צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בדיני הצוואות קיים עיקרון הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, כלומר מתייחסים לצוואה שנכתבה אחרונה (במידה ולא ניתן לקיים את שניהן). צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד הינו מצב שבו אדם כתב צוואה שבה הוא מבטל את הצוואות הקודמות, אולם אינו נותן הוראות מה רצונו שייעשה בנכסיו, כלומר הצוואה שוללת דברים בלבד ואינה אומרת מה יש לעשות באופן חיובי (עקב כך היא קרויה גם "צוואה נגטיבית"). במאמר זה נסקור את מושגי היסוד בקשר לצוואה זו, את הבעיות שבה ואת החלטת בית המשפט מה לעשות במקרה של צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד.

 

קצת יסודות: צוואה

צוואה הינה מסמך המביע את רצונו האחרון של האדם מה ייעשה עם רכושו ונכסיו אחר לכתו. לאדם ניתן חופש כמעט מוחלט לעדכן ולשנות בכל עת את צוואתו, ועל כן באופן עקרוני ישנו כלל הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת. החוק בישראל נותן לאדם חופש כמעט מוחלט בכתיבת צוואתו ע"פ "עיקרון חופש הציווי", הקובע כי לכל אדם זכות לרשום בצוואתו ככל העולה על רוחו אף אם הדבר אינו שוויוני או לכאורה אינו הגיוני.

דרכים לכתיבת צוואה

ישנן בחוק ארבע תצורות לצוואה:

  1. צוואה בכתב ידו של המצווה
  2. צוואה בכתב בפני שני עדים אשר חותמים על מסמך הצוואה
  3. צוואה בעל פה בפני רשות (בית משפט, בית דין רבני וכדו')
  4. צוואה שמתוקף נסיבות מסוימות (אדם הגוסס באופן פתאומי חלילה, וכדו') נאמרת בעל פה בפני שני עדים. דרך זו הינה חלשה יותר מבחינה משפטית ותקפה לחודש בלבד לאחר שחלפו הנסיבות שהובילו לאמירתה בעל פה.

דרכי הירושה

נכסיו של אדם ניתנים להעברה בירושה בשתי צורות:

  • ע"י צוואה שבה מפרט האדם את רצונו שייעשה ברכושו, כלעיל.
  • ע"י חוק הירושה המחלק את הכסף על פי מדרג של קרובי משפחה ככתוב בחוק. בהעדר צוואה יחולק רכושו של הנפטר ע"פ חוק הירושה.
צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד
צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

ביטול צוואה

סעיף 36 בחוק הירושה קובע שניתן לבטל צוואה בשלוש דרכים:

  1. השמדה פיזית של הצוואה הקודמת. השמדה זו צריכה להיעשות בצורה ברורה (סימונים ומחיקות על מסמך הצוואה מובילים למורכבות משפטית). דרך זו אינה מומלצת כיוון שפעמים רבות מחלקים עותקים של מסמך הצוואה לקרובי המשפחה, ולא תמיד ניתן לוודא שלא קיימים עוד עותקים מהצוואה המקורית.
  2. כתיבת צוואה חדשה ע"י אחת הדרכים לכתיבת צוואה (קרי בכתב יד, בפני עדים, בעל פה או בפני רשות). לא נדרשת התאמה בין דרך כתיבת הצוואה החדשה לצוואה המקורית (צוואה בעל פה יכולה לבטל צוואה בכתב וכדו'). כפי שראינו ישנו כלל הקובע כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת, ועל כן הצוואה החדשה מבטלת את הצוואה הקודמת.
  3. כתיבת מסמך מבטל צוואה. מסמך זה אינו מציע חלוקה חדשה לעיזבון, כפי שעושה כתיבת צוואה חדשה, אלא כל עיקרו הוא ביטול הצוואה הקיימת. במקרה שכזה, צורת החלוקה חוזרת לידי המדינה (בסמכות שיורית) ומחלקים ע"פ הכתוב בחוק הירושה.

 

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד, הקרויה גם צוואה נגטיבית הינה מקרה קיצון של מסמך מבטל צוואה. צוואה זו כל עיקרה הוא לשלול מכולם את זכות הירושה. צוואה זה תכלול בתוכה משפטים כמו: "…צוואות קודמות בטלות. לאף אחד לא מועבר שום דבר, לא לקרובים, לא לאזרחים, לא למדינה, לא דירה, לא מיטלטלין ולא נדל"ן… בדירה לא יכולים לגור, לא ניתן להשכירה… וכך נשאר קבוע, לזמן בלתי מוגבל..".

במקרים כאלה בית המשפט מצוי בפלונטר: ע"פ עקרון חופש הציווי יש להישמע לרצונו האחרון של כל אדם אף אם הוראותיו אינן הגיוניות לכאורה, אולם מצד שני לא ייתכן שרכוש כלשהו יהיה ללא בעלים, הרי רכוש ללא בעלים עובר לידי המדינה, והרי המנוח ציווה שלא להעביר את רכושו לידי המדינה!

 

חוקיות צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד

בית המשפט נדרש להכריע האם צוואה אשר כולה שלילית הינה צוואה תקפה. לצורך הכרעת תקפות צוואה זו יש לבדוק שני דברים:
1. תוקף הצוואה מבחינה צורנית (עומדת באחד מארבעת הצורות החוקיות לצוואה, כוללת חתימה תקפה וכדו').
2. האם צוואה יכולה להיות כולה שלילית? האם צוואה אשר אינה כוללת אמירה אקטיבית מה לעשות עם הרכוש הינה תקפה ויכולה לשמש כצוואה?

במהלך בדיקה זו בית המשפט בחן את הגדרת הצוואה בחוק, שם נאמר "אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים –

(1)  כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו

(2) נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו", ועל פי הגדרה זו קבע בית המשפט כי צוואה חייבת לשאת תוכן חיובי כלשהו ואינה יכולה לכלול רק ציוויים שליליים מה לעשות עם נכסי העיזבון.

במילים אחרות, ביהמ"ש קבע כי צוואה נגטיבית אינה צוואה כלל, ועל כן אינה תקפה אע"פ שהיא תקפה מן הבחינה הצורנית.

 

סיכום

צוואה אשר שוללת זכות ירושה בלבד הינה צוואה אשר כל מטרתה היא מניעת אנשים מלרשת את נכסי העיזבון. תוכנה הוא שלילי בלבד ועל כן ביהמ"ש פסק כי צוואה כזו אינה בגדר צוואה כלל, ומתעלמים ממנה כליל. יוצא אם כן שגם ביטול צוואה אינו דבר של מה בכך, ויש לתת את הדעת שכאשר אנו מבטלים את הצוואה איננו כותבים צוואה נגטיבית, אלא ביטול על פי החוק. בדברים חשובים מעין אלו מומלץ לעבוד בליווי סמכות משפטית בעלת ניסיון המכירה את עולם הצוואות לעומק, אשר תוכל לעמוד לימיננו ולהבטיח ששינויי הצוואה שלנו ייעשו ע"פ חוק ולא חלילה יוגדרו כצוואה נגטיבית דבר העלול לשלול את תקפותם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

צוואה שנשתכחה

לכל אדם הזכות לכתוב צוואה בכל זמן ובכל גיל (מגיל 18 כמובן). יש ואדם כותב צוואה ונסיבות חייו משתנות מן הקצה אל הקצה. על הצוואה

צוואה בחיים

לא אחת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם השרוי במצב רפואי קשה, לעיתים אפילו בתרדמת, זקוק נזקק לטיפול ממושך וכואב. מצב זה הינו בעייתי לשני

צוואות במשפחות חדשות

משפחה חדשה הינו מונח המתאר סוגי משפחות אשר החלו להיווצר בשנים האחרונות, ובאופן כללי נכללות במונח זה משפחות חד מיניות ומשפחות חד הוריות. במשפחות אלה,

צוואה פגומה

כתיבה של צוואה במסגרת תהליך הגירושין היא פעולה בלתי נעימה אך הכרחית עבור כל אחד מהצדדים. זאת לאור העובדה שבהיעדר צוואה, חוק הירושה בישראל מקנה

צוואה נוטריונית

אחת הזכויות הכי בסיסיות של אדם היא הזכות לכתוב צוואה ולבחור מי יהיו היורשים שלו לאחר שילך לעולמו בנסיבות כאלו ואחרות.  זכות זו יכולה לבוא

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: