הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון נסיבות והן דברים פנימיים כגון יחסו של המצווה ליורשים. לעיתים ישנו פער בין הכתוב בצוואה ובין פעולותיו של המצווה, פער העלול להביא לידי בעיות רבות. במאמר זה נסקור את דינו של הסכם מתנה מול צוואה, נרחיב מעט אודות הסכם מתנה ובמעמדו לעומת מסמך צוואה.

 

מהו הסכם מתנה

פעולת מתנה היא פעולה קניינית של העברת בעלות מאדם לרעהו. הסכם מתנה הינו החוזה הרשמי, המעניק חותמת משפטית לפעולת נתינת המתנה. חותמת זו נדרשת על מנת להעביר בעלות בצורה מוחלטת (במתנות מסוימות), וכן על מנת למנוע ערעורים עתידיים של הצדדים הנוגעים בדבר לגבי קיומה של העברה זו. דיני מתנות ופרטיהם הרבים מנויים ב"חוק המתנה" המפרט את התנאים הנדרשים להענקת מתנה במצבים השונים.

 

הסכם מתנה – הצד האפל

מתנות מוענקות במקרים רבים מסיבות משמחות וחיוביות, אולם ישנן לא מעט פעמים בהם נעשים הסכמי מתנה מסיבות חיוביות פחות, כגון על מנת להבריח נכסים מפני נושים, או על מנת להעביר נכסי ירושה מיורש אחד למשנהו. במאמר זה נתמקד בהסכמי מתנה הסותרים את הכתוב בצוואה.

האם ניתן להעביר מתנה לאחר מות המעניק?

חוק המתנה קובע כי מתנה אשר מוענקת לאחר מות המעניק אינה תקפה ללא עריכת צוואה כדין. הגבלה זו משמשת לעיתים קרובות כעילה להתנגדות להענקת מתנה מנכסי הצוואה, כלומר, היורשים טוענים שנותן המתנה לא התכוון לתת את המתנה עוד בחייו אלא רק לאחר מותו, וממילא מתנה שכזו אינה תקפה ללא צוואה, ויש לפסול את הסכם המתנה.

הסכם מתנה מול צוואה – מי גובר?

הסכמי מתנה שייכים לדיני חוזים, ועל כן דינם כדין נכס הרשום בצוואה אשר נמכר או מושכן. הפסיקה במקרים אלה היא כי המכירה חזקה יותר מהכתוב בצוואה, ולא ניתן להוציא מידיו של הקונה עבור היורש. הוא הדין בהסכם מתנה העומד בניגוד לצוואה – אין ליורש כוח להוציא מידי מקבל המתנה, בתנאי שהמתנה נעשתה כדין, ועוד נרחיב על כך בהמשך.

הסכם מתנה מול צוואה
הסכם מתנה מול צוואה

 

הסכם מתנה למטפל למול הכתוב הצוואה

לעיתים מחליט המצווה להעביר לידי המטפל שלו או אדם אחר אשר היה קרוב אליו חלק מנכסיו הרשומים בירושה. במצבים אלה חשוב לבדוק שהמצווה העניק את המתנה על פי רצונו החופשי והעצמאי, ושלא היה תחת השפעה בלתי הוגנת או במצב שאינו כשיר לצוות. באופן כללי מומלץ להימנע מלקבל מתנות משמעותיות מאדם הנוטה למות שלא באישורו של בית המשפט, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה משפטית.

 

מה עושים כאשר יש הסכם מתנה מול צוואה?

על מנת לבחון את כשרותה של נתינת המתנה יש לבחון מספר דברים:

 

האם ביקש להעניק את המתנה לאלתר או שרצה שהמתנה תחול רק לאחר מותו?

לשם כך ייבחנו דברים כגון – האם מקבל המתנה השתמש במתנה לעיני המעניק? האם מקבל המתנה שילם את חשבונות המתנה עוד בחיי המעניק? האם מקבל המתנה ביצע שינויים במתנה? האם המעניק העביר את הבעלות בלב שלם או שרצה לחסוך את הבירוקרטיה לאחר מותו ולכן העביר בעלות עוד בחייו? תשובות לשאלות הללו יסייעו בידינו להבחין האם המתנה ניתנה לאחר מותו של המעניק או לאלתר בחייו.

 

האם המצווה כתב את הסכם המתנה מרצונו החופשי והעצמאי?

על מנת לענות על שאלה זו יש לברר את נסיבות כתיבת הסכם המתנה, למי ניתנה המתנה, מה טיב היחסים של המעניק ושל היורשים, האם יש חשד לאיום או כפייה מצד מקבל המתנה, האם הסכם המתנה מעלה חשדות וכדו'. בנוסף, יש לבחון האם המעניק היה במצב כשיר של שיקול דעת, והאם החלטתו היא בעלת תוקף משפטי. ייתכן והמעניק לקה בנפשו, וממילא מתנתו אינה מתנה.

 

האם המתנה הינה מתנה למראית עין בלבד?

כפי שציינו לעיל, ישנם מקרים בהם הענקת המתנה משמשת כמנגנון להעלמת רכוש או להימלטות מפני נושים. במקרים אלה, המתנה הינה מתנה למראית עין בלבד, מתנה אשר אינה בעלת תוקף על פי חוק. במקרים בהם ניתן להוכיח כי המתנה נעשתה למראית עין בלבד, ניתן לפסול את הסכם המתנה העומד מול הצוואה, ולהעביר את המתנה לידי היורשים.

 

עריכת צוואה VS עריכת הסכם מתנה

דיון אחר הנוגע לענייננו הינו באילו מקרים מומלץ לכתוב צוואה, ובאילו מקרים מומלץ לחלק את נכסי העיזבון באמצעות נתינתו כמתנה? לא נתיימר להכריע בצורה חד משמעית, אולם נסקור בקצרה את היתרונות והחסרונות של כל מנגנון העברת בעלות:

הסכם מתנה צוואה
יכולת ביטול לאחר מועד העברת הבעלות לא ניתן לבטל את פעולת העברת הנכס במתנה. כל אדם רשאי לכתוב צוואה חדשה אשר תבטל את קודמותיה בכל עת.
יורש במקום יורש לא ניתן לקבוע מדרג בהענקת מתנה. בצוואה ניתן להגדיר אדם מסוים אשר במקרים מסוימים יחליף את אחד היורשים (מות היורש וכדו').
מיסים העברת בעלות באמצעות הסכם מתנה מחויבת במיסים מופחתים (שליש ממס רכישה ופטור ממיסי שבח). הליך הירושה הינו הליך הפטור ממס.
וודאות קשה לערער על תקפותו של הסכם מתנה, וישנה וודאות גבוהה כי המתנה תישאר בידי המקבל. המצווה אינו יודע בצורה וודאית ומוחלטת כי נכסיו אכן יעברו לידי יורשיו לאחר מותו.

 

כיצד להימנע מהסיבוך של הסכם מתנה מול צוואה?

במידה ואתם מעוניינים להעניק במתנה נכס מומלץ לציין זאת במפורש בצוואתכם, פעולה אשר תכסה את כל האפשרויות לערער על תקפות הצוואה או תקפות המתנה. בנוסף, כדאי לבצע את כל הפעולות בצורה גלויה ובידיעת כל הצדדים, על מנת למנוע תחושות של כעס ותסכול של היורשים (במידת האפשר כמובן).

 

סיכום

יורשים רבים מרגישים מקופחים כאשר הם מגלים כי נכסי ירושתם הועברו במתנה עוד בחיי הוריהם, וכי לא נותר להם עיזבון כפי שציפו. חברי הנבחרת המשפטית מעניקים ליווי וייעוץ צמוד למצבים אלה, ויעזרו לכם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בזמנים קשים אלה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

חלוקה על פי הסכם

חלוקה על פי הסכם הינה שיטת חלוקה במקרה והיורשים מעוניינים לחלק את נכסי הירושה בצורה שונה מהוראות המנוח, או בהעדר צוואה – בצורה שונה מחוקי

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: