צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה לבטא את רצונו של המנוח, ועל פי רוב תואמת היא את יחסיו עם היורשים הכתובים בה. לעיתים ישנה אי התאמה, ובמאמר זה נסקור מצבים אלה, ונראה את הפסיקות השונות של בית המשפט בנושא.

 

מהי צוואה שנשתכחה

צוואה שנשתכחה הינה עילה המוזכרת בניסיון לפסול צוואה בטענה שעורך הצוואה שכח מקיומה של הצוואה, ולא התכוון לחלק את רכושו על פיה. עילה זו הינה נדירה מאד, ומכיוון שכך קשה למצוא בפסיקה לאורך השנים קו אחיד של הפסיקה בנושא. האפשרויות העומדות בפני בית המשפט במקרים אלה הינן:

  • לקבוע כי הצוואה תקפה אע"פ שנשכחה על ידי המצווה.
  • לקבוע כי הצוואה בטלה, ויש לראות את הצוואה השכוחה כאילו לא נתקיימה מעולם.

 

האם לבית המשפט סמכות להתערב בצוואתו של אדם?

השופט אהרון ברק המשיל את מסמך הצוואה לגוף ואת רצון המצווה לנשמה. כשם שתפקידו של הגוף הוא לממש ולבטא את הנשמה, כך תפקידה של הצוואה היא לבטא ולממש את רצונו של המצווה. לעיתים עולה החשש כי הצוואה אינה מבטאת בצורה שלמה את רצונו החופשי והעצמאי של המצווה, והיא מועלת בתפקידה. במצבים אלה, על בית המשפט להתערב ולהבטיח כי רצונו של המצווה הוא שיקויים, ולא דבר אחר. קביעה זו לכאורה הינה ברורה ופשוטה, אולם בהמשך נציג את מגבלותיה.

 

צוואה שנשתכחה – מקרה קיצון

סיפור המעשה

על מנת להבין את הפער המוסרי המצוי בקיומה של צוואה שנשתכחה, נציג מקרה שהובא בפני בית המשפט לפני מספר שנים. במקרה הנידון אדם התחתן עם אישה, ולאחר חודשיים בלבד החל הזוג בהליך גירושין. הליך זה התרחש בצורה מכוערת ונמשך כשש שנים. הבעל אשר לא רצה כי אשתו (או גרושתו) תירש אותו במקרה וימות בתקופה זו, כתב צוואה בה הוא מוריש את כל רכושו לאחיו. אותו אדם התחתן והוליד ילדים, ולאחר כ-44 שנים נפטר. לאחר מותו הופתעו ילדיו לגלות כי הם אינם היורשים העיקריים של עיזבונו של אביהם, והאח ששכח אף הוא מקיומה של הצוואה, הוא היורש המרכזי. אותו אח קפץ על המציאה ובא לתבוע את ירושתו.

צוואה שנשתכחה
צוואה שנשתכחה

פסק הדין במקרה הנ"ל

ראשית, בית המשפט קבע אין ספק והמצווה אכן שכח מקיומה של הצוואה. מכיוון שכך, פסק בית המשפט כי קיומה של הצוואה סותר הן את המוסר והצדק והן את רצונו האמיתי של המצווה, ועל כן אין לקיים את הכתוב בצוואה.

 

עוצמת החידוש בפסק הדין

אף על פי שהפסיקה שהבאנו לעיל נראית פשוטה וברורה מאליה, בכל זאת עלינו להבין את גודל החידוש העומד בבסיסה, ואת עובדת היותה חד פעמית ויוצאת דופן. הצוואה הינה ביטוי לרצונו של האדם, רצון אשר מקבל מעמד עליון בכל הקשור לצוואות וירושות – אף אם הוא אינו הגיוני או הוגן. בית המשפט מקיים צוואות רבות המנשלות יורשים שלא בצדק, או מחלקות רכוש בצורה חסרת היגיון.

בנוסף, טענת המדרון החלקלק משחקת פה תפקיד חשוב, וישנו חשש ממשי שהתערבות בוטה זו של בית המשפט עשויה לפתוח פתח להתערבויות נוספות ולביטולים רבים של צוואות בצורה שאינה מעוגנת בחוק. מכיוון שכך, נמנע בית המשפט עד כה באופן כללי מלפסול צוואות בטיעונים של צדק או מוסר.

 

מתי צוואה מקבלת תוקף

משבאנו לזאת, עלינו להרחיב בסוגיה המשתלבת היטב בדיוננו והיא שאלת זמן תקפותה של הצוואה. נפתח בשורה התחתונה – צוואה  צריכה להעיד על רצון המצווה בעת עריכתה. למשל, אדם אשר ערך צוואה בה ביקש להעביר את רכושו לידי אדם מסוים, ולאחר מכן האדם הפך לשונאו של המצווה – צוואתו אינה נפסלת אף על פי שבשעת מותו סביר ודעתו לא הייתה נוחה עם הכתוב בצוואה. הסיבה לכך היא שהצוואה מקבלת את תקפותה בזמן עריכתה, וכל שינויי הנסיבות העתידים לקרות אינם מוציאים אותה מידי תקפותה.

 

הדרכים לביטול צוואה

עניין נוסף שעלינו לדון בו הוא האפשרויות לביטול הצוואה על ידי המצווה. החוק בישראל מונה שלושה דרכים לביטול צוואה: "המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה. כלומר ניתן לבטל צוואה על ידי:

  1. השמדה פיזית של מסמך הצוואה.
  2. כתיבת צוואה חדשה.
  3. כתיבת מסמך המבטל את הצוואה הקודמת.

עשיית מעשה הנוגד את הצוואה, כגון מכירת נכס הכתוב בנכסי הירושה, או אמירה שלילית כלפי הצוואה – אין בהם די כדי לפסול את הצוואה, והצוואה עומדת בתקפותה. מכיוון שכך, שכחת הצוואה אינה מהווה עילה מספקת לפסול את הצוואה, ובית המשפט "נאלץ" על פי רוב לקיימה.

 

צוואה שנשתכחה – המצב כיום

עד שלא יוצג חידוש חקיקתי בתחום צוואות שנשתכחו, קשה לצפות מבית המשפט לנקוט מדיניות שונה ממה שנהג עד כה, כלומר להימנע מלפסול צוואות, אף אם הן נשתכחו בצורה וודאית. עד שיחול השינוי הנ"ל, משתדל בית המשפט לצרף יחד עם טענת השכחה נסיבות או פרשנויות אפשריות לנוסח הצוואה, היכולים לסייע בביטול הצוואה, אולם הוא משתמש בטיעון זה בצורה יחידאית (מלבד המקרה היוצא-דופן שהובא לעיל). במילותיו הברורות של בית המשפט: "אין בהתרשמות זו של בית המשפט כי המנוח ׳שכח׳ מקיום צוואתו, כשלעצמה כדי להביא לבטלותה לאור הפסיקה"

 

צוואה שנשתכחה – פנינו לאן

לפני מספר חודשים הועלתה יוזמה חדשה של שתי חברות כנסת (קרן ברק ועינב קאבלה) לביצוע תיקון לחוק הירושה, ולהציע פתח חקיקתי לשופטים המבקשים לפסול צוואה בטענת צוואה שנשתכחה. הצעה זו, הוגשה בספטמבר של שנת 2020, והובאה בפני יושב ראש הכנסת והסגנים. יש לקוות כי הצעה זו תביא לשינוי המיוחל, ותאפשר לשופטים להוציא את הצדק לאור, ולפסול צוואות אשר אינן מהוות שליחות נאמנות לרצון בעליהן.

 

סיכום

צוואה הינה מסמך העשוי לבוא לידי ביטוי עשרות שנים לאחר עריכתו. על מנת להבטיח כי גם לאחר תקופה זו הוא יישאר רלוונטי ונאמן לרצונו של המצווה, יש לכתוב אותו בצורה מדויקת וברורה, ולעדכן אותו בשעת הצורך. חברי הנבחרת המשפטית מביאים בפני הציבור הרחב תוכן משפטי איכותי ובהיר, המאפשר לכל אדם לדעת את זכויותיו ואת הדברים הנוגעים לו בכתיבת צוואתו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

צוואה נוטריונית

אחת הזכויות הכי בסיסיות של אדם היא הזכות לכתוב צוואה ולבחור מי יהיו היורשים שלו לאחר שילך לעולמו בנסיבות כאלו ואחרות.  זכות זו יכולה לבוא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: