צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר אדם הולך לעולמו ומניח אחריו צוואה שאותה יש לקיים במועד פטירתו. את הצו לקיום צוואה נדרשים היורשים של הנפטר להגיש לגורם ממשלתי המכונה "הרשם לענייני ירושה". צו קיום צוואה, אם כן, הוא המסמך אשר מתיר את הוצאת צוואתו של המנוח מן הכוח אל הפועל. אולם בהנתן האמונה הרווחת כי את רצון המת חייבים לקיים, קצת קשה שלא לתהות: מדוע נדרש צו קיום צוואה מלכתחילה? במאמר זה ננסה לרשת לחקר הנושא ונפרט אודות ההליכים הרלוונטיים לעניין צו קיום צוואה.

 

צו קיום צוואה – מהי תכליתו ומדוע הוא נחוץ בכלל?

צוואה היא מסמך שמתווה את אופן הטיפול ברכושו של אדם לאחר עזיבתו את העולם. בצוואה מקובל לפרט מי יהיו היורשים של המצווה, ומה יהיו הרכוש והנכסים שהוא יוריש לכל אחד מהם במועד לכתו. כאשר פלוני עורך את צוואתו, חותם עליה ומוסיף אליה את חתימתם של 2 עדים באופן עקרוני, ניתן להתייחס אל הצוואה כמסמך המוכן לשימוש ברגע הסתלקותו של המצווה מן העולם. עם זאת, כדי שהצוואה תהפוך למסמך שיש לו תוקף משפטי מחייב לעניין חלוקת העיזבון, על היורשים ששמותיהם מופיעים על הצוואה להגיש בקשה עבור צו קיום צוואה. ללא צו קיום צוואה, הוראות הצוואה לא תוכלנה לצאת אל הפועל והעיזבון לא יחולק בין היורשים על פי הכתוב בה.

 

גם עורך דין צוואות וירושות רשאי להגיש צו קיום צוואה בשם היורשים

כאמור, היורשים ששמם מופיע בצוואה הם אלו שמצופים להגיש את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה. אולם גם עורך דין המייצג אותם רשאי לפעול מטעמם בנושא זה. באם עורך הדין יהיה הגורם שמגיש את הבקשה למתן צו קיום צוואה, הוא ידרש לעשות כן אך ורק דרך אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה. מנגד, היה ומי מהיורשים יבחר להגיש את הבקשה בעצמו, הוא יוכל להגיש את הבקשה דרך אתר האינטרנט של הרשם או ידנית, לפי העדפתו.

 

האם ניתן לבקש צו קיום צוואה במצבים בהם המוריש לא הניח אחריו צוואה?

למרבה הצער גם כיום אנו שומעים על אנשים לא מעטים שנמנעו מעריכת צוואה בימי חייהם. כתוצאה מכך, עם לכתם כל ממונם ורכושם עלי אדמות מחולק על פי חוק הירושה על פי דין ולא בהתאם לרצונם האישי. פירושו כי במקרה ובו לא נמצאה צוואה מטעם המנוח, אין משמעות להגשת צו קיום צוואה.

צו קיום צוואה
צו קיום צוואה

במצב כזה סוג הבקשה שהיורשים מצופים להגיש נקראת "בקשה לצו ירושה", ומטרתה לאפשר את חלוקת העיזבון של המוריש באופן חוקי בין יורשיו, בכפוף לחוק הירושה כמוזכר מעלה. הבקשה לצו ירושה תהיה רלוונטית כחלופה לצו קיום צוואה, גם במקרים בהם אדם כן הותיר אחריו צוואה, אך לא דאג לפרט במסגרתה את כלל הנכסים שתחת בעלותו. במצב כזה יש אפשרות להגיש בקשה לצו ירושה וזאת כדי שהחלק בעיזבונו של המנוח שאינו מפורט בצוואה, יוכל להתחלק בצורה חוקית בין כלל היורשים של הנפטר.

 

איך מגישים בקשה למתן צו קיום צוואה באופן דיגיטלי?

הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, מחייבת את המגיש לוודא שאחד מהתנאים שלהלן מתקיים:

1. מגיש הבקשה מחזיק במסמך הצוואה המקורי.
2. הרשם לענייני ירושה מחזיק בצוואה המקורית.
3. מגיש הבקשה מחזיק בעותק ממסמך הצוואה המקורי ואף במסמך הכולל את אישור בית המשפט לענייני משפחה להוכחת הצוואה על ידי מסמך העתק

לאחר שמגיש הבקשה למתן צו קיום צוואה אישר כי אחד מן התנאים לעיל חל לגביו, עליו להגיש את טופס הבקשה אונליין, לצד מסמכים נוספים כדלקמן:

 • עותק מתעודת הפטירה של המוריש.
 • עותק מהצוואה המקורית, או מסמך ובו אישור מטעמו של בית המשפט לענייני משפחה להוכחת הצוואה על ידי מסמך העתק, או אסמכתא אשר מאשרת כי הצוואה הופקדה בידי הרשם לענייני ירושה.
 • תצהירי הסתלקות מקוריים – במקרה שבו יורש אחד או יותר הצהיר על בקשתו להסתלק מחלקו בעיזבון, חובה לצרף את התצהירים הללו אל הבקשה המוגשת. סעיף זה תקף רק למקרים של הסתלקות ספציפית.
 • תעודות פטירה נוספות – היה ואחד או יותר מן היורשים מצא גם הוא את מותו, חובה לצרף את תעודת הפטירה של הנ"ל אל הבקשה למתן צו קיום צוואה.
 • תצהיר מטעם מבקש הבקשה המעיד על מסירת הודעה אישית לשאר היורשים, או את העותק של ההודעה עצמה.
 • ייפוי כוח חתום – באם עורך דין מיופה כוח הוא הגורם אשר הגיש את הבקשה במקום היורשים, חובה לצרף אל הבקשה ייפוי כוח אשר נחתם בידי היורשים.

 

האם בקשה למתן צו קיום צוואה מחויבת בתשלום אגרה?

כן. הגשת בקשה לצו קיום צוואה כרוכה בתשלום של 2 אגרות, שאותן ניתן לשלם דרך שובר בדואר או באמצעות שרת התשלומים. מן הראוי לציין כי הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה אונליין מקנה הנחה של 15 אחוז מסכום האגרה הרגיל. לאחר ביצוע התשלום, מגיע שלב השליחה של כלל המסמכים, המתבצע בלחיצה על כפתור "שלח". עם השלמת הפעולה, מתקבלת הודעת מייל המאשרת את קבלת הטפסים. תשלום האגרות נחוץ גם בעת הגשה של בקשה למתן צו קיום צוואה בטופס ידני.

 

איך מגישים בקשה למתן צו קיום צוואה בצורה ידנית?

הגשת בקשה ידנית למתן צו קיום צוואה, אינה זהה להליך הבקשה הדיגיטלי, ובמסגרתה יש להצטייד ב – 2 העתקים של כל מסמך לפי הפירוט שלהלן:

 • טופס בקשה לצו קיום צוואה הכולל את חתימת היורש שהגיש את הבקשה.
 • שובר תשלום כנגד תשלום שבוצע באתר האינטרנט או דרך בנק הדואר.
 • תעודת פטירה מקורית של המצווה, או מסמך העתק עם סימון "נאמן למקור".
 • כשאחד או יותר מן היורשים נפטרו גם הם, חובה לצרף את תעודות הפטירה שלהם.
 • מסמך הצוואה המקורי.
 • היה ומי מהיורשים החליט להסתלק מחלקו בעיזבון, חובה לצרף את תצהיר ההסתלקות המקורי שלו.
 • עותק מההודעה שנשלחה אל היורשים או תצהיר של מבקש הבקשה המעיד על מסירת ההודעה.

 

עורך דין צוואות וירושות – למי שזקוק לסיוע בבקשה למתן צו קיום צוואה

במאמר זה דנו בהרחבה בצורך בצו קיום צוואה, תוך התייחסות להליך הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה ודגשים חשובים שיש לשים אליהם לב בהקשר לניסוח הצוואה עצמה כמסמך משפטי בעל תוקף מחייב. לאור מורכבותו הרבה של נושא הצוואות והירושות, בבואכם לטפל בעניינים שסביב הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה, מומלץ לפנות להתייעצות מקצועית מול עורך דין המתמחה בענייני צוואות וירושות, אשר יוכל להגדיל את הסיכוי לכך שהצוואה תקויים על פי רצונו של בעליה ותוך התחשבות מקסימלית ביורשים.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: