תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר את תוכנם של מסמכים הקרויים צו ירושה וצו קיום צוואה. היות והקפדה על תוכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה היא זו שתבטיח שהצוואה תהיה ברת מימוש, יש לנקוט בצעדים הנכונים, ולעקוב אחר הוראות החוק המדויקות בעת הטיפול במסמכים הללו. בשורות הבאות נדון במהותם של צו ירושה וצו קיום צוואה, ונסביר על חשיבות הטיפול הזהיר במסמכים הללו.

 

מהו צו ירושה ומהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הינו צו הרלוונטי במקרים בהם אדם שהלך לעולמו הניח אחריו צוואה. צו קיום צוואה הוא מסמך אשר מוגש מטעם היורשים שהותיר אחריו הנפטר, לגורם רשמי הידוע בתור הרשם לענייני ירושות. הצו נועד לאפשר את הוצאתה של צוואת המנוח, מהכוח אל הפועל. ככל שלא נמצאה צוואה שהמוריש הותיר אחריו בלכתו, חלוקת עזבונו בין יורשיו תתבצע על ידי הגשת מסמך הקרוי "בקשה לצו ירושה", המאפשר את חלוקת העזבון של הנפטר בין יורשיו החוקיים בהתאם לחוק הירושה על פי דין.

 

לשונו של סעיף 69 לחוק הירושה – תוכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה

בטרם נערוך היכרות בסיסית עם המשמעויות הנגזרות מסעיף 69 לחוק הירושה, עלינו להבין בראש ובראשונה מהן ההוראות המפורטות בו. סעיף 69 לחוק הירושה, אם כן, מכיל שני תתי סעיפים, אשר זוהי לשונם: סעיף 69 א' – "צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון". סעיף 69 ב' – "צו קיום יצהיר שהצוואה היא ברת תוקף חוץ מהוראותיה שביתהמשפט מצא שהן בטלות". עד כאן נשמע פשוט, לא? אז זהו, שלא בטוח שעבור כולם.

 

על תחולתם של סעיפי החוק המטפלים בצו ירושה וצו קיום והמשמעויות הנגזרות מהם

במילים פשוטות, תתי הסעיפים שצוינו לעיל בהקשר לסעיף 69 לחוק הירושה, נועדו להבטיח כי צו ירושה וצו קיום צוואה יכללו את שמותיהם של היורשים המוזכרים בצוואה. בנוסף מסייעים אלו להגדיר, מתוך הכתוב בצוואה, את החלק בעזבון המיועד לכל אחד או אחת מן היורשים הנ"ל. עם קבלתו של צו קיום צוואה, תיכנס הצוואה הכתובה של המוריש לתוקף, מלבד ההוראות שנכתבו בה ונמצאו כחסרות תוקף על ידי בית המשפט, שכן הוראות אלו יבוטלו ולא תהיה להן כל משמעות עוד.

תוכנם של צו ירושה וצו קיום
תוכנם של צו ירושה וצו קיום

אם כן, ניתן להבחין שהן צו ירושה והן צו קיום צוואה, שניהם מתבססים על תוכן הצוואה או בהעדרה – על חוק הירושה על פי דין, והם רק מאשרים את תוקפם. כלומר, אין תוכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה בכדי לקבוע מהן הזכויות של היורשים, מהם הנכסים של המוריש, מהו ההיקף של העיזבון כולו, וכדומה, אלא אך ורק בכדי להצהיר עליהם במסגרת הצו ולהפוך אותם לברי תוקף משפטי.

 

תוכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה – מה ההבדל בין שני המסמכים הללו?

היות ולא לכולם ברור ההבדל בין צו ירושה וצו קיום צוואה, מן הראוי לעשות סדר בדברים. מדובר כאן על שני מסמכים נפרדים אשר אמורים לכלול את אותם פרטי מידע מבחינת התוכן, אולם הם משמשים לטיפול בשתי סיטואציות שונות. צו ירושה הוא הצו שאותו יש לבקש במידה והמוריש לא הותיר אחריו צוואה. באמצעות צו ירושה יוכל להתחלק העיזבון של המוריש בהתאם לחוק הירושה על פי דין, שיגדיר את זהויות היורשים וכן את חלקם של כל אחד מהם בעיזבון. מנגד, צו קיום צוואה מתאים לסיטואציות בהן המוריש ערך צוואה שבה הוא מפרט את זהויות היורשים וכן את חלקו של כל אחד מהם בעיזבון, והצו עצמו הוא זה שמעניק לצוואה זו תוקף.

 

תוכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה במקרה בו הצוואה אינה מפורטת דיה

במקרים מסוימים, בהם המוריש אכן ערך צוואה אך תוכן הצוואה אינו מפרט באופן מלא את נכסיו, ממונו ורכושו, יהיה צורך בבקשת צו ירושה בנוסף לצו קיום צוואה. תוכנם של צו ירושה וצו קיום הצוואה במקרים אלו לא יהיה שונה, אולם כל אחד מהם יתייחס לחלקים אחרים בצוואה: צו קיום הצוואה יתייחס לחלקים המפורטים במסגרת הצוואה, ואילו צו ירושה יתייחס לחלקים שאינם מפורטים במסגרת הצוואה.

 

כיצד מגישים בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה?

הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה צריכה להיות מוגשת אל הרשם לענייני ירושה, והוא הגורם האמון על מתן הצווים שיכללו, כמובן, את התצהיר עבור זכויות היורשים, פרטיהם וחלוקת העיזבון ביניהם בהתאם למסמך הצוואה.

 

דוגמא לתוכנו של צו ירושה

צו ירושה, כאמור, ניתן כאשר לא נמצאה צוואה לאחר מותו של המוריש, וכך העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה על פי דין. במידה ואדם הותיר אחריו בת זוג ושני ילדים, למשל, צו ירושה יצהיר על שלושתם בתור היורשים החוקיים של המוריש, כאשר בת הזוג תקבל 50% מנכסי העיזבון ואילו שני הילדים יתחלקו ב – 50% הנוספים של העיזבון, באופן שוויוני של 25% עבור כל אחד מהם.

 

מה בין מנהל עיזבון לבין הצווים הללו?

בין צו ירושה לבין מנהל עיזבון אין כל קשר, אולם במידה ונוסח הצוואה כולל בתוכו גם מינוי של מנהל עיזבון, גם צו קיום הצוואה יצטרך לכלול הצהרה בנוגע אליו.

 

מה עושים אם בוצעו פעולות בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה שבדיעבד התבררו כחסרות תוקף?

לא פעם מתברר לאחר ביצוע פעולות מסוימות בעזבונו של המנוח, שתוכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה אינו בר תוקף. צו ירושה וצו קיום צוואה שהוראותיהם עלולות להתברר כחסרות תוקף, הם למשל כאלו שניתנו על ידי בית משפט שאין ברשותו סמכות חוקית למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. בסיטואציה כזו ניתן להבדיל בין שני סוגים של מצבים – המצב הראשון הוא מצב חוקי ועובדתי התואם את ההצהרה שניתנה במסגרת הצו, והמצב השני הוא מצב חוקי ועובדתי שלא תואם את ההצהרה שניתנה במסגרת הצו.

 

על חשיבות הסיוע המשפטי מעורך דין צוואות וירושות בנושא של צו ירושה וצו קיום צוואה

על מנת להמנע מטעויות בלתי רצויות בעת הטיפול בנושאים כמו צו ירושה וצו קיום צוואה, חשוב להכיר את לשון החוק על בוריה. זאת כדי שניתן יהיה להתמודד עם הטיפול בעזבונו של המנוח במהירות וללא סיבוכים מיותרים. ההסתייעות בשירותיו של עורך דין לענייני צוואות וירושות, נועדה להבטיח כי הבקשה לקבלת צו הירושה או הצו לקיום צוואה, תעמוד בכל הדרישות שמתווה סעיף 69 לחוק הירושה, וכי הטיפול בעזבונו של המנוח יתבצע במהירות, ביעילות וברגישות המתבקשת.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: