הסכם בין יורשים

החוק הישראלי מאפשר ליורשים לחלק ביניהם את נכסי הירושה באופן אשר ירצו, אף אם הדבר שונה מהצוואה שנרשמה (או במקרה של העדר צוואה – חוק הירושה). תהליך זה נקרא "הסכם בין יורשים". במאמר זה נסקור את האפשרויות השונות להסכם בין יורשים, הסיבות להשתמש בו ומספר כללים שחשוב לדעת אודותיו.

 

הגורמים לכתיבת הסכם בין יורשים

 

מס

הסיבה המרכזית לעריכת הסכם בין יורשים היא הרצון להימנע ממיסים מיותרים. בית המשפט מכיר בהסכם בין יורשים כחלק מתהליך הירושה, כך שהליך החלוקה יהא פטור ממיסים מסוימים כמו מס רכישה, או מס שבח, בדומה לחלוקת ירושה רגילה. משתמע מכאן כמובן שהחלוקה החדשה חייבת להיעשות כחלק מתהליך הירושה ואסור לה שתכלול כספים שאינם חלק מהירושה, ועוד ניגע בכך בהמשך.

 

חלוקה ברורה

סיבה נוספת לכתיבת הסכם בין יורשים היא חוסר הרצון לנהל עסק במשותף. למשל, אם המנוח היה הבעלים של עסק מסוים, רשאים היורשים לחלק ביניהם את הנכסים וכך להימנע מלהיות שותפים בניהול העסק. כמובן שהדבר אינו בהכרח שלילי, ויכול לנבוע מסיבות כלכליות פשוטות – אחד האחים נחשב כבעל כשרון כלכלי גדול יותר, או בעל ניסיון בתחום העסקים הרלוונטי וכדו'. כמו כן פעמים רבות לא ניתן לחלק את הירושה בצורה של שותפות כמו למשל מקרים של חלקת קרקע במושבים אשר מאשרים רק לבן אחד להיות מוגדר כ"בן ממשיך", כך שלא ניתן לרשת את החלקה בשותפות.

נדיבות

סיבה מרכזית אחרונה לכתיבת הסכם בין יורשים היא הרצון לפצות יורש מסוים מתוך נדיבות, למשל אם הוא בעל צרכים מיוחדים או דרוש לתמיכה כלכלית בשלב זה בחיים וכדו'. כמובן שיכולות להיות עוד סיבות רבות לכתיבת הסכמים אלו, נגענו פה בקצרה בסיבות המרכזיות.

הסכם בין יורשים
הסכם בין יורשים

סוגי ההסכמים בין יורשים

ישנן שתי אפשרויות לשינוי הסדרי הירושה אותם קבע המנוח (או בהעדר צוואה – החוק) והם נקראות בקיצור "שינוי" ו"הסתלקות".

 

שינוי

שינוי החלוקה הרשומה בצוואה מתבססת על סעיף 110(א), שם נכתב "נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית המשפט." כלומר ניתן לחלק את נכסי הירושה בעזרת הסכם מסודר בין היורשים. שימו לב כי אין צורך באישור בית משפט להסכם בין יורשים זה, אולם בהעדר הסכמת בית המשפט נדרשת חתימתם של כל היורשים.

 

הסתלקות

דרך נוספת לשינוי החלוקה הרשומה בצוואה הינה באמצעות ההסתלקות המבוססת על סעיף 6(א) "לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש… להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה."

את ההסתלקות ניתן לחלק לשני מצבים:

  1. הסתלקות גמורה, אזי החוק קובע כי "מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה", ופשוט מחלקים את הירושה בין הנותרים.
  2. הסתלקות לטובת אדם אחר, כלומר אדם רשאי לנתב את חלקו בירושה לאדם ספציפי. אדם זה אינו חייב להיות אחד מן היורשים, אולם הוא חייב להיות בן זוגו ילדו או אחיו של המוריש. הסכם בין יורשים בשיטת ההסתלקות לטובת אחר רלוונטית בעיקר במקרים בהם הצוואה מנשלת קרוב של המנוח מלקבל את הירושה, אולם היורשים מעוניינים בכל זאת להעביר אליו חלקים מסוימים מנכסי המנוח.

 

כללים חשובים בהסכמים בין יורשים

  • במקרה ורוצים לעשות הסכם בין יורשים לקטין יש להראות שמדובר בטובתו של הקטין.
  • הסכם בין יורשים יכול להיעשות בעל פה, אולם מומלץ לקבוע אותו בכתב על מנת למנוע סיבוכים בהמשך. כמו כן במקרה של מקרקעין לא ניתן לעשות הסכם בעל פה.
  • הסכם בין יורשים יכול לחול רק על כספי הירושה. לא ניתן להכניס כספים או זכויות שוות כסף שמקורם מחוץ לכספי הירושה. נכסים שיוכנסו יחויבו במס כבכל הליך רכישה רגיל.
  • הסכם בין יורשים יכול להיעשות עם יורשים בלבד (מלבד בדרך של הסתלקות לטובת אדם אחר כמפורט למעלה). לא ניתן לצרף אנשים מחוץ לירושה.
  • במקרים נפיצים, שיש חשש שאחד היורשים ינסה להטות את המוריש להגדיל את חלקו בצוואה, ניתן לעשות הסכם בין יורשים עוד בחיי המנוח (שכאמור, עדיין איננו כזה) על מנת למנוע חיכוכים והאשמות עתידיות.
  • כל התהליך חייב להתבצע לפני חלוקת העזבון. לאחר חלוקת העזבון הסכם בין יורשים יחויב במס ככל הליכי הרכישה הקבועים בחוק.

 

איך זה עובד בפועל

באופן כללי, כאשר אנו ניגשים לכתוב הסכם בין יורשים, ראשית עלינו לוודא שכל הצדדים אכן רשומים כיורשים, ולשם כך עלינו לעיין בצוואה. לאחר מכן, מסכמים בצורה מדויקת את החלוקה החדשה הרצויה. בסיום התהליך כל הצדדים חותמים על הסכם חלוקת העזבון החדש ומגישים אותו בצירוף הירושה המקורית ללשכת המקרקעין או הגורם שהמסמך נוגע אליו, על מנת לאשר את העברת הבעלות. כאמור, אין צורך באישור בית המשפט אולם נדרש שכל היורשים יחתמו על המסמך.

בכל מקרה, ישנה עדיפות שבית המשפט יאשר את המסמך על מנת למנוע בעיות עתידיות. מומלץ לבצע תהליך מסודר הכולל מחשבה רבה עוד בטרם חלוקת העזבון, כיוון ששלב זה הינו נקודת אל חזור בכל הקשור לפטורי המס הנוגעים לירושה. חלוקה ראשונית היא דבר בעייתי מאד ורצוי להימנע ממנו אם ניתן.

 

סיכום

צוואות הן דבר רגיש מאד, הנושאות בחובן נטל מנטאלי ורגשי עצום. נוסף על כך זהו תחום מורכב מבחינה משפטית וקיימים בו חוקים רבים ודקויות רבות. בשל המורכבות הרבה של הסכמים בין יורשים הבאים לשנות צוואות, והרגישות הגדולה בנושאים אלו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין ותיק ובעל ניסיון בתחום הירושות והצוואות. החלטה זו תבטיח לכם הליך של חלוקת ירושה בצורה חלקה ופשוטה .

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: