צוואה בפני רשות

עריכת צוואה נועדה לאפשר לכל אדם להביע משאלה אחרונה, בהקשר לדרך שבה הוא מבקש לנהוג בממונו, בנכסיו ובמכלול הרכוש שהוא צבר במהלך חייו, ואשר היו ברשותו ביום שבו הלך לעולמו. בשורות הבאות נרחיב מעט את היריעה בכל הקשור בדרך שבה אדם יכול לנסח את הצוואה ולהביא אותה לידיעת הרשויות.

מהו אם כן מסמך הצוואה, ולמה יש חשיבות עצומה לקיים אותה כלשונה, ככל שהדבר אפשרי? אילו דרכים עומדות בפני אדם המעוניין לכתוב צוואה, לבטא נאמנה את הרצון שלו על מנת שיתורגם לכלל מעשה? מהי צוואה בפני רשות ומהן הדרכים להפוך אותה למסמך בעל תוקף חוקי ומחייב? ומה התפקיד של עורך דין צוואות וירושות בהקשר לניסוח צוואה חוקית וברת ביצוע? כדאי לכם לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

 

מהי צוואה ולמה חשוב לקיים אותה כלשונה

צוואה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, אשר בו כתובות ומפורטות הבקשות האחרונות של אדם. את הבקשות הללו אמורים למלא היורשים של המנוח, בצורה התואמת ככל האפשר את הרצון ואת הכוונות של המנוח, שכתב את הצוואה. על פי חוק, הצוואה של אדם צריכה להתקיים כלשונה ובהתאם לכוונה של כותב הצוואה. המגבלה היחידה שעלולה למנוע את קיום הצוואה כלשונה, היא מקרים בהם כוללת הצוואה ציוויים לא חוקיים, לא מוסריים או כאלה שאין אפשרות מעשית לקיים אותם.

סעיף 34 של חוק הירושה במדינת ישראל, עוסק בצורה ברורה ותמציתית בכל הנושאים האלו. הצורך בקיום צוואה כלשונה, נובע מתוך הכבוד לשאיפתו של הנפטר לוודא כי היורשים שלו יעשו ברכוש שהותיר אחריו את הפעולות שהוא מעוניין שיבוצעו לאחר שילך לעולם שכולו טוב. מדובר בציווי, שכבר בזמנים הקדומים נתפס ככזה שיש למלא אותו כלשונו.

 

אילו דרכים קיימות לכתיבת צוואה והעברת הציווי ליורשים

כל אדם המעוניין להעביר את הציוויים שלו ליורשים שלו, יכול לעשות זאת בשלוש דרכים:

הראשונה

לומר את דבריו בפני שני עדים, כשהדברים הללו יירשמו וייחתמו על ידי שני העדים. הדרך הזאת ידועה בתור "צוואה בעדים" והיא מקובלת, בתנאי שהעדים אינם מוטבים של הצוואה ואינם קשורים בדרך כלשהי אליה או יכולים להיות נהנים ממנה.

צוואה בפני רשות
צוואה בפני רשות

השנייה

אפשרות נוסף העומדת לרשותו של אדם החפץ בעריכת צוואה, היא לכתוב צוואה בכתב ידו ולחתום עליה. הצוואה הזאת, שידועה בעגה המשפטית בתור "צוואה בכתב יד" – יכולה בהחלט להתקבל כצוואה חוקית, גם אם לא חתומים עליה עדים. עצם היות הצוואה כתובה בכתב ידו של המנוח, מהווה לכשעצמו אישור מספיק לקיום הצוואה. עם זאת, מאליו מובן, כי גם במסגרת צוואה אשר נחתמה על ידי שני עדים, וגם כשעסקינן בצוואה שנכתבה על ידי המנוח בכתב ידו, לא ניתן לכלול ציוויים בלתי חוקיים, לא מוסריים או כאלה שאין אפשרות מעשית למלא אותם.

 

מהי צוואה בפני רשות ומהן המשמעויות הנלוות לכתיבת צוואה מסוג זה?

למרות ששתי הדרכים לכתיבת צוואה שמנינו לעיל, הן אפשרויות קבילות וחוקיות, הדרך היותר מקובלת לכתיבת צוואה, שאכן נוקטים בה בדרך כלל אנשים המעוניינים לערוך את צוואתם, היא צוואה בפני רשות. המושג "צוואה בפני רשות", נוגע לצוואה המוגשת לגורם רשמי, או נערכת באמצעותו. הנציג הרשמי הרלוונטי לעניין זה, יכול להיות שופט או חבר בית דין דתי.

כמו כן, יכול הנציג כאמור להיות רשם בית המשפט, או הרשם לענייני ירושה במשרדי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. ואולם בדרך כלל, איש המקצוע שמרבית כותבי הצוואות מגיעים אליו הוא נוטריון, בעל מקצוע הנתפס כאדם שרמת האמינות שלו גבוהה עד כדי כך שהאישור שהוא נותן להצהרה כלשהי, מהווה מבחינת רשויות החוק משום אימות סופי ומוחלט שלה.

 

האם צוואה בפני רשות היא צוואה בעל פה או צוואה בכתב?

כותב הצוואה רשאי למסור את צוואתו לנציג הרשות, הן בעל פה והן בכתב. אם הצוואה נמסרת בעל פה, נדרש הרשות צריך להעלות את הצוואה על הכתב, במטרה לשמור אותה ואת האישור לאמיתות שלה, לשימוש עתידי. דרך אפשרית נוספת היא מסירת צוואה כתובה לידי נציג הרשות, אשר יאשר אותה ויהפוך אותה למסמך קביל לצורך העניין.

בשני המקרים, הגורם המאשר חייב לוודא כי כותב הצוואה אכן מבין את המשמעויות שלה ומה שכתוב אכן משקף את הרצונות ואת הכוונות של כותב הצוואה. אם הצוואה נכתבת בפני עורך דין צוואות וירושות, חשוב שאיש המקצוע הנ"ל יוודא כי הצוואה כתובה ומנוסחת בצורה שלא תפגע בעצם היכולת של היורשים ליישם אותה ולמלא אחר רצונו האחרון של כותב הצוואה.

 

ציוויים בלתי חוקיים, ציוויים בלתי מוסריים וציוויים בלתי אפשריים בצוואה בפני רשות

כבר הוזכרה לעיל העובדה שכל צוואה חייבת לכלול אך ורק ציוויים חוקיים, מוסריים וכאלה שהם אפשריים לביצוע. ככל שהציוויים הכלולים בצוואה בפני רשות ובכלל, הם לא חוקיים, בלתי מוסריים וכאלה שאין אפשרות לבצע אותם, בית המשפט יבטל את התקפות שלהם. ביטול של חלק מסעיפי הצוואה נקרא "ביטול מקצת הצוואה". באופן עקרוני, ביטול הסעיפים הספציפיים איננו מבטל את התוקף של הצוואה ואין מניעה מהיורשים או המוטבים בה, למלא אחר החלקים החוקיים והקבילים שלה. דוגמא לציווי בלתי מוסרי של כותב הצוואה, הוא כזה הכורך בין גירושיו של אחד מהמוטבים בצוואה לבין קבלת החלק שלו ברכוש – הוראה הנתפסת כבלתי מוסרית.

שכן אי אפשר לכפות על אדם לגרש את בן / בת זוגו כתנאי לקבלת הכספים המגיעים לו. ציווי בלתי חוקי יכול לכרוך את קבלת הירושה על פי הצוואה, בפגיעה באדם אחר או בביצוע פעולה אחרת האסורה על פי החוק. ציווי בלתי אפשרי, יכול להיות העברת חלק ספציפי ברכוש ליורש ספציפי, כאשר במועד פרסום הצוואה החלק הספציפי שבו מדובר, אינו נמצא עוד ברשותו של המצווה. במקרה הזה, היורש שחלקו נגרע, איננו יכול לדרוש כל פיצוי מהיורשים האחרים, בגין החלק ברכוש שלא הגיע לידיו.

 

על תפקידו של עורך דין צוואות וירושות בנושא עריכת צוואה בפני רשות ומימושה

בכדי שהמוריש יוכל להיות בטוח שהצוואה שלו תקוים ככתבה וכלשונה, הצוואה חייבת להיות מנוסחת בלשון בהירה ובאופן שימנע מחלוקות ופרשנות בעייתית של כולה או של חלקים ממנה. עורך דין צוואות וירושות עשוי להיות גורם שיסייע לכותב הצוואה בניסוח נכון של הדברים ושל הבקשות שלו. זאת, במטרה למנוע כל אפשרות שבית המשפט יתערב במימוש הצוואה ויבטל חלקים ממנה. ההיכרות של עורך הדין המנוסה עם התחום וההבנה המעמיקה שלו באשר לסוגיות שעשויות להיות שנויות במחלוקת, יכולה לסייע לכותב הצוואה להימנע ממוקשים ומהמורות אפשריים.

אם יש לכם רצון לכתוב צוואה שתשקף את הרצון ואת הכוונות שלכם לאשורם, כדאי ליצור קשר כבר כעת עם עו"ד צוואות וירושות, שיעשה כל שביכולתו על מנת לסייע לכם בניסוח הצוואה תוך עמידה בדרישות החוק. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: