הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת הצוואה מאפשרת לממש את רצונו החופשי והעצמאי של המצווה, דבר המתבטא ב"עיקרון חופש הציווי" המעניק חופש כמעט בלתי מוגבל לעורך הצוואה לכתוב ככל העולה על רוחו. כאשר שני בני זוג מעוניינים לכתוב צוואות המתייחסת זו לזו, באפשרותם לכתוב "הסכם צוואה הדדית", ובמאמר זה נרחיב אודות אפשרות זו.

 

מהי צוואה רגילה

לפני שנצלול לנבכי הצוואה ההדדית, עלינו להציג מספר עקרונות העומדים בבסיס הצוואה הרגילה, על מנת שנוכל להבין את חידושו של הסכם צוואה הדדית. כאמור לעיל, צוואה רגילה מבטאת את רצונו של המצווה, רצון היכול להשתנות בכל עת, דבר המביא למתן קדימות לצוואה מאוחרת על פני צוואה קדומה. במידה וישנה צוואה מאוחרת הסותרת צוואה קדומה, ולא ניתן לקיים את שתיהן – בית המשפט נותן עדיפות לצוואה המאוחרת על פני הצוואה הקדומה.

 

מהו הסכם צוואה הדדית

הסכם צוואה הדדית הינו הסכם צוואה הנעשה בין שני בני זוג המבקשים להסתמך זה על צוואתו של זה. הצורה הנפוצה להסכם זה הינו כאשר שני בני הזוג מבקשים שלאחר מותו של בן הזוג הראשון, יירש בן הזוג השני את כל רכושו, ולאחר מותו של בן הזוג השני יועבר רכושם המשותף לידי היורשים הכתובים בצוואה. הסכם צוואה הדדית מעוגן בחוק הירושה סעיף 8 (א), שם נאמר "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר…"

יורש אחר יורש

על מנת להבין את המנגנון המצוי בבסיס ההסכם צוואה הדדית יש להבין את המושג "יורש אחר יורש". עיקרון זה מעוגן בחוק הירושה סעיף 42 הקובע כי: "המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני יזכה במות הראשון…". כתיבת הסכם צוואה הדדית משתמש במנגנון של יורש אחר יורש, באומרו שבן הזוג הנותר משמש כיורש הראשון, ולאחר מותו מועבר רכושם המשותף לידי היורשים הבאים.

הסכם צוואה הדדית
הסכם צוואה הדדית

הסיבות לכתיבת הסכם צוואה הדדית

ישנן שתי סיבות מרכזיות המביאות לכתיבת הסכם צוואה הדדית:

בטחון כלכלי לבן הזוג הנותר

בני הזוג מעוניינים להבטיח כי לאחר מותו של בן הזוג הראשון, בן הזוג שיישאר יוכל לחיות את שארית חייו ברווחה כלכלית. במידה ובני הזוג יכתבו צוואה רגילה, היורשים יגבו את חלקם עוד בחיי בן הזוג הנותר, דבר העלול לגרום לו למצוקה כלכלית, ולקושי לחיות את שנותיו הנותרות בצורה מכובדת.

 

הבטחת חלוקה המוסכמת על שני בני הזוג

כאשר מעורבים בסיפור נישואים קודמים – זהותם של היורשים עלולה להוות בעיה נפיצה. בני הזוג מעוניינים להבטיח כי זהותם של היורשים תהיה מוסכמת על שניהם, ולהימנע ממצב שבו לאחר מותו של בן הזוג הראשון, יוריש בן הזוג הנותר את כל רכושם המשותף לידי יורשיו בלבד. על מנת להימנע ממצב זה קובעים בני הזוג את היורשים בצורה משותפת, וכך הם מבטיחים כי יורשים אלה בלבד יזכו בעיזבונם, ולא יורשים אחרים.

 

סדר הירושה בהסכם צוואה הדדית

כאמור לעיל, לאחר מות בן הזוג הראשון מועבר עיזבונו (כולו או מקצתו) לידי בן הזוג הנותר. רק לאחר מות בן הזוג השני יורשים היורשים המוסכמים על שניהם את העיזבון המשותף. ישנם מקרים בהם מיד עם מותו של בן הזוג הראשון מעבירה הצוואה את הנכסים לידי היורשים עם הגבלות שונות (כגון זכויות דיור של בן הזוג הנותר בדירה וכדו'), אולם על פי רוב הסכם צוואה הדדית פועל באופן הראשון שתיארנו.

 

סוגי ההגבלות הקיימות בהסכם צוואה הדדית

כפי שציינו, אחת ממטרותיו של הסכם צוואה ההדדית הינו להבטיח כי היורשים יהיו מוסכמים על שניהם, ולא יורשיו של בן זוג אחד בלבד. מכיוון שכך, יש אשר מגבילים באופן מפורש את בן הזוג הנותר בהגבלות שונות כגון:

  • היתר ליהנות רק מהפירות של העיזבון ואיסור למכור את נכסי העיזבון עצמם.
  • מניעת האפשרות לתת נכסים משותפים במתנה לאחר מותו של בן הזוג הראשון.
  • לחילופין, קביעה כי כאשר בן הזוג הנותר מעוניין למכור נכס מהעיזבון, עליו לתת אחוזים מסוימים מכספי המכירה לידי היורשים העתידיים, וכך בן הזוג יכול למכור והיורשים יודעים שחלקם מובטח להם.

 

דין צוואה הסותרת צוואה הדדית קדומה

 

הבנת המורכבות

כפי שפתחנו, הלכה היא בדיני צוואות כי צוואה מאוחרת דוחה צוואה קדומה כאשר לא ניתן לקיים את שתיהן. מכיוון שכך, כאשר אדם כותב צוואה לאחר כתיבת הסכם צוואה הדדית, לכאורה צריך ההסכם להידחה מפני הצוואה החדשה. עם זאת, אחת ממטרותיו של הסכם צוואה הדדית הינו להגביל את בן הזוג הנותר, ולא לאפשר לו לכתוב דברים הסותרים את ההסכם המשותף.

 

שלבי הפתרון:

במקרים בהם ישנה צוואה מאוחרת הסותרת צוואה הדדית בית המשפט נדרש לבחון שני דברים:

 

האם רצה בן הזוג להגביל את בן הזוג הנותר?

אחת הסיבות לכתיבת הסכם צוואה הדדית הינו הרצון להגביל את בן הזוג, ולמנוע ממנו לשנות את פרטי הירושה. עם זאת, פעמים רבות אין מטרתו של המסמך להגביל את בן הזוג, והוא נכתב בגלל הסיבה הראשונה שהצגנו (הבטחת הרווחה הכלכלית). מכיוון שכך, אין מניעה מבן הזוג הנותר לשנות את מוטבי הירושה עם השתנות הנסיבות.

 

האם בן הזוג הראשון העלה בדעתו את שינויי הנסיבות כפי שקרו?

גם במידה ובית המשפט מכריע כי בן הזוג הראשון ביקש להגביל את בן הזוג הנותר, עדיין עליו לבדוק האם בן הזוג שנפטר העלה בדעתו את השתלשלות הנסיבות כפי שקרה במציאות. במילים אחרות, בית המשפט שואל האם בן הזוג שנפטר חזה את המציאות כפי שהיא כיום ובכ"ז רצה להגביל את בן הזוג הנותר, או שמא במציאות שלנו הוא היה מסכים לבן הזוג לשנות את פרטי הצוואה.

 

סיכום

הסכם צוואה הדדית הינו אחד מצורות הצוואה הנפוצות ביותר בישראל. הסכם זה מכיל מורכבויות רבות, ועל כן מומלץ לכתוב אותו בליווי צמוד של עורך דין מנוסה ומקצועי המיומן בכתיבת צוואות. הנבחרת המשפטית מורכבת מעורכי דין מובילים בתחומם אשר ישמחו לעמוד לשירותכם בכל עת.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

חלוקה על פי הסכם

חלוקה על פי הסכם הינה שיטת חלוקה במקרה והיורשים מעוניינים לחלק את נכסי הירושה בצורה שונה מהוראות המנוח, או בהעדר צוואה – בצורה שונה מחוקי

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: