שכרו של מנהל העיזבון

מימוש צוואה הינו הליך מורכב אשר לעיתים אורך זמן רב ומכיל מורכבויות רבות. במידה והיורשים אינם מצליחים לבצע הליך זה באופן עצמאי, מתמנה אדם הקרוי מנהל העיזבון, אשר תפקידו לבצע את הליך מימוש הצוואה. כאמור, הליך זה דורש עבודה רבה וזמן רב, ועל כן מנהל הצוואה מקבל שכר מסוים מתוך כספי הירושה. במאמר זה נסקור את תפקידו של מנהל העיזבון, גובה שכרו ודברים נוספים המשפיעים על שכר זה.

 

הסיבות למינוי מנהל עיזבון

כאשר היורשים אינם מסוגלים לחלק את כספי העיזבון בצורה עצמאית, נדרש למנות גורם חיצוני אשר יחלק את נכסי הירושה. הסיבות לכך שהיורשים אינם מסוגלים לעמוד במשימה באופן עצמאי רבות ומגוונות, וביניהן ניתן למנות: סכסוך בין יורשים, יורשים קטינים, יורשים אבודים, ניהול עסקיו של המנוח עד לחלוקה ועוד. שימו לב כי מינויו של מנהל חיצוני עלול לגרום לסירבול בהליך חלוקת הירושה, וכרוך בתשלום כספי. בעקבות זאת כדאי לשקול היטב האם יש צורך לערב מנהל עיזבון או שניתן לחלק את הירושה באופן עצמאי.

 

כיצד נבחר מנהל היעזבון

מנהל העיזבון נבחר על פי המדרגות הבאות:

  • במידה והמצווה ציווה בצוואתו על אדם מסוים שישמש כמנהל עיזבונו.
  • במידה וכל היורשים מסכימים על אדם מסוים אשר אינו מצוי בניגוד עניינים בצוואה.
  • במידה והיורשים אינם מגיעים להסכמה, ממנה בית המשפט מנהל עיזבון מטעמו.

 

תפקידו של מנהל העיזבון

תפקידו של מנהל העיזבון מפורט בחוק הירושה סעיף 82:

"מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת". בין תפקידיו השוטפים של מנהל העיזבון ניתן למנות: פריעת חובותיו של המצווה מתוך כספי הירושה, כינוס כל נכסיו של המצווה (רלוונטי במיוחד כאשר יש בבעלותו חברות בחו"ל או תאגידים גדולים), איתור כל היורשים, יישוב סכסוכים בין היורשים, ניהול עסקי ונכסי הירושה עד לחלוקה וכדו'.

שכרו של מנהל העיזבון
שכרו של מנהל העיזבון

שכרו של מנהל העיזבון

בשנת 1998 נקבע כי בית המשפט יפסוק שכר למנהל העיזבון על פי תקנות שר המשפטים, ומספר שנים לאחר מכן נקבעה תקרת שכרו של מנהל העיזבון על 3% מנכסי הירושה, ובמקרים מיוחדים הדורשים מאמץ יוצא דופן ניתן להרחיב את שכרו עד ל-4% מכלל כספי הירושה. חשוב להבין כי מנהל העיזבון הינו שליחו של בית המשפט ועל כן בית המשפט הוא הקובע את גובה שכרו ולא היורשים.

יתרה מזאת, אף אם נחתם הסכם בין מנהל העיזבון לבין היורשים לגבי גובה שכרו, אין הדבר משפיע על החלטת בית המשפט בתשלום שכרו – “לא רק שבית המשפט איננו קשור להסדר החוזי האמור אלא גם מוטב שלא ייערכו הסדרים חוזיים כאלה מעיקרם, מאחר וטמונה בהם סכנה כי מעמדו של המנהל כפקיד בית-משפט, יתרוקן בשל כך מתוכנו".

 

איך מחושב גובה שכרו של מנהל העיזבון?

כאמור לעיל שכרו של מנהל העיזבון יכול להגיע עד ל-3%, ובמקרים מסוימים עד ל-4%, מכלל כספי הירושה. בתוך טווח זה שכרו נקבע על פי:

  • שווי נכסי הירושה.
  • סוג נכסי הירושה.
  • רמת הטרחה שנדרשה למילוי תפקידו כמנהל העיזבון.
  • פעולותיו של מנהל העיזבון הקודם, במידה והיה, וגובה השכר שנפסק לו.

 

ממה מחושבים אחוזי השכר?

האחוזים מחושבים מתוך כלל נכסי וכספי הירושה, כולל נכסים שנתגלו בשלב מאוחר יותר. הערכת שווי כספי הירושה נעשית על פי רוב על ידי שמאי או בכל דרך אחרת שיקבע בית המשפט. את חישוב ערך העיזבון מבצעים במועד סיום תפקידו של מנהל העיזבון, או במועד מימוש חלוקת הנכסים. כספי הירושה מחושבים בצמוד למדד.

 

מה מוגדר כמאמץ מיוחד?

כאמור לעיל, כאשר תפקידו של מנהל העיזבון דרש מאמץ מיוחד או פעולות חריגות, בית המשפט יכול להעלות את תקרת שכרו ל-4% מכספי העיזבון. קשה להגדיר בצורה חדה מה מוגדר כפעולה בסיסית ומה מוגדר כפעולה חריגה, אולם ניתן להביא מספר דוגמאות המציגות קווים כלליים:

כאשר מנהל העיזבון נדרש לטפל בהשכרת הדירה של המנוח, טיפול בעסקיו בצורה שוטפת או העברת מסמכים לידי גופים שונים, אין הדברים הללו מוגדרים כחריגים ואין הוא יכול לקבל בעבורם מעבר לשכרו הבסיסי. לעומת זאת, יזימה של מהלכים משפטיים או ייצוג העיזבון בבית המשפט אינם מוגדרים כפעולות טבעיות ועל כן ניתן לבקש בעבורם הגדלת שכר טרחתו.

 

כאשר נפסק בצוואה שכר למנהל העיזבון

כאשר המצווה כתב בצוואתו באופן מפורש את גובה שכרו של מנהל העיזבון בית המשפט נמצא בדילמה: האם ההגבלה בשכרו של מנהל העיזבון חלה רק על בית המשפט או שמא היא חלה גם על המצווה וחזקה דיה לבטל את רצונו האחרון. בית המשפט פסק כי כאשר המצווה ציווה לתת למנהל העיזבון סכום הנמצא בטווח החוקי – רצונו יכובד ומנהל העזיבון יקבל את שציווה המנוח. אולם במידה ובצוואה רשום סכום הנמוך מהמגיע לו על פי החקיקה אין לגרוע משכרו בשל כך, וכן במידה והמצווה ציווה לתת סכום הגבוה מתקרת השכר המצויה בחוק יש להגביל את גובה שכרו לתקרה הכתובה בחוק.

 

שליחת צו קיום צוואה

על מנת לממש צוואה יש לשלוח טופס הקרוי צו קיום צוואה, אותו ממלא היורש או נציגו. פעולה זו נעשית על פי רוב על ידי נציג עורך דין ואינה חלק מתפקידיו של מנהל העיזבון. במידה ומנהל העיזבון ביצע פעולה זו הוא זכאי לקבל תשלום נוסף על שכרו כמנהל העיזבון. מקובל לשלם 1.5% מכספי העיזבון על פעולה זו, כיוון שזוהי פעולה לטובת העיזבון כולו.

 

במידה וישנם מספר מנהלי עיזבון

מנהל העיזבון יכול להיות אדם בודד או גוף המכיל מספר אנשים. החוק קובע כי בכל מקרה לא יעלה שכרם המשותף על 3% מכספי העיזבון. הוא הדין במידה ומנהל העיזבון התחלף באמצע תפקידו – כלל מנהלי העיזבון לא יקבלו במשותף שכר טרחה העולה על 3% (או 4%) מנכסי העיזבון.

 

סיכום

לעיתים חלוקת היורשה על פי רצונו של המצווה עלולה לקחת זמן רב ולדרוש משאבים רבים וידע משפטי. כאשר היורשים אינם מצליחים לעשות הליך זה באופן עצמאי, הם פונים למנהל חיצוני אשר יעשה את התהליך עבורם. רצוי למנות עבור תפקיד זה אדם בעל ידע משפטי המשמש כעורך דין בתחום הירושות, על מנת להבטיח כי התהליך יעבור בצורה חלקה ללא עיכובים מיותרים וללא הפתעות עתידיות.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

סדר העדיפות בין חובות העיזבון

לא מעט אנשים מותירים אחריהם נכסים, ממון ורכוש כאשר הם הולכים לעולמם. מי שנהנה מכל אלו, לאחר מותו של המוריש, הם היורשים שהוגדרו בצוואתו או

במה מסלקים את חובות העיזבון

חוק הירושה הוא אחד מהחוקים הכי שימושיים שיש, היות שהוא מגדיר את אופן ההתמודדות הנדרש עם תרחישים שונים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות. היות ומדובר על

מנה וחלק בעזבון

סעיף 47 וסעיף 51 לחוק הירושה, עוסקים בשני נושאים חשובים המשלימים זה את זה. הסעיפים הללו מתייחסים למצב בו כותב הצוואה הוריש לאדם אחד או

ניהול עיזבונות

נושא הירושה והעיזבון הוא נושא מורכב למדי, אשר לעיתים דורש טיפול ייחודי. המורכבות של הנושא נובעת מעצם העובדה שבכל מצב שבו יש יותר מיורש אחד,

אמצעים לשמירת העיזבון

עיזבון הוא מושג המתאר את הירושה שהותיר אדם כלשהו שהלך לעולמו, על כל המרכיבים שלה. בדרך כלל, המושג הזה זהה למה שנהוג לקרוא לו "ירושה".

סמכויות מנהל העיזבון

סמכויות מנהל העיזבון המוגדרות תחת סעיף 97 לחוק הירושה והן באות לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים שונים בעת עריכת הצוואה ובמועד הוצאתה אל הפועל, לאחר

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: