 

לאיזו תכלית מתבצע כינוס נכסי העיזבון?

ברגע שמנהל העיזבון פועל לטובת כינוס נכסי העיזבון, ניתן לנהל את חלוקת הרכוש של המוריש באופן מיטבי, הודות לעובדה ששווי העיזבון גדל לאחר השבת החובות שעמדו לזכות המנוח. כינוס נכסי העיזבון אם כן, משרת את היורשים של הנפטר – בין אם הם מצוינים בצוואתו באופן מפורש, ובין אם הם יורשים אותו בהתאם לחוק הירושה על פי דין. בשורה התחתונה: במסגרת כינוס נכסי העיזבון נפרעים כל החובות שגורמים שונים חבים למוריש, ובכך גדל העיזבון אותו המוריש הותיר אחריו לרווחת מוטביו

כינוס נכסי העיזבון
כינוס נכסי העיזבון

 

מיהו אותו מנהל עיזבון האמון על הטיפול בהליך כינוס נכסי העיזבון?

מנהל עיזבון הוא בעל תפקיד אותו הרשם לענייני ירושה או בית המשפט רשאים למנות. מינוי מנהל עיזבון מתבצע בהתאם לבקשות מטעם גורמים שונים: היורש של העיזבון או הנושה של העיזבון, האפוטרופוס הכללי או היועץ המשפטי לממשלה. ברגע שמנהל עזבון נכנס לתפקידו, הוא מבצע אותו בכפיפות לחוקי ונהלי בית המשפט, ובין היתר מבצע פעולות שונות כמו סילוק חובות העיזבון, ניהול נכסי העיזבון, כינוס נכסי העיזבון וכן הלאה.

כינוס נכסי העיזבון – כיצד הוא מתבצע בפועל?

על פניו הפעולה של כינוס נכסי העיזבון עשויה להישמע לרבים כמו פעולה פשוטה, אך למעשה היא טומנת בחובה מספר לא קטן של צעדים שיש לנקוט על מנת להשלים אותה בהצלחה. בראש ובראשונה, מנהל העיזבון נדרשים לבצע מספר מהלכים לטובת איתור נכסי המנוח – לרבות החובות הנזקפים לזכותו. איתור הנכסים יביא את מנהל העיזבון לכדי ביצוע חקירה מעמיקה באשר לנכסים, בין אם על ידי זימון של עדים שונים, שימוש בצווים על מנת להשלים את איתור הנכסים בהצלחה ועוד.

 

איתור יורשים כחלק מפעולות כינוס נכסי העיזבון

בדומה לאיתור הנכסים, גם פעולת איתור היורשים היא פעולה הכרחית לפעמים. מקרים בהם היורשים אינם ידועים או שלא ידוע היכן בדיוק הם נמצאים, יביאו איתם את הצורך לאתר אותם במגוון דרכים. מנהל העיזבון יהיה אחראי על איתור היורשים, והוא יוכל להשתמש באנשי מקצוע מטעמו שיוכלו לסייע לו לאתר את היורשים בהצלחה. איתור היורשים מתבצע על מנת שיוכל להתחלק העיזבון ביניהם באופן חוקי, ועל מנת שכל יורש יוכל לממש את זכויותיו כהלכה.

 

מנהל העיזבון בזמן כינוס נכסי העיזבון – משל היה המוריש

במקרים בהם המוריש החל הליכים משפטיים כאלו ואחרים שטרם הגיעו לכדי הכרעה, יתפקד מנהל העיזבון על תקן המוריש והוא יפעל בשמו בכל הנוגע לעיזבון אשר נכלל תחת ההליך המשפטי המדובר. מדובר כאן על מקרים לא מעטים כלל, כאשר בהם המוריש למעשה פתח בהליך המשפטי על מנת להחזיר אליו את החובות, אך לא הספיק לסיים אותו ולהחזיר אליו את מבוקשו. בתרחיש כזה, אם כן, מנהל העיזבון משמש בתור המייצג הבלעדי של המוריש.

 

הליכי גביית חובות – חלק בלתי נפרד מכינוס נכסי העיזבון

ברגע שהנכסים בעיזבון נושאים עמם חובות, מנהל העיזבון נדרש לטפל בהם על מנת להסדיר אותם ולפרוע אותם כחוק. במקביל לעובדה זו, במקרה שבו נמצאים גם כספים אשר מיועדים לצירוף לעיזבון, מנהל העיזבון רשאי לפעול לקידום הליכי גבייה, שיבטיחו כי הכספים אכן ייגבו עבור המוריש כחוק.

 

סמכויות נוספות של מנהל העיזבון לעניין כינוס נכסי העיזבון

בהמשך לכל אלו, חשוב להכיר שתי נקודות נוספות בהקשר לנושא כינוס נכסי העיזבון:
ראשית, במקרים בהם מוגשות תביעות כנגד העיזבון, מנהל העיזבון משחק תפקיד חשוב בטיפול בהן, ובמידה והוא נזקק לתגבור וסיוע משפטי – הוא רשאי גם לשכור את שירותיו של עורך דין מטעם העיזבון שיוכל לייצג אותו. כמו כן, במהלך כינוס נכסי העיזבון יוכל מנהל העיזבון לנקוט בצעדים שיסייעו לו בהשבת חובות, כמו פתיחה בהליכי פשיטת רגל כנגד החייבים, הגשת תביעות לשם פינוי נכסים השייכים לעיזבון ועוד.

 

כינוס נכסי העיזבון – כיצד אפשר להבטיח שמנהל העיזבון מבצע את עבודתו?

בכל הנוגע למנהל העיזבון, מדובר על אדם שמונה לתפקידו על ידי גורמים משפטיים, שהם בית המשפט והרשם לענייני ירושה. מדובר כאן על שני גופים שאמונים על כלל נושא הצוואות והירושות, והאנשים שמתמנים באמצעותם לטיפול במגוון מקרים שונים של צוואות וירושות, הם אנשים אשר כפופים לגופים אלו, לחוקיהם והתנהלותם. גם בית המשפט וגם הרשם לענייני ירושה אחראיים, שניהם, לוודא שתפקידו של מנהל העיזבון מבוצע כהלכה, ולבקר את ההליך כולו על ידי קבלת דוחות מפורטים כלפי הסטטוס של כל מקרה ומקרה.

 

כינוס נכסי העיזבון – הליך מורכב, אך לגמרי אפשרי

כאשר מדברים על כינוס נכסי העיזבון מדברים על אחת הפעולות החשובות ביותר שיש לבצע כאשר קיימים חובות שטרם נפרעו כלפי המוריש. כינוס נכסי העיזבון בא במטרה להגן על עזבונו הכולל של המוריש, ובמטרה להעניק ליורשים החוקיים של המוריש את האפשרות לממש את זכויותיהם בעיזבון באופן מלא. אמנם כינוס נכסי העיזבון מצריך לא מעט סבלנות ולא מעט צעדים, אולם בסופו של דבר מדובר על פעולה שחשוב מאוד לבצע.

 

סיוע מטעם עורך דין בזמן כינוס נכסי העיזבון – צעד חשוב שכדאי לא לוותר עליו

בכל הנוגע לכינוס נכסי העיזבון בפרט ולענייני צוואות וירושות בכלל, פניה לקבלת סיוע וליווי משפטי מטעם עורך דין צוואות וירושות מנוסה, היא הבחירה המועילה ביותר שתוכלו לבצע. הידע הנרחב והניסיון המקצועי אשר עו"ד צוואות וירושות מביא עמו לתהליך, הם קריטיים למימוש זכויותיהם של מיוצגיו באופן מלא, ולכן לא מומלץ לוותר על ליווי משפטי מקצועי בהקשר זה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שמאי מקרקעין ירושה

"שמאי מקרקעין ירושה" –  ביטוי שנשמע מפחיד כששומעים אותו בפעם הראשונה, אבל בפועל מדובר באיש מקצוע שישמח לעזור לנו בעת הצורך. אז מי הוא שמאי?

העברת נכס בירושה

לעיתים קרובות, כשאדם נפטר מן העולם יש בידיו נכסים על שמו אותם הוא מוריש, בדרך כלל, במסגרת צוואה שנקבעה מראש. זה לא משנה אם ירשתם

בקשה לרישום מקרקעין ירושה

באם קיבל אדם בירושה זכויות למקרקעין, כלומר – זכויות לבעלות על שטח קרקע או נכס שבנוי עליה – הוא יכול לרשום את זכותו על הנכס

רישום מקרקעין בירושה

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו הוראות ברורות, סעיפים וכללים שעליהם יש להקפיד הן בעת כתיבת הצוואה והן בעת הוצאתה מן הכוח אל הפועל. בהקשר זה

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: