יורשים

כאשר אדם הולך לעולמו מתחיל הליך של חלוקת רכושו וממונו ליורשיו. היורשים של אדם נקבעים על פי הצוואה או לחילופין על פי חוק הירושה. היורשים של אדם לרוב יהיו קרובי המשפחה שלו אך אדם בהחלט יכול להחליט להוריש את עיזבונו לאנשים שאינם קרובי משפחה שלו בקשר דם. היורשים מקבלים את הירושה של אדם על גם כן על פי חוק הירושה או על פי הצוואה של המנוח.

הליך ירושה מומלץ ואפילו חייב להתבצע בסיוע ובליווי עורך דין. אצלנו תוכלו למצוא עורכי דין מקצועיים אשר מתמחים בענייני ירושה, חלוקת עיזבון תוך רגישות ומקצועיות. גם מצד עורך הצוואה וגם מצד היורשים החוקיים לאחר מותו אדם קרוב.

 

יורשים

המושג יורשים כמובן נגזר מהמושג ירושה. בעצם מדובר באנשים אשר מקבלים את עיזבונו של אדם לאחר שהוא הולך לעולמו. זהות יורשים מוגדרת בחוק הירושה ולחילופין, זהותם מוגדרת בצוואה אשר עורך אדם טרם מותו. עיזבון של אדם יכול לעבור ליורש אחד או לכמה יורשים, אך בכל מקרה החלוקה תהיה כתלות בחוק או בצוואה.

עיזבון

כאמור, יורשים מקבלים את העיזבון של אדם לאחר מותו. מבחינת החוק במדינה אין הגדרה ברורה למה הוא עיזבון, כלומר למה מועבר מאדם ליורשיו לאחר מותו. בגדול אפשר להגדיר כי כל הרכוש, הממון והנכסים של אדם הם אלו שעוברים הלאה ליורשים החוקיים שלו. חוק הירושה כן מגדיר מה לא נחשב חלק מהעיזבון, כלומר מה לא יעבור ליורשים של אדם אחרי שימות ויילקח לחברת הביטוח או לקופת המדינה.

יורשים בחוק הירושה

כאשר אין צוואה לאדם שמת חוק הירושה נכנס לתוקף ומגדיר מה יש לעשות עם העיזבון של אדם ומי האם היורשים החוקיים. החוק נחקק בשנת 1965, וחוץ מהגדרת יורשים הוא גם מבסס את מעמדה ואת תוכנה של צוואה, את המיסוי על הצוואה, מי הוא מנהל עיזבון וכיצד מגישים התנגדות. החוק עודכן בשנת 1981 ושינה את חובת המיסוי על ירושה אשר הייתה מוטלת על פי שווי העיזבון שמורש.

יורשים
יורשים

הגדרת יורשים

בתוך החוק מוגדרת זהות היורשים וגם המדרג, הסדר ביניהם. ראשית בן\בת הזוג של המנוח, בתנאי שהיו נשואים, מקבל את כל הרכוש שנמצא בתוך הבית בו גרו. גם הרכב שהיה שייך למנוח מועבר לבן\בת הזוג. למרות שאוטומטית זה מועבר לבן\בת הזוג, בפועל במדרג ממוקמים גבוה יותר הילדים של המנוח, ילדיו החוקיים. הם מקבלים את כל העיזבון שלו בחלוקה שווה. לדוגמא, אם לאב הייתה דירה אחת כל ילד ירש חלק שווה מהדירה על פי כמות הילדים שהיו למנוח. יורשים על פי חוק הירושה הם קודם כל הילדים של המנוח ובן\בת הזוג שלו.

היררכיה בין יורשים

החוק רואה את כל הילדים של המנוח במקום הראשון ושווים ביניהם. כאשר אין ילדים אך המנוח היה נשוי, בת\בן הזוג הם אלו שבפועל יורשים את המנוח. באם האדם לא היה נשוי העיזבון שלו מועבר להוריו ובעת הצורך (באם הוריו מתו טרם חלוקת הירושה דווקא לאחיו ואחיותיו של המנוח.

יורשים על פי צוואה

חשוב להבין כי במידה ויש צוואה, כלומר באם אדם ניסח צוואה טרם מותו היא זאת שקובעת מי יהיו היורשים וכמה כל אחד ירש, על כן כדאי מאוד לנסח צוואה כבר מגיל מוקדם כשיש רכוש או ממון רב על מנת לוודא את זהות יורשים של אדם, לחלק ולדרג אותם לפי רצונו הפרטי של מנסח הצוואה. זכרו כי ניתן לשנות ולערוך צוואה בכל עת ועל כן כדאי שיהיה מסמך כלשהוא, גם אם הוא לא בהכרח הכי עדכני, ובעת הצורך לעדכן אותו בעזרת עורך דין.

צוואה

כלי רשות לכל אדם בוגר (למעלה מגיל 18) במדינת ישראל ובמדינות רבות בעולם. מאפשר לאנשים לנסח מסמך אשר מפרט מה יעלה בגורלם של כל הציוד והממון שלהם לאחר מותם. הצוואה מתגברת על חוק הירושה וניתן להגדיר בה מה שרוצים כל עוד היא לא עוברת על החוק, מנוסחת כמו שצריך וברורה. במקרים מסוימים ניתן גם לבטל צוואה (על ידי הגשת התנגדות מסודרת שתהיה עניינית ותתקבל בבית משפט), במקרים אלו ההחלטה מי יורשים את המנוח חוזרת להיות תלויה בחוק הירושה מבלי התחשבות בחלק או בכלל הכתוב בצוואה.

יורשים בצוואה

בעיקרון על פי חוק הירושה עיזבון של אדם מועבר לקרובי משפחתו לפי סדר פנימי שמעוגן בחוק אשר העיקרי שבהם הוא שהילדים של המנוח מקבלים את הרוב בחלוקה שווה. בצוואה, בשונה מבחוק הירושה, ניתן להגדיר אילו יורשים שרוצים, גם אם אין אינם קרובי משפחה. חשוב לזכור כי באם יוגדרו יורשים שאינם קשורים או הגיוניים, לאחר מותו של אדם קרובי משפחתו אשר ציפו להיכלל בצוואה ואינם שם, עשויים למצוא עצמם זועפים ומגישים התנגדות על מנת לנסות להשיג את מה שהם חושבים שמגיע להם מתוך העיזבון.

עדות יורשים בכתיבת צוואה

במסגרת צוואה אדם יכול להגדיר כל יורש שירצה. כלומר יכול להיות כי אלו שבפועל יורשים אותו אינם קרובי משפחה שלו כלל וכלל, או שהוא יכול גם להחליט לא לחלק באופן שווה את כל עיזבונו בין כל ילדיו. במקרה שאדם מנסח או עורך צוואה, הוא רשאי לכנס עדים.

במיוחד כשמדובר בצוואה בעל פה טרם מותו של אדם. ליורשים אשר מופיעים בצוואה חל איסור להיות נוכחים בעת כתיבה או עריכה של הצוואה. באם הם יהיו הם מסכנים את הירושה שלהם ואת תקינותה של הצוואה באופן כללי. זאת מתוך חשש כי יורשים עלולים להשפיע על האדם לשנות את דעתו לטובתם.

התנגדות יורשים

אמנם צוואה היא כלי להגדרת חלוקת עיזבון של אדם לאחר מותו, כלומר תכנון עתידי של מה יעשה ברכושו וממונו, אך בפועל האדם הולך לעולמו ועל כן, לא יכול להילחם בעבור מה שכתב בצוואה שאכן יצא לפועל כפי שהיה רוצה או כפי שתכנן. אחד המקרים , או הדרכים, לסכל צוואה, היא על ידי הגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה.

בהתנגדות מפרטים מדוע מובעת התנגדות לצוואה עד כדי כך שהיא ניתנת לביטול. זכותם של יורשים מסוימים, או כאלה שלא נכללו תחת רשימת היורשים בצוואה, להגיש את ההתנגדות ואם היא תהיה רלוונטית, היא גם עשויה להתקבל ולשנות את הצוואה.

שינוי צוואה על ידי יורשים

עוד כוח שיש ליורשים, מעבר להתנגדות לצוואה הוא שינוי צוואה. כמובן שאין ביכולתם לשנות לערוך את הכתוב, אך הם בהחלט יכולים לשנות ביניהם את הרכוש. הדבר רלוונטי לרוב רק בעבור ילדיו של מנסח הצוואה, ולא בהכרח עבור כל יורשיו של אדם. כדאי להתייעץ עם עורך דין בעת ביצוע שינויים אלו על מנת לחסוך כמה שיותר במס ולוודא כי כל ההליכים שמתבצעים במסגרת הצוואה אכן עולים בקנה אחד עם חוק הירושה והחוק במדינה מבחינת מיסוי.

מכירת חלקים בין יורשים

כאמור, ליורשים יכולה להיות זכות לשנות את הירושה ביניהם. כאשר מדובר בנכס אשר חולק בין כל היורשים שווה בשווה, לעיתים הם אינם מרוצים מהשיתוף על הנכס ועל כן קוראים לשינוי הירושה. על מנת שרק אדם אחד ישלוט בנכס ויהיה הבעלים הבלעדיים שלו, הוא יכול לקנות חלק מיורש אחר. למרות שמדובר בעסקת מכירה של נדל"ן, המדינה פוטרת עסקה זאת ממס, על מנת להקל ולמצות את שווי הנכס שהיה לאדם גם לאחר שהנכס עובר בירושה.

מדינה יורשת

מתוך הנחה כי לא לכל אדם ישנם קרובי משפחה בחיים, חוק הירושה מחליט מה לעשות עם העיזבון של אדם שמת ונמצא בסטטוס שכזה. באם אין למי להעביר את הירושה, התיק עובר לניהול המדינה. מטרת הפקיד שמופקד על הירושה למצוא קרובי משפחה או יורשים חוקיים ולגיטימיים. באם אלו לא ימצאו, כל העיזבון של האדם עובר לרשות המדינה באופן חוקי. כמובן שניתן להתגבר על מקרה זה באם אדם מבין כי לא יהיו לא קרובי משפחה חיים כאשר ימות. במסגרת הצוואה הוא יכול להגדיר יורשים חוקיים והם אלו שיקבלו את העיזבון במקום המדינה.

ירושה היא הליך בו עיזבון של אדם, הרכוש, הממון וכל הנכסים (כולל קניין רוחני לדוגמא) מועברים הלאה לאנשים מוגדרים אשר נקראים יורשים. זאת כמובן נעשה לאחר מותו של אדם. זהות היורשים מוגדרת בחוק הירושה אשר זה מגדיר כי ילדי המנוח במקום הראשון ולאחר מכן בן\בת הזוג והורי המנוח וכן הלאה… במידה ואדם מנסח צוואה הוא יכול לקבוע לעצמו מי יהיו היורשים שלו, גם אם הם אינם קרובי משפחה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

איתור יורשים

באופן כללי, כאשר אדם נפטר מועברים נכסיו לידי יורשיו. לעיתים ישנו קושי בביצוע פעולה זו מכיוון שאיננו יודעים מי הם היורשים או שלא כל היורשים

חלוקת ירושה בין יורשים

במהלך חייו צובר האדם רכוש ונכסים רבים ומגוונים. לאחר מותו, רכוש זה צריך לעבור לידי יורשיו, באשר יהיו. העברה זו נושאת בחובה מורכבויות רבות, הן

יורש שנפטר לפני המוריש

במציאות חיים אידיאלית הורים מורישים את רכושם לילדיהם, ואלה בתורם מעבירים את נכסיהם לידי הדור הבא. אלא שהמציאות אינה תמיד פועלת על פי כללים מוכתבים,

יורש במקום יורש

בצוואה מפרט האדם את החלוקה הרצויה של נכסיו לאחר מותו. משמעות כתיבת הצוואה הינה רצון המצווה לשלוט בחלוקת העיזבון, ולא לחלק על פי החלוקה המקובלת,

יורש שמת לפני המוריש

אף שאנו רוצים להאמין שהעולם פועל באופן הגיוני, ישנן דוגמאות מובהקות לכך שהדברים לא תמיד מתרחשים כפי שהיינו מצפים. למשל, כאשר מדובר על מקרה שבו

יורש פסול ויורש שהסתלק

חלוקת הירושה בין היורשים, בין אם היא מתבצעת בהתאם לצוואה שכתב הנפטר עוד בחייו ובין אם היא מתבצעת מתוקף חוקי הירושה, מסתיימת במרבית המקרים בזמן

מי יורש כשאין צוואה

נושא הירושה ודיני הירושה הוא נושא מורכב למדי. הדבר נכון תמיד, ונכון על אחת כמה וכמה אם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה חוקית וקבילה, באשר

יורש על תנאי דוחה

כל מוריש אשר עורך צוואה, רשאי לשלב בה אי אילו הגדרות אשר יורו על אופן חלוקת הירושה, כמו גם תנאים שיאפשרו לכל יורש לזכות בחלק

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?