הוראות צוואות וירושות

כל האנשים בעולם צוברים רכוש, נכסים וממון במהלך חייהם. לא משנה באיזו אמת מידה, לאחר שאדם הולך לעולמו הוא מותיר אחריו מאלה. מרגע זה נכנסות לתוקף הוראות צוואות וירושות אשר מורות מה לעשות בדבר כל מה שנשאר אחרי לכתו של אדם. כך ניתן לממש את רצונו של אדם לאחר מותו בדבר חלוקת כל הרכוש, הנכסים והממון שצבר או לחילופין לחלק לפי הגיון – העברת הבעלות לקרובי משפחתו של אדם לפי מדרג קרבתם למנוח.

באם אתם נמצאים במצב של חלוקת רכוש וממון לאחר לכתו של אדם קרוב, ההתעסקות עם הירושה חייבת להיות בליווי עורך דין מומחה ומקצועי. מוזמנים לפנות אלינו לסיוע וליווי בהליך תוך התבססות על רגישות, ניסיון ומקצועיות רבה עבורכם.

 

מה זה בעצם הוראות צוואות וירושות?

צבירת הרכוש, הנכסים והממון ממשיכה לאורך כל שנות חייו של אדם. ישנו חלק מתוך כל אלה אשר מוקדש או משותף עם אדם אחר, כדוגמת בן\בת זוג וכמובן ילדים, אך בגדול, לאדם יכולה להיות בעלות על רכוש רב. לאחר לכתו של אדם נדרש להחליט מה לעשות עם כל מה שהותיר אחריו, בעקבות כך שכל אלה כעת בלי בעלות והאדם אשר היה בבעלות עליהם כבר לא איתנו לצורך כך קיימות הוראות צוואות וירושות אשר עושות סדר בנושא.

עיזבון

הוראות צוואות וירושות אכן במטרה לעשות סדר בנושא מה לעשות עם כל רכושו, נכסיו וממונו של אדם לאחר מותו, או במילה אחת – עיזבון. ניתן להבין מהמילה כי עיזבון הוא שם כולל לכל מה שאדם עוזב לאחר שהוא מת, בתוך כך אכן נכנסים הרכוש, הנכסים והממון של אדם, כולל קניין רוחני, חובות וגם זכויות מסוימות אשר היו לתוקף אדם לפני שמת. בחוק הישראלי אין הגדרה למה הוא עיזבון וזאת רק מתוך הגיון, אך כן יש הגדרה למה לא נחשב עיזבון.

מה לא חלק מעיזבון?

בתוך הגדרה זאת נמצאים חובות לביטוחים מסוימים וכמובן קרנות פנסיה או קופות אשר עומדות לזכותו של אדם אך אינן עוברות הלאה בירושה על פי התקנות של הקרנות. כלומר באם אדם הלך לעולמו ועדיין יש לזכותו כסף בקרן הפנסיה, במידה ואין ביטוח מסוים, הכסף נלקח למדינה ולא ליורשיו של המנוח. ישנם ביטוחים או תשלומים שניתן לשלם לחברות הביטוח והפנסיה על מנת כן לאפשר ליורשיו של אדם לרשת קופות וקרנות אלו.

הוראות צוואות וירושות
הוראות צוואות וירושות

ירושה

נוסף על המושג עיזבון, אשר מתייחס למה שאדם משאיר אחריו לאחר לכתו, מושג חשוב גם כן בפירוט על הוראות צוואות וירושות היא בעצם הירושה. מדובר בהליך אשר מגדיר ומתווה כיצד יחולק העיזבון של אדם ולמי. הוראות צוואות וירושות כדוגמת אופן חלוקת הירושה וזהות היורשים, מוגדרים בחוק הישראלי שנקרא חוק הירושה. החוק מגדיר גם כי במידה ואין יורשים חוקיים על פי החוק, לאחר שנבדק והובטח כי אכן אין יורשים כאלו, כל העיזבון יועבר למדינת ישראל.

חוק הירושה

חוק זה נחקק בשנת 1965 ועבר כמה שינויים. מטרתו של חוק זה לעגן הוראות צוואות וירושות והוא מתייחס גם לנושאים נוספים המתקשרים לירושה כדוגמת הגדרה מה לא נכלל תחת המושג עיזבון. החוק מגדיר מי הם היורשים החוקיים של אדם, מה יהיה החלק שכל יורש יקבל במקביל להתייחסות למקרים חריגים כדוגמת ילדים מאומצים או בן זוג ידוע בציבור ולא נשוי.

צוואה

המונח השלישי אשר גם הוא מושג בסיס בתוך הוראות צוואות וירושות היא הצוואה. מדובר במסמך בעל תוקף משפטי מחייב אשר מאפשר לאדם להגדיר מראש מה הוא רוצה שיעשה בעיזבון שלו לאחר מותו גם כן מבחינת הגדרת היורשים החוקיים ואחוז או גודל החלק שיקבל כל יורש מהעיזבון. כל אדם רשאי לנסח ולערוך צוואה מעל גיל 18, זאת יש לעשות בליווי ובסיוע עורך דין אשר יוודא את החוקיות של הצוואה וגם בשאיפה יוכל להיות גם זה שמוציא אותה לפועל.

מילוי אחר הוראות צוואות וירושות

כאמור, לאחר שאדם הולך לעולמו, לא משנה באיזו דרך, יש להחליט מה לעשות בדבר העיזבון שלו הלאה. במקרה בו יש צוואה היא זאת שקובעת מה יעשה עם כל הרכוש, הנכסים והממון של אדם מבחינת למי יחולק ואיזה חלק (מבחינת גודל ושווי) יקבל כל אדם. היתרון הגדול בצוואה הוא שחלוקת העיזבון מתבצעת באמת לפי הרצון של המנוח טרם מותו ולא על פי החוק היבש המעוגן בחוקי המדינה אשר יכול לא לעלות בקנה אחד עם רצונו של המנוח.

מנהל עיזבון

על מנת לוודא כי כל הוראות צוואות וירושות אשר מופיעות בצוואה יוצאות לפועל, בתוך הצוואה ניתן לציין, ובכך גם לעגן, מי יהיה מנהל העיזבון של מנסח הצוואה. תפקידו של מנהל העיזבון, כשמו כן הוא – לנהל את העיזבון, הוא אמון על חלוקת העיזבון על פי מה שמצוין בצוואה, לוודא כי כולם מקבלים מה שהם אמורים לקבל וכי הכל מתבצע הן באופן חוקי והן על פי רצונו של המנוח טרם מותו. במידה ואדם לא ימנה לעצמו מנהל עיזבון במסגרת הצוואה ימונה לו מנהל עיזבון מטעם המדינה.

התנגדות לביצוע הוראות צוואות וירושות

אמנם צוואה או חוק הירושה הם אלה שמחליטים על הוראות צוואות וירושות אך אנשים בהחלט יכולים להביע התנגדות לביצוע של הוראות צוואות וירושות. מרגע שירושה יוצאת לפועל, כלומר מתחיל הליך של מימוש הוראות צוואות וירושות של המנוח, ניתן להביע התנגדות עד 14 ימים מיום זה.

הגשת ההתנגדות היא לרשם לענייני ירושה ותפקיד משרד זה לבחון את ההתנגדות, בהתאם לסיבות ולמסמכים שהוגשו. באם ימצא עניין בהתנגדות היא תועבר לבית המשפט, שם ההתנגדות תדון. במידה והיא תתקבל, חלק מהצוואה או אפיל כולה יפסלו ומנהל העיזבון או עורך הדין המלווה יפעל לפי חוק הירושה.

פסול דין – פסילת ירושה

עוד דרך לבטל או לצמצם הוראות צוואות וירושות היא להוכיח כי האדם אשר ניסח את הצוואה או ערך אותה, באותה העת היה פסול דין. המשמעות של הגדרה זאת היא כי אדם זה אינו כשיר לעמוד לדין ועל כן גם אינו כשיר כלל לערוך או לנסח צוואה. במידה וניתן להוכיח כי אכן האדם היה במצב נפשי או פיזי אשר לא אפשר לו לערוך או לנסח את הצוואה כראוי ועל פי החוק, הצוואה או העריכה שלה תיפסל ובהכרח תהיה פניה לחוק הירושה על מנת להחליט מה לעשות בעיזבונו של האדם.

שינוי חלוקת עיזבון בין יורשים חוקיים

אמנם אדם מותיר אחריו צוואה אשר מורה מה לעשות עם עיזבונו לאחר לכתו, וגם חוק הירושה מגדיר מה וכיצד לחלק את העיזבון בין היורשים החוקיים לפי הגדרת החוק, יש יכולת חוקית ליורשים חוקיים של אדם (בעיקר יורשים אשר הקשר שלהם למנוח הוא קשר אב – ילד) לשנות את הוראות צוואות וירושות שקבע החוק או האדם. זאת נעשה לרוב על מנת לחסוך בהוצאות מסים וגם במורכבות של התמודדות עם שיתוף בעלות על נכס מסוים. לדוגמא באם שלושה ילדים יורשים כל אחד שליש מכל דירה.

מכירת חלקים בין היורשים

בנוסף לזכות של היורשים החוקיים לחלק ביניהם באופן שונה את הירושה יש להם זכות גם למכור אחד לשני חלקים ללא מס על המכירה. כלומר אפשרות זאת מאפשרת לבצע עסקת מכירה בין היורשים אך כזאת שלא תיחשב כעסקת מכירה. כך ניתן לשנות את הוראות צוואות וירושות של המנוח המוריש ללא הפסד שווי הירושה על מס.

עורך דין לענייני ירושה

כלי נוסף אשר יכול להוות גורם מאוד מכריע בדבר הוראות צוואות וירושות הוא עורך דין לענייני ירושה. כאשר עורך דין מנוסה ומקצועי מעורב בתהליך, מתוקף הכרתו של החוק לעומק, המיסוי והתקנות המתקשרות לנושא הירושה, ביכולתו לוודא כי אכן כל הוראות צוואות וירושות של המנוח שנוסחו טרם מותו, או לחילופין הרצונות והבקשות של קרובי המשפחה או היורשים החוקיים של המנוח, יצאו לפועל.

הוראות צוואות וירושות מחילות מה לעשות בעיזבונו של אדם (רכוש, נכסים וממון) לאחר שהוא הולך לעולמו. הן מפורטות בחוק הירושה אשר נחקק בשנת 1965 או לחילופין, מפורטות בצוואה אשר כל אדם מעל גיל 18 רשאי לנסח. מרגע שאדם מת מנהל העיזבון שלו, או מי שמונה לצורך כך, אחראים לטפל בעיזבונו על פי מה שהחליט בצוואתו או על פי החוק במדינה. ניתן להתנגד להוראות אלה על ידי הגשת התנגדות מסודרת, אך בעיקרון הולכים לפי ההוראות האלו.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

הוראות נאמנות במסגרת צוואה

לכל אחד מאיתנו יש את החבר או החברה האלו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, מאמינים בהם ושמים את מבטחנו בידם. בחיי היומיום שלנו, הנאמנות

כפיפות להוראות הצוואה

בכל הנוגע לעולם הצוואות, כאשר המוריש עורך מבעוד מועד את צוואתו, הוא עורך אותה מפני שהוא מעוניין להביע את רצונותיו השונים באשר להעברת נכסיו, רכושו

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?