מיסי צוואות וירושות

רשות המסים בישראל אמונה על גביית כספים, מסים, בהתאם לחוק במדינה. גם על ירושות יש מיסוי צוואות וירושות המעוגן בחוק במדינה. כאשר אנשים יורשים אדם אשר הלך לעולמו, יש מיסוי על חלק מהרכוש שלו שעבר בירושה. חשוב להכיר במה מדובר מבחינת מיסוי צוואות וירושות כאשר מתעסקים עם ירושה ועם צוואות, גם מבחינת ניסוח ועריכת צוואה וגם בתור יורשים המקבלים לידיהם כסף ורכוש.

באם אתם יורשים אדם אשר הלך לעולמו או מתכננים חלוקה שוויוניות כמה שאפשר בין הקרובים שהגדרתם בתור היורשים שלכם, מומלץ להיעזר בעורכי דין. הצוות שלנו לרשותכם לכל ההליך, ניסוח, עריכה והוצאה לפועל.

 

מיסוי צוואות וירושות

על מנת לסקור ולהעמיק בדבר מיסוי צוואות וירושות נסקור ונעמיק תחילה במה ההגדרה והמשמעות של כל חלק מהמושג מיסוי צוואות וירושות.  לבסוף נבין את המשמעות של המושג מיסוי צוואות וירושות כאשר כל המונחים מאוגדים יחדיו.

ירושה

לאחר שאדם הולך לעולמו הוא מותיר אחריו גם קרובים כואבים והמומים אך גם רכוש, מקרקעין וממון. בגלל שנותר רכוש ללא בעלים, מתחיל הליך של ירושה, העברת הבעלות על כל הרכוש שנותר אחרי לכתו של אדם. על מנת שההליך יהיה מסודר ישנו חוק בישראל אשר נקרא חוק הירושה. מטרתו ותוכנו של חוק זה לעגן מה יעשה בדבר רכושו ונכסיו לאחר מותו כולל מי יהיו יורשיו ומה יהיה החלק שכל אחד מהיורשים יקבל.

חוק הירושה מבחינת מיסוי צוואות וירושות

בישראל מעוגן חוק העוסק בירושות וצוואות. החוק נחקק בשנת 1965 ובשנת 1981 שונה. עד השינוי שחל בשנה זאת, היה מעוגן בחוק מיסוי צוואות וירושות. כלומר אם אדם היה יורש מיליון שקלים בפועל הוא לא היה יורש מיליון שקלים אלא חלק מכך היה מנוכה למס. לאחר השינוי אין עוד מיסוי מוגדר על עיזבון או על ירושה אלא כל הגדרת מיסוי צוואות וירושות כפוף למיסוי השגרתי שיש במדינה.

מיסי צוואות וירושות
מיסי צוואות וירושות

עיזבון

הרכוש, הנכסים, הכסף והמקרקעין של אדם שהלך לעולמו וכעת מורשים למישהו אחר נקראים בשם כולל עיזבון. חשוב להבין כי המושג עיזבון אינו מוגדר בחוק הירושה, אלא בעיקר מוגדר שם מה לא נכלל תחת המושג עיזבון. בעיקרון, כל דבר אשר היה שייך לאדם, כולל קניין רוחני לצורך העניין, נחשב כחלק מהעיזבון ועתיד לעבור בירושה על פי חוק הירושה או על פי צוואה.

צוואה

נוסף על חוק הירושה אשר מגדיר מה יעשה בדבר רכושו של אדם לאחר מותו, יש לכל אחד (מעל גיל 18) אפשרות לעגן בעצמו מה יקרה ולמי יועבר הכל. דרך זאת היא על ידי ניסוח ועריכת צוואה. מדובר במסמך בעל תוקף משפטי אשר מכיל סעיפים אשר מגדירים למי תועבר הבעלות על כל דבר ששייך למנסח הצוואה.

מיסוי

כנראה המילה הכי מוכרת מבין שלושת המילים הללו. מדובר בניכוי חובה כחלק מכל מיני עסקאות פיננסיות במדינה, אשר המוכרת מביניהן היא עסקת תלוש המשכורת, ניכוי מהשכר של כל עצמאי ושכיר לפי מדרגת מס.

גם על ירושות, כלומר על מה שעובר בירושה מאדם שמת לאדם שקיבל את הרכוש, ישנו מס חובה. במידה ואתם מתעסקים עם מיסוי צוואות וירושות כדאי לפנות לעורך דין אשר מתמחה בהליכי ירושות וצוואות על מנת לסייע ולוודא כי אתם משלמים או מקבלים את מה שמגיע לכם.

מיסוי צוואות וירושות

כאשר מועבר סכום כספי או נכסים מאדם שמת למי שהוגדר בצוואה שלו או על פי חוק הירושה, עלול לרדת מהערך הכולל של הירושה מס. בדומה לשאר המיסים במדינה גם מס זה הוא חובה ומשתנה בהתאם לגובה שוויו של הנכס או של הרכוש. חשוב להבין כי אין חוק קבוע אך בהחלט יכול להיווצר מצב בו יורד מס מהירושה. אין מס ספציפי על עיזבון המוגדר, ונוסף לכך, אין מס קבוע על ירושות אך בגלל שכן מדובר בעסקאות או העברות בעלות פיננסיות, עשוי כן להיות מיסוי.

מיסוי צוואות וירושות על פי חוק

כפי שצוין לעיל, כיום אכן מיסוי צוואות וירושות קבוע על עיזבון או על ירושה. בעבר, כן היה מס על ירושה, ועל כל ירושה כספית, כלומר כסף בחשבון אשר הועבר בירושה (בשונה מירושה של נכסים או מקרקעין), היה חייב במיסוי. זאת היה מעוגן במסגרת חוק הירושה אך תקנה זאת אינה תקפה בימים אלו. כיום המס אשר ינוכה מירושה תלוי במה כולל העיזבון. בגלל שהחוק שונה, גם אם תעבור כמות כסף מאוד גדולה במסגרת ירושה, אך היא במסגרת כסף ולא במסגרת שווי או עלות של נכס, לא ינוכה ממנו מס.

מיסוי שבח על מקרקעין

בהתאם לשינוי בנעשה בחוק הירושה אכן אין הגדרה למיסוי ספציפי ומוחלט על ירושה. אך העיזבון אשר מועבר בירושה עדיין כפוף למסים הרגילים והשגרתיים שיש במדינת ישראל. אחד מהמסים הללו הוא מס שבח אשר מוחל על מקרקעין במקרים מסוימים.

מס שבח

מס זה הוא אינו חלק מובהק במסגרת מיסוי צוואות וירושות, אלא מס על מכירת מקרקעין כאשר במכירה יש רווח. כלומר, אדם השאיר מכר את הנכס והעביר בעלות, הצליח לשבח אותו מבחינת עלות ועל החלק הזה יורד לו מס. לדוגמא, באם רכשתי נכס במיליון שקלים ומכרתי במיליון ומאתיים שקלים, על המאתיים שקלים הנוספים מוחל מס השבח. מס השבח הוא כתלות בכמה זמן אדם החזיק בנכס, מבחינת כמות שנים.

מיסוי שבח בירושות

כאשר מקרקעין, נכס, עובר בירושה הוא אינו גורר מס מיוחד (לאחר הביטול של הסעיף בשנות השמונים במסגרת חוק הירושה). הדגש מבחינת ירושת מקרקעין ונכסים הוא מבחינת מס שבח. באם אדם אשר ירש נכס יחליט למכור אותו בעתיד, הוא יצטרך לשלם מס שבח בהתאם לתאריך בו האדם אשר הוריש את הנכס קנה את הנכס. כלומר לא מהרגע בו הבעלים החדשים קיבלו את הנכס אלא מהרגע בו הנכס נקנה לראשונה.

פטור ממס שבח על מקרקעין בירושה

כאן ישנו שוני בגובה המס בהתאם לכמות הנכסים שהיו לאדם טרם מותו. באם הוא הוריש רק נכס אחד (בגלל שהיה בבעלות רק של נכס אחד) לא יחול מס שבח על מכירת הדירה, גם אם ליורשים שלה (ילדיו של המנוח) יש נכסים נוספים. במקרה זה אביהם מעין הוריש להם גם פטור ממס שבח. פטור זה רלוונטי רק כאשר יורשי הנכס הבודד הם ילדיו של המנוח ולא מסוג קרבה משפחתית אחרת.

מיסוי על מכירת נכסים והעברת בעלות

נוסף על מס שבח ישנו מס על עסקאות מקרקעין בהתאם לגובה הרווח או ההפסד שנעשה בעסקה. כחלק מחלוקת רכוש בירושה ישנה התייחסות כמובן לצוואה שהותיר אחריו המנוח או לחוק הירושה. בדרך כלל מה שקורה כשלאדם היו כמה ילדים אך נכס אחד, הוא מוריש חלק שווה מכל הנכס לכל אחד מילדיו. במקרים אלו, על מנת לבצע עסקה עם הנכס המדובר, כל הילדים הם בעלי הנכס ועל כן החלוקה מורכבת. חוק הירושה מותיר ליורשים את האפשרות לשנות את החלוקה כפי שצוותה בצוואה מבלי לשלם מסים על עסקאות הנדל"ן שיעשו בהתאם.

קניית חלק מהירושה

ישנם מקרים בהם היורשים, או אחד מהיורשים, אינם מרוצים מהאופן התבצעה החלוקה. במקרה בו יש הסכמה על שינוי בעלות גם כאן הפטור ממס על עסקת המכירה נכון. גם במקרה שאחד מהיורשים "קונה" חלק של יורש אחר. לפי חוק הירושה בישראל מותר לאחד היורשים לשלם כסף תמורת אחד מהנכסים של יורש אחר. למרות שמדובר בדיוק בעסקת מכירה של נדל"ן, בגלל שזה במסגרת של ירושה אין מיסוי צוואות וירושות בחלק זה בכלל.

תכנון מיסוי צוואות וירושות

בהתאם לכל מה שהוצג עד עתה, ישנן כמה דרכים לתכנון מיסוי צוואות וירושות על מנת לצמצם את גובה המיסוי שיהיה על הנכסים, הרכוש ובאופן כללי על העיזבון שיורש. בעזרת עורך דין מנוסה ניתן לתכנן את חלוקת העיזבון בתוך הצוואה על מנת למצות את השווי של כל הרכוש והנכסים של אדם לאחר שאלה ירשו אותו.

מיסוי צוואות וירושות היה מוגדר בחוק עד שנות השמונים. כיום אין מס על כסף שעובר בירושה אך בדומה לכל עסקת נדל"ן בשגרה, כן צפוי מס על עסקאות שיעשו עם הנכס שהורש. על מנת להקל מבחינה כלכלית ולהגדיל את הרווח שאדם יורש לאחר שקרוב משפחתו הולך לעולמו, ישנם כמה פטורים וגם אישורים לבצע עסקאות מסוימות אשר יהיו פטורות מחובת מיסוי צוואות וירושות.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

מיסוי ירושה

כולנו מכירים את המילה "מיסים" וכולנו משלמים אותם באופן גורף. המיסים חלים על כל רכישה – מהפריט הקטן ביותר כמו זוג גרביים ובוודאי בעת רכישה

מיסוי צוואה

במדינת ישראל שיעורי המס הם אלו הקובעים איזה סכום כסף נשלם לרשויות עבור הכנסה מסוימת. בנוסף, אנחנו משלמים מיסים גם על הוצאות כמו רכישת בגדים,

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?