צוואה בעדים

סוג הצוואה הנפוץ ביותר נקרא "צוואה בעדים". צוואה בעדים מוזכרת בסעיף 20 לחוק הירושה, והוא דבר החקיקה אשר מגדיר את אופן עריכתה של צוואה כזו. בעת עריכה של צוואה בעדים יש לא מעט דברים שהמוריש צריך לשים לב אליהם, זאת על מנת שהיא תוכל להיות ברת תוקף חוקי ומחייבת גם לאחר מותו של המוריש. במאמר זה נדון בכל הנושאים שחשוב להכיר בטרם עורכים צוואה בעדים – פרטים שיוכלו לעשות את ההבדל בין צוואה שתהא ברת תוקף משפטי, לכזו שניתן יהיה לפסול אותה עקב טעויות מהותיות או כשלים צורניים. לגזור ולשמור.

 

צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה

לשונו של סעיף 20 לחוק הירושה בנוגע לעריכת צוואה בעדים היא כדלקמן:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור". אף שעל פניו עריכת צוואה בעדים עשויה להישמע כעניין פשוט לביצוע, ישנם כמה היבטים הנוגעים לניסוחה וחתימתה שמן הראוי להיות מודעים אליהם מראש. באלו נדון בהרחבה בשורות הבאות.

עריכת צוואה בעדים – עקרונות מנחים לכתיבתה

צוואה בעדים כוללת, כאמור, שני עדים שאמורים לחתום עליה. המשמעות המיוחסת מבחינת החוק לעניין של נוכחות העדים בזמן עריכת הצוואה והן לחתימתם עליה, הינה כבירה. זאת מאחר והעדים בצוואה מסוג זה, הם אלו אשר אמונים על תיקוף הצוואה כמסמך משפטי מחייב שמובאים בו דברי אמת.  בנוסף, נוכחות העדים במעמד חתימת הצוואה נועדה להבטיח כי הצוואה נערכה ונחתמה בהתאם לרצונו החופשי והמלא של המוריש.

האם נדרשת נוכחות עורך דין בעת כתיבת צוואה בעדים?

צוואה בעדים יכולה להיערך מבלי שבחדר נוכח עורך דין ומבלי שיחתום עליה גם הוא. נקודה זו באה לידי ביטוי גם במסגרת צוואה בכתב יד, שגם בה אין כל צורך בחתימת עורך דין, אלא רק בשני עדים אשר נוכחים במעמד זה וחתומים עליה. אין הדבר אומר שלא כדאי להיוועץ בעורך דין, אולם אין חובה חוקית לעשות זאת. לעניין זה חשוב לציין כי אף שנוכחות העדים נדרשת במעמד עריכת הצוואה, אין הם נדרשים להיות לדעת את תוכנה או להיות מודעים למצבו הקוגניטיבי של המוריש בעת עריכתה.

צוואה בעדים
צוואה בעדים

עריכת צוואה בעדים – על מה חשוב להקפיד על מנת שיהיה לה תוקף חוקי?

עריכת צוואה בעדים צריכה לעמוד בכללי הניסוח המתחייבים בחוק, כמו גם לכלול הוראות ברורות ובהירות שמנוסחות באופן חד משמעי ומפורש. על מנת שצוואה בעדים תיחשב כצוואה ברת תוקף, יש להקפיד בעת עריכתה על הנושאים הבאים: ראשית, צוואת בעדים מגיעה בפורמט כתוב, כלומר יכולה להיות כתובה או על ידי הדפסת הדברים או להיכתב בכתב יד.

צוואה בעדים צריכה להכיל את התאריך שבו היא נערכה. התאריך גם הוא יכול להיכתב בדפוס או בכתב יד. בשלב הבא, המוריש יבצע הצהרה אל מול שני עדים, הצהרה אשר תתייחס לצוואה שעליה הוא עומד לחתום. במסגרת הצהרתו המוריש יבהיר כי הצוואה היא אכן שלו. בתום ההצהרה המוריש יפנה לחתום על הצוואה בכתב ידו, כאשר שני העדים נוכחים בחדר ועדים לחתימתו.

 

תפקיד העדים במסגרת עריכת צוואה בעדים וטיפים נוספים לעריכתה

לאחר שהצהיר המוריש וחתם על הצוואה שלו, יאשרו העדים ששמעו מפיו של המוריש את ההצהרה וכן שנכחו בעת חתימתו על הצוואה. אישור זה יבוא לידי ביטוי בכתב על גבי הצוואה, וכן תצורף אליו חתימתם של העדים. בנוסף, הנה כמה טיפים חשובים שכדאי ליישם במסגרת עריכה של צוואה בעדים: ראשית, כדאי לשלב את החתימה על גבי דפי הצוואה כולם, ולא רק על גבי הדף הראשון או האחרון לצוואה.

בנוסף, ככל שנעשו תיקונים לאורך הצוואה – יש לצרף לידם חתימה נוספת. הקפדה על השלבים כפי שהובאו לעיל, היא קריטית לעריכה של צוואה בעדים, וזאת על מנת שתוכל לקבל תוקף חוקי. יתרה מכך, חשוב לבצע את כלל הפעולות שמנינו מעלה באותו המעמד, ולא בהזדמנויות שונות כדי למנוע חשד להתערבות חיצונית בלתי הוגנת, שעלול להוביל לפסילתה של הצוואה בבוא העת.

 

מה כוללת צוואה בעדים?

צוואה בעדים, כמו כל אחד מסוגי הצוואות האחרים, אמורה לכלול פירוט של עזבונו של המצווה, הכולל רכוש, ממון ונכסים כאלו ואחרים. בנוסף, צוואה בעדים תציין מיהם היורשים המוטבים בה, כמו גם את אופן חלוקת העיזבון המדויק ביניהם. ניסוחה של צוואה בעדים צריך להיות ניסוח ברור, מפורש וחד משמעי, זאת על מנת שיוכלו ההוראות להתקיים כפי שהן כתובות לאורך הצוואה, ועל מנת שלא יעלו ספקות כאלו ואחרים לגביהן.

 

מה עושים במידה ונמצאו פגמים וכשלים בצוואה בעדים?

כדאי, כמובן, להימנע ככל הניתן מפגמים וכשלים לאורך צוואה בעדים, מהסיבה הפשוטה שלאחר מותו של המוריש יהיה הרבה יותר קשה להוכיח את רצונו האמיתי כפי שהוא מובא בצוואה, בהינתן כשלים מהותיים או פגמים צורניים או אחרים שנמצאו בה. למרות זאת, קיימים בהחלט מקרים שבהם נמצאו פגמים וכשלים בצוואה בעדים לאחר מותו של המוריש. ליקויים אלו יכולים, במקרים מסוימים, להגיע לכדי תיקון על ידי סעיף 25 לחוק הירושה, הוא סעיף קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, וכך הצוואה לא תאבד מתוקפה.

 

עריכת צוואה הדדית בתור צוואה בעדים – האם זה אפשרי?

אין כל מניעה בעריכת צוואה הדדית בתור צוואה בעדים. במקביל לכך שאין כל מניעה לעשות זאת, חשוב לקחת בחשבון את כלל התרחישים שיכולים לבוא לידי ביטוי ברגע שבו אחד מבני הזוג שעורכים את הצוואה ההדדית נפטר. החלטה מסוג זה כדאי שתתקבל באמצעות ייעוץ משפטי, שכן יש לה השלכות רבות על עתידם של בני הזוג ובני משפחתם.

 

האם ניתן להתנגד לקיום צוואה בעדים?

ניתן להתנגד לקיום צוואה בעדים בהתבסס על פגמים צורניים, או כשלים מהותיים כפי שמפורט בחוק הירושה, כמו מעורבות בעריכתה של הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, כשירות המוריש המוטלת בספק ועוד.

 

עריכת צוואה בעדים באופן עצמאי – לא דבר שמומלץ לעשות

היות וקיימים לא מעט כללים חשובים שיש לעמוד בהם במסגרת עריכת צוואה בעדים, לא כדאי לערוך אותה באופן עצמאי, שכן אתם עלולים למצוא את עצמכם, בסופו של דבר, עם צוואה בעדים שאינה ברת תוקף משפטי ממשי.

 

צוואה בעדים – עדיף שיהיה לידכם מישהו שמבין בזה

על מנת להבטיח כי עריכה של צוואה בעדים תתבצע באופן שישרת את האינטרסים שלכם ושל יקיריכם, מן הראוי להיעזר בשירותיו של גורם מקצועי, שיבטיח כי בבוא היום הצוואה תוכל להתממש בהתאם לרצונו של המוריש. גורם מקצועי כזה הוא עורך דין צוואות וירושות, שמחזיק בידע המקצועי הרלוונטי לעריכת צוואה בעדים שגם תעמוד בהוראות חוק הירושה וגם תשקף את רצונכם נאמנה.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: