פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה

צוואה הינה המסמך בו מביע האדם את רצונו שייעשה בכנסיו לאחר לכתו. החלוקה הנאמרת בצוואה אינה צריכה להיות הוגנת או שוויונית, ובית המשפט נותן תוקף רב לרצונו האחרון של האדם. לעיתים קורה כי הצוואה אינה מבטאת את רצונו האמיתי והכנה של המצווה, ובית המשפט נדרש להתערב ולפסוק האם אכן הצוואה מבטאת את רצונו של המצווה, או שמא היא מועלת בשליחותה ומושפעת מגורמים זרים.

 

תפקידו של בית המשפט בקיום צוואות

כפי שאמרנו, הצוואה צריכה להוות ביטוי לגמירות דעתו ורצונו של המצווה בצורה האמיתית ביותר. השופט אהרון ברק המשיל את הצוואה לגוף ואת רצון המצווה לנשמה. כשם שהגוף נועד לממש ולבטא את הנשמה, אף הצוואה נועדה לבטא את רצון המצווה – כאשר מתעורר החשד כי הצוואה אינה מבטאת את רצון המצווה על בית המשפט לבחון מהו רצונו האמיתי של המצווה ולהכריע על פיו. הלך רוח זה מאפיין רבות מפסיקות בית המשפט, המעניק חופש רב לידי השופטים בהבנת רצונו של המצווה.

 

פסילת צוואה על פי סעיף 26

סעיף 26 בחוק הירושה קובע כי: צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה.

 

יסודות הצוואה

על פי החוק האדם המצווה צריך להבחין בטיבה של צוואה. מהי טיבה של צוואה? בכל צוואה ישנם מספר יסודות:

  • על המצווה להיות מודע לכך שהוא חותם על צוואה.
  • על המצווה להבין שהוא נותן את רכושו למי שנתן.
  • על המצווה להיות מודע להיקף רכושו.
פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה
פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה

כאשר אחד משלושת היסודות הללו פגום, ישנה אפשרות לערער על תקפותה של הצוואה מתוקף כך שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, ולא היה כשיר לערוך אחת כזו. על מנת למנוע ניסיונות פסילה עתידיים של הצוואה, אנשים רבים מצרפים בעת כתיבת הצוואה מסמכים רפואיים המבהירים כי המצווה נמצא במצב כשיר לצוות. בנוסף החתמת עורכי דין כעדים בצוואה נותנת לצוואה תוקף חזק יותר, כיוון שבית המשפט מעניק מבחינה משפטית תוקף רב יותר לעדותם.

 

כשירות לצוות

ראשית כל חשוב להבין כי לבית המשפט אין כל נגיעה בהוגנות הצוואה ואף לא בסבירותה. הדבר היחיד הנבחן בבית המשפט הוא מידת כשירותו של המצווה לצוות, ואת רמת הבנתו את יסודות הצוואה לעיל. כאשר מבקשים לפסול צוואה עקב אי הבחנתו של המצווה בטיבה של צוואה, לרוב מדובר באדם המצוי במצב רפואי קשה המונע ממנו להבין את מעשיו, כגון דמנציה מתקדמת וכדו'. ההוכחה לאי כשירות לצוות צריכה להיות הוכחה מוחלטת ואין די בהעלאת חשדות בלבד.

 

על מי מוטלת חובת ההוכחה?

כלל עקרוני בדיני ירושה הוא כי נטל ההוכחה מוטל על כתפי המבקש לערער על תקפותה של הצוואה. לאור זאת, המבקש לטעון כי המצווה אינו יודע להבחין בטיבה של הצוואה, עליו מוטלת חובת ההוכחה, ואין די בהעלאת חשדות או חששות גרידא. פסילת הצוואה היא הפרה חמורה של עקרון חופש הציווי, ועל כן נדרשת הוכחה מוחלטת וגמורה לכך שאכן לא היה המצווה כשיר לצוות. שונה הדבר במצב בו הצוואה מכילה פגם צורני, אזי חובת ההוכחה עוברת לידי המבקש לקיימה ועליו להוכיח כי המצווה היה כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה.

 

תהליך פסילת הצוואה על בסיס אי כשירות לצוות

ראשית, על המתנגד לקיומה של הצוואה להציג עדויות בדבר אי כשירותו של המצווה המצדיקים מינוי של מומחה רפואי לבחינת הטענה. במידה ובית המשפט השתכנע שאכן יש מקום לערער על כשירותו של המצווה הוא ממנה מומחה רפואי מטעמו על מנת להביע את חוות דעתו. העדויות אינן חייבות להיות עדויות רפואיות נוירולוגיות, והן יכולות להסתמך על כל עדות ואפילו עד ללא השכלה רפואית, אם כי לרוב בית המשפט נותן משקל כבד יותר לעדותם של עדים מומחים.

 

מעמדה של חוות הדעת הרפואית

בית המשפט אינו מחויב לפסוק על פי חוות דעתו של המומחה הרפואי, וישנם מקרים רבים בהם פסק על פי עדויות בניגוד להמלצת המומחה הרפואי. חוות הדעת הרפואית הינה כלי עזר בידיו של בית המשפט, ובאפשרותו להשתמש בכלי זה כרצונו.

 

עיתוי מועד הפסילה

המבקש לערער על תקפותה של הצוואה נדרש להוכיח כי המצווה לא היה כשיר לצוות בעת כתיבת הצוואה. הוכחת אי כשירות לאחר עריכת הצוואה או מספר שנים לפני כתיבת הצוואה אינה מביאה לפסילת הצוואה. הנושא הנידון בבית המשפט הוא כתיבת הצוואה עצמה, ועל כן יש להוכיח כי במועד הכתיבה המצווה לא ידע להבחין בטיב צוואה ולא בזמן אחר מן הזמנים.

 

פסול דין

פסול דין הוא אדם אשר עקב ליקוי נפשי או ליקוי שכלי הוכרז על ידי בית המשפט כפסול דין, וממונה לו אפוטרופוס המשמש לקבלת החלטות משפטיות. כל עוד לא הוגדר המצווה כפסול דין אין כל פסול בצוואתו, אף אם הוא נמצא לוקה במצב נפשי, אם כי ייתכן ואדם זה יוגדר כאינו יודע להבחין בטיבה של צוואה.

 

מחלה קשה

מצב גופני ירוד אינו מהווה עילה לפסילת הצוואה אלא יש צורך להוכיח אי כשירות קוגניטיבית בדווקא. בית המשפט מעניק חזקה על האדם שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות, ועל כן ההנחה היא כי כל אדם כשיר לצוות עד שיוכח אחרת.

 

סיכום

עולם הצוואות והירושות הוא עולם סבוך ומורכב ומעורבים בו על פי רוב רגשות רבים ואמוציות חזקות. על מנת להבטיח כי צוואתכם תתקיים בצורה מלאה, וכי לא ניתן יהיה לערער על תקפותה מומלץ לעבוד בליווי עורך דין המומחה בתחום הצוואות. ליווי זה יבטיח כי רצונכם יתממש במלואו על הצד הטוב ביותר, ורכושכם יחולק על פי ראות עיניכם

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו.

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: