הסכם בין יורשים צוואה

על פי רוב, בעת חלוקת עיזבונו של אדם שנפטר, פועלים על פי הכתוב בהוראותיו שהשאיר בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם מחליטים היורשים לבצע חלוקה בצורה שונה, החלטה שיכולה לנבוע ממספר סיבות. במאמר זה נבין מהו הסכם בין יורשים בצוואה, מהן הסיבות המביאות לכתיבתו, ומהם הדברים שחשוב לשים לב אליהם בבואנו לכתוב מסמך זה.

 

המחויבות לפעול על פי הכתוב בצוואה

צוואתו של אדם מבטאת את רצונו החופשי והעצמאי באופן מוחלט. רצון זה, מקבל מעמד חשוב מאד בכל הקשור לדיני ירושה, מעמד המתבטא בעיקרון חופש הציווי, הקובע כי יש למלא את הכתוב בצוואה אף אם הכתוב בה אינו הגיוני או אינו מוסרי (לבד ממקרי קיצון כמובן). הקדמה זו חשובה, מכיוון שהיא מבהירה את גודל החידוש של החלוקה על פי הסכם בין יורשים ולא על פי החלוקה הכתובה בצוואה.

 

כיצד ניתן לשנות את החלוקה הכתובה בצוואה

על מנת לבצע חלוקת עיזבון בצורה שונה מהצורה המפורטת בצוואה יכולים היורשים לנקוט שתי דרכים, אשר כל אחת מכילה יתרונות וחסרונות:

 

הסתלקות

סעיף 6 בחוק הירושה מציג אפשרות של הסתלקות אחד היורשים מחלקו בנכסי העיזבון. הסתלקות זו יכולה להיעשות בשתי דרכים המופיעות בחוק: "מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש", כלומר, "הסתלקות מוחלטת" משמעותה שחלקו של המסתלק מחולק בין יתר היורשים בצורה שווה, ו"הסתלקות לטובת אדם אחר" משמעותה העברת חלקו בעיזבון של המסתלק לידי אדם אחר, דבר המתאפשר בתנאי שהאדם האחר הינו בן זוגו, ילדו או אחיו של המנוח.

הסכם בין יורשים צוואה
הסכם בין יורשים צוואה

 

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים הינו הסכם הנעשה באמצעות כלל היורשים, ובו מפרטים הם את הסכמתם לחלק את העיזבון באופן שונה מהכתוב בצוואה. הסכם זה דורש את הסכמת כלל היורשים, ולא ניתן לעשותו באופן עצמאי או חלקי. הסכם בין יורשים בצוואה יכול לחלק את הירושה בכל דרך שיחפצו היורשים, אולם אין להכניס נכסים אשר אינם חלק מהעיזבון, ואין להכניס אנשים נוספים אשר אינם מופיעים כיורשים בצוואה.

 

היתרון בהסכם בין יורשים במקום העברת בעלות רגילה

עתה עלינו להסביר מהו היתרון בהסכם בין יורשים על פני העברת בעלות רגילה בין שני אנשים. הליך חלוקת הירושה על פי החוק הישראלי הינו הליך אשר פטור ממס. בעוד שהעברת בעלות רגילה תחייב את הצדדים במס שבח, מס רכישה וכדו', הליך העברת הבעלות בירושה הינו הליך המוגדר כפטור ממס ועל כן מומלץ לחלק את העיזבון באמצעות הסכם בין יורשים ולא באמצעות העברת בעלות רגילה.

 

האם ניתן לבטל הסכם בין יורשים

באופן עקרוני יכול אחד הצדדים לערער על תקפות ההסכם בין יורשים בטענות כגון הטעיה, כפיה, מצב נפשי מעורער בעקבות האובדן וכדו'. עם זאת, ככל שחולף הזמן קטנים הסיכויים לזכות בתביעה זו – הן מכיוון שככל שחולף הזמן קשה יותר להציג את העובדות בצורה בהירה, והן מכיוון שהנכסים על פי רוב כבר עברו לידי ידיים שלישיות, וההשלכות של הביטול גדלות.

 

נסיבות המביאות לעריכת הסכם בין יורשים במקום צוואה

 

מניעת שותפות

לעיתים מחולקת הירושה באמצעות אחוזים כלומר כל יורש מקבל מספר אחוזים מתוך כל נכס. לעיתים היורשים אינם מעוניינים להיות שותפים בנכס מסוים – הן מטעמי יעילות (קבלת החלטות מסורבלת וכדו'), הן מטעמי איבה ועוינות והן מטעמי רצון להפריד בין עסקים למשפחה. במצבים אלה יכולים היורשים לחלק את הנכסים ביניהם בצורה מוחלטת באמצעות הסכם בין יורשים.

 

הסכם פשרה

לעיתים אחד היורשים חש מקופח בעקבות החלוקה הכתובה בצוואה, ומאיים לפתוח בהליך משפטי לביטול הצוואה. במצבים אלה ייתכן ויעדיפו יתר היורשים לתת לאותו יורש חלק מסוים מנכסי העיזבון באמצעות הסכם בין יורשים בצוואה, ולחסוך את הטרחה, הזמן והכסף הנלווים להליך משפטי של ערעור על צוואה.

 

פישוט סיבוכים בירוקרטיים

לעיתים החזקת נכס בשותפות עלולה לגרום למורכבויות בירוקרטיות ומשפטיות כגון מיסי דירה שניה, מדרגות מס לשותפים בעסק וכדו'. על מנת להימנע מסיבוכים עתידיים ייתכן והיורשים יעדיפו לחלק את הנכס ביניהם בצורה מוחלטת באמצעות הסכם בין יורשים.

 

רצון לחלק בצורה הוגנת יותר

ישנם מקרים בהם עורך הצוואה מחלק את נכסיו בצורה אשר מקפחת (בצדק או שלא בצדק) את אחד היורשים. במקרים אלה, ייתכן ויתר היורשים יסכימו כי יש לחלק את הרכוש בצורה הוגנת יותר, ויעדיפו לוותר על חלק מחלקם בעיזבון ולתת אותו ליורש המקופח.

 

התאמה מדויקת יותר של יורש לחלקו

לעיתים אחד היורשים מתאים יותר לקבל חלק מסוים מנכסי הירושה מאשר היורש הרשום בצוואה. התאמה זו יכולה לקרות למשל כאשר אחד היורשים מיומן בניהול עסק, מתמחה בתחום מסוים וכדו'. במצבים אלה יעדיפו היורשים להעביר את הנכס לידי היורש המתאים יותר, דבר המועיל לכל הצדדים.

 

מי יוזם את עריכת הסכם בין יורשים בצוואה

כאשר אחד הצדדים מעוניין בעריכת ההסכם, עליו מוטלת החובה לקבץ את כלל היורשים ולשכנע את כולם להסכים לתנאי החלוקה החדשה. לעיתים ממנה עורך הצוואה "מנהל עיזבון" אשר אחד מתפקידיו הינו לנהל את הליך הירושה, ולדאוג שהיא תתבצע בצורה הטובה והמהירה ביותר. במצבים אלה, מנהל העיזבון הוא היוזם לעריכת ההסכם והוא המנהל של ההליך.

 

מתי ניתן לערוך הסכם בין יורשים

את החלוקה החדשה באמצעות הסכם בין יורשים בצוואה יש לערוך לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, מכיוון שרק לאחר הוצאת צו זה מתחיל בפועל תהליך חלוקת הירושה על כל השלכותיו.  מנגד, אין לערוך הסכם בין יורשים לאחר חלוקת העיזבון, מכיוון שפעולה זו סיימה את תהליך החלוקה ומעתה יוגדר ההליך כהליך קנייני לענייני מס.

 

סיכום

החלוקה הכתובה בצוואה הינה בעלת משקל כבד, ועל פי רוב משתדל בית המשפט לכבד אותה ולחלק על פיה. עם זאת חשוב להבין כי החלוקה הזו אינה סופית, ובהחלט ניתן לחלק בצורה שונה באמצעות הדרכים שכתבנו לעיל. חברי הנבחרת המשפטית מפרסמים לציבור מידע משפטי נהיר וברור, וישמחו לעמוד לשירותכם בכל אשר תצטרכו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מה גובר הסכם ממון או צוואה

באופן עקרוני, כאשר אדם נפטר מחולק רכושו על פי הכתוב בצוואתו, ובהעדר צוואה, על פי הכתוב בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, אותו רכוש נתון להתחייבות

הסכם פשרה בצוואה

כמו בכל תחום כמעט במשפט הישראלי, גם בענייני צוואות קיים המושג "הסכם פשרה". מושג זה נושא בחובו אסוציאציות רבות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות, והוא משמש

הסכם מתנה מול צוואה

מימושה של צוואה מתרחש על פי רוב מספר רב של שנים לאחר מועד עריכתה. במהלך זמן זה דברים רבים עשויים להשתנות, הן דברים חיצוניים כגון

הסכם צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך אשר נועד להבטיח כי חלוקת העיזבון של המצווה תיעשה על פי רצונו הייחודי, ולא על פי החלוקה הרגילה המפורטת בחוק הירושה. כתיבת

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון הינו מסמך המאפשר חלוקה של הרכוש המשותף לשני בני הזוג בצורה שונה מהצורה המקובלת בחוק. על פי חוק בישראל בעת פרידה של

חלוקה על פי הסכם

חלוקה על פי הסכם הינה שיטת חלוקה במקרה והיורשים מעוניינים לחלק את נכסי הירושה בצורה שונה מהוראות המנוח, או בהעדר צוואה – בצורה שונה מחוקי

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: