צוואה בעל פה

עולם הצוואות מציב בפני המורישים ארבע אפשרויות שונות לעריכת צוואה: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וכן צוואה בעל פה. צוואה בעל פה מוגדרת תחת סעיף 23 לחוק הירושה, והוא כולל תחתיו 3 תתי סעיפים המפרקים אותו לכדי חלקים קטנים המאפשרים למוריש להבין את היסודות של עריכת צוואה בעל פה. מהי צוואה בעל פה, איך עורכים אותה ומה מבטיח שהיא תקבל תוקף חוקי ותתממש כלשונה? כל התשובות לשאלות הללו בנושא צוואה בעל פה זמינות לכם במאמר הבא.

 

כיצד סעיף 23 לחוק הירושה מטפל בנושא של צוואה בעל פה

כאמור, שלושה סעיפים יש לסעיף 23 המגדיר את דרך ההתמודדות הנדרשת עם צוואות בעל פה, וזוהי לשונם:

סעיף 23 א'

אדם הרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, כנתון בסכנת מוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים את דבריו.

סעיף 23 ב'

דבריו של המצווה, בציון המועד והנסיבות לעריכתה של הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שיחתם בידי 2 העדים ויופקד בידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו בהקדם האפשרי.

סעיף 23 ג'

צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש מחלוף הנסיבות שהצדיקו את עריכתה, באם המצווה עודנו בין החיים.

 

מה משמעותו של סעיף 23 א' לעניינה של צוואה בעל פה?

סעיף 23 א' מגדיר מי רשאי לערוך צוואה בעל פה ובאילו תנאים עליו לעשות זאת. מדובר כאן על אנשים שמסיבות מסכנות חיים כאלו ואחרות, ובעיקר בעקבות מחלה שעימה הם מתמודדים, רואים עצמם בתור אנשים הקרבים אל יום מותם, ועל כן מעוניינים להצהיר על צוואה בעל פה. צוואה מסוג זה מחייבת, כאמור, נוכחות של שני עדים אשר מקשיבים ללשון הצוואה מפי המוריש.

צוואה בעל פה
צוואה בעל פה

סעיף 23 ב' – מה הוא אומר בנושא צוואה בעל פה?

באשר לסעיף 23 ב', הכוונה בו היא שהעדים לא רק יקשיבו ללשון הצוואה מפי המוריש, אלא גם יתעדו אותה במסמך שנקרא זכרון דברים. על גבי זכרון הדברים יצרפו שני העדים את חתימתם, ולאחר מכן יפקידו את המסמך אצל הרשם לענייני ירושה. את הפעולות של העלאת הצוואה בעל פה על הכתב במסמך זכרון דברים, החתימה על המסמך והפקדתו אצל הרשם לענייני ירושה, חשוב לבצע כמה שיותר בסמוך למתן הצוואה בעל פה, על מנת שתחשב כמסמך משפטי קביל ובר תוקף חוקי.

 

צוואה בעל פה – על מה מורה סעיף 23 ג'?

תת הסעיף השלישי בסעיף 23 לחוק הירושה, מגדיר את פרק הזמן שבו הצוואה בעל פה שניתנה מפי המוריש נותרת ברת תוקף. צוואה בעל פה שניתנה בנוכחות עדים ועמדה בתנאים המתחייבים בסעיפי החוק שלעיל, תישאר תקפה למשך חודש בלבד ממועד מתן ההוראות בעל פה, ובמידה והמוריש הינו בין החיים לאחר 30 הימים הללו, יפוג תוקפה של צוואה בעל פה.

 

מה אמורה לכלול צוואה בעל פה?

צוואה בעל פה, בדומה ליתר סוגי הצוואות, אמורה לכלול את פרטי היורש או היורשים במלואם, כולל את פרטי העיזבון המועברים לכל אחד מהם. העיזבון הנ"ל כולל רכוש, ממון ונכסים. במסגרת זכרון הדברים אמורים העדים לתעד את הצוואה בעל פה שניתנה להם על פי נוסח ברור של הצוואה, על מנת שהוא יוכל להוות מסמך בר תוקף שאותו ניתן להוציא לפועל בהתאם לרצון המוריש.

 

איך אפשר לאמת את רצונו של המוריש דרך צוואה בעל פה אם יש בה פגמים?

כמו כל מסמך צוואה מכל סוג שהוא, גם בצוואה בעל פה עלולים ליפול פגמים. מסמך זכרון הדברים המנוסח על ידי שני העדים עלול להיפגם באופן צורני, לדוגמא, וכאשר צוואה מסוימת מכילה גם פגמים, יש לבחון את תוקפה מחדש. כמו במקרים דומים אחרים, גם כאשר טופס זכרון הדברים אשר מנוסח בהתאם לצוואה שניתנה בעל פה ונמצאים בו פגמים, על מנת שימשיך להוות מסמך בר תוקף, יהיה צורך בהוכחת רצון המצווה בפני בית המשפט.

 

צוואה בעל פה הכוללת מינוי מנהל עיזבון – האם זה אפשרי?

התשובה לשאלה הזו היא בהחלט כן – כל עורך צוואה רשאי לכלול בצוואתו הוראת למינוי של מנהל עיזבון. תחום האחריות של אותו מנהל עיזבון יהיה חלוקת העיזבון בין היורשים שהוגדרו במסגרת הצוואה. מנהל העיזבון שמונה במסגרת הצוואה יכול להיות אדם שהוגדר מראש לתפקיד.

 

דברים שחשוב לדעת באשר למינוי מנהל עיזבון כחלק מצוואה בעל פה

המינוי של מנהל עיזבון הוא לא עניין שחובה לבצע, באם המוריש יודע כי יורשיו יוכלו להסתדר ביניהם בכל נושא חלוקת העיזבון שיותיר אחריו בלכתו. כמו כן, מנהל עיזבון יוכל להתמנות מטעם בית המשפט גם לאחר מותו של המוריש, ככל שהיורשים לא יגיעו להסכמות ביניהם. בנוסף, חשוב לדעת כי מינוי מנהל עיזבון כרוך בתשלום של שכר טרחה העומד לרוב על 4 אחוזים משווי העיזבון לפחות.

 

האם מחלה קשה היא המניע היחיד לעריכת צוואה בעל פה?

ממש לא. המונח "שכיב מרע" המוגדר בסעיף 23 לחוק הירושה, אמנם מתייחס לאנשים אשר מתמודדים עם מחלה קשה שעלולה לגרום למותם, אולם גם אנשים אחרים שעומדים בפני סיטואציות שעלולות להעמיד אותם בפני סכנת חיים ממשית, רשאים גם הם לערוך צוואה בעל פה. סיטואציות כמו רעידת אדמה עוצמתית, סערה בלב ים בזמן שיט, ועוד, יכולות להיות סיטואציות שיצדיקו עריכת צוואה בעל פה שיש לכבדה.

 

מה קורה במצב בו זכרון הדברים שמתייחס לצוואה בעל פה הופקד באיחור?

כאמור, את זיכרון הדברים יש להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה במועד סמוך ככל הניתן למועד עריכת הצוואה בעל פה. לצד זה, בית המשפט מכיר בעובדה כי לעיתים נסיבות מסוימות מונעות מהעדים לערוך את זכרון הדברים ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה במועד סמוך למועד עריכת הצוואה בעל פה, ובמידה ונסיבות אלו נבחנות על ידי המשפט ונמצאות כמוצדקות – האיחור לא ייחשב בתור פגם שעלול לפגוע בתוקפו של מסמך זכרון הדברים והצוואה בע"פ בכללותה.

 

מי הם אותם עדים שרשאים לשמוע צוואה בעל פה, לערוך זיכרון דברים ולהגישו?

שני עדים אמורים לשמוע ולערוך את זכרון הדברים, ולהגישו אל הרשם לענייני ירושה. כל עוד שני העדים הם אינם קטינים ואינם פסולי דין, הם רשאים לתפקד בתור עדי הצוואה.

 

מעוניינים לערוך צוואה בעל פה? אתם עדים לצוואה בעל פה? התייעצו עם עורך דין מומחה

צוואה בעל פה היא עניין מורכב המכיל לא מעט פרטים קטנים וחשובים שצריך לקחת בחשבון. בחירת העדים לצוואה בעל פה, אופן ניסוח זיכרון הדברים, אופן הבאת רצונו של המוריש לידי ביטוי בטופס זכרון הדברים, וסיטואציות נוספות הנלוות לעריכת צוואה בעל פה, מצדיקות כולן ליווי מקצועי של איש מקצוע מתחום המשפט, כזה שיוכל להדריך, להנחות וללוות אתכם לאורך כל הדרך תוך מענה על כל שאלה וסיוע בכל קושי.

 

עורך דין לדיני צוואות וירושות – הפתרון שלכם לעריכת צוואה בעל פה

כאשר אתם מחפשים איש מקצוע להתייעצות או ליווי בכל הקשור בנושא של צוואות או ירושות, עורך דין לענייני צוואות וירושות הוא הגורם המקצועי הרלוונטי עבורכם. עורך דין מנוסה הבקיא בדיני צוואות וירושות יוכל לחלוק עמכם את הידע המקצועי שצבר לאורך השנים, ידע לנסח ולהקפיד על פורמט בר תוקף של צוואה בעל פה ושל זכרון הדברים, ויוכל לתת מענה לכל התלבטות או סייג שעלולים לעלות בהקשר לטיפול בצוואות בעל פה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: