הסכם חלוקת עיזבון

מסמך הצוואה מטרתו להגדיר באופן ברור מי הם היורשים של הנפטר ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש, הממון והנכסים ביניהם. עם זאת, לעיתים מזומנות, היורשים מעוניינים לשנות את אופן החלוקה ביניהם שלא כמוסכם במסמך הצוואה, והם יכולים לגשת לעריכת הסכם חלוקת עיזבון. הסכם חלוקת עיזבון מהווה פתרון רלוונטי גם במצב של היעדר מסמך צוואה לאחר מותו של המוריש. גם במקרה זה, כאמור, יוכלו היורשים לבצע הסכם חלוקת עיזבון, שיגדיר מחדש את אופן חלוקת הנכסים ביניהם. אז מה חשוב לדעת על הסכם חלוקת עיזבון? כל הפרטים בהמשך.

 

הסכם חלוקת עיזבון – למה שמישהו ירצה לשנות את אופן חלוקת הירושה?

לביצוע הסכם חלוקת עיזבון יש כמה וכמה צידוקים, אשר בהם מעורב על פי רוב אחד משני סוגים של שיקולים – שיקול כלכלי ו / או שיקולים אישיים. כשמסתכלים על הגורם הכלכלי, ככלל הסיבות לביצוע הסכם חלוקת עיזבון נעוצות בדרך כלל בשיקולים הקשורים בתשלומי מס, כמו מס מקרקעין. בחלק מן המקרים ירושה משותפת של דירה, לדוגמא, לא מאפשרת ליורשים להנות מהטבות כמו פטורים על תשלומי מס שבח בזמן שהם מוכרים את הדירה.

מנגד, שיקולים אישיים לביצוע הסכם חלוקת עיזבון, באים לידי ביטוי כאשר היורשים, רואים בירושה משותפת של הדירה מוקד לחיכוכים ואי הסכמות ביניהם, למשל, ולכן יעדיפו לבצע הפרדה בין חלקי הירושה הניתנים לכל אחד מהם ביחד ובנפרד. כל אלו מתאפשרים במסגרת ביצוע הסכם חלוקת עיזבון.

 

האם הסכם חלוקת עזבון חייב לשמור על המסגרת של חלוקה שווה בין היורשים?

בהחלט לא. הסכם חלוקת עיזבון יכול לבוא לידי ביטוי בשלל צורות ואופנים, ככל שהם מוסכמים על הצדדים המעורבים בו והחלוקה החדשה מקובלת על כולם. גם במקרה ובו הסכם חלוקת עיזבון מציב חלוקה לא שוויונית, לכאורה, בין היורשים – כל עוד הוא מקובל על כולם ונחתם על ידי כל המעורבים, הוא יהיה בר תוקף משפטי.

הסכם חלוקת עיזבון
הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון כעסקת מכירה שאינה חייבת בתשלום מס

אחד הרעיונות בעריכת הסכם חלוקת עיזבון הוא הימנעות מתשלומי מס מיותרים, ועל כן יש צורך בהקפדה על מספר תנאים שיהפכו אותו לבר תוקף, שכן במידה והוא לא יעמוד בתנאים הללו – הוא עלול להוביל לתשלום מס מכיוון אחר, וחבל. אם כן, יש להקפיד על כך שהסכם חלוקת עיזבון ייערך אך ורק בין היורשים, מבלי לערב גורמים נוספים בחלוקה. בין אם הסכם חלוקת עיזבון נערך עבור חלוקת ירושה על פי דין ובין אם על פי צוואה כתובה, תנאי זה חייב להתקיים.

 

האם כל היורשים חייבים להיות מעורבים בהסכם חלוקת עיזבון?

ממש לא. הסכם חלוקת עיזבון יכול בהחלט להיערך רק בין חלק מהיורשים, והוא בר תוקף חוקי כל עוד הוא עומד בכל התנאים שפורטו ועוד יפורטו בהמשך.

 

תנאים נלווים לעריכת הסכם חלוקת עיזבון בר תוקף

לחלוקת העיזבון יש מועד שנקבע מראש, ולאחרי שבוצעה פעולת החלוקה לא ניתן יהיה עוד לבצע הסכם חלוקת עיזבון. במידה ותבצעו הסכם חלוקת עיזבון לאחר מועד חלוקת העיזבון, ההסכם יאבד את תוקפו בתור עסקת מכירה שאינה חייבת בתשלום מס, והוא ייחשב כהסכם העברת נכסים שאינו שייך לעיזבון. על מנת לא לעמוד במצב כזה, שבו הניסיון לחמוק מתשלום מס באופן חוקי מוצא את עצמו הופך לחיוב בלתי רצוי בתשלומי מס, רצוי מאוד לבצע הסכם חלוקת עיזבון כמה שיותר בהקדם. את הסכם חלוקת העיזבון יש לצרף לבקשה למתן צווים כמו צו ירושה או צו לקיום צוואה.

 

הסכם חלוקת עיזבון – רק מנכסי העיזבון

נכסים שאינם שייכים לעיזבון לא יכולים לקחת חלק בהסכם חלוקת עיזבון, גם לא לצרכי תשלומי איזון. הסכם חלוקת עיזבון חייב לכלול אך ורק נכסים אשר נמנים על נכסי העיזבון, ותשלומי איזון, במידה וקיימים, צריכים להיות משולמים אך ורק מתוך כספי העיזבון.

 

עריכת הסכם חלוקת עיזבון – צעד אחר צעד

היות ויש לא מעט דברים שחשוב להקפיד עליהם במסגרת ניסוח הסכם חלוקת עיזבון, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין לדיני צוואות וירושות שיוכל להדריך אתכם בדרך אל הסכם חלוקת עיזבון בר תוקף חוקי, שעונה ומשקף את כל הדרישות והרצונות של כל הצדדים המעורבים בדבר. בין אם כל היורשים יחליטו לפנות אל אותו עורך דין לטיפול כוללני בכולם, ובין אם הם יחליטו לפנות כל אחד אל עורך דין אחר – חשוב ביותר שגורמים מקצועיים יהיו מעורבים בתמונה.

 

תיעוד בכתב – הדרך הטובה ביותר לבצע הסכם חלוקת עיזבון

בדומה לעריכת ירושה, גם בזמן ביצוע הסכם חלוקת עיזבון קיימות דרכים שונות לבצע הסכם חלוקת עיזבון – בכתב או שבעל פה. כמובן שהדרך הפחות פופולרית ומומלצת היא ביצוע הסכם חלוקת עיזבון בעל פה, שכן היא קשה מאוד לאכיפה או להוכחה. הצהרה בכתב היא הדרך המומלצת ביותר לביצוע הסכם חלוקת עיזבון, והוא יאפשר פירוט יסודי של כל הנכסים המצוינים בירושה אותם יש לחלק וכן את פרטי היורשים. ככל שהפירוט יהיה רחב ודקדקני יותר, כך פחות סימני שאלה עלולים לצוץ בעתיד.

 

האם תוכלו לחזור בכם מעריכת הסכם חלוקת עיזבון?

לאחר שתבצעו הסכם חלוקת עיזבון קיים בהחלט סיכוי שתרצו לחזור בכם. על מנת לבטל הסכם חלוקת עיזבון יש צורך בהסכמה של כל הצדדים המעורבים, ובמידה והסכמה כזו אינה מתקבלת – ניתן להגיש תביעה לבית המשפט המטפל. נסיבות שיכולות לעמוד בתור צידוק אפשרי לביטול הסכם חלוקת עיזבון הן נסיבות כמו הטעיה, מרמה, חוסר תום לב ועוד.

 

ביטול הסכם חלוקת עיזבון – מצד אחד אפשרי, מצד שני מאוד לא פשוט

תביעה הנוגעת בביטול הסכם חלוקת עיזבון היא אינה תביעה פשוטה. בסופו של דבר מדובר על מסמך חתום שמצביע על הסכמה מצד כל המעורבים, ולכן התובע יתבקש להציג ולהוכיח את הרכיבים של עילות הביטול השונות.

 

הסכם חלוקת עיזבון – כדאי או לא כדאי?

היות וכל מקרה נבחן לגופו, לא ניתן להצהיר באופן מוחלט האם ביצוע הסכם חלוקת עיזבון הוא רעיון כדאי או לא. כמובן שכדאי להימנע מחתימה על הסכם חלוקת עיזבון ללא הידע המתאים והכרת כל החלופות האפשריות, שכן חתימה על הסכם זה ללא הבנת המשמעויות הנגזרות ממנו, עלולה בהמשך להוביל לבקשה לביטול הסכם חלוקת עיזבון – תהליך ארוך, מייגע ומאוד לא ודאי.

 

לא חותמים על הסכם חלוקת עיזבון ללא עורך דין צוואות וירושות

כדי לקבל החלטות נכונות בכל הנוגע להסכם חלוקת עיזבון, כדאי בשלבים כמה שיותר מוקדמים להתייעץ עם עורך דין לענייני צוואות וירושות. פניה להתייעצות וליווי של עורך דין לדיני צוואות וירושות תשפוך אור על כדאיות העניין עבורכם ותסייע להבטיח את מיצוי זכויותיכם. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: