צוואה בלתי מוסרית והיחס כלפיה מצד רשויות החוק

בכל מקום בעולם, אחד הערכים המקודשים ביותר הוא הערך של קיום צוואת המת. מאחורי הצורך בקיום הצוואה, עומדת ההכרה בזכותו של אדם לצוות על הדרך שבה הוא מעוניין לנהוג בכספו וברכוש שהותיר לאחר מותו. לא בכדי, המסמך האחרון שאדם מותיר נקרא "צוואה". הנפטר מצווה למעשה את רצונו בידיעה שלא ניתן לבקש ממנו לשנות את דבריו. לרוב החוק נמצא לצידו של המצווה, ולא מאפשר הימנעות מקיום הצוואה. עם זאת, יש מספר מקרים בהם בית המשפט ימנע את קיומה של צוואה. אחד המקרים הקלאסיים של ציוויים שבית המשפט לא יאשר לקיים אותם, הם ציוויים בלתי מוסריים הנכללים בצוואה, קרי: צוואה בלתי מוסרית.

באילו מקרים לא יתאפשר קיומה של הצוואה, בכללותה או החלקה? מהי בעצם צוואה בלתי מוסרית? מהי עמדת בית המשפט כלפי צוואה שחלקים ממנה הם בלתי מוסריים או בלתי חוקיים? ואיך יכול אדם המעוניין לכתוב צוואה, לדאוג לכך שכל הדברים שייכתבו בה, יתקיימו במלואם וכלשונם? על כך במאמר שלפניכם.

 

מהי בעצם צוואה ולמה חשוב לקיים אותה

צוואה שמותיר אדם היא הביטוי לרצון שלו, שהנותרים אחריו ינהגו בנושאים הקרובים לליבו כפי שהוא היה רוצה. במרבית המקרים, הצוואה נוגעת לענייני רכוש. היא מדברת על אופן החלוקה של עזבונו של המנוח בין הצאצאים שהותיר בלכתו, בן או בת זוגו, וגורמים נוספים שהיתה להם משמעות לגביו או שהיו חלק משמעותי מחייו.

לעיתים, מצווה הנפטר את רכושו לגוף אחר שימשיך לנהל אותו ויקצה לצאצאים שלו קצבאות חודשיות בלבד, בנוסף לאמור לעיל, יש מקרים שבהם מוסיף הנפטר התניות כאלה ואחרות, בהקשר לאופן חלוקת הרכוש או אפילו לעצם קבלת החלק של אחד המוטבים בו. במקום הזה בדיוק, ייתכן מצב שבו תתקבל החלטה בבית המשפט שחלק מסוים בצוואה איננו עומד באמות המידה החוקיות או המוסריות המקובלות במדינת ישראל, ולפיכך לא ניתן לקיים אותו.

 

באילו מקרים חלקים מהצוואה נפסלים ולא ניתן לקיים אותם?

סעיף 34 לחוק הירושה, הוא סעיף קטן ובו שורה אחת בלבד. בסעיף הזה נאמר שאם צוואה היא בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית – הרי שלא ניתן לקיים אותה. לדוגמא – אם אדם מצווה על יורש אחד או יותר, לעשות מעשה בלתי חוקי כתנאי לקבלת החלק שלו ברכוש שהותיר הנפטר, הציווי הזה עצמו הוא בלתי חוקי ועקב כך בטל ומבוטל. אין זה אומר שאותו אדם שהציווי הופנה אליו לא יקבל את חלקו בירושה, אבל זה אומר שהוא לא יצטרך למלא את החלק הבלתי חוקי שבה.

צוואה בלתי מוסרית והיחס כלפיה מצד רשויות החוק
צוואה בלתי מוסרית והיחס כלפיה מצד רשויות החוק

צוואה בלתי אפשרית היא מצב שבו לא ניתן בשום אופן למלא חלק מסוים בצוואה. אם הנפטר ציווה להוריש את הספרים שברשותו לפלוני, אבל בשלב כלשהו בין מעמד כתיבת הצוואה לבין מותו של כותב הצוואה, הספרים הללו נמכרו או נתרמו, הופך החלק בצוואה המתייחס אליהם לבלתי אפשרי לקיום. עם זאת, העניין הנוגע לנושא המאמר, הוא החלק העוסק בצוואה או בחלקים ממנה, שהם בלתי מוסריים, ובהם נדון בסעיפים הבאים.

 

צוואה בלתי מוסרית והעדר הצורך לקיים אותה

בעוד שבמקרה של צוואה בלתי חוקית או בלתי אפשרית יש אינדיקציה ברורה של מה שאפשר או אי אפשר לעשות, הרי שבמקרה של צוואה בלתי מוסרית, יש בהחלט מקום לשיקול דעתו של בית המשפט. הצוואה היא למעשה דברו האחרון של הנפטר ולא מן הנמנע, שהוא ישתמש בה לסוג של חיסול חשבונות או גרימת עוול לאחד היורשים או יותר, באצטלה של הצורך בקיום הצוואה. דוגמא אחת של צוואה בלתי מוסרית, עשויה להיות דרישה מיורש אחד או יותר, להתגרש מבן או מבת הזוג שלו כתנאי לקבלת הירושה.

בעוד שהצבת תנאי של נישואין לפני קבלת הירושה יכולה להיתפס כלגיטימית, דרישה לפירוק זוגיות או משפחה עשויה להיתפס כבלתי מוסרית, ולפיכך גם לא לגיטימית. ציווי נוסף שהוא בלתי לגיטימי בעליל, הוא האיסור על בן או בת הזוג של הנפטר להינשא, או אפילו לקיים יחסי מין אחרי מותו של הנפטר, כתנאי לקבלת הרכוש. גם כאן, הציווי נתפס כבלתי מוסרי וכפגיעה בזכויות של בן או בת הזוג. זאת, הן על  פי חוק כבוד האדם וחירותו והן על פי חוקי הדת, המקדשים את החיים דווקא.

במקרים כאלה ודומים להם, נוטה בית המשפט לבטל את הסעיף הבלתי מוסרי, אבל להשאיר את שאר סעיפי הצוואה על כנם. זאת, בתנאי שהם עצמם עומדים בדרישות החוק ואינם מהווים סכנה לשלום הציבור. עם זאת, מכיוון שבמקרים רבים אין קביעה ברורה בנושא, נדרש היורש לסיוע של עורך דין בהוכחת העדר המוסריות של הציווי מצד אחד, והשארת הצוואה על כנה מצד שני. זאת, במטרה למנוע את נישולו מחלקו ברכוש כיוון שלכאורה לא נהג על פי הצוואה.

 

איך אפשר לוודא קיומה של צוואה כלשונה

על מנת לוודא שהצוואה כפי שנוסחה תתקיים כלשונה, הדבר הנכון ביותר שכותב הצוואה יכול לעשות, הוא להתייעץ לצורך העניין עם עורך דין צוואות וירושות. עורך הדין העוסק בתחום למחייתו, מכיר אל נכון את הנושאים השונים, ובכלל זה הנושאים הרגישים שעולים מעת לעת בצוואות. במרבית המקרים, עורך דין צוואות וירושות יודע לקבוע אילו סעיפים בצוואה ייחשבו לא חוקיים או לא מוסריים, ויכול לייעץ לכותב הצוואה להימנע מלכלול אותם בה.

לחילופין, ייתכן שבשינויי נוסח כאלה ואחרים, ניתן למלא אחר הסעיף המבוקש. עם זאת, יש אפשרות שציווי שבעת כתיבת הצוואה נחשב לבלתי מוסרי, יתקבל כמה שנים לאחר מכן כציווי לגיטימי, לאחר שהנפטר הלך לעולמו. זאת בהינתן שינויים החלים מעת לעת גם בתחום של אמות המוסר המקובלות בחברה. שהרי בסופו של יום, שאלת המוסריות של סעיף כזה או אחר בצוואה נמדדת ביחס ליום שבו נוצר הצורך לקיים אותה, ולא ביחס למועד כתיבת הצוואה.

 

איך לבחור עורך דין צוואות וירושות

כאשר אדם כותב צוואה, נקודת המוצא היא שאותו אדם יודע מה הוא רוצה לכלול בה וממה הוא מעוניין להימנע. לפיכך, עורך דין צוואות וירושות, נדרש מתוקף תפקידו לכוון את כותב הצוואה לניסוחים הנכונים שימנעו התכנות למצב שבו חלק מהצוואה לא יתקיים בעקבות העדר חוקיות או מוסריות. עורך הדין שנבחר צריך להיות מנוסה, וחשוב שתשרור הבנה בינו לבין כותב הצוואה. אם יש לכם רצון וצורך לכתוב צוואה מוסרית ולנסח אותה כהלכה, עורך דין צוואות וירושות הוא בהחלט הכתובת הנכונה עבורכם.

כדאי ליצור קשר עם עורך דין מנוסה הבקיא ברזי החקיקה בתחום הצוואות והירושות עוד לפני שניגשים להליך עריכת הצוואה, על מנת להבטיח שניסוחה יעלה בקנה אחד גם עם הצרכים והרצונות של הכותב וגם עם אמות המוסר המקובלות בחברה הישראלית. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: