צווי ירושה וצוואה

לאחר שאדם הולך לעולמו נדרש להחליט ולפעול לחלוקת, ובעצם לגם לטיפול, בעיזבון שלו. הכוונה במושג עיזבון לכל רכושו ונכסיו של המנוח. כמו הליכים רבים, גם לירושה יש חוקים המגדירים בדיוק מה לעשות בדבר עיזבונו של אדם לאחר מותו, מבחינת למי ילך רכושו, חובותיו, זכויותיו. לדוגמא – חוב בדבר משכנתא לבנק, דירה בבעלות המנוח ואפילו קרן הפנסיה שלו שלא נפדתה לגמרי טרם מותו.

במידה וקרוב משפחה שלכם הלך לעולמו, אתם נדרשים לטפל או לוודא את חלוקת הירושה שלו. כדי להקל עליכם ולוודא שהתהליך חוקי ואיכותי, לרשותכם אצלנו צוות מיומן ומקצועי. נשמח לייעץ וללוות בתהליך. צרו עמנו קשר!

 

צווי ירושה וצוואה

בנוסף לכך שמוות של קרוב משפחה מאוד מורכב רגשית, גם כל הליך הירושה יכול להיות מורכב רגשית וגם בהחלט יכול לעורר מחלוקות לא נעימות בין כל קרובי המשפחה או אפילו קרובים בלי קשר דם אשר טוענים לזכאותם לקבלת חלק מירושתו של המנוח. על מנת למנוע הגעה, או בעצם התדרדרות למצבים כאלו, מעוגנים בישראל צווי ירושה וצוואה בעזרת חוקים אשר מעגנים את הירושה ואת המעמד של הצוואה.

ירושה

המושג ירושה מתייחס להליך אשר מעביר את הבעלות על רכוש ונכסים של אדם שהלך לעולמו לאנשים אחרים. לרוב יהיה מדובר בקרובי המשפחה של המנוח אך ישנם גם מקרים פרטיים אחרים. כל הנכסים והרכוש של אדם אשר עוברים הלאה לאחר מותו נקראים גם כן בשם ירושה. ישנם הרבה צווי ירושה וצוואה אשר מגדירים איך ההליך יתבצע ומה יכלול.

צוואה

המושג צוואה הוא בעצם חלק מרכזי במסגרת צווי ירושה וצוואה. מדובר במעין צו, הסכם, אשר יש לו תוקף משפטי. צוואה מנוסחת על ידי אדם הכנה ליום שאחרי מותו. המטרה של צוואה היא לעגן את הרצונות של אדם מבחינת מה יעשה בדבר רכושו ונכסיו לאחר מותר. כלומר הצוואה מגדירה את הליך הירושה, מי הם היורשים וכיצד יתחלק ביניהם כל העיזבון של האדם אשר ניסח את הצוואה.

צווי ירושה וצוואה
צווי ירושה וצוואה

חלקים חשובים בתוך צווי ירושה וצוואה

צווי ירושה וצוואה מתייחסים הן לצוואה כמעין צו מבחינה משפטית אך הן לצו משפטי במסגרת חוק הירושה. ישנם כמה חלקים אשר הכרחיים או הכי חשובים בתוך צווי ירושה וצוואה. אלו החלקים אשר עושים את ההבדל ועליהם כדאי לשים את הדעת כאשר מנסחים צוואה או לחילופין כאשר מוציאים לפועל הליך ירושה לאחת מוות של קרוב משפחה.

יורשים

המרכיב הראשון, וכנראה הכי שנוי במחלוקת הוא זהות היורשים והסדר שלהם. כמובן שעשוי להיות שוני גדול בין זהות וסדר היורשים בתוך צווי ירושה וצוואה. כאשר מדובר בירושה אשר מתנהלת על פי חוק הירושה במדינה, במקרה שלא הייתה צוואה, החוק מגדיר מי הם היורשים ובמידה ויש צוואה מנסח הצוואה יכול להגדיר יורשים שונים לחלוטין ממה שמנוסח בחוק הירושה. במידה ולא יהיו יורשים חוקיים, מבחינת קרובי משפחה, העיזבון יורש למדינה.

יורשים בחוק הירושה

כפי שצוין לעיל, על מנת למנוע מצבים של אי נעימויות או התדרדרות למחלוקות לא חוקיות חוק הירושה מגדיר מי הם היורשים החוקיים של אדם ללא צוואה וגם מה המדרג ביניהם. על פי חוק הירושה בן\בת הזוג של המנוח הוא הראשון במדרג מבחינת קבלת המיטלטלין והרכב של המנוח לבעלות. לאחר מכן הראשונים במדרג הם הילדים החוקיים של המנוח, הם הראשונים לקבל את רכושו ונכסיו של המנוח בהתאם לחלוקה שווה לפי כמות הילדים וכמות הרכוש והנכסים.

יורשים בצוואה

בשונה מהיורשים בחוק הירושה, בצוואה אין הכרח מצד צווי ירושה וצוואה של המדינה להגדיר יורשים מסוימים לפי דעתו ורצונו החופשי של מנסח הצוואה. לצורך העניין, גם אם אדם נשוי עם ילדים והוא מחליט להוריש את כל הנכסים והרכוש שלו לאביו, לאמו או לכל אדם אחר, בעיקרון הוא בהחלט יכול לעשות זאת.

מנהל עיזבון

עוד נדבך חשוב במסגרת ניסוח צוואה ועריכתה הוא מנהל עיזבון. הוא בעצם מופקד על ניהול חלוקת העיזבון, הירושה, של אדם לאחר שהוא הולך לעולמו. הגדרת מנהל העיזבון גם כן תלויה בקיום צווי ירושה וצוואה ומה שמפורט בהם. כחלק מניסוח ועריכת צוואה ניתן להגדיר מי יהיה מנהל העזיבון. במידה ואין צוואה, יוגדר מנהל עיזבון על ידי המדינה – הרשם לענייני ירושות במדינה.

עיזבון

בחוק הירושה, אשר מגדיר מה עושים בדבר ירושתו של אדם לאחר מותו באם אין לו צוואה מוגדרים גם מה היא בעצם צוואה ומה התוקף או הכוח שלה. נוסף על כך, ישנה התייחסות גם למושג עיזבון. בחוק עצמו אין הגדרה למה הוא עיזבון בהקשר ירושה, כלומר מה חייב לעבור הלאה לקרוביו של אדם שמת לאחר שהולך לעולמו. במקביל לכך כן ישנה התייחסות למה הוא לא עיזבון. גם על הגדרות אלו ניתן להתגבר על ידי רכישת ביטוחים מסוימים.

רכוש שאינו עיזבון בתוך צווי ירושה וצוואה

  1. קרנות פנסיה – תשלומים וכסף אשר נחסך על ידי אדם מסוים בצעירותו על מנת לשמש אותו בצורת קצבה חודשית לאחר הפרישה. גם אם אדם מת ועדיין אגורים עבורו כספים בתוך קרן הפנסיה שלו, הם אינם מוגדרים עיזבון ועל כן לא יעברו בירושה.
  2. חובות לביטוח – ישנם הרבה סוגים של פוליסות ביטוח שאדם יכול לרכוש. במידה ואדם הלך לעולמו טרם קבלת או תשלום ביטוחים מסוימים, הזכות או החובה של הביטוח אינה עוברת בירושה ועל כן.
  3. קופות תגמולים – קרנות או קופות אשר היו שייכות לאדם טרם מותו ואינן עוברות בירושה ליורשים.

תנאים בתוך צווי ירושה וצוואה

כאמור, חוק הירושה מעגן מה יעשה בעיזבון של אדם לאחר שהולך לעולמו. במסגרת ניסוח צוואה קשה לקבוע מראש מה יהיה לאחר שמנסח הצוואה ילך לעולמו. גם מבחינת חוק הירושה, קשה לנסח חוק אשר יכליל את כל המקרים וכל ההתרחשויות בהקשרי ירושה וחלוקת עיזבון. התנאים חייבים להיות חוקיים ובאם יהיה תנאי לא חוקי או לא ברור, מתנגדים לירושה יכולים להביע התנגדות רשמית לירושה עד כדי הבאה לביטולה של הירושה.

תנאים בצוואה

אדם אשר מנסח צוואה יכול לבחור מה לכתוב בה. כמובן שעורך דין חייב לאשר כל צווי ירושה וצוואה שאדם מנסח על מנת לוודא שהיא אכן תהיה תקפה בעת הצורך. בתוך הצוואה, המנסח שלה, רשאי להכניס תנאים לסעיפים שהוא כותב. התנאים חייבים להיות תנאים חוקיים, אחרת יפסלו. חלק זה הוא אחד מהסיבות העיקריות להתייעץ עם עורך דין שילווה הליך כתיבת הצוואה.

תנאים בחוק הירושה

חוק הירושה מתנה את העברת העיזבון לקרובי משפחתו של אדם. קודם כל לפי סדר היורשים על פי המדרג שלהם. לדוגמא, כיצד תחולק הירושה באם בת הזוג של המנוח לא היית נשואה לו אך כן היו להם ילדים, מה מגיע לה לקבל? מבחינת ילדים מאומצים או ילדים בציבור, חייבת להיות התניה המגדירה מתי הם זכאים לקבל חלק מהירושה ומתי לא.

התנגדות להחלטות צווי ירושה וצוואה

מכל מה שתואר בהחלט משתמע כי לצוואה כוח בלתי מוגבל ולחוק הירושה כוח מאוד חזק גם כן, כמובן כאשר אין צוואה. חשוב להבין כי צוואה היא אמנם מסמך בעל תוקף משפטי אך בהחלט מסמך שניתן לערער עליו. במידה ואדם סבור כי הצוואה לא עומדת באחד מהקריטריונים שהופכים צוואה לקבילה, הוא רשאי להביע התנגדות עד שבועיים מיום פרסום הצוואה.

פסול דין

אחד הקריטריונים שיכולים להביא לפסילה של צווי ירושה וצוואה הוא באם מנסח הצוואה היה כשיר מבחינה רפואית לנסח או לערוך את הצוואה. פסול דין הוא שם כולל לאנשים אשר לא כשירים לעמוד לדין ועל כן גם לא כשירים לערוך או לנסח צוואה. מדובר בבעיות פיזיות או נפשיות. במידה ואדם סבור כי הצוואה שעומדת להתממש נוסחה על ידי אדם אשר היה פסול דין באותה העת, ויצליח להוכיח זאת, הצוואה כולה עשויה להישלל.

במסגרת צווי ירושה וצוואה ישנה התייחסות למספר גורמים אשר מתאימים את הליך הצוואה לאדם אשר ניסח אותה או אליה היא מיוחסת. מתוך הנחה כי לא כולם מספיקים או מגיעים לנסח צוואה, ישנו חוק ירושה אשר מגדיר מה יעשה בעיזבונו של אדם לאחר מותו. ניתן גם להתנגד להליכי צווי ירושה וצוואה באם ישנה מסיבה מספקת וההתנגדות הוגשה בזמן. בכל מקרה כדאי מאוד לנסח צוואה (ניתן רק מעל גיל 18) וזאת לעשות בליווי ובנוכחות עורך דין מומחה, מקצועי ומנוסה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

צו קיום צוואה

בשלב זה או אחר של חיינו הבוגרים, יש להניח כי כולנו נאלץ להתמודד עם הצורך בצו קיום צוואה. צו קיום צוואה הינו צו הנדרש כאשר

תוכנם של צו ירושה וצו קיום

חוק הירושה הישראלי כולל למעלה מ – 160 סעיפים אשר ביניהם ניתן להבחין גם בסעיף מספר 69. סעיף מספר 69 הוא דבר החקיקה שנועד להגדיר

הצורך בצו קיום צוואה

בין אם כבר יצא לכם לעמוד בסיטואציה כזו ובין אם עדיין לא, בשלב זה או אחר בחייכם תתמודדו עם הצורך בצו קיום צוואה. למרבה הצער,

כוחם של צו ירושה וצו קיום

עולם הצוואות והירושות טומן בחובו לא מעט מושגים שחשוב להכיר על מנת לצלוח בקלות את הליך עריכת הצוואה וקבלת הירושה. חוק הירושה כולל תחתיו לא

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון

צו ירושה

פעמים רבות, כשאנשים חושבים על המונח 'ירושה' קיימת נטיה להניח כי מדובר על עניין אוטומטי שקורה מעצמו ומתוקף הקשרים המשפחתיים של המוטבים אל הנפטר. לעומת

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?