פסילת צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך בה מביע המנוח את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר לכתו. החוק מעניק תוקף למספר סוגים של צוואות, ולכל סוג ישנם היתרונות והחסרונות שלו. אחד מסוגי הצוואה הינו "צוואה נוטריונית" או "צוואה הנעשית בפני רשות", ובמאמר זה נרחיב מעט אודות סוג צוואה זה, נלמד על יתרונותיו ונעמיק בסיבות בגינן ניתן לפסול צוואה נוטריונית.

 

כנגד ארבעה סוגי צוואה דיבר החוק

החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות, אשר לכל אחד מאפיינים ייחודיים:

  • צוואה בכתב יד – צוואה הנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה, ללא צורך בעדים.
  • צוואה בפני עדים – צוואה הנכתבת בפני שני עדים, המעידים כי זוהי אכן צוואתו של המצווה.
  • צוואה בעל פה – צוואה הנעשית במצב סכנה מיידי למצווה, ונאמרת בעל פה בפני שני עדים.
  • צוואה נוטריונית – בסוג זה של צוואה נרחיב להלן.

 

הבסיס החוקתי לצוואה נוטריונית

בחוק הירושה סעיף 22 נאמר: צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

במילים אחרות, צוואה נוטריונית הינה צוואה הנעשית בפני רשות, (נוטריון, שופט, רשם הירושה או בית דין דתי). את הצוואה ניתן לומר בפניהם בעל פה והם רושמים את הדברים, או שהמצווה מגיש את המסמך הכתוב, והרשות מעידה שהמצווה הצהיר בפניה שזוהי צוואתו. אישור הצוואה על ידי הסמכות מהווה אישור לכך שהמצווה מודע לכך שזוהי צוואתו, מבין את ההשלכות של הצוואה ומודע לדברים הכתובים בה.

 

מהם הדברים הנדרשים לכתיבת צוואה נוטריונית

אישור כשירות רפואית

לעיתים, יש לצרף אישור רפואי כמפורט בתקנה 4 לתקנה הנוטריונית: "לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון.”

פסילת צוואה נוטריונית
פסילת צוואה נוטריונית

תשלום

מחירה של עשיית צוואה נוטריונית הינו קבוע בחוק בעלות של כ-242 ₪ (עשוי להשתנות מעת לעת), אם כי המחיר אינו כולל את הניסוח של הצוואה על ידי עורך הדין. בנוסף המחיר משתנה בצוואה הדדית (תוספת של 123 ₪).

 

יתרונותיה של הצוואה הנוטריונית

אנשים רבים בוחרים בצוואה מסוג זה משתי סיבות עיקריות:

אמינות צוואה הנעשית בפני רשות נחשבת לצוואה ה"חזקה" ביותר והקשה ביותר לפסילה. הסיבה לכך היא שצוואה זו אושרה על ידי אנשים המוסמכים לכך בחוק, ואישורם מהווה חותמת חזקה לאמינותה של הצוואה.
פרטיות בניגוד לסוגי צוואות אחרים (צוואה בפני עדים וצוואה בעל פה), צוואה מסוג נוטריוני אינה דורשת עדים נוספים, והמצווה יכול לשמור על פרטיות מוחלטת בתוכן צוואתו.

 

אילו דברים עלולים להביא לידי פסילת צוואה נוטריונית

כאמור לעיל, פסילתה של צוואה נוטריונית הינה מלאכה קשה באופן יחסי לסוגי הצוואות האחרות, כיוון שהיא אושרה בפני רשות מוסמכת אשר מעניקה סמכות וכשרות לצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לערער ואף להביא לידי פסול את הצוואה הנוטריונית:

 

פסילת צוואה נוטריונית בגין השפעה בלתי הוגנת

במידה וניתן להוכיח כי המצווה כתב את צוואתו תחת לחץ חיצוני כלשהו דינה של הצוואה להיפסל. בין המקרים הנפוצים להשפעה בלתי הוגנת ניתן למנות: איומים על המצווה, יצירת מערכת יחסים תלותית, יצירת מיצג שווא וכדו'.

 

פסילת צוואה נוטריונית בגין תוכן בלתי חוקי

במידה והצוואה מכילה הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות ניתן לפסול את הצוואה. יש לשים לב כי הוראות לא הגיוניות או לא מוסכמות בעיני השופט אינן עילה לפסילת צוואה, אלא רק הוראות בלתי מוסריות או בלתי חוקיות עלולות להביא לפסילת הצוואה.

 

פסילת צוואה נוטריונית בגין הוראות אשר אינן ברורות

צוואה אשר הוראותיה אינן ברורות עלולה להיפסל. כמובן שהדבר תלוי בגורמים רבים, ועשוי להשתנות בהתאם לרמת הערפול של הדברים הרשומים בצוואה.

 

פסילת צוואה נוטריונית בגין אי כשירות לצוות

אדם אשר אינו בעל שיקול דעת עצמאי (לוקה בנפשו, הוזה, דמנטי וכדו') מוגדר כאדם אשר אינו כשיר לצוות וממילא צוואתו בטלה. במקרים אלו על המערער להוכיח את אי כשירות דעתו של המצווה, ולהסביר באופן משכנע מדוע הרשות אשר אישרה את הצוואה לא הבחינה באי כשירותו של המצווה.

 

האם ניתן לתקן צוואה נוטריונית פגומה

סעיף 25 בחוק הירושה קובע כי ניתן לקיים צוואה פגומה במידה ו:

  • הפגם הינו צורני ולא מהותי.
  • בית המשפט משוכנע בכוונתו המקורית של המצווה.

בהתקיים שני התנאים הללו ניתן להכשיר צוואה נוטריונית אף אם היא אינה ברורה (עד גבול מסוים כמובן) או פגומה באופן צורני אחר. עם זאת, על פי רוב, הפגמים המצויים בצוואה נוטריונית הינם מהותיים ולא צורניים, ועל כן נדיר למצוא מקרים בהם מתקנים צוואה נוטריונית פגומה.

 

על מי מוטל להוכיח שהצוואה פסולה?

הלכה היא בדיני צוואות כי כל אדם הינו בחזקת כשרות לצוות, וכל צוואה הינה בחזקת כשרה עד שיוכח אחרת. מכיוון שכך, המבקש לטעון שהצוואה פסולה – עליו מוטלת חובת ההוכחה והוא נדרש להביא ראיות לדבריו. עם זאת, במידה והצוואה מכילה פגמים מסוימים, חובת ההוכחה עוברת לידי הצד המבקש לקיימה ועליו להביא ראיות לקיומה של הצוואה.

 

מה עושים במידה וצוואה נוטריונית נפסלה?

ככלל בדיני צוואה – כאשר צוואה מסוימת בטלה הולכים אצל הצוואה הקודמת. במידה וזו הייתה הצוואה הראשונה והיחידה, נכסי הירושה יחולקו בין היורשים על פי הכתוב בחוק הירושה.

 

סיכום

עולם הצוואות הינו מורכב ומלא בדקויות רבות אשר אינן ידועות לאדם מן השורה. רוצים לקבל מידע נוסף על פסילת צוואה נוטריונית? באתר הנבחרת המשפטית תוכלו לקבל עוד פרטים רבים ולהתייעץ עם מיטב המומחים בתחום.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

אנשים רבים מבקשים לחלק את נכסיהם וממונם בצורה ספציפית ומיוחדת, ועל מנת לעשות זאת הם כותבים מסמך צוואה. לעיתים מתעורר החשד כי החלוקה הרשומה בצוואה

פסילת צוואה וירושה

צוואה, מתוקף תפקידה, מקוימת רק לאחר מות מחברה. מכיוון שכך, פעמים רבות מתעוררות שאלות ובעיות, אשר לא ניתן לקבל עליהן תשובות מידי כותב הצוואה. ישנם

פסילת צוואה בעל פה

ע"י צוואה, אדם מביע את רצונו החופשי מה ברצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו. בנסיבות מסוימות ניתן להסתפק בצוואה בעל פה, אולם עליה לעמוד בתנאים מסוימים

מחלקת צוואות וירושות - משרד עו"ד רחל שחר
משרד עו"ד רחל שחר - מחלקת צוואות וירושות

משרד עו"ד רחל שחר – מחלקת צוואות וירושות עוסק בתחום דיני משפחה וירושה ונחשב למוביל בתחומו. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים, בדיסקרטיות ואמינות מרבית.

צריכים סיוע וליווי משפטי?

עורכי דין מומלצים נוספים: