חלוקה על פי הסכם

חלוקה על פי הסכם הינה שיטת חלוקה במקרה והיורשים מעוניינים לחלק את נכסי הירושה בצורה שונה מהוראות המנוח, או בהעדר צוואה – בצורה שונה מחוקי הירושה הישראליים. בית המשפט מאפשר לעשות זאת, ובמקרים מסוימים אף ימליץ לעשות זאת. הסכם כזה קרוי לעיתים "הסכם חלוקת עיזבון", או "הסכם בין יורשים". במאמר זה נסקור בקצרה את הסיבות לעריכת הסכם זה, סוגים שונים של הסכם חלוקת עזבון ונקודות שחשוב לדעת על הסכם זה.

 

למה לעשות חלוקה על פי הסכם?

מיסים

ברוב המקרים חלוקה על פי הסכם נעשית על מנת להימנע מתשלומי מס שונים. המדינה מכירה בחלוקת היורשים כחלק אינטגרלי מתהליך הירושה ועל כן לא תגבה מכם מיסים שונים כמו מס רכישה, מס מקרקעין וכדו', כיוון שמיסים אלו אינם חלים על ירושות.

 

מניעת שותפות

סיבה נוספת לחלק על פי הסכם היא הרצון להימנע משותפות בנכסי המנוח. נכסים רבים אינם ניתנים לשימוש בשותפות כמו דירה או רכב, ועל כן יעדיפו היורשים לחלק ביניהם את הנכסים בצורה שתאפשר שימוש בהם. כמו כן פעמים רבות יעדיפו היורשים חלוקה בהתאמה אישית יותר, למשל אחד היורשים יבחר לקחת את העסק כיוון שהוא מיומן בעסקים ואילו יורש אחר יעדיף קרקע כיוון שהוא מיומן בעסקי הנדל"ן. ישנם מצבים שבהם לא ניתן לרשת את הנכס בשותפות כמו למשל במקרה של חלקת קרקע במושבים הנוקטים במדיניות של "בן ממשיך", ורק אחד הבנים יכול להיחשב כממשיך, ועל כן היורשים יעדיפו לחלק ביניהם את הנכסים.

 

צורכי שעה

סיבה אחרונה לביצוע חלוקה על פי הסכם ולא על פי צוואה היא תהפוכות החיים – לעיתים אחד האחים נמצא במצב כלכלי קשה וצריך תמיכה רבה יותר, או אחד היורשים זקוק לנכס מהעיזבון ויתר היורשים מאשרים את החלוקה מתוך נדיבות. כמובן שישנן עוד סיבות רבות אולם אנו השתדלנו להתרכז במרכזיות בלבד.

חלוקה על פי הסכם
חלוקה על פי הסכם

 

מהן שיטות החלוקה על פי הסכם?

מקובל לחלק את דרכי החלוקה על פי הסכם לשני ערוצים עיקריים: "שינוי" ו"הסתלקות". כל ערוץ מבוסס על חוקים שונים ובעל תנאים ופרטים שונים.

 

שינוי

השינוי מחלוקתו המקורית של המנוח (או של חוק היורשים) מבוסס על חוק הירושה, סעיף 110(א) בו נאמר: "נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית המשפט", כלומר ניתן לחלק את העיזבון ע"פ הסכם אף אם הוא נוגד את צוואת המנוח. חלוקה על פי הסכם אינה צריכה לקבל אישור מבית המשפט אולם כאשר הדבר נעשה ללא אישורו יש צורך בחתימתם של כל היורשים.

 

הסתלקות

הסתלקות הינה דרך נוספת לשינוי חלוקתו המקורית של המנוח. ההסתלקות מבוססת על סעיף 6(א) שם נאמר "לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש… להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה."

ישנם שני סוגי הסתלקות:

  1. הסתלקות גמורה: סעיף (ב) קובע כי "מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה", ויתר היורשים מחלקים ביניהם את העזבון כולו.
  2. הסתלקות לטובת אדם אחר: במידה ואדם רוצה להעביר את חלקו בירושה לאדם ספציפי (אף אם אינו אחד מן היורשים) הוא רשאי להסתלק ולהכניס את האדם השני תחתיו. דרך זו מוגבלת רק "לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש" כלשון החוק.

 

איך בפועל מתבצע התהליך?

כפי שציינו לעיל חלוקה על פי הסכם יכולה להתבצע רק בין יורשים (מלבד הסתלקות לטובת אדם אחר, אולם דרך זו מוגבלת אף היא). לכן ראשית יש לבדוק מי הם היורשים הרשומים בצוואה. לאחר הכנת מסמך החלוקה על פי הסכם מחתימים את כל היורשים ומצרפים את הטופס החדש למסמכי הצוואה.

הסכם חלוקת עיזבון יכול להתבצע בעל פה אולם מסיבות מובנות מומלץ מאד לכתוב את כל התנאים בצורה מסודרת ומדויקת על מנת למנוע שאלות וויכוחים בהמשך. שני המסמכים יוצגו בפני הגורמים הרלוונטיים למשל רשות המקרקעין. שימו לב כי כלל השינויים צריכים להיעשות לפני שלב חלוקת העיזבון אחרת זה הופך להיות העברת נכסים רגילה עם כל המשמעויות המתלוות לכך.

 

דברים נוספים שכדאי לדעת

  • מכיוון שחלוקה על פי הסכם נחשבת בעיני החוק כחלק משלבי הירושה, אין לערב כספים או נכסים מבחוץ לתוך ההסכם, אחרת הם יחויבו במס.
  • מאותה סיבה ההסכם חייב להתבצע בין היורשים בלבד ולא לערב אנשים נוספים מבחוץ. כמובן שלא חייבים לערב את כל היורשים, ובהחלט ניתן לעשות חלוקה על פי הסכם עם חלק מהיורשים בלבד.
  • כמו כן החלוקה החדשה חייבת להיעשות לפני חלוקת העזבון, אחרת זה יוגדר כמכירה רגילה והמיסים הרלוונטיים יחולו בהתאם.
  • במקרה ואחד היורשים קטין צריך להראות שהחלוקה החדשה היא לטובתו של הקטין.
  • את מסמך החלוקה על פי הסכם ניתן לעשות עוד בחיי המוריש. לעיתים חושדים שאחד היורשים מנסה לשכנע את המוריש לשנות את פרטי הצוואה, ובמצבים כאלה כתיבת חלוקת עיזבון עוד בחיי המוריש תפתור את הבעיה.
  • ההסכם החדש אינו חייב להיות שוויוני. הדבר היחיד הנדרש הוא שההסכם יהיה מוסכם על כל הצדדים.
  • באופן עקרוני ניתן לבצע ביטול הסכם חלוקת עיזבון, אולם זהו תהליך מורכב כיוון שיש צורך להוכיח שהייתה הטעיה, או חוסר תום לב בתהליך.

 

סיכום

תחום המוות הוא תחום רגיש, ומעורבים בו רגשות רבים. על מנת למנוע קשיים בתהליך מורכב זה מומלץ לערב גוף משפטי ולעבוד בליווי צמוד של עו"ד בעל ניסיון, המתמחה בתחום הצוואות והירושות על מנת שמסמך החלוקה על פי הסכם שלכם אשר יהיה בר תוקף משפטי. מומלץ לעבוד עם עו"ד אחד אשר מוסכם על כולם, אולם בהחלט ניתן גם לקחת עו"ד אשר ייצג כל אחד מן הצדדים. תחום הצוואות הוא מורכב משפטית ועל כן יש לבחור עו"ד מקצועי המכיר את הדקויות השונות אשר יבצע את החלוקה החדשה לשביעות רצונם של כל הצדדים.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: