צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה באופן אוטומטי לבן או בת הזוג של המנוח זכות לרשת 50 אחוזים מכלל רכושו במועד מותו. גם במקרים שבהם כבר קיימת צוואה, יש יסוד סביר להניח כי אינה אקטואלית בהתחשב בעובדה שבני זוג שבחרו להתגרש, יעדיפו שלא להוריש את רכושם האחד לשניה. לכן חשוב שעם קבלת ההחלטה על הגירושין, כל צד ינסח צוואה חדשה ועדכנית שתשקף את רצונו הנוכחי.

למרבה הצער, אנשים רבים מודעים לחשיבות העניין וממהרים לערוך צוואה חדשה עם גירושיהם, אך בלהט היצרים אינם מבחינים בפגמים בעייתיים בניסוחה, בצורתה או באופן עריכתה של הצוואה. בהקשר זה נשאלת השאלת: כיצד ניתן לערוך צוואה חוקית וברת תוקף משפטי מחייב, ולמנוע מצב של צוואה פגומה? זהו הנושא בו נעסוק בהרחבה במסגרת הסקירה הבאה.

 

צוואה פגומה – יש דבר כזה בכלל?

למרות שרבים מניחים שדי בקיומה של צוואה בכדי להבטיח שנכסיו של אדם יחולקו כרצונו, במקרים רבים, צוואות נפסלות על בסיס הטענה שמדובר על צוואה פגומה. צוואה פגומה היא מסמך צוואה שנפלו בו פגמים מהותיים או צורניים. במצב שבו יורש מיורשיו של המנוח מאמין שהצוואה כלשונה וככתבה לא משקפת נאמנה את רצון המת, הוא עשוי להגיש לבית המשפט בקשה לפסילת צוואה פגומה.

אילו פגמים מהותיים עשויים להפוך צוואה לצוואה פגומה?

ישנם מקרים שבהם ישנו חשד סביר לכך שהצוואה נערכה או נחתמה בהשפעת גורם נוסף שהפעיל לחץ, טקטיקות של הפחדה, מרמה או מניפולציה מסוגים אחרים על המוריש, או ניצל את מצבו הקוגניטיבי או הבריאותי הפגיע. במצבים מסוג זה, הצוואה עשויה להיחשב כצוואה פגומה במהותה. ניתן לטעון כי קיים פגום מהותי בצוואה אם נוסח הצוואה מרמז על היעדר צלילות דעת מצד המוריש או על מעורבותו הבלתי הוגנת של צד שעשוי היה להרוויח משינוי הצוואה לתועלתו באמצעים בלתי כשרים.

בראי המשפט מעורבות בלתי הוגנת מסוג זה מהווה עילה מוצדקת לפסילת הצוואה. יתר על כן, יש לציין כי תוקפה המשפטי של צוואה מותנה בכך ששני עדים בגירים שאינם פסולי דין יהיו חתומים עליה. לכן גם במצב בו הצוואה נחתמה ללא נוכחות שני עדים העומדים בקריטריונים הללו, היא עשויה להיחשב כצוואה פגומה באופן מהותי, מה שעשוי לאפשר את פסילתה בהוראת בית המשפט.

צוואה פגומה
צוואה פגומה

אילו פגמים צורניים עשויים להפוך צוואה לצוואה פגומה?

על צוואה, כמו כל מסמך פורמלי, לעמוד בהוראותיו של החוק מבחינת מבנה המסמך, תכולתו וצורתו. אולם לעתים, מתברר שפורמט הצוואה לא ערוך על פי דרישות החוק, או שישנם פרטים שאמורים להופיע בה כחוק אך הם חסרים. במקרה כזה הצוואה עלולה להיחשב כצוואה פגומה מבחינה צורנית.

להלן המאפיינים הצורניים העיקריים שכל צוואה נדרשת לכלול כדי לקבל תוקף משפטי:

  • ציון של מועד עריכת הצוואה (תאריך)
  • חתימתם של 2 עדים בגירים שאינם פסולי דין
  • חתימתו של המוריש
  • עריכה אחידה: הצוואה צריכה להיות ערוכה כולה בדפוס או בכתב יד בלבד, ואין אפשרות לשלב בין השניים

היה ונתגלה שאחד מהפרטים שצוינו לעיל אינו מופיע בצוואה או שנפל פגם הנוגע לדרישות הללו, הצוואה כאמור עשויה להיחשב כצוואה פגומה שיתכן ולא ניתן יהיה לממשה.

 

האם יש אפשרות להוציא צוואה פגומה אל הפועל?

בתרחישים מסוימים, בית המשפט עשוי לאפשר את הוצאתה אל הפועל של צוואה פגומה. מצב כזה עשוי להתאפשר כאשר בית המשפט נחשף לראיות המעידות על כך שחרף היותו של מסמך הצוואה פגום, תוכנה משקף את רצון המנוח נאמנה, באופן המצדיק את קיום הצוואה למרות הפגמים שנתגלו בה. עם זאת, חשוב לציין שבית המשפט נוטה לאשר את מימושן של צוואות פגומות בעיקר במקרים שבהם נפלו בהן פגמים צורניים או טכניים, ופחות במצבים שבהם הוראות הצוואה אינן ברורות דיה או שנתגלו בה פגמים מהותיים.

 

כיצד חוק הירושה מאפשר את קיומה צוואה פגומה מבחינה צורנית?

חוק הירושה הוא דבר החקיקה שמסדיר את דרך חלוקת העיזבון של אדם שהלך לעולמו. בסעיף 31 לחוק הירושה, נקבעו התנאים שבהם מתאפשר קיומה של צוואה פגומה על אף הפגמים שנפלו בה. התנאי הראשון לקיומה של צוואה פגומה, הוא היכולת להציג לבית המשפט תימוכין לכך שהמצווה ידע על הפגם שנפל בצוואה ושעברה שנה לפחות מהמועד שבו אותו מצווה נעשה מודע לפגם זה, או מהרגע שבו נוטרל הגורם שהפעיל על המצווה השפעה בלתי הוגנת בעת עריכת הצוואה.

סעיף 31 מגדיר תנאי נוסף לקיום צוואה פגומה, והוא ההוכחה שלמצווה ניתנה אפשרות לתקן את הפגמים בצוואתו או לבטל הצוואה לגמרי, ועם זאת הוא לא פעל כדי לשנות את הפגמים האמורים. התנאי השלישי והאחרון שנקבע בסעיף 31 לחוק הירושה לעניין זה, הוא ההוכחה שהצוואה לא עברה שינויים עד למועד בו נפטר המצווה. ככל שניתן יהיה להוכיח לבית המשפט שכל התנאים האלה התקיימו, אפשר יהיה לטעון שהצוואה חרף היותה פגומה, בכל זאת משקפת את רצונו של הנפטר, ולכן יש להחשיבה כצוואה תקפה בפן המשפטי והחוקי למרות היותה צוואה פגומה.

 

האם ניתן למנוע מצב של צוואה פגומה?

למרבה הצער, פגמים לסוגיהם לעולם יתכנו בעת עריכת צוואות, שנאמר: טעות לעולם חוזרת. כך שלמנוע באופן מוחלט את הופעתם של פגמים בצוואה, לא בהכרח ניתן. אולם אפשר בהחלט לצמצם את הסיכוי להופעתם ולהפיכת הצוואה לפגומה. זאת באמצעות הסתייעות בשירותיו של עורך דין בעת ניסוח הצוואה. כמו כן, ישנו הליך חוקי שנקרא "הגנה על צוואה" והוא מאפשר להעניק תוקף חוקי לצוואה מבעוד מועד, על ידי הוספת הוראות שימנעו אפשרות לטעון שהצוואה פגומה ולפסול אותה, כבר במועד עריכתה.

הגנה על הצוואה מתבצעת  על ידי צירוף נספחים לצוואה כדוגמת תיעוד מוסרט של מעמד כתיבת הצוואה, הוספת חוות דעת של רופא מומחה לאימות כשירותו של המוריש במעמד עריכת הצוואה, וכיוצא באלו. בהקשר זה חשוב לדעת שניתן לבצע מהלך של הגנה על הצוואה לא רק בעת עריכתה, אלא אף לאחר מותו של המצווה. עם זאת, במקרה השני סביר שידרשו פעולות יותר מורכבות כדי להוכיח בצורה ברורה כי רצון המצווה אכן מתממש לאשורו במסמך הצוואה הקיים.

 

כך תמנעו פגמים בצוואה שנערכה במסגרת הגירושין

הפניה לעזרה משפטית מקצועית מטעמו של עורך דין גירושין מוסמך המתמחה גם בעריכת צוואות, היא קריטית ביותר כדי להבטיח שהצוואה העדכנית שאתם עורכים תהיה תקינה בכל ההיבטים וקבילה מבחינה משפטית, בבוא העת. עורך דין המתמחה הן בדיני משפחה והן בעולם הצוואות והירושות יודע להבחין בכשלים אפשריים במסמך הצוואה כבר בשלב עריכתה, ויוכל לדאוג לתיקונם במועד כדי להבטיח שהצוואה תהיה חוקית מכל הבחינות.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה נוטריונית

אחת הזכויות הכי בסיסיות של אדם היא הזכות לכתוב צוואה ולבחור מי יהיו היורשים שלו לאחר שילך לעולמו בנסיבות כאלו ואחרות.  זכות זו יכולה לבוא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: