ביטול צוואות וירושות

הוצאה לפועל של ירושה, כלומר חלוקת עיזבון על פי צוואה או על פי חוק, מתחילה לאחר שאדם הולך לעולמו. ההליך לא מסתיים ביום אלא יכול להיות תהליך ממושך של העברת בעלות מהמנוח לאנשים אחרים, חתימה על חוזים ואפילו הגעה לקבל רכוש מתוך העיזבון אשר מועבר בירושה לאחד מקרוביו של המנוח. למרות שצוואה מותירה בדיוק מה לעשות בדבר ירושה של אדם, במקרים מסוימים ניתן להביא למצב של ביטול צוואות וירושות.

באם אתם סבורים כי נעשה לכם עוול בחלוקת הירושה או בחלוקת ירושה עתידית, אתם צריכים עורך דין מנוסה לצדכם. אצלנו תמצאו עורכי דין מנוסים ומקצועיים אשר יסייעו לכם לקבל את מה שאתם רוצים ולהוכיח את צדקתכם.

 

ירושה

על מנת להבין כיצד ניתן להביא לכדי ביטול צוואות וירושות נתחיל בלהבין מה היא בכלל ירושה. כנראה שמושג זה מוכר לכם, אך עדיין נגדיר כי מדובר בהליך אשר רכוש ונכסים של אדם מועברים מבעלותו לבעלות קרובי משפחתו או אנשים אחרים לפי מה שהגדיר. כלומר שההעברה מתבצעת אחרי שאדם הולך לעולמו. אופן חלוקת הירושה ומאפיינים נוספים שלה, מוגדרים או בחוק הירושה או בצוואה שאדם מנסח טרם מותו.

צוואה

מושג זה מתאר מסמך אך תפקידו למנוע מצב של ביטול צוואות וירושות ובעצם להוציא לפועל ירושה שתהיה לפי רצונו של אדם טרם מותו. כלומר מתן אפשרות לאנשים לקבוע מה יקרה לכל מה שצברו במהלך חיים. לאן ילך ואפילו באילו תנאים. את הצוואה ניתן לנסח רק בגיל בגרות, כלומר במעבר גיל 18 והניסוח שלה מתבצע בנוכחות ובאישור עורך דין אשר מכיר את העבודה, את החוקים ואת התקנות.

הוצאה לפועל של ירושה

מרגע שאדם הולך לעולמו, מתחיל הליך הירושה. בעצם באם לא התבצע הליך נגדי של ביטול צוואות וירושות, מה שנכתב בצוואה, או באם לא היא קיימת עבור אדם מסוים, מה שמפורט בחוק הירושה, מתממש בפועל. העיזבון של המנוח מחולק בין כל יורשיו לפי החלוקה שהוגדרה ובעיקרון כולם אמורים להיות די מרוצים ממה שקיבלו לפי קרבתם למנוח והסטטוס שלהם ביחד אליו.

ביטול צוואות וירושות
ביטול צוואות וירושות

ביטול צוואות וירושות

במצב רגיל ופשוט, כולם מסכימים עם הצוואה ועם הירושה והחלוקה שלה עוברת חלק או יחסית בקלות. במצבים קיצוניים, אנשים יכולים לטעון כי הצוואה אינה חוקית ועל כן להתחיל הליך של ביטול צוואות וירושות. כמובן שמדובר במצב קיצוני בו אדם לא מרוצה מהחלק שקיבל או שכלל לא נכנס לירושה. על מנת להביא למצב של ביטול צוואות וירושות צריך תחילה להביע התנגדות לצוואה או לירושה ולהוכיח כי הטענה שהוגשה נכונה ומבוססת בעובדות משכנעות.

הגשת התנגדות שתשיג ביטול צוואות וירושות

כאמור, על מנת להביא למצב של ביטול צוואות וירושות צריך תחילה להגיש התנגדות לצוואה או לאופן חלוקת הירושה. את ההתנגדות מגישים למשרד הרשם לענייני ירושה. מרגע קבלת ההתנגדות תפקידם לבחון את כל הפרטים שעליהם מתבססת ההתנגדות, באם ימצאו בה עניין ההתנגדות תעבור לבית המשפט אשר בסמכותו להביא לכדי ביטול צוואות וירושות או רק חלק מהן. להגשת ההתנגדות יש דד ליין של 14 יום מרגע שפורסמה הירושה, כלומר מרגע שמתחילים להתעסק בירושה או בצוואה שאליה הבקשה מתנגדת.

סיבות לפסילת צוואה

התנגדות לצוואה נעשית על ידי הגשת בקשת התנגדות למשרד הרשם תוך מתן עובדות וביסוסים לכך שהצוואה אינה חוקית ועל כן לא ניתן או אסור ללכת על פיה בשלב חלוקת הירושה. על מנת להביא לכדי ביטול צוואות וירושות צריך להוכיח כי הצוואה אינה חוקית וכעת נפרט כמה סיבות ומאפיינים אשר הופכים צוואה לבלתי חוקית ועל כן פוסלים את ההוראות בה.

נוסח לא ברור

כנראה שסעיף זה לא יפסול את כל הצוואה, אך במידה ואחד הסעיפים בתוך הצוואה מנוסח בצורה לא ברורה בהחלט ניתן לטעון כי סעיף זה אינו תקף ועל כן לא ניתן לפעול על פיו. במקרים אלו רק סעיף אחד נפסל אך זה בהחלט גם יכול להטיל ספק בכל שאר הצוואה. על מנת להימנע ממצבים בהם צוואה תפסל לאחר מותו של אדם, בעת ניסוח הצוואה חשוב כי עורך דין יוודא כי כל הסעיפים מנוסחים כראוי וכי לא יהיה ניתן לפסול אותם בהמשך.

פסול דין

הגדרה זו מתייחסת לכל מי שאינו כשיר לעמוד לדין ובעצם לקחת חלק בהליך משפטי. הגדרה כפסול דין ניתנת לאדם אשר אינו כשיר בגלל בעיות נפשיות או פיזיות אשר מונעות מאדם לקחת החלטות שקולות. אשר אדם פסול דין הוא כמובן לא יעמוד לדין אך בהתאם הוא גם אינו כשיר לערוך צוואה. במידה ומישהו יוכל להוכיח כי הצוואה נוסחה על ידי אדם שהיא פסול דין, בהחלט יכול להיות כי יתבצע ביטול צוואות וירושות. במידה ומנסח צוואה נמצא על קו דק בין להיות פסול דין לבין להיות כשיר, כדאי לצרף לצוואה מסמך רפואי אשר מוכיח ומגדיר כי האדם היה כשיר. כך לא יהיה ניתן לערער על הגדרה זאת לאחר מותו.

מעבר על החוק

צוואה היא כלי שאדם יכול להשתמש בו על מנת להגדיר מה יהיה עם כל מה שצובר במהלך חייו לאחר מותו. כלומר מעין חופש מוחלט להחליט ולהחיל החלטות בדבר חלוקת נכסים, רכוש וממון. במידה וצוואה או סעיף מתוכה אינם חוקיים, לדוגמא מעמידים את היורשים בתנאים אינם חוקיים על מנת לקבל את הירושה. יורש או אדם חיצוני יכול לטעון כי הצוואה או הסעיף בה אינו חוקי ועל כן מתבצע ביטול צוואות וירושות, או רק חלק מהן.

ביטול על פי רצון או חידוש

כל המקרים שתיארנו עד עתה הם ללא רצונו של המנוח. חשוב לזכור כי כל אדם ראשי לבטל את צוואתו בעודו חי. באם מנסח צוואה חדשה הקודמת אוטומטית מבוטלת או לחילופין באם הוא מבין כי הצוואה לא רלוונטית ומבטל אותה, גם אם עוד לא ניסח אחת חדשה. ניתן גם לערוך צוואה במקום לבטל אותה, אך באם בוטלה ולא נוסחה חדשה לפני מות המנסח, חוק הירושה הוא זה שיחליט מה יקרה עם עיזבונו של המנוח.

ביטול צוואה

כחלק מכך שלצוואה יש יותר כוח מאשר לחוק הירושה מבחינת חלוקת עיזבון, יש הבדלים בתוך ביטול צוואות וירושות. כלומר ביטול צוואה הוא בעצם ויתור על חלוקת הירושה, חלוקת העיזבון על פי רצונו של אדם, אך בהחלט מותיר לקרובי המשפחה הוראות מה לעשות עם העיזבון של אדם. במקרה של ביטול צוואה חוק הירושה נכנס לתוקף והעיזבון יחולק לפי מה שמוגדר בחוק הירושה. (בגדול מחצית לבת\בן הזוג ומחצית מתחלק שווה בשווה בין הילדים).

יורשים לא חוקיים

חוק הירושה מגדיר מי הם היורשים החוקיים של אדם ומה המדרג ביניהם. כאשר מדובר ביורשים שהם בני זוג, ישנו הכרח כי הם יהיו נשואים או ידועים בציבור בתנאים מסוימים. הדבר דומה גם בעבור ילדים של המנוח שהיו מאומצים ולא ילדים ביולוגיים. במקרים אלו, בהחלט יכול להיות כי אדם ללא צוואה אשר הולך לעולמו מותיר אחריו קרובי משפחה אמיתיים וקרובים, אך לא לפי החוק.

לכן, הגיוני כי בת זוג שאינה הייתה נשואה לפי מדינת ישראל למנוח, אך בהחלט שניהם תוספים עצמם כנשואים, לא תקבל כלום, ועל כן היא יכולה להגיש התנגדות שתביא למצב של ביטול צוואות וירושות. בעזרת מידע מהימן ומשכנע יכול להיות כי היא כן תקבל חלק מהירושה.

עדים יורשים

עוד דרך להחיל כי יורש מסוים אינו רשאי על פי חוק לרשת אדם הוא באם היורש היה נוכח בזמן ניסוח הצוואה או עריכתה. על מנת למנוע מצב של שכנוע או השפעה על אדם שעורך צוואה, באם יוכח כי אחד היורשים היו נוכחים בכתיבת הצוואה, יורש זה יפסל מהירושה ועשוי לא לקבל דבר. זאת מעוגן בחוק ועל כן בהחלט ניתן לקבל ביטול צוואות וירושות אם מצליחים להגדיר דבר שכזה.

ביטול צוואות וירושות, לצער רבים שמנסחים צוואה, הוא בהחלט דבר אשר יכול לקרות. על מנת לבטל צוואה יש להגיש התנגדות תוך שבועיים מיום תחילת הוצאתה לפועל. ההתנגדות חייבת להיות מנומקת בסיבה אשר מוכיחה כי צוואה לא חוקית. יכול להיות כי כל הצוואה תפסל ויכול להיות כי רק חלק ממנה, כתלות בהחלטת בית המשפט והרשם לענייני ירושה. יורשים יכולים לטעון לפסילת ירושה וגם אנשים אשר לא מוגדרים כיורשים. במקרה שצוואה תבוטל על פי חוק, הירושה תתחלק בין היורשים שזהותם ואופן החלוקה מוגדר בחוק הירושה

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

ביטול צוואה על ידי המצווה

ככלל, כל אדם שכתב צוואה רשאי לבטלה או לשנותה בכל עת שיבחר. לאדם חירות מלאה לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו, ועל כן אם נמצאו

ביטול מקצת הצוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הוא מוריש את כל רכושו לאחרים. דרך אחת להוריש, היא לעשות זאת בהתאם לחוק הירושה. על פי החוק הזה, היורשים הפוטנציאליים

אי ביטול של צוואה פגומה

בעולם הצוואות קיים פתח לליקויים רבים המאיימים להכשיל את קיום הצוואה. פעמים רבות, המוריש, בתמימות ולא ביודעין, עורך את הצוואה שלו וכולל בה הוראות לא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?