תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה

מותו של אדם שהוא בעל רכוש, מוביל לרצף של הליכים, החותרים בסיכומו של עניין לחלק את העיזבון שהמנוח הותיר אחריו. בבסיסו של התהליך, עומד הצורך לקבוע את סדרי הירושה על פי חוק הירושה במדינת ישראל, או על פי צוואה שאותה ניסח הנפטר עוד בחייו ואשר נמסרה לרשויות כחוק. בתום תהליך הבדיקה, מוציא רשם הירושה צו קיום צוואה או צו ירושה.

מכוח הצווים הללו, מתחילים היורשים תהליך נוסף של בירור הירושה וחלוקה שלה בינם לבין עצמם בדרכים שונות. עם הדרכים האפשריות לחלוקה ניתן למנות חלוקה שווה או חלוקה מכוח הסכם שאליו הגיעו היורשים לאחר מותו של המוריש. לחילופין, תחולק הירושה שווה בשווה בין כל היורשים, בדיוק לפי כוונת המחוקק. ואולם אם קיימת צוואה, צו הקיום שלה יאפשר לקיים את הצוואה ככתבה וכלשונה.

 

עם זאת, לא אחת קורה שאצל רשם הירושה מתקבלת בקשה לבטל או לתקן צו ירושה או צו קיום צוואה. זאת, בטענה שהתגלו עובדות חדשות או ראיות חדשות לעובדות, שעשויות לשנות את אופי הצוואה שהתקבלה ולגרום לצורך להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה מתוקן. מהו בדיוק צו ירושה ומהו צו קיום צוואה? מהן הסיבות האפשריות לדרישה לתקן או לבטל אחד מהצווים הללו? מי רשאי להגיש בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה? מהו תפקידו של עורך דין צוואות וירושות בדרך לחלוקת הרכוש על פי הצוואה או לפי חוק הירושה? אלו הן סוגיות חשובות שבהן נדון בהרחבה בשורות הבאות.

צו ירושה – מה זה בעצם

צו ירושה הוא צו הניתן על ידי רשם הירושות במשרד האפוטרופוס הכללי. בצו הירושה מצוינים היורשים של המנוח, וכן מצוין חלקו של כל יורש בכלל הירושה של המנוח. לאחר הבירור של הירושה ולאחר שהתברר שיש רכוש שבגינו יש צורך ויש כדאיות להוציא צו ירושה, מוציא רשם הירושות את הצו כנדרש. כל אחד מהיורשים או כולם כאחד, עושים שימוש בצו הזה בבואם לפעול מול הרשויות השונות לשם העברת הרכוש של המנוח לחזקתם. עורך דין צוואות וירושות פועל במקרים רבים בשמם של היורשים, במטרה לקבל את צו הירושה כנדרש ובהתאם לחוק הירושה בישראל. עורך הדין יכול לפעול גם למימוש הירושה.

 

צו קיום צוואה והמשמעות שלו

יש מקרים רבים שבהם אנשים המחזיקים ברשותם רכוש משמעותי, כותבים צוואה המחלקת את הרכוש שלהם. בשונה מירושה על פי חוק הירושה, בצוואה יכולים בעלי הרכוש לקבוע מי הם היורשים שלהם ובאילו תנאים יזכה כל אחד מהם בחלק שהוקצה לו על פי הצוואה. עם זאת, בניגוד למה שמי שאינם מבינים בעניין נוהגים לחשוב, הצוואה עצמה היא חסרת תוקף, אם לא התקבל כנגדה צו ירושה מרשם הירושות במשרדי האפוטרופוס הכללי.

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה
תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה

איך מגישים בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה

את הבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, יש להגיש באמצעות עורך דין ירושות וצוואות, לרשם הירושות באזור המגורים של הנפטר. עורך הדין מוודא שהבקשה הוגשה בצורה הולמת ומי שמגישים אותה אכן נמנים עם היורשים של הנפטר. במשרדי רשם הירושות נבדקת הבקשה, והבודקים מוודאים שאין תיקים דומים או זהים באותו נושא אשר נפתחו במקום אחר או על ידי אדם אחר.

 

מי רשאי להגיש בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה

רשאים להגיש בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה היורשים של המנוח, ומי שרשומים בצוואה שלו, אם הנפטר דאג לנסח צוואה לפני מותו. ואולם גם נושה של המנוח, אשר מעוניין להיפרע מרכושו של הנפטר בגין חוב קיים ,יכול להגיש בקשה במטרה להוציא צו ירושה.

 

מה קורה אחרי שנתקבל צו ירושה או צו קיום צוואה

צו קיום צוואה או צו ירושה, מעידים על כך שהצוואה או בקשת הירושה של היורשים נבדקה במשרדי רשם הירושות ונמצאה נכונה וצודקת. הצו הרשמי מאפשר ליורשים לגשת לחשבונות הבנק של הנפטר, למשרדי הטאבו ולכל מקום שבו קיים רישום לגבי רכוש השייך לנפטר. זאת, במטרה לשחרר אותו ולהעביר אותו לרשות היורשים.

 

מתי ניתן לערער על צו ירושה או צו קיום צוואה

סעיף 72 לחוק הירושה, מאפשר לרשם הירושות או לבית המשפט לבטל או לתקן את צו הירושה או צו קיום הצוואה בעקבות בקשה. עם זאת, המקרים שבהם אכן מתבצע תיקון בצו הם נדירים למדי. בדרך כלל, תיקון הצוואה או הביטול שלה יכולים להתרחש רק אם מציג מי שמתנגד לביצוע הצו עובדה חדשה, שלא היתה ידועה לרשם הירושות או לבית המשפט, בעת שהתקבל צו הירושה או צו קיום הצוואה הקיים.

העלאת ראיה חדשה לקיומה של עובדה כל שהיא שכבר נדונה בעבר, לא תהיה עילה לשינויים באחד מהצווים כאמור לעיל. עובדה חדשה עשויה להיות קיומו של יורש שלא היה ידוע, או לחילופין קיומו של נושה של המנוח שלא היה ידוע ומגיש בקשה לתיקון הצו כך שיכלול גם את עניינו.

 

מי מבצע את התיקון או הביטול של צו הירושה

הבקשה לקבלת תיקון לצו הירושה או צו קיום הצוואה, מוגשת באמצעות עורך דין צוואות וירושות, באותה הדרך שבה הוגשה הבקשה הראשונה למתן צו כזה. הבקשה עוברת לרשם הירושות, אשר אמור להשיב לבקשה. אם רשם הירושות איננו משיב לבקשה, היא תעבור לטיפולו של בית המשפט. במידה והטענות של מבקש התיקון בצו נמצאו נכונות, יתוקן הצו וההודעה על התיקון תועבר לכל הנוגעים בנושא – היורשים והנושים של הנפטר כאחד.

 

למה חשוב לעבוד בצורה מסודרת בנושא של תיקון וביטול צו ירושה או צו קיום

הגשת בקשה לתיקון או אפילו לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה, יש בה משום פגיעה ביורשים החוקיים של הנפטר, המוכרים על ידי רשם הירושות אצל האפוטרופוס הכללי. מנגד, אם הטיעונים לבקשת הביטול או התיקון הם משמעותיים, ואם אכן מוצגות בפני הרשם או בפני בית המשפט עובדות חדשות שלא היו ידועות בעת שאושר הצו על ידי הרשם, הוא עשוי להיות מאושר. זאת, במיוחד אם העובדות החדשות גורמות לשינוי מהותי בחלוקת הרכוש על פי החוק.

 

על חשיבות הפניה לסיוע משפטי בעניין תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום

ככל שעורך הדין המסייע בהגשת הבקשה עושה זאת בצורה מקצועית יותר, כך יגדלו הסיכויים שהבקשה תאושר כחוק. בקשה שהוגשה בצורה רשלנית, לא העלתה את הטענות בצורה משכנעת, או שרק העלתה ראיות חדשות לעובדות שכבר היו ידועות ונדונו טרום הוצאת הצו, תידחה על הסף. הדחייה תקשה עוד יותר על המבקשים לקבל את מבוקשם, גם אם הם צודקים. לכן, אם יש לכם צורך להגיש בקשה לתיקון או לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה, צרו קשר בהקדם עם עורך דין צוואות וירושות על מנת להבטיח ייצוג משפטי הולם ואת הגשת הבקשה בצורה מסודרת ומקצועית.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר

תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: